|
|

<< สาระน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนรถ คำถามที่พบบ่อยกรมการขนส่ง ปรับเกณฑ์สอบใบขับขี่แบบใหม่

สอบใบขับขี่แบบใหม่

                      การสอบใบขับขี่ใหม่นี้จะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน 2557 นี้เป็นต้นไป กรมการขนส่งได้ปรับเงื่อนไขการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยต้องทำการทดสอบทั้งหมด 50 ข้อ (จากเดิม 30 ข้อ) รวมถึงต้องตอบถูกไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ หรือเท่ากับ 45 ข้อ
                      ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนตร์ส่วนบุคคล ตามจำนวนของผู้ใช้รถที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ทำให้ต้องมีการจองคิวสำหรับการเข้าทดสอบรับใบอนุญาตที่สำนักพื้นที่ต่างๆ ของกรมฯ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะลดขั้นตอนการดำเนินการลง โดยให้กรมการขนส่งของทุกจังหวัดไปจัดหาสถาบันการศึกษาของรัฐ มาช่วยในการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการขับรถและข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่ ซึ่งการอบรมดังกล่าว จะเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นแก่ประชาชน เพราะสามารถเลือกเวลาเข้ารับการอบรบด้วยตัวเอง โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ชม. ตามมาตรฐานที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ จากนั้นค่อยนำผลรับรองการอบรมมายื่นขอรับการทดสอบใบขับขี่ หากทำการทดสอบผ่าน ก็จะได้รับใบอนุญาตทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาอบรมอีก 4 ชั่วโมง นี่คือแนวทางของกรมการขนส่งทางบก


บทความนี้ดีมีประโยชน์หรือไม่ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

::: อ่านความเห็นเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็น :::สิทธิและประโยชน์ ที่ได้รับจากการซื้อป้ายกราฟฟิคเลขประมูล
1. มีหมายเลขทะเบียนสวย ๆ ให้เลือกถึง 301 หมายเลข สามารถเลือกหมายเลขที่ชอบที่สุดได้
2. แผ่นป้ายทะเบียนกราฟฟิคนี้จะแตกต่างจากแผ่นป้ายทั่วไป โดยจะมีลวยลายสีสันสวยงามเป็นภาพกราฟฟิคเลขสวย สะดุดตา ไม่เหมือนใคร(หรือขอเป็นป้ายขาวได้)
3. แผ่นป้ายทะเบียนกราฟฟิคนี้ เจ้าของสามารถจดทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลำดับหมายเลขและสามารถนำไปจดทะเบียนกับรถเก่าที่มีอยู่แล้วด้วย
4. หมายเลขทะเบียนนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลตลอดชีวิต และยังเป็นมรดกตกทอดเหมือนทรัพย์สินอื่นๆ สามารถซื้อขายได้ (ซึ่งมูลค่า ของป้ายกราฟฟิคเลขประมูลนี้จะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ)
  
การติดสอบถาม-แจ้งโอน
LINE ID : @tabien2you
Facebook : https://www.facebook.com/tabien2you
Phone : 0 8 3 - 1 0 0 - 3 3 3 3
Email : [email protected]

ทะเบียนสวย