tabien2you

tabien2you
tabien2you

  ค้นหาทะเบียน

tabien2you tabien2you tabien2you tabien2you

tabien2youทะเบียนประมูล ราคาถูก ทะเบียนรถกรุงเทพมหานคร ราคาเริ่มต้น
สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
ทะเบียนกราฟฟิคทั้งหมด


ทะเบียนรถสวย ทะเบียนประมูล
สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
ทะเบียนกราฟฟิคทั้งหมด

*
9กล 1
กรุงเทพมหานคร
17
599,000
1ขผ 1
กรุงเทพมหานคร
850,000
1ขฒ 1
กรุงเทพมหานคร
799,000
*
6กข 1
กรุงเทพมหานคร
10
450,000
***
2กฉ 1
กรุงเทพมหานคร
9
490,000
9กว 1
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กอ 1
กรุงเทพมหานคร
17
620,000
***
2ขญ 1
กรุงเทพมหานคร
9
450,000
***
2ขธ 1
กรุงเทพมหานคร
9
450,000
2ขต 1
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขท 1
กรุงเทพมหานคร
6
420,000
***
2ขค 1
กรุงเทพมหานคร
9
450,000
*
1ขร 1
กรุงเทพมหานคร
8
790,000
***
2ขด 1
กรุงเทพมหานคร
6
399,000
พรพร 1
กรุงเทพมหานคร
2,450,000
***
2ขถ 1
กรุงเทพมหานคร
6
399,000
2ขย 1
กรุงเทพมหานคร
289,000
***
1ขค 2
กรุงเทพมหานคร
9
590,000
***
1ขถ 2
กรุงเทพมหานคร
6
320,000
***
1ขธ 2
กรุงเทพมหานคร
9
379,000
**
8กฬ 2
กรุงเทพมหานคร
16
325,000
*
ศท 2
กรุงเทพมหานคร
10
1,590,000
1ขฒ 3
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กฐ 3
กรุงเทพมหานคร
22
275,000
1ขผ 3
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
9กญ 3
กรุงเทพมหานคร
17
299,000
**
9กฎ 3
กรุงเทพมหานคร
18
279,000
***
9กด 3
กรุงเทพมหานคร
14
390,000
1ขฆ 3
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฬ 3
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขฒ 3
กรุงเทพมหานคร
10
159,000
**
9กฉ 3
กรุงเทพมหานคร
18
320,000
2ขณ 3
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขถ 3
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ฆด 4
กรุงเทพมหานคร
8
1,790,000
*
5กถ 4
กรุงเทพมหานคร
11
235,000
1ขฎ 4
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขบ 4
กรุงเทพมหานคร
9
319,000
**
2ขผ 4
กรุงเทพมหานคร
16
165,000
1ขห 5
กรุงเทพมหานคร
275,000
1ขบ 5
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฬ 5
กรุงเทพมหานคร
285,000
2ขญ 5
กรุงเทพมหานคร
235,000
2ขฎ 5
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขธ 5
กรุงเทพมหานคร
210,000
***
2ขณ 5
กรุงเทพมหานคร
14
375,000
*
2ขด 5
กรุงเทพมหานคร
10
199,000
*
2ขถ 5
กรุงเทพมหานคร
10
210,000
**
6กณ 6
กรุงเทพมหานคร
18
860,000
1ขญ 6
กรุงเทพมหานคร
250,000
*
6กษ 6
กรุงเทพมหานคร
17
860,000
*
1ขผ 6
กรุงเทพมหานคร
17
239,000
1ขธ 6
กรุงเทพมหานคร
275,000
*
1ขบ 6
กรุงเทพมหานคร
11
275,000
**
8กฆ 6
กรุงเทพมหานคร
18
275,000
*
1ขภ 6
กรุงเทพมหานคร
10
250,000
**
9กจ 6
กรุงเทพมหานคร
22
420,000
***
1ขห 6
กรุงเทพมหานคร
14
369,000
1ขห 7
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขต 7
กรุงเทพมหานคร
14
280,000
1ขฎ 7
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กฆ 7
กรุงเทพมหานคร
20
399,000
***
2ขผ 7
กรุงเทพมหานคร
19
250,000
***
ศฎ 7
กรุงเทพมหานคร
19
2,290,000
***
2ขย 7
กรุงเทพมหานคร
19
255,000
***
9กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
23
1,350,000
8กร 8
กรุงเทพมหานคร
2,350,000
***
8กฆ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
***
8กฒ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
**
8กฬ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,890,000
***
7กส 8
กรุงเทพมหานคร
23
555,555
**
1ขฉ 8
กรุงเทพมหานคร
16
450,000
**
8กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,990,000
5กฎ 8
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ล้ำเลิศ 8
กรุงเทพมหานคร
1,450,000
หงส์ 8
กรุงเทพมหานคร
2,350,000
7กย 8
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
4กฐ 9
กรุงเทพมหานคร
23
690,000
**
8กษ 9
กรุงเทพมหานคร
22
1,250,000
**
4กง 9
กรุงเทพมหานคร
16
490,000
***
7กบ 9
กรุงเทพมหานคร
19
1,150,000
**
4กบ 9
กรุงเทพมหานคร
16
590,000
**
9กว 9
กรุงเทพมหานคร
25
2,550,000
8กฆ 9
กรุงเทพมหานคร
950,000
***
9กฬ 9
กรุงเทพมหานคร
24
3,200,000
***
9กร 9
กรุงเทพมหานคร
23
2,990,000
1ขง 9
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขบ 9
กรุงเทพมหานคร
14
819,000
***
1ขฒ 9
กรุงเทพมหานคร
15
830,000
สบาย 9
กรุงเทพมหานคร
1,550,000
เก้า 9
กรุงเทพมหานคร
1,990,000
***
2ขฒ 11
กรุงเทพมหานคร
9
350,000
*
1ขว 11
กรุงเทพมหานคร
11
430,000
*
1ขต 11
กรุงเทพมหานคร
8
420,000
*
1ขอ 11
กรุงเทพมหานคร
11
595,000
*
1ขฌ 11
กรุงเทพมหานคร
10
430,000
*
1ขฉ 11
กรุงเทพมหานคร
10
450,000
***
ฌบ 11
กรุงเทพมหานคร
9
1,490,000
*
1ขน 11
กรุงเทพมหานคร
10
450,000
*
1ขล 11
กรุงเทพมหานคร
11
430,000
*
1ขห 11
กรุงเทพมหานคร
10
420,000
**
9กค 11
กรุงเทพมหานคร
16
499,000
8กณ 11
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กจ 11
กรุงเทพมหานคร
18
499,000
1ขร 11
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขช 11
กรุงเทพมหานคร
895,000
***
9กพ 11
กรุงเทพมหานคร
20
495,000
2กส 11
กรุงเทพมหานคร
295,000
2ขณ 11
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 11
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กษ 22
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฮ 22
กรุงเทพมหานคร
199,000
**
9กผ 22
กรุงเทพมหานคร
22
260,000
9กศ 22
กรุงเทพมหานคร
270,000
***
1ขง 22
กรุงเทพมหานคร
9
455,000
1ขฒ 22
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
3กฌ 22
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขบ 22
กรุงเทพมหานคร
9
315,000
***
ฌล 22
กรุงเทพมหานคร
15
1,290,000
***
3กด 22
กรุงเทพมหานคร
9
255,555
2ขฐ 33
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 33
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กด 33
กรุงเทพมหานคร
17
195,000
*
1ขช 33
กรุงเทพมหานคร
11
179,000
***
ฌฟ 33
กรุงเทพมหานคร
19
850,000
2ขฒ 33
กรุงเทพมหานคร
139,000
***
1ขฎ 33
กรุงเทพมหานคร
14
205,000
***
ฌพ 33
กรุงเทพมหานคร
19
890,000
***
7กฌ 33
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
1ขณ 33
กรุงเทพมหานคร
14
210,000
*
1ขบ 33
กรุงเทพมหานคร
11
150,000
*
1ขผ 33
กรุงเทพมหานคร
17
155,000
2ขถ 33
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
8กค 33
กรุงเทพมหานคร
19
295,000
***
2ขน 33
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
***
ฎต 33
กรุงเทพมหานคร
14
1,190,000
**
5กธ 44
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขห 44
กรุงเทพมหานคร
16
152,000
1ขช 44
กรุงเทพมหานคร
179,000
7กน 44
กรุงเทพมหานคร
129,000
2ขถ 44
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กก 44
กรุงเทพมหานคร
19
699,000
***
2ขย 44
กรุงเทพมหานคร
20
140,000
1ขพ 55
กรุงเทพมหานคร
230,000
**
1ขฌ 55
กรุงเทพมหานคร
18
245,000
*
2ขต 55
กรุงเทพมหานคร
17
189,000
9กภ 55
กรุงเทพมหานคร
350,000
**
1ขฉ 55
กรุงเทพมหานคร
18
265,000
**
1ขฎ 55
กรุงเทพมหานคร
18
240,000
*
1ขญ 55
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
*
2ขฒ 55
กรุงเทพมหานคร
17
195,000
1ขร 55
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กถ 55
กรุงเทพมหานคร
390,000
1ขฌ 66
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขง 66
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
3กฮ 66
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 66
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
6กบ 66
กรุงเทพมหานคร
1,190,000
**
9กจ 66
กรุงเทพมหานคร
28
355,000
***
2ขย 66
กรุงเทพมหานคร
24
250,000
ฌฉ 77
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขต 77
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขศ 77
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
7กบ 77
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขฎ 77
กรุงเทพมหานคร
23
220,000
2ขธ 77
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 77
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขผ 77
กรุงเทพมหานคร
26
175,000
**
2ขย 77
กรุงเทพมหานคร
26
175,000
3กช 88
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ญธ 88
กรุงเทพมหานคร
24
3,990,000
8กฐ 88
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
7กก 88
กรุงเทพมหานคร
25
950,000
***
1ขฎ 88
กรุงเทพมหานคร
24
845,000
***
1ขฌ 88
กรุงเทพมหานคร
24
895,000
7กจ 88
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
7กษ 88
กรุงเทพมหานคร
28
369,000
**
1ขฉ 99
กรุงเทพมหานคร
26
460,000
ญจ 99
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฆ 99
กรุงเทพมหานคร
24
650,000
**
1ขญ 99
กรุงเทพมหานคร
25
480,000
**
1ขธ 99
กรุงเทพมหานคร
25
420,000
**
1ขถ 99
กรุงเทพมหานคร
22
485,000
**
1ขท 99
กรุงเทพมหานคร
22
375,000
2ขณ 99
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษว 111
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กต 111
กรุงเทพมหานคร
16
399,000
**
9กณ 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
2ขฌ 111
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กง 111
กรุงเทพมหานคร
15
895,000
9กผ 111
กรุงเทพมหานคร
399,000
*
ฆข 111
กรุงเทพมหานคร
8
2,590,000
2ขฉ 111
กรุงเทพมหานคร
199,000
*
1ขช 111
กรุงเทพมหานคร
8
1,450,000
***
2ขผ 111
กรุงเทพมหานคร
15
260,000
***
2ขย 111
กรุงเทพมหานคร
15
265,000
***
1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร
14
255,000
*
1กฐ 123
กรุงเทพมหานคร
17
179,000
*
1ขท 123
กรุงเทพมหานคร
10
195,000
***
9กส 123
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
1กน 123
กรุงเทพมหานคร
179,000
***
1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร
14
265,000
1ขธ 123
กรุงเทพมหานคร
162,000
1กฮ 123
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
5กอ 123
กรุงเทพมหานคร
18
149,000
***
1ขอ 123
กรุงเทพมหานคร
15
295,000
***
1ขล 123
กรุงเทพมหานคร
15
265,000
2ขฆ 123
กรุงเทพมหานคร
110,000
*
2ขภ 123
กรุงเทพมหานคร
11
110,000
2ขฒ 222
กรุงเทพมหานคร
690,000
***
1ขห 222
กรุงเทพมหานคร
14
350,000
**
5กธ 222
กรุงเทพมหานคร
16
395,000
*
1ขบ 222
กรุงเทพมหานคร
11
220,000
***
ฌธ 222
กรุงเทพมหานคร
15
1,490,000
***
1ขฬ 222
กรุงเทพมหานคร
14
350,000
***
ษธ 222
กรุงเทพมหานคร
14
1,490,000
1ขอ 222
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
2ขด 222
กรุงเทพมหานคร
11
490,000
***
1ขพ 234
กรุงเทพมหานคร
20
180,000
***
1ขผ 234
กรุงเทพมหานคร
20
175,000
1ขถ 234
กรุงเทพมหานคร
165,000
**
1ขร 234
กรุงเทพมหานคร
16
199,000
*
1ขฌ 234
กรุงเทพมหานคร
17
193,000
2ขผ 234
กรุงเทพมหานคร
99,000
2ขย 234
กรุงเทพมหานคร
99,000
1ขฐ 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ญษ 333
กรุงเทพมหานคร
17
1,390,000
2ขฐ 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขห 333
กรุงเทพมหานคร
17
199,000
*
1ขฌ 333
กรุงเทพมหานคร
17
240,000
***
สต 333
กรุงเทพมหานคร
19
1,590,000
1ขถ 333
กรุงเทพมหานคร
220,000
1ขน 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขภ 333
กรุงเทพมหานคร
220,000
**
1ขล 333
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
2กข 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขด 333
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
2ขน 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขภ 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 345
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กผ 444
กรุงเทพมหานคร
265,000
2ขณ 444
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
7กษ 444
กรุงเทพมหานคร
24
389,000
2ขผ 444
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขว 456
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
**
5กด 456
กรุงเทพมหานคร
22
279,000
***
1ขล 456
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
1ขร 456
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขธ 456
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
*
2ขย 456
กรุงเทพมหานคร
27
199,000
1ขฎ 555
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กม 555
กรุงเทพมหานคร
599,000
2ขท 555
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฉ 555
กรุงเทพมหานคร
599,000
2ขด 555
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 555
กรุงเทพมหานคร
275,000
ญท 567
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขท 567
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
***
2ขถ 567
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
2ขพ 567
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขพ 666
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขผ 666
กรุงเทพมหานคร
29
235,000
1ขญ 666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขช 666
กรุงเทพมหานคร
24
590,000
1ขฒ 666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขจ 666
กรุงเทพมหานคร
27
299,000
***
1ขต 666
กรุงเทพมหานคร
24
595,000
**
1ขณ 666
กรุงเทพมหานคร
26
320,000
**
1ขน 666
กรุงเทพมหานคร
26
250,000
**
1ขย 666
กรุงเทพมหานคร
29
240,000
**
1ขร 666
กรุงเทพมหานคร
25
250,000
1ขล 666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขฬ 666
กรุงเทพมหานคร
26
240,000
1กถ 666
กรุงเทพมหานคร
250,000
**
7กฒ 666
กรุงเทพมหานคร
29
199,000
2ขท 666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กอ 666
กรุงเทพมหานคร
34
499,000
2ขด 666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กถ 678
กรุงเทพมหานคร
32
210,000
**
1ขฉ 678
กรุงเทพมหานคร
29
132,000
***
9กน 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กม 678
กรุงเทพมหานคร
36
279,000
9กว 678
กรุงเทพมหานคร
175,000
5กค 678
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขต 678
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
*
7กญ 777
กรุงเทพมหานคร
33
990,000
***
7กศ 777
กรุงเทพมหานคร
36
1,490,000
*
ศห 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,690,000
สฮ 777
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฎ 777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฉ 777
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ศณ 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,590,000
**
2กฉ 777
กรุงเทพมหานคร
29
235,000
สฬ 777
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขณ 777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 777
กรุงเทพมหานคร
205,000
2ขย 777
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขพ 789
กรุงเทพมหานคร
35
350,000
**
1ขผ 789
กรุงเทพมหานคร
35
330,000
9กต 789
กรุงเทพมหานคร
579,000
**
9กถ 789
กรุงเทพมหานคร
35
599,000
***
1ขฮ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
***
1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขศ 789
กรุงเทพมหานคร
34
310,000
1ขฆ 789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขท 789
กรุงเทพมหานคร
28
399,000
**
1ขบ 789
กรุงเทพมหานคร
29
350,000
**
1ขย 789
กรุงเทพมหานคร
35
330,000
1ขร 789
กรุงเทพมหานคร
350,000
*
1ขล 789
กรุงเทพมหานคร
33
340,000
2ขญ 789
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชง 789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขค 789
กรุงเทพมหานคร
32
399,000
1ขญ 888
กรุงเทพมหานคร
540,000
***
1ขฌ 888
กรุงเทพมหานคร
32
580,000
1ขฒ 888
กรุงเทพมหานคร
499,000
ทรัพย์ 888
กรุงเทพมหานคร
1,380,000
***
9กธ 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,200,000
*
ศฮ 999
กรุงเทพมหานคร
39
3,500,000
***
9กร 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,500,000
*
9กง 999
กรุงเทพมหานคร
39
2,990,000
**
1ขห 999
กรุงเทพมหานคร
35
540,000
เฮงดี 999
กรุงเทพมหานคร
1,590,000
***
9กต 1000
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
***
9กค 1000
กรุงเทพมหานคร
15
195,000
***
1ขห 1000
กรุงเทพมหานคร
9
149,000
***
1ขฎ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขถ 1000
กรุงเทพมหานคร
5
159,000
***
1ขง 1000
กรุงเทพมหานคร
6
165,000
ศห 1000
กรุงเทพมหานคร
295,000
***
9กร 1000
กรุงเทพมหานคร
15
265,000
ชค 1000
กรุงเทพมหานคร
335,000
***
1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร
6
225,000
***
1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขณ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขฮ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
169,000
2ขท 1000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขถ 1000
กรุงเทพมหานคร
6
79,000
ฆฌ 1000
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฆฉ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
399,000
2ขผ 1000
กรุงเทพมหานคร
54,000
2ขย 1000
กรุงเทพมหานคร
55,000
***
1ขญ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
115,000
ฆณ 1001
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขษ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
97,000
***
1ขร 1001
กรุงเทพมหานคร
9
105,000
***
1ขธ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
***
2ขต 1001
กรุงเทพมหานคร
9
62,000
1ขย 1001
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขย 1001
กรุงเทพมหานคร
14
62,000
ชฬ 1010
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กค 1010
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
*
1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร
10
79,000
1ขษ 1010
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ษย 1010
กรุงเทพมหานคร
14
159,000
***
1ขร 1010
กรุงเทพมหานคร
9
110,000
***
2ขต 1010
กรุงเทพมหานคร
9
65,000
2ขท 1010
กรุงเทพมหานคร
44,000
ฆง 1010
กรุงเทพมหานคร
239,000
***
ชห 1100
กรุงเทพมหานคร
9
145,000
1ขร 1100
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขธ 1100
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขต 1100
กรุงเทพมหานคร
9
59,000
2ขณ 1100
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 1100
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขพ 1100
กรุงเทพมหานคร
14
55,000
***
9กอ 1111
กรุงเทพมหานคร
20
720,000
***
1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร
9
2,650,000
*
1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร
11
2,350,000
***
1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร
15
2,950,000
9กส 1111
กรุงเทพมหานคร
650,000
*
2ขต 1111
กรุงเทพมหานคร
11
299,000
2ขธ 1111
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 1111
กรุงเทพมหานคร
289,000
*
2ขบ 1111
กรุงเทพมหานคร
10
299,000
2ขผ 1111
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขย 1111
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
5กว 1111
กรุงเทพมหานคร
16
350,000
*
4กท 1111
กรุงเทพมหานคร
10
320,000
8กอ 1122
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1กบ 1122
กรุงเทพมหานคร
10
159,000
**
ษจ 1122
กรุงเทพมหานคร
16
125,000
2ขฆ 1122
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ชฟ 1122
กรุงเทพมหานคร
16
120,000
2ขน 1122
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขพ 1122
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กอ 1133
กรุงเทพมหานคร
24
115,000
***
ศน 1133
กรุงเทพมหานคร
20
115,000
***
8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
1ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร
15
89,000
***
8กส 1133
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
1ขค 1133
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
ษศ 1133
กรุงเทพมหานคร
19
95,000
2ขฐ 1133
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขผ 1133
กรุงเทพมหานคร
20
44,000
***
2ขย 1133
กรุงเทพมหานคร
20
45,000
***
1ขถ 1144
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
1ขช 1144
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
2ขท 1144
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฉ 1144
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขญ 1144
กรุงเทพมหานคร
17
60,500
***
สส 1144
กรุงเทพมหานคร
24
699,000
2ขบ 1144
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขภ 1144
กรุงเทพมหานคร
15
64,000
**
1ขก 1155
กรุงเทพมหานคร
16
85,000
*
1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
***
1ขธ 1155
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
***
ฌส 1155
กรุงเทพมหานคร
24
245,000
***
ญผ 1155
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
1ขน 1155
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขห 1155
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฌ 1155
กรุงเทพมหานคร
49,000
2ขณ 1155
กรุงเทพมหานคร
49,000
9กล 1155
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฐ 1166
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชม 1166
กรุงเทพมหานคร
129,000
**
ฌฐ 1166
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
2ขย 1166
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขฮ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
97,000
2ขต 1177
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขณ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
***
1ขธ 1177
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
***
1ขภ 1177
กรุงเทพมหานคร
20
60,000
2ขฐ 1177
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขภ 1177
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขข 1188
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
***
1ขฆ 1188
กรุงเทพมหานคร
24
265,000
**
ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร
26
495,000
***
1ขช 1188
กรุงเทพมหานคร
23
195,000
***
1ขต 1188
กรุงเทพมหานคร
24
185,000
***
ฆต 1188
กรุงเทพมหานคร
24
499,000
2ขท 1188
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กฐ 1199
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
9กถ 1199
กรุงเทพมหานคร
175,000
*
ฌบ 1199
กรุงเทพมหานคร
27
159,000
***
9กล 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กว 1199
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กอ 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
2ขต 1199
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฐ 1199
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กผ 1199
กรุงเทพมหานคร
38
130,000
2ขน 1199
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 1199
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขย 1199
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
4กน 1212
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร
125,000
5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร
14
129,000
***
สช 1212
กรุงเทพมหานคร
15
245,000
*
1ขท 1212
กรุงเทพมหานคร
10
72,000
*
1ขบ 1212
กรุงเทพมหานคร
11
69,000
**
สฮ 1212
กรุงเทพมหานคร
18
135,000
ญฒ 1212
กรุงเทพมหานคร
159,000
**
สฉ 1212
กรุงเทพมหานคร
18
169,000
*
2ขภ 1212
กรุงเทพมหานคร
11
62,000
**
ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร
16
295,000
*
1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร
11
125,000
2ขฐ 1221
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขธ 1221
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฉ 1221
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขพ 1234
กรุงเทพมหานคร
149,000
***
8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
1ขศ 1234
กรุงเทพมหานคร
20
165,000
1ขถ 1234
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขท 1234
กรุงเทพมหานคร
14
240,000
***
1ขบ 1234
กรุงเทพมหานคร
15
225,000
***
1ขภ 1234
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
***
1ขว 1234
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
2ขฌ 1234
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
***
2ขท 1234
กรุงเทพมหานคร
15
165,000
**
9กน 1234
กรุงเทพมหานคร
25
199,000
***
2ขภ 1234
กรุงเทพมหานคร
15
155,000
***
ญช 1313
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
***
2ขต 1313
กรุงเทพมหานคร
15
55,000
*
2ขณ 1313
กรุงเทพมหานคร
17
44,000
2ขด 1313
กรุงเทพมหานคร
43,000
ษฮ 1313
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขพ 1313
กรุงเทพมหานคร
20
45,000
***
8กส 1313
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
***
8กบ 1313
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
ชฬ 1331
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กก 1331
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 1331
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฬ 1331
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศณ 1331
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 1331
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษง 1331
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ฎง 1414
กรุงเทพมหานคร
17
149,000
***
1ขอ 1414
กรุงเทพมหานคร
19
159,000
**
ฆต 1414
กรุงเทพมหานคร
16
299,000
*
2ขต 1414
กรุงเทพมหานคร
17
58,000
**
ญข 1414
กรุงเทพมหานคร
16
129,000
2ขถ 1414
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ญญ 1414
กรุงเทพมหานคร
18
459,000
**
2ขผ 1414
กรุงเทพมหานคร
22
57,000
***
ชป 1414
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
**
4กศ 1441
กรุงเทพมหานคร
22
69,000
**
ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
1ขศ 1441
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขส 1441
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ฌถ 1441
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
**
1ขฮ 1441
กรุงเทพมหานคร
18
52,000
4กผ 1441
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 1441
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
3กผ 1441
กรุงเทพมหานคร
22
45,555
*
1ขช 1515
กรุงเทพมหานคร
17
135,000
***
ฌส 1515
กรุงเทพมหานคร
24
320,000
1ขห 1515
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขอ 1515
กรุงเทพมหานคร
155,000
***
ศน 1515
กรุงเทพมหานคร
24
320,000
2ขบ 1515
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขภ 1515
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 1551
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขห 1551
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
2ขณ 1551
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษณ 1551
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
2ขธ 1616
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 1616
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขพ 1616
กรุงเทพมหานคร
26
57,000
***
ฌฬ 1661
กรุงเทพมหานคร
24
240,000
2ขณ 1661
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขษ 1717
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
1ขณ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
ศท 1717
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฌ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
107,000
**
1ขอ 1717
กรุงเทพมหานคร
25
95,000
**
2ขผ 1717
กรุงเทพมหานคร
28
49,000
***
1ขฮ 1771
กรุงเทพมหานคร
24
86,000
***
2ขต 1771
กรุงเทพมหานคร
23
52,000
1ขน 1771
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขภ 1771
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขท 1771
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ฎผ 1771
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร
365,000
**
8กส 1818
กรุงเทพมหานคร
34
295,000
*
8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร
33
295,000
***
ฆฒ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
***
1ขต 1818
กรุงเทพมหานคร
24
220,000
***
1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร
23
255,000
***
1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
355,000
**
1ขญ 1818
กรุงเทพมหานคร
25
199,000
***
1ขฒ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
219,000
***
2ขภ 1818
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
1กภ 1881
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
8กล 1881
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
***
8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
***
9กพ 1881
กรุงเทพมหานคร
36
165,000
**
ฌฎ 1881
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
2ขด 1881
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขย 1881
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษว 1919
กรุงเทพมหานคร
265,000
8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร
195,000
**
9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร
35
235,000
*
1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร
27
159,000
1ขถ 1919
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กษ 1919
กรุงเทพมหานคร
34
189,000
2กย 1919
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สม 1919
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขถ 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
9กภ 1991
กรุงเทพมหานคร
165,000
***
9กช 1991
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
***
1ขท 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
9กล 1991
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
2ขต 1991
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
8กฬ 1991
กรุงเทพมหานคร
34
119,000
**
8กอ 1991
กรุงเทพมหานคร
35
119,000
***
1ขด 1991
กรุงเทพมหานคร
24
147,000
***
ฎป 2000
กรุงเทพมหานคร
9
199,000
***
1ขธ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
1ขล 2000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สฐ 2000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขษ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
91,000
ฎฎ 2000
กรุงเทพมหานคร
399,000
***
2ขถ 2002
กรุงเทพมหานคร
9
79,000
ชส 2002
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
1ขศ 2002
กรุงเทพมหานคร
14
66,000
**
9กผ 2002
กรุงเทพมหานคร
22
52,000
7กอ 2020
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร
299,000
1ขฌ 2020
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขฐ 2020
กรุงเทพมหานคร
17
54,000
2ขธ 2020
กรุงเทพมหานคร
52,000
*
2ขช 2020
กรุงเทพมหานคร
10
65,000
*
ชม 2020
กรุงเทพมหานคร
11
129,000
ศณ 2020
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญร 2020
กรุงเทพมหานคร
129,000
**
ศม 2020
กรุงเทพมหานคร
16
109,000
**
2ขย 2020
กรุงเทพมหานคร
16
50,000
*
1ขข 2112
กรุงเทพมหานคร
11
99,000
***
1ขฎ 2112
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
2ขฌ 2112
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขล 2112
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌต 2121
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ชผ 2121
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
2ขช 2121
กรุงเทพมหานคร
59,000
1ขต 2121
กรุงเทพมหานคร
62,000
***
2ขญ 2121
กรุงเทพมหานคร
14
84,000
2ขฐ 2121
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 2121
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ฎณ 2121
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
**
ฎฉ 2121
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
**
ศฐ 2121
กรุงเทพมหานคร
22
299,000
2ขผ 2121
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
3กส 2200
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
2กฒ 2200
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
2ขต 2200
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขฒ 2200
กรุงเทพมหานคร
11
49,000
*
2ขช 2200
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
2ขด 2200
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ฎพ 2200
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
***
2ขถ 2200
กรุงเทพมหานคร
9
72,000
ญญ 2200
กรุงเทพมหานคร
259,000
2ขบ 2200
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1กค 2211
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
สห 2211
กรุงเทพมหานคร
18
139,000
1ขน 2211
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขร 2211
กรุงเทพมหานคร
49,000
1ขฮ 2211
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฐ 2211
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2กค 2222
กรุงเทพมหานคร
15
1,950,000
***
8กส 2222
กรุงเทพมหานคร
24
795,000
1ขง 2222
กรุงเทพมหานคร
390,000
**
1ขฌ 2222
กรุงเทพมหานคร
16
359,000
ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร
3,990,000
***
1ขต 2222
กรุงเทพมหานคร
14
450,000
**
1ขน 2222
กรุงเทพมหานคร
16
370,000
***
9กอ 2222
กรุงเทพมหานคร
24
760,000
***
ฆพ 2222
กรุงเทพมหานคร
19
2,300,000
***
9กว 2222
กรุงเทพมหานคร
24
750,000
3กส 2233
กรุงเทพมหานคร
125,000
***
ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
9กฒ 2233
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
*
1กม 2233
กรุงเทพมหานคร
17
79,000
***
1ขก 2233
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
ญถ 2233
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
***
1ขล 2233
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
***
2ขฐ 2233
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
2ขธ 2233
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 2233
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขภ 2233
กรุงเทพมหานคร
15
85,000
**
ษง 2244
กรุงเทพมหานคร
18
155,000
9กข 2244
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฒ 2244
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กล 2244
กรุงเทพมหานคร
28
73,000
ฌค 2244
กรุงเทพมหานคร
139,000
***
2ขต 2244
กรุงเทพมหานคร
19
105,000
2ขฌ 2244
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
1ขห 2255
กรุงเทพมหานคร
22
50,000
***
2ขณ 2255
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
1ขท 2266
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขธ 2266
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
**
ฎธ 2266
กรุงเทพมหานคร
25
109,000
***
1ขฒ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
9กค 2277
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
1ขฆ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
***
1ขต 2277
กรุงเทพมหานคร
24
97,000
2ขท 2277
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ชบ 2277
กรุงเทพมหานคร
22
129,000
1ขท 2288
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขผ 2288
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
***
2ขพ 2288
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
*
2ขท 2299
กรุงเทพมหานคร
27
69,000
2ขฌ 2299
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 2299
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขภ 2299
กรุงเทพมหานคร
27
69,000
8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร
135,000
ฎอ 2323
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขฌ 2323
กรุงเทพมหานคร
19
135,000
**
2ขผ 2323
กรุงเทพมหานคร
22
79,000
***
2ขฎ 2332
กรุงเทพมหานคร
19
77,000
***
1ขด 2332
กรุงเทพมหานคร
14
77,000
2ขพ 2332
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
สษ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
**
1ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขฐ 2345
กรุงเทพมหานคร
26
179,000
***
1ขว 2345
กรุงเทพมหานคร
23
215,000
**
1ขผ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
***
1ขล 2345
กรุงเทพมหานคร
23
210,000
8กท 2345
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขฌ 2345
กรุงเทพมหานคร
22
199,000
2ขย 2345
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร
28
169,000
***
ฆย 2424
กรุงเทพมหานคร
23
699,000
**
1ขฆ 2424
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
ษฮ 2424
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญฬ 2424
กรุงเทพมหานคร
259,000
**
สว 2424
กรุงเทพมหานคร
25
359,000
*
2ขภ 2424
กรุงเทพมหานคร
17
105,000
2ขฌ 2442
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
2ขช 2442
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
2ขน 2442
กรุงเทพมหานคร
72,000
8กส 2525
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
3กผ 2525
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร
32
295,000
**
ฆน 2525
กรุงเทพมหานคร
22
325,000
***
2ขก 2525
กรุงเทพมหานคร
19
165,000
***
2ขฌ 2525
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
***
1ขศ 2525
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร
20
590,000
2ขด 2552
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขณ 2552
กรุงเทพมหานคร
23
77,000
***
2ขบ 2552
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
***
2ขฒ 2626
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
**
2ขช 2626
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
**
2ขฌ 2626
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
1ขฐ 2626
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
9กด 2626
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
**
ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร
25
115,000
***
2ขต 2662
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
ฎษ 2727
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขช 2727
กรุงเทพมหานคร
24
195,000
**
ชฉ 2727
กรุงเทพมหานคร
25
165,000
2ขณ 2727
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 2727
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขถ 2727
กรุงเทพมหานคร
23
90,000
***
2ขภ 2727
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
**
8กย 2727
กรุงเทพมหานคร
35
75,000
*
ศย 2772
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
*
ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
**
ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร
28
115,000
***
ฎถ 2772
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
*
1ขล 2772
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
ชธ 2772
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขท 2772
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขถ 2772
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
**
9กก 2772
กรุงเทพมหานคร
29
130,500
2ขน 2772
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 2772
กรุงเทพมหานคร
59,000
2ขย 2772
กรุงเทพมหานคร
59,000
**
2ขช 2828
กรุงเทพมหานคร
26
155,000
**
1ขล 2828
กรุงเทพมหานคร
29
94,000
***
2ขผ 2828
กรุงเทพมหานคร
32
145,000
**
2ขบ 2828
กรุงเทพมหานคร
26
135,000
**
9กช 2929
กรุงเทพมหานคร
34
155,000
1ขห 2929
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขช 2929
กรุงเทพมหานคร
28
155,000
2ขฐ 2929
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขญ 2929
กรุงเทพมหานคร
29
83,000
2ขผ 2929
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษน 2992
กรุงเทพมหานคร
145,000
ศฉ 2992
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 2992
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร
9
990,000
2กด 3000
กรุงเทพมหานคร
99,000
1ขษ 3000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขร 3000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฎจ 3000
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
2ขบ 3000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กต 3003
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
2ขณ 3003
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขผ 3113
กรุงเทพมหานคร
20
43,000
***
2ขย 3113
กรุงเทพมหานคร
20
44,000
***
ฆฒ 3131
กรุงเทพมหานคร
14
250,000
2ขฐ 3131
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 3131
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌพ 3131
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สษ 3131
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 3131
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขฎ 3223
กรุงเทพมหานคร
19
77,000
***
2ขฐ 3223
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
***
2ขถ 3223
กรุงเทพมหานคร
15
85,000
1ขล 3232
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขฎ 3232
กรุงเทพมหานคร
19
85,000
***
2ขฐ 3232
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
*
2ขต 3232
กรุงเทพมหานคร
17
52,000
**
9กฐ 3232
กรุงเทพมหานคร
29
60,000
**
2ขธ 3232
กรุงเทพมหานคร
18
64,000
***
ญร 3300
กรุงเทพมหานคร
14
120,000
2ขธ 3300
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ฌฮ 3300
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
**
7กย 3300
กรุงเทพมหานคร
22
59,000
2ขผ 3300
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขย 3300
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขพ 3311
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎฐ 3322
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
2ขต 3322
กรุงเทพมหานคร
17
50,000
***
1ขด 3322
กรุงเทพมหานคร
14
73,000
***
2ขฐ 3322
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
***
2ขด 3322
กรุงเทพมหานคร
15
65,000
**
2ขผ 3322
กรุงเทพมหานคร
22
50,000
***
1ขผ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
320,000
1ขว 3333
กรุงเทพมหานคร
279,000
***
1ขญ 3333
กรุงเทพมหานคร
19
380,000
***
1ขพ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
350,000
2ขถ 3333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขจ 3344
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
9กษ 3344
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขฉ 3344
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
*
2ขฐ 3344
กรุงเทพมหานคร
27
59,000
***
2ขท 3344
กรุงเทพมหานคร
19
72,000
2ขณ 3344
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขด 3344
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
***
8กส 3355
กรุงเทพมหานคร
32
115,000
2ขถ 3355
กรุงเทพมหานคร
50,000
1ขณ 3355
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขร 3355
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌถ 3355
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 3355
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขค 3355
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
**
2ขย 3355
กรุงเทพมหานคร
28
54,000
***
7กอ 3366
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
1ขบ 3366
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฌก 3366
กรุงเทพมหานคร
24
255,000
2ขต 3366
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขถ 3377
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
***
2ขพ 3377
กรุงเทพมหานคร
32
49,000
***
8กน 3388
กรุงเทพมหานคร
36
195,000
***
8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
1ขฎ 3388
กรุงเทพมหานคร
58,000
2ขน 3388
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขผ 3388
กรุงเทพมหานคร
34
57,000
**
2ขย 3388
กรุงเทพมหานคร
34
58,000
***
9กง 3399
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
**
9กถ 3399
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร
119,000
ญง 3399
กรุงเทพมหานคร
129,000
2ขญ 3399
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขธ 3399
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขภ 3399
กรุงเทพมหานคร
29
54,000
2ขฐ 3434
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขจ 3434
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
***
2ขณ 3434
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
2ขต 3434
กรุงเทพมหานคร
51,000
***
2ขบ 3434
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
ชธ 3443
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขอ 3443
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
2ขณ 3443
กรุงเทพมหานคร
23
52,000
***
2ขถ 3443
กรุงเทพมหานคร
19
59,000
2ขต 3443
กรุงเทพมหานคร
47,000
***
2ขน 3443
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
2ขท 3456
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชถ 3456
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฆ 3456
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขภ 3456
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
***
1ขธ 3535
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
1ขภ 3535
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขห 3535
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 3535
กรุงเทพมหานคร
59,000
***
2ขต 3535
กรุงเทพมหานคร
23
82,000
***
2ขต 3553
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
***
2กท 3553
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
2ขย 3636
กรุงเทพมหานคร
92,000
สฎ 3663
กรุงเทพมหานคร
139,000
**
2ขฒ 3663
กรุงเทพมหานคร
25
57,000
***
ฌถ 3663
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
2ขถ 3663
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขภ 3737
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
ษศ 3737
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขผ 3773
กรุงเทพมหานคร
38,000
ชส 3773
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กต 3773
กรุงเทพมหานคร
33
49,000
1ขถ 3773
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขย 3773
กรุงเทพมหานคร
32
57,000
*
7กฉ 3773
กรุงเทพมหานคร
33
49,000
***
8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร
36
255,000
**
2ขฐ 3838
กรุงเทพมหานคร
35
52,000
2ขน 3838
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 3838
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขพ 3838
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร
36
195,000
***
1ขส 3883
กรุงเทพมหานคร
32
65,000
***
2ขจ 3883
กรุงเทพมหานคร
32
62,000
2ขบ 3883
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขฎ 3939
กรุงเทพมหานคร
33
60,000
1ขท 3939
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
สณ 3939
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
2ขผ 3939
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ญศ 3939
กรุงเทพมหานคร
35
99,000
2ขญ 3993
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขฎ 3993
กรุงเทพมหานคร
33
52,000
2ขท 3993
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
3กศ 3993
กรุงเทพมหานคร
35
59,999
***
ษธ 3993
กรุงเทพมหานคร
32
149,000
*
2ขฐ 4000
กรุงเทพมหานคร
17
59,000
2ขธ 4000
กรุงเทพมหานคร
55,000
***
2ขด 4000
กรุงเทพมหานคร
9
69,000
***
ฎม 4000
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
ฆฬ 4000
กรุงเทพมหานคร
199,000
**
2ขผ 4000
กรุงเทพมหานคร
16
49,000
8กอ 4004
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชฬ 4004
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขผ 4004
กรุงเทพมหานคร
20
42,000
***
2ขย 4004
กรุงเทพมหานคร
20
43,000
*
9กฐ 4040
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
2ขฐ 4040
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 4040
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขภ 4040
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฌฐ 4114
กรุงเทพมหานคร
24
255,000
1ขส 4114
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชบ 4114
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขบ 4114
กรุงเทพมหานคร
15
86,000
1ขภ 4114
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขถ 4114
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1กผ 4114
กรุงเทพมหานคร
20
75,000
***
2ขภ 4114
กรุงเทพมหานคร
15
62,000
9กถ 4141
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขธ 4141
กรุงเทพมหานคร
17
65,000
***
1ขอ 4141
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
2ขถ 4141
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขพ 4141
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กล 4224
กรุงเทพมหานคร
28
72,000
**
8กส 4224
กรุงเทพมหานคร
28
90,000
***
1ขพ 4242
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
2ขต 4242
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขจ 4242
กรุงเทพมหานคร
22
79,000
2ขธ 4242
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
สส 4242
กรุงเทพมหานคร
26
499,000
*
ชต 4242
กรุงเทพมหานคร
17
129,000
2ขพ 4242
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 4242
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขฎ 4334
กรุงเทพมหานคร
23
60,000
***
2ขฌ 4334
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
**
9กฌ 4334
กรุงเทพมหานคร
29
55,000
**
2ขพ 4334
กรุงเทพมหานคร
26
49,000
1ขศ 4343
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 4343
กรุงเทพมหานคร
46,000
***
2ขฎ 4343
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
2ขฉ 4343
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขง 4343
กรุงเทพมหานคร
20
52,000
**
2ขธ 4343
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
***
2ขณ 4343
กรุงเทพมหานคร
23
56,000
**
ญญ 4343
กรุงเทพมหานคร
22
259,000
**
2ขผ 4343
กรุงเทพมหานคร
26
45,000
4กย 4400
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขง 4400
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขพ 4400
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
3กฒ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขฉ 4411
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
1ขบ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขอ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฌฟ 4411
กรุงเทพมหานคร
23
119,000
2ขธ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฌฬ 4411
กรุงเทพมหานคร
20
89,000
***
1ขถ 4411
กรุงเทพมหานคร
14
78,000
**
2ขย 4411
กรุงเทพมหานคร
22
44,000
*
ญถ 4422
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
2ขญ 4422
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ญพ 4422
กรุงเทพมหานคร
24
249,000
***
2ขพ 4422
กรุงเทพมหานคร
24
140,000
2ขธ 4433
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขบ 4433
กรุงเทพมหานคร
20
49,000
**
4กศ 4433
กรุงเทพมหานคร
26
59,999
***
4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร
24
1,999,000
1ขญ 4444
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขร 4444
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
2ขต 4444
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฎ 4444
กรุงเทพมหานคร
499,000
**
2ขผ 4444
กรุงเทพมหานคร
28
230,000
**
2ขย 4444
กรุงเทพมหานคร
28
230,000
**
1กผ 4455
กรุงเทพมหานคร
28
89,000
***
ญท 4455
กรุงเทพมหานคร
23
250,000
3กบ 4455
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขน 4455
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
ษฉ 4466
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขฌ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
46,000
**
ฆณ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
8กก 4466
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
9กฒ 4466
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
**
1ขจ 4466
กรุงเทพมหานคร
29
48,000
*
1ขร 4466
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
ญญ 4466
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขด 4466
กรุงเทพมหานคร
25
45,000
***
2ขผ 4466
กรุงเทพมหานคร
32
62,000
8กย 4477
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขธ 4477
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฎ 4477
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร
155,000
8กค 4488
กรุงเทพมหานคร
155,000
**
สช 4499
กรุงเทพมหานคร
35
225,000
2ขถ 4499
กรุงเทพมหานคร
55,000
*
2ขต 4499
กรุงเทพมหานคร
33
53,000
2ขผ 4499
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขย 4499
กรุงเทพมหานคร
38
53,000
*
1ขอ 4545
กรุงเทพมหานคร
27
165,000
*
2ขน 4545
กรุงเทพมหานคร
27
105,000
9กฆ 4545
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขถ 4554
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 4554
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 4554
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 4554
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษอ 4567
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎว 4567
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 4567
กรุงเทพมหานคร
79,000
2ขด 4646
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 4646
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 4664
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 4664
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 4747
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขผ 4747
กรุงเทพมหานคร
34
41,000
ฎต 4774
กรุงเทพมหานคร
89,000
**
ชม 4774
กรุงเทพมหานคร
29
135,000
***
ฌฌ 4774
กรุงเทพมหานคร
32
229,000
สล 4848
กรุงเทพมหานคร
165,000
2ขณ 4848
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขถ 4848
กรุงเทพมหานคร
29
50,000
2ขบ 4848
กรุงเทพมหานคร
49,000
สล 4884
กรุงเทพมหานคร
165,000
**
1ขก 4884
กรุงเทพมหานคร
28
55,000
4กก 4884
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
2ขน 4884
กรุงเทพมหานคร
33
47,000
2ขผ 4884
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร
39
99,000
***
9กณ 4949
กรุงเทพมหานคร
41
245,000
2กช 4949
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
สส 4949
กรุงเทพมหานคร
40
529,000
2ขบ 4994
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร
22
115,000
**
1ขฬ 5005
กรุงเทพมหานคร
18
48,000
1ขอ 5050
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญย 5050
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขส 5050
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฌ 5050
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขช 5050
กรุงเทพมหานคร
16
59,000
ฎพ 5050
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขผ 5050
กรุงเทพมหานคร
22
47,000
**
2ขย 5050
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร
115,000
1ขห 5151
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขฮ 5151
กรุงเทพมหานคร
20
75,000
1ขอ 5151
กรุงเทพมหานคร
125,000
1ขภ 5151
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4กฐ 5151
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขย 5151
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ญถ 5151
กรุงเทพมหานคร
17
129,000
***
2ขฎ 5225
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
2ขต 5225
กรุงเทพมหานคร
54,000
***
2ขด 5225
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
**
2ขย 5225
กรุงเทพมหานคร
26
65,000
***
2ขง 5252
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
ญฒ 5252
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
2ขถ 5252
กรุงเทพมหานคร
19
82,000
***
2ขบ 5252
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
**
ศม 5335
กรุงเทพมหานคร
28
129,000
***
2ขฒ 5335
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
***
1ขณ 5335
กรุงเทพมหานคร
24
91,000
2ขน 5335
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขผ 5335
กรุงเทพมหานคร
28
56,000
**
2ขย 5335
กรุงเทพมหานคร
28
56,000
1ขบ 5353
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขต 5353
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ศห 5445
กรุงเทพมหานคร
169,000
*
ศย 5445
กรุงเทพมหานคร
33
169,000
2ขด 5445
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 5445
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 5445
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขบ 5445
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
2ขง 5445
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
2ขธ 5454
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 5454
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขษ 5500
กรุงเทพมหานคร
17
55,500
1ขล 5500
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขง 5500
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขภ 5500
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
4กพ 5500
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
**
1กค 5511
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
1ขอ 5511
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 5522
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขล 5522
กรุงเทพมหานคร
23
73,000
2ขถ 5533
กรุงเทพมหานคร
45,000
***
2ขต 5533
กรุงเทพมหานคร
23
64,000
**
ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
**
5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร
29
145,000
**
1ขย 5544
กรุงเทพมหานคร
29
60,500
2ขช 5544
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 5544
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชถ 5544
กรุงเทพมหานคร
159,000
2ขถ 5544
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1กก 5544
กรุงเทพมหานคร
125,555
***
2ขภ 5544
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
**
1กญ 5555
กรุงเทพมหานคร
26
790,000
5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร
2,650,000
***
1ขก 5555
กรุงเทพมหานคร
24
1,450,000
**
1ขฉ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
430,000
1ขฎ 5555
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขช 5555
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขพ 5555
กรุงเทพมหานคร
32
420,000
ฆธ 5566
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 5566
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
8กภ 5566
กรุงเทพมหานคร
32
125,000
7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
2ขธ 5577
กรุงเทพมหานคร
32
64,000
***
2ขช 5588
กรุงเทพมหานคร
32
135,000
*
2ขผ 5588
กรุงเทพมหานคร
38
85,000
*
2ขย 5588
กรุงเทพมหานคร
38
87,000
8กว 5599
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กส 5599
กรุงเทพมหานคร
45
535,000
***
1ขณ 5599
กรุงเทพมหานคร
36
219,000
**
4กด 5599
กรุงเทพมหานคร
34
159,000
**
2ขบ 5599
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
9กฬ 5656
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
6กย 5665
กรุงเทพมหานคร
175,000
***
9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
***
9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
1ขส 5678
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขพ 5678
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กค 5757
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขญ 5757
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฬ 5757
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฮ 5757
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขธ 5757
กรุงเทพมหานคร
32
66,000
ชฎ 5757
กรุงเทพมหานคร
99,000
2ขน 5757
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขห 5775
กรุงเทพมหานคร
32
55,000
2ขณ 5775
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 5775
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขผ 5775
กรุงเทพมหานคร
36
60,000
***
ศท 5775
กรุงเทพมหานคร
32
120,000
***
2ขย 5775
กรุงเทพมหานคร
36
63,000
2ขฒ 5858
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 5858
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขพ 5858
กรุงเทพมหานคร
38
75,000
9กฐ 5885
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
2ขฒ 5885
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
2ขถ 5885
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 5885
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ฎง 5885
กรุงเทพมหานคร
33
119,000
*
ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร
39
399,000
*
9กด 5959
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
***
ชว 5959
กรุงเทพมหานคร
36
450,000
***
1ขฉ 5959
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
2กฮ 5959
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขณ 5959
กรุงเทพมหานคร
93,000
*
3กก 5959
กรุงเทพมหานคร
33
259,000
**
3กบ 5959
กรุงเทพมหานคร
34
229,000
**
4กบ 5959
กรุงเทพมหานคร
35
229,000
2ขต 5959
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
8กฒ 5959
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขย 5959
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
ษห 5995
กรุงเทพมหานคร
215,000
*
ศค 5995
กรุงเทพมหานคร
39
395,000
9กฎ 5995
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กน 5995
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กฒ 5995
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กฬ 5995
กรุงเทพมหานคร
43
220,000
2ขฎ 5995
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 5995
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กบ 5995
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขญ 5995
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
4กณ 5995
กรุงเทพมหานคร
38
159,000
*
ฎฮ 5995
กรุงเทพมหานคร
38
219,000
**
4กก 5995
กรุงเทพมหานคร
34
229,000
2ขฒ 6000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 6000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขต 6006
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
***
ชล 6006
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
*
2ขภ 6006
กรุงเทพมหานคร
17
39,000
***
2ขต 6060
กรุงเทพมหานคร
19
54,000
**
ฎฎ 6060
กรุงเทพมหานคร
22
229,000
***
ษษ 6060
กรุงเทพมหานคร
20
259,000
2ขน 6060
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขพ 6060
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขว 6116
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 6116
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขย 6116
กรุงเทพมหานคร
26
45,000
**
1กช 6161
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
1ขต 6161
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฎม 6161
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
***
2ขฒ 6262
กรุงเทพมหานคร
23
92,000
7กพ 6262
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 6262
กรุงเทพมหานคร
55,000
*
1ขย 6262
กรุงเทพมหานคร
27
55,500
2ขต 6336
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 6336
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 6363
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 6363
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขถ 6363
กรุงเทพมหานคร
23
82,000
1ขณ 6363
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขบ 6363
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขพ 6363
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ษษ 6446
กรุงเทพมหานคร
28
329,000
2ขณ 6446
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขฎ 6464
กรุงเทพมหานคร
29
48,000
**
1ขต 6464
กรุงเทพมหานคร
26
49,000
**
2ขญ 6464
กรุงเทพมหานคร
28
48,000
*
2ขฐ 6464
กรุงเทพมหานคร
33
48,000
*
8กส 6556
กรุงเทพมหานคร
38
155,000
1ขอ 6556
กรุงเทพมหานคร
99,000
2ขธ 6565
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
7กด 6565
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขต 6600
กรุงเทพมหานคร
19
52,000
2ขธ 6600
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขผ 6600
กรุงเทพมหานคร
24
59,000
***
2ขย 6600
กรุงเทพมหานคร
24
60,000
***
ฎณ 6611
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
1ขส 6611
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ษว 6611
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
**
ฌต 6611
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
**
2ขย 6622
กรุงเทพมหานคร
28
49,000
***
1ขต 6633
กรุงเทพมหานคร
24
90,000
6กน 6633
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขฒ 6633
กรุงเทพมหานคร
25
52,000
**
ฌฬ 6633
กรุงเทพมหานคร
28
125,000
1กบ 6644
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
5กค 6655
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กฆ 6655
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฌ 6655
กรุงเทพมหานคร
68,000
2ขย 6655
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขฐ 6666
กรุงเทพมหานคร
36
950,000
***
1ขฉ 6666
กรุงเทพมหานคร
32
695,000
1ขบ 6666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขถ 6666
กรุงเทพมหานคร
28
455,000
2ขช 6677
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขล 6677
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขภ 6688
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ชส 6699
กรุงเทพมหานคร
39
295,000
2ขฉ 6699
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กจ 6699
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กท 6699
กรุงเทพมหานคร
41
465,000
*
9กพ 6699
กรุงเทพมหานคร
48
275,000
**
9กส 6699
กรุงเทพมหานคร
47
210,000
***
9กฬ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
445,000
***
9กอ 6699
กรุงเทพมหานคร
46
395,000
***
9กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
*
1ขฌ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
104,000
**
2ขภ 6699
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
9กฐ 6767
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ฎพ 6767
กรุงเทพมหานคร
39
69,000
2ขฒ 6767
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กณ 6767
กรุงเทพมหานคร
41
99,000
2ขน 6767
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขภ 6767
กรุงเทพมหานคร
42,000
*
2ขฒ 6776
กรุงเทพมหานคร
33
39,000
2ขย 6776
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กช 6789
กรุงเทพมหานคร
42
550,000
***
1ขต 6789
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กถ 6789
กรุงเทพมหานคร
41
399,000
1ขฉ 6789
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร
45
499,000
***
9กน 6789
กรุงเทพมหานคร
45
499,000
***
1ขศ 6789
กรุงเทพมหานคร
40
215,000
***
8กก 6789
กรุงเทพมหานคร
40
550,000
1ขธ 6789
กรุงเทพมหานคร
185,000
***
2ขช 6789
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
1ขร 6789
กรุงเทพมหานคร
185,000
2ขผ 6789
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขย 6789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร
32
195,000
***
1ขณ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
235,000
***
1ขฎ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
170,000
9กศ 6886
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขท 6886
กรุงเทพมหานคร
32
95,000
1ขข 6886
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขภ 6886
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขต 6969
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กด 6969
กรุงเทพมหานคร
41
499,000
1ขธ 6969
กรุงเทพมหานคร
195,000
*
9กพ 6969
กรุงเทพมหานคร
48
365,000
9กษ 6969
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กส 6969
กรุงเทพมหานคร
47
335,000
2ขฒ 6969
กรุงเทพมหานคร
82,000
*
1ขห 6969
กรุงเทพมหานคร
38
120,000
***
2ขช 6969
กรุงเทพมหานคร
36
285,000
*
ษษ 6969
กรุงเทพมหานคร
38
1,290,000
***
ฎภ 6969
กรุงเทพมหานคร
36
459,000
1ขท 6969
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขผ 6969
กรุงเทพมหานคร
42
175,000
***
2ขย 6969
กรุงเทพมหานคร
42
199,000
***
9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร
45
285,000
***
1ขต 6996
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
*
9กพ 6996
กรุงเทพมหานคร
48
195,000
***
1ขฮ 7000
กรุงเทพมหานคร
15
83,000
2ขถ 7000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 7000
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขย 7000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ษฐ 7007
กรุงเทพมหานคร
27
149,000
ชฬ 7007
กรุงเทพมหานคร
159,000
**
2ขย 7007
กรุงเทพมหานคร
26
47,000
***
1ขอ 7070
กรุงเทพมหานคร
23
56,000
***
2ขท 7070
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
***
2ขณ 7070
กรุงเทพมหานคร
23
49,000
2ขบ 7070
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขภ 7070
กรุงเทพมหานคร
19
52,000
***
1ขท 7117
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
1ขน 7117
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขฮ 7117
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
***
1ขฎ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
***
1ขณ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
1ขด 7171
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
2ขธ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
**
2ขพ 7171
กรุงเทพมหานคร
28
45,000
***
1ขต 7227
กรุงเทพมหานคร
24
105,000
**
2กฎ 7227
กรุงเทพมหานคร
26
69,000
*
1ขล 7227
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
***
2ขท 7227
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
ฎผ 7272
กรุงเทพมหานคร
85,555
***
2ขท 7272
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
***
2ขด 7272
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
***
2ขถ 7272
กรุงเทพมหานคร
23
82,000
2ขผ 7272
กรุงเทพมหานคร
60,000
2ขย 7272
กรุงเทพมหานคร
62,000
**
1ขล 7337
กรุงเทพมหานคร
29
41,500
***
1ขท 7337
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
1ขภ 7337
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
ชถ 7337
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
**
1ขล 7373
กรุงเทพมหานคร
29
41,500
***
1ขท 7373
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
ญฮ 7447
กรุงเทพมหานคร
79,000
***
1ขส 7474
กรุงเทพมหานคร
32
56,000
*
1ขผ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
42,000
*
1ขพ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
43,000
2ขณ 7474
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ชฐ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
89,000
***
ญย 7557
กรุงเทพมหานคร
36
159,000
***
1ขฮ 7575
กรุงเทพมหานคร
32
57,000
**
2ขท 7575
กรุงเทพมหานคร
29
45,000
*
2ขฌ 7575
กรุงเทพมหานคร
33
45,000
ญช 7575
กรุงเทพมหานคร
129,000
**
ญภ 7575
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
***
2ขผ 7575
กรุงเทพมหานคร
36
62,000
***
2ขย 7575
กรุงเทพมหานคร
36
67,000
***
6กต 7667
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
ญพ 7667
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขจ 7667
กรุงเทพมหานคร
36
69,000
***
1ขส 7667
กรุงเทพมหานคร
36
75,500
9กค 7676
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขส 7676
กรุงเทพมหานคร
36
75,000
*
2ขฒ 7676
กรุงเทพมหานคร
33
39,000
*
2ขผ 7676
กรุงเทพมหานคร
38
40,000
*
2ขย 7676
กรุงเทพมหานคร
38
40,000
***
ษอ 7700
กรุงเทพมหานคร
24
149,000
***
1ขส 7700
กรุงเทพมหานคร
24
83,000
***
1ขศ 7700
กรุงเทพมหานคร
24
81,000
***
2ขน 7700
กรุงเทพมหานคร
23
55,000
***
1ขถ 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขด 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขธ 7711
กรุงเทพมหานคร
23
67,000
***
1ขฌ 7711
กรุงเทพมหานคร
24
92,000
2ขผ 7711
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สห 7722
กรุงเทพมหานคร
125,000
**
ฆศ 7722
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
*
ศย 7722
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
***
2ขท 7722
กรุงเทพมหานคร
23
68,000
2ขณ 7722
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขถ 7722
กรุงเทพมหานคร
23
67,000
2ขช 7722
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขภ 7722
กรุงเทพมหานคร
23
64,000
**
4กร 7733
กรุงเทพมหานคร
29
42,000
***
ศฎ 7733
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
**
1ขล 7733
กรุงเทพมหานคร
29
41,500
***
ฎศ 7733
กรุงเทพมหานคร
32
75,000
ญค 7744
กรุงเทพมหานคร
89,000
**
ฆฆ 7744
กรุงเทพมหานคร
28
349,000
2ขณ 7755
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขส 7766
กรุงเทพมหานคร
36
78,000
***
1ขห 7777
กรุงเทพมหานคร
36
499,000
2ขต 7777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขว 7777
กรุงเทพมหานคร
419,999
2ขน 7777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 7777
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขภ 7777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
8กษ 7788
กรุงเทพมหานคร
43
169,000
***
9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
199,000
***
8กส 7788
กรุงเทพมหานคร
46
245,000
***
8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
8กศ 7788
กรุงเทพมหานคร
46
235,000
2ขฒ 7788
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฎ 7788
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขพ 7788
กรุงเทพมหานคร
42
120,000
**
9กม 7799
กรุงเทพมหานคร
47
185,000
***
9กญ 7799
กรุงเทพมหานคร
46
199,000
***
9กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
1ขว 7799
กรุงเทพมหานคร
41
115,000
***
9กต 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
7กถ 7799
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฒ 7799
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฎ 7799
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กณ 7799
กรุงเทพมหานคร
47
149,000
2ขน 7799
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 7799
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขย 7799
กรุงเทพมหานคร
44
99,000
1ขฮ 7878
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขบ 7878
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 7878
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 7878
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 7878
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขภ 7878
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1กฎ 7878
กรุงเทพมหานคร
75,555
**
ฎพ 7887
กรุงเทพมหานคร
43
135,000
2ขณ 7887
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 7887
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 7887
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร
45
335,000
***
2ขฎ 7979
กรุงเทพมหานคร
41
170,000
**
9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร
47
199,000
**
9กด 7979
กรุงเทพมหานคร
43
159,000
***
1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
1ขฮ 7979
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขค 7979
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 7979
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กภ 7979
กรุงเทพมหานคร
43
152,000
*
1ขธ 7979
กรุงเทพมหานคร
39
91,500
***
2ขย 7979
กรุงเทพมหานคร
44
105,000
***
8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร
45
215,000
**
9กด 7997
กรุงเทพมหานคร
43
92,000
*
ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร
38
590,000
***
ฌร 7997
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
ษม 7997
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
**
9กณ 7997
กรุงเทพมหานคร
47
114,000
**
ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
355,000
***
9กฒ 7997
กรุงเทพมหานคร
45
199,000
***
9กว 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
***
9กอ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
ชป 8000
กรุงเทพมหานคร
199,000
***
สฐ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
329,000
1ขท 8008
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญก 8008
กรุงเทพมหานคร
119,000
2ขต 8008
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ญฒ 8080
กรุงเทพมหานคร
23
155,000
**
1กย 8080
กรุงเทพมหานคร
26
79,000
***
1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
1ขฬ 8080
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
2ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขช 8080
กรุงเทพมหานคร
22
59,000
***
8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
215,000
**
8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร
28
215,000
***
ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
275,000
***
8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
229,000
***
1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
***
1ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร
24
275,000
*
1ขล 8118
กรุงเทพมหานคร
27
102,000
**
1ขธ 8118
กรุงเทพมหานคร
25
110,000
1ขบ 8118
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขผ 8118
กรุงเทพมหานคร
29
95,000
ศห 8118
กรุงเทพมหานคร
159,000
***
1ขฒ 8118
กรุงเทพมหานคร
24
181,000
ฌส 8181
กรุงเทพมหานคร
159,000
***
1กญ 8181
กรุงเทพมหานคร
24
175,555
**
ญจ 8181
กรุงเทพมหานคร
28
145,555
1ขฆ 8181
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขต 8181
กรุงเทพมหานคร
24
189,000
1ขฐ 8181
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขช 8181
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
**
1ขธ 8181
กรุงเทพมหานคร
25
105,000
2ขจ 8181
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขช 8181
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 8181
กรุงเทพมหานคร
62,000
2ขย 8181
กรุงเทพมหานคร
63,000
*
ฎช 8228
กรุงเทพมหานคร
27
150,000
2ขน 8228
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฉ 8282
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฆ 8282
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กฌ 8282
กรุงเทพมหานคร
35
69,000
***
2ขจ 8338
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
ญธ 8383
กรุงเทพมหานคร
120,000
2ขฎ 8383
กรุงเทพมหานคร
46,000
***
8กถ 8383
กรุงเทพมหานคร
32
110,000
**
ชฬ 8383
กรุงเทพมหานคร
29
129,000
2ขน 8383
กรุงเทพมหานคร
46,000
2ขท 8484
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 8484
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขย 8484
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขร 8558
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขน 8558
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฐ 8585
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขฒ 8585
กรุงเทพมหานคร
33
60,000
**
2ขน 8585
กรุงเทพมหานคร
35
65,000
2ขบ 8585
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ศห 8668
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1กต 8668
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
*
5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร
39
119,000
2ขฒ 8668
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขผ 8668
กรุงเทพมหานคร
40
79,000
***
1ขก 8686
กรุงเทพมหานคร
32
145,000
2ขณ 8686
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขภ 8686
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
***
1กษ 8778
กรุงเทพมหานคร
36
135,000
ศศ 8778
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กฮ 8778
กรุงเทพมหานคร
45
177,000
***
ฎฮ 8778
กรุงเทพมหานคร
40
189,000
2ขท 8778
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ศณ 8778
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขพ 8778
กรุงเทพมหานคร
42
110,000
2ขผ 8787
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
9กบ 8787
กรุงเทพมหานคร
42
199,000
1ขฬ 8800
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 8800
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
7กม 8811
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ศง 8811
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
สณ 8811
กรุงเทพมหานคร
169,000
**
ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร
26
395,000
*
ฌษ 8811
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
***
1ขบ 8811
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
***
1ขต 8811
กรุงเทพมหานคร
24
150,000
***
1ขฆ 8811
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
*
2ขท 8833
กรุงเทพมหานคร
27
46,000
2ขพ 8833
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขญ 8844
กรุงเทพมหานคร
55,500
2ขฐ 8855
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 8855
กรุงเทพมหานคร
62,000
2ขพ 8855
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 8866
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฆ 8877
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขฐ 8877
กรุงเทพมหานคร
43
54,000
2ขฒ 8877
กรุงเทพมหานคร
52,000
***
1ขต 8877
กรุงเทพมหานคร
36
91,000
*
ฌค 8877
กรุงเทพมหานคร
39
99,000
***
ฎล 8877
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
**
2ขท 8877
กรุงเทพมหานคร
35
54,000
***
2ขบ 8877
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
***
8กธ 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,500,000
***
8กร 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,800,000
***
1กข 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,650,000
***
8กฬ 8888
กรุงเทพมหานคร
46
5,200,000
*
1ขต 8888
กรุงเทพมหานคร
38
750,000
1ขศ 8888
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขถ 8888
กรุงเทพมหานคร
36
950,000
1ขบ 8888
กรุงเทพมหานคร
750,000
***
1ขด 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,450,000
6กณ 8888
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขล 8888
กรุงเทพมหานคร
41
1,290,000
*
9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
595,000
**
9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร
47
565,000
1ขผ 8899
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กร 8899
กรุงเทพมหานคร
48
695,000
*
9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
595,000
***
9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร
51
695,000
***
9กช 8899
กรุงเทพมหานคร
46
499,000
2ขธ 8899
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 8899
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 8899
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขผ 8899
กรุงเทพมหานคร
46
199,000
2ขย 8899
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ญท 8899
กรุงเทพมหานคร
39
599,000
***
ฎต 8989
กรุงเทพมหานคร
42
799,000
2ขณ 8989
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ชษ 8989
กรุงเทพมหานคร
40
899,000
***
3กบ 8989
กรุงเทพมหานคร
40
329,000
ฌศ 8998
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร
40
299,000
1ขญ 8998
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 8998
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขต 8998
กรุงเทพมหานคร
40
189,000
**
2ขณ 8998
กรุงเทพมหานคร
43
159,000
***
9กฬ 9000
กรุงเทพมหานคร
24
465,000
***
9กม 9000
กรุงเทพมหานคร
24
495,000
ฆท 9000
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร
295,000
***
ฎม 9000
กรุงเทพมหานคร
19
355,000
**
9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
9กช 9000
กรุงเทพมหานคร
355,000
9กข 9000
กรุงเทพมหานคร
355,000
***
9กท 9000
กรุงเทพมหานคร
20
385,000
***
9กน 9000
กรุงเทพมหานคร
24
485,000
***
2ขช 9000
กรุงเทพมหานคร
15
165,000
2ขธ 9000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขบ 9000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 9000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฌ 9000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กภ 9009
กรุงเทพมหานคร
29
195,000
*
9กม 9009
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
9กช 9009
กรุงเทพมหานคร
155,000
**
9กว 9009
กรุงเทพมหานคร
34
175,000
7กฉ 9009
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1กต 9009
กรุงเทพมหานคร
23
95,000
***
2ขช 9009
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
***
2ขท 9009
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
*
ฎษ 9009
กรุงเทพมหานคร
27
129,000
**
ญษ 9009
กรุงเทพมหานคร
26
149,000
**
ญศ 9009
กรุงเทพมหานคร
29
149,000
***
2ขถ 9009
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
2ขบ 9009
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขภ 9009
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขง 9090
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
1ขต 9090
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
**
1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
**
1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
2ขท 9090
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎผ 9090
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สฬ 9090
กรุงเทพมหานคร
129,000
**
8กท 9090
กรุงเทพมหานคร
28
95,000
**
8กส 9090
กรุงเทพมหานคร
34
93,000
ชผ 9119
กรุงเทพมหานคร
159,000
*
8กฐ 9119
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
9กท 9119
กรุงเทพมหานคร
245,000
***
9กล 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กว 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
ฎว 9119
กรุงเทพมหานคร
189,000
***
9กอ 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
1ขด 9119
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
ฎณ 9119
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กส 9119
กรุงเทพมหานคร
161,000
2ขน 9119
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขผ 9119
กรุงเทพมหานคร
32
79,000
2ขย 9119
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขต 9191
กรุงเทพมหานคร
26
79,000
*
ฌป 9191
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
**
ฎฐ 9191
กรุงเทพมหานคร
34
169,000
*
ฎข 9191
กรุงเทพมหานคร
27
149,000
**
1ขล 9191
กรุงเทพมหานคร
29
76,000
8กล 9229
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฆ 9229
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชส 9229
กรุงเทพมหานคร
189,000
2ขถ 9229
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษม 9292
กรุงเทพมหานคร
99,000
2ขฐ 9292
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ษจ 9292
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
***
9กง 9339
กรุงเทพมหานคร
36
275,000
***
9กช 9339
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
1ขฉ 9339
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
8กฒ 9339
กรุงเทพมหานคร
36
129,000
*
2ขฎ 9393
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
*
9กฬ 9393
กรุงเทพมหานคร
39
80,000
*
ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร
33
165,000
ญถ 9449
กรุงเทพมหานคร
139,000
*
2ขย 9449
กรุงเทพมหานคร
38
64,000
2กส 9494
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ฌย 9494
กรุงเทพมหานคร
39
125,000
2ขบ 9494
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขห 9559
กรุงเทพมหานคร
36
239,000
ฎษ 9559
กรุงเทพมหานคร
309,000
**
4กก 9559
กรุงเทพมหานคร
34
259,000
***
1ขฎ 9559
กรุงเทพมหานคร
36
251,000
**
2ขบ 9559
กรุงเทพมหานคร
34
110,000
*
9กด 9595
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
**
9กน 9595
กรุงเทพมหานคร
43
299,000
**
5กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
35
189,000
ษห 9595
กรุงเทพมหานคร
255,000
1ขจ 9595
กรุงเทพมหานคร
119,000
**
9กฬ 9595
กรุงเทพมหานคร
43
250,000
4กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
4กก 9595
กรุงเทพมหานคร
34
259,000
*
4กณ 9595
กรุงเทพมหานคร
38
159,000
*
3กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
33
159,000
*
3กท 9595
กรุงเทพมหานคร
33
159,000
7กธ 9669
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขฌ 9669
กรุงเทพมหานคร
38
109,000
***
2ขช 9669
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
2ขณ 9669
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
2ขภ 9669
กรุงเทพมหานคร
35
82,000
8กท 9696
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 9696
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขญ 9696
กรุงเทพมหานคร
87,000
6กภ 9779
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
7กฌ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
215,000
***
7กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
1ขก 9779
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
**
9กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร
47
195,000
9กพ 9779
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กภ 9779
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ศอ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
255,000
***
1ขส 9779
กรุงเทพมหานคร
42
145,000
***
สฎ 9779
กรุงเทพมหานคร
44
199,000
2ขผ 9779
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กว 9797
กรุงเทพมหานคร
48
130,000
2ขฐ 9797
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
2ขฒ 9797
กรุงเทพมหานคร
39
67,000
ญฌ 9797
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขส 9797
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขผ 9889
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร
48
595,000
***
7กญ 9889
กรุงเทพมหานคร
46
250,000
1ขฎ 9889
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขต 9889
กรุงเทพมหานคร
41
245,000
*
9กณ 9889
กรุงเทพมหานคร
49
399,000
2กญ 9889
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฎจ 9889
กรุงเทพมหานคร
45
799,000
2ขถ 9889
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร
49
390,000
***
2ขผ 9889
กรุงเทพมหานคร
46
199,000
***
2ขย 9889
กรุงเทพมหานคร
46
210,000
6กฉ 9898
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฐ 9898
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
6กท 9898
กรุงเทพมหานคร
42
265,000
2ขณ 9898
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
3กก 9898
กรุงเทพมหานคร
39
299,000
2ขถ 9898
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 9898
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 9898
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขผ 9900
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขอ 9911
กรุงเทพมหานคร
29
125,000
***
1ขด 9911
กรุงเทพมหานคร
24
134,000
7กธ 9933
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขต 9933
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
2ขย 9933
กรุงเทพมหานคร
36
75,000
**
ฌค 9944
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
2กอ 9944
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สณ 9955
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
4กว 9955
กรุงเทพมหานคร
39
159,000
*
4กฌ 9955
กรุงเทพมหานคร
38
159,000
2ขด 9955
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชล 9966
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กส 9966
กรุงเทพมหานคร
47
195,000
*
9กพ 9966
กรุงเทพมหานคร
48
195,000
*
1ขฮ 9966
กรุงเทพมหานคร
38
75,000
2ขผ 9966
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขย 9966
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขส 9977
กรุงเทพมหานคร
42
123,000
*
9กว 9977
กรุงเทพมหานคร
48
125,000
**
9กภ 9977
กรุงเทพมหานคร
43
155,000
2ขญ 9977
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 9977
กรุงเทพมหานคร
65,000
***
1ขถ 9977
กรุงเทพมหานคร
36
119,000
***
1ขณ 9977
กรุงเทพมหานคร
40
86,000
1ขฉ 9988
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ญผ 9988
กรุงเทพมหานคร
46
420,000
***
1ขญ 9988
กรุงเทพมหานคร
41
239,000
**
2ขน 9988
กรุงเทพมหานคร
43
159,000
***
2ขพ 9988
กรุงเทพมหานคร
46
179,000
***
1ขด 9999
กรุงเทพมหานคร
40
1,110,000
**
9กส 9999
กรุงเทพมหานคร
53
6,999,999
***
9กพ 9999
กรุงเทพมหานคร
54
11,999,999
**
9กศ 9999
กรุงเทพมหานคร
53
6,999,999

ทะเบียนรถเก๋ง หมวดระฆังทอง ทะเบียนกราฟฟิคสีทอง สามารถขอออกเป็นป้ายกราฟฟิคสีชมพูม่วงได้
ทะเบียนหมวดระฆังทองทั้งหมด

*
ฆด 4
กรุงเทพมหานคร
8
1,790,000
*
ฆข 111
กรุงเทพมหานคร
8
2,590,000
ฆฌ 1000
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฆฉ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
399,000
ฆณ 1001
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆง 1010
กรุงเทพมหานคร
239,000
**
ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร
26
495,000
***
ฆต 1188
กรุงเทพมหานคร
24
499,000
**
ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร
16
295,000
**
ฆต 1414
กรุงเทพมหานคร
16
299,000
***
ฆฒ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร
299,000
ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร
3,990,000
***
ฆพ 2222
กรุงเทพมหานคร
19
2,300,000
***
ฆย 2424
กรุงเทพมหานคร
23
699,000
**
ฆน 2525
กรุงเทพมหานคร
22
325,000
***
ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร
20
590,000
***
ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร
9
990,000
***
ฆฒ 3131
กรุงเทพมหานคร
14
250,000
ฆฬ 4000
กรุงเทพมหานคร
199,000
**
ฆณ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
ฆธ 5566
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ฆศ 7722
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
**
ฆฆ 7744
กรุงเทพมหานคร
28
349,000
*
ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร
38
590,000
**
ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
355,000
**
ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร
26
395,000
ฆท 9000
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว

สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
ทะเบียนรถป้ายขาวทั้งหมด

**
พย 9
กรุงเทพมหานคร
25
9,990,000
***
1ขฌ 10
กรุงเทพมหานคร
9
189,000
***
6กล 10
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
1กถ 10
กรุงเทพมหานคร
4
189,000
***
1กข 10
กรุงเทพมหานคร
5
189,000
กย 12
กรุงเทพมหานคร
459,000
2ขส 13
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขฬ 13
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4ขห 13
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กฎ 14
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5กพ 15
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
2กบ 15
กรุงเทพมหานคร
11
139,000
***
พน 15
กรุงเทพมหานคร
19
599,000
2กม 17
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
วฮ 18
กรุงเทพมหานคร
20
399,000
ฌห 19
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
4ขท 20
กรุงเทพมหานคร
9
79,000
งต 20
กรุงเทพมหานคร
119,000
9กว 20
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
8กฆ 21
กรุงเทพมหานคร
15
65,000
6กข 21
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
กย 22
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌง 24
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภจ 24
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ษค 24
กรุงเทพมหานคร
14
859,000
ฌข 24
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
งข 25
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขค 25
กรุงเทพมหานคร
14
119,000
**
ฌบ 29
กรุงเทพมหานคร
18
239,000
***
4ขล 30
กรุงเทพมหานคร
15
69,000
*
งต 30
กรุงเทพมหานคร
8
119,000
***
9กม 31
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
***
ขพ 31
กรุงเทพมหานคร
14
139,000
***
4ขฌ 31
กรุงเทพมหานคร
15
49,000
***
4ขฐ 31
กรุงเทพมหานคร
19
49,000
5ขญ 31
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
งพ 31
กรุงเทพมหานคร
14
139,000
*
วจ 32
กรุงเทพมหานคร
17
129,000
ขห 32
กรุงเทพมหานคร
129,000
8กฮ 32
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขอ 32
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พต 32
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
งษ 32
กรุงเทพมหานคร
11
110,000
ฉท 34
กรุงเทพมหานคร
119,000
***
ชฮ 34
กรุงเทพมหานคร
14
159,000
***
สฬ 34
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
3ขข 35
กรุงเทพมหานคร
15
145,000
***
ษก 36
กรุงเทพมหานคร
14
499,000
***
4กฮ 36
กรุงเทพมหานคร
19
112,000
2ขภ 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขญ 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขล 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐน 37
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4ขพ 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5ขช 37
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ขย 38
กรุงเทพมหานคร
119,000
**
ฉว 38
กรุงเทพมหานคร
22
119,000
ฆถ 39
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5กญ 40
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ฌข 40
กรุงเทพมหานคร
11
99,000
***
ฎฮ 41
กรุงเทพมหานคร
15
209,000
***
จค 41
กรุงเทพมหานคร
15
210,000
***
1กพ 41
กรุงเทพมหานคร
15
139,000
ภอ 41
กรุงเทพมหานคร
119,000
ฐธ 41
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌช 42
กรุงเทพมหานคร
179,000
3ขศ 42
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ศค 42
กรุงเทพมหานคร
17
199,000
กห 43
กรุงเทพมหานคร
119,000
*
ษล 43
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
***
5ขฌ 43
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
4ขว 43
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5กฆ 45
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3กอ 45
กรุงเทพมหานคร
19
235,000
6กฎ 45
กรุงเทพมหานคร
145,000
**
งจ 46
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
*
ฆญ 46
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
ฉพ 48
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ฉน 48
กรุงเทพมหานคร
22
109,000
ธห 48
กรุงเทพมหานคร
109,000
ธม 48
กรุงเทพมหานคร
119,000
วฮ 48
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ชผ 49
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
**
ฐษ 49
กรุงเทพมหานคร
26
119,000
**
พฮ 49
กรุงเทพมหานคร
26
109,000
***
ฐย 51
กรุงเทพมหานคร
23
159,000
กฉ 52
กรุงเทพมหานคร
109,000
***
ศฐ 52
กรุงเทพมหานคร
23
219,000
1กภ 54
กรุงเทพมหานคร
89,000
**
งน 54
กรุงเทพมหานคร
16
359,000
ษฐ 56
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งจ 56
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฉข 57
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ษว 58
กรุงเทพมหานคร
23
149,000
**
พษ 59
กรุงเทพมหานคร
26
590,000
2ขส 60
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ฉร 61
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
ฌก 61
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
ฌฎ 61
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
ญข 61
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
ธฉ 61
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
***
ศฉ 61
กรุงเทพมหานคร
19
115,000
*
ฉง 64
กรุงเทพมหานคร
17
109,000
**
ฐล 64
กรุงเทพมหานคร
25
129,000
5กล 65
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
วห 65
กรุงเทพมหานคร
22
395,000
ฐฐ 66
กรุงเทพมหานคร
2,590,000
2ขว 67
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขห 67
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฉก 67
กรุงเทพมหานคร
19
129,000
***
ฉท 67
กรุงเทพมหานคร
19
129,000
จอ 68
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พค 68
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ฉว 68
กรุงเทพมหานคร
25
189,000
***
จษ 68
กรุงเทพมหานคร
24
350,000
***
1กส 68
กรุงเทพมหานคร
23
229,000
***
ฎฮ 68
กรุงเทพมหานคร
24
299,000
3กถ 69
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
7กย 69
กรุงเทพมหานคร
259,000
*
ภภ 69
กรุงเทพมหานคร
17
4,100,000
***
3ขง 70
กรุงเทพมหานคร
14
69,000
2ขส 71
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ศฎ 71
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
**
ชอ 71
กรุงเทพมหานคร
16
90,000
4ขฬ 71
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฎฬ 72
กรุงเทพมหานคร
19
139,000
ฌก 72
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กจ 72
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
กล 72
กรุงเทพมหานคร
16
159,000
**
พฉ 72
กรุงเทพมหานคร
22
139,000
3ขห 73
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กข 73
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
ฆง 73
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
3ขฒ 74
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
5ขฎ 74
กรุงเทพมหานคร
23
29,000
***
5ขณ 74
กรุงเทพมหานคร
23
29,000
4ขฬ 75
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขส 76
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
5ขฒ 76
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
ฎฬ 76
กรุงเทพมหานคร
23
109,000
***
วฮ 76
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
**
4ขส 76
กรุงเทพมหานคร
26
25,000
*
กบ 77
กรุงเทพมหานคร
17
2,950,000
งต 79
กรุงเทพมหานคร
129,000
***
ขห 79
กรุงเทพมหานคร
23
159,000
*
วห 79
กรุงเทพมหานคร
27
129,000
ชษ 80
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภร 80
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งน 80
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉฐ 82
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขก 82
กรุงเทพมหานคร
119,000
*
งห 82
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
3ขฌ 83
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ขจ 83
กรุงเทพมหานคร
19
139,000
**
ขน 83
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
ขย 83
กรุงเทพมหานคร
99,000
จธ 83
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
ฉก 83
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
**
ชห 83
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
*
ภฮ 83
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
***
4ขอ 83
กรุงเทพมหานคร
23
29,000
***
สฎ 84
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
9กว 84
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ขจ 84
กรุงเทพมหานคร
20
109,000
***
ขน 84
กรุงเทพมหานคร
19
139,000
***
งห 84
กรุงเทพมหานคร
19
119,000
**
ฎย 84
กรุงเทพมหานคร
25
109,000
***
ฉบ 84
กรุงเทพมหานคร
19
119,000
***
วฉ 84
กรุงเทพมหานคร
23
139,000
***
ฎข 84
กรุงเทพมหานคร
19
115,000
งจ 85
กรุงเทพมหานคร
119,000
ฐค 85
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ภต 85
กรุงเทพมหานคร
17
129,000
ชพ 85
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎผ 86
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฉท 87
กรุงเทพมหานคร
139,000
พจ 88
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1กฬ 89
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
6กท 89
กรุงเทพมหานคร
25
259,000
ศม 92
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขค 92
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
งฉ 92
กรุงเทพมหานคร
18
119,000
***
ศข 92
กรุงเทพมหานคร
20
129,000
**
จษ 93
กรุงเทพมหานคร
22
109,000
*
ฐว 93
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
***
ธต 93
กรุงเทพมหานคร
19
179,000
**
วย 93
กรุงเทพมหานคร
26
109,000
ษณ 93
กรุงเทพมหานคร
109,000
**
ฉธ 94
กรุงเทพมหานคร
22
109,000
**
ฉร 94
กรุงเทพมหานคร
22
110,000
***
ฎฎ 94
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
**
พฉ 94
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
9กว 94
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สษ 94
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4กก 94
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
วค 94
กรุงเทพมหานคร
23
149,000
ษธ 95
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3ขญ 95
กรุงเทพมหานคร
23
145,000
**
ภต 95
กรุงเทพมหานคร
18
499,000
**
สศ 95
กรุงเทพมหานคร
28
590,000
***
ศช 96
กรุงเทพมหานคร
24
399,000
***
ฉธ 96
กรุงเทพมหานคร
24
409,000
ภข 97
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
งค 97
กรุงเทพมหานคร
22
119,000
**
งย 97
กรุงเทพมหานคร
26
119,000
**
ภม 97
กรุงเทพมหานคร
22
159,000
งพ 98
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กฉ 98
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พห 99
กรุงเทพมหานคร
1,990,000
***
2กฉ 100
กรุงเทพมหานคร
9
79,000
**
ฐย 100
กรุงเทพมหานคร
18
149,000
***
9กฐ 100
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
*
3ขถ 101
กรุงเทพมหานคร
8
39,000
***
ภต 119
กรุงเทพมหานคร
15
119,000
***
ฉย 119
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
ฆค 119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌส 119
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ษฐ 119
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
6กฬ 119
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
***
3ขน 131
กรุงเทพมหานคร
15
55,000
***
4ขฒ 131
กรุงเทพมหานคร
14
49,000
***
4ขฒ 141
กรุงเทพมหานคร
15
59,000
***
ธห 145
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
จต 145
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ศง 145
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
ขอ 145
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
จท 151
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขง 151
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศห 151
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
วฬ 156
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฌข 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฐข 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
จห 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ชฐ 156
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
ฆญ 156
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฎข 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฌป 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฎป 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
ฌฌ 156
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ขห 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ขฉ 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
ฆน 157
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญล 158
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จห 159
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วษ 159
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฆษ 159
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
3กฆ 159
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภศ 165
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขค 168
กรุงเทพมหานคร
990,000
***
1กส 168
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
**
ฐบ 168
กรุงเทพมหานคร
26
1,190,000
สส 172
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศต 176
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขฮ 180
กรุงเทพมหานคร
17
25,000
3ขธ 181
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พฮ 181
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วพ 189
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ขก 189
กรุงเทพมหานคร
109,000
**
ฉอ 189
กรุงเทพมหานคร
29
109,000
6กม 191
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ศช 195
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ษก 198
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
ฉต 199
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
งษ 200
กรุงเทพมหานคร
8
80,000
*
ขจ 200
กรุงเทพมหานคร
10
99,000
*
ศช 200
กรุงเทพมหานคร
11
119,000
*
งว 200
กรุงเทพมหานคร
10
99,000
*
กน 200
กรุงเทพมหานคร
8
139,000
ธจ 200
กรุงเทพมหานคร
79,000
กษ 200
กรุงเทพมหานคร
129,000
*
ชอ 200
กรุงเทพมหานคร
10
99,000
***
4ขฉ 202
กรุงเทพมหานคร
15
55,000
***
ฌต 213
กรุงเทพมหานคร
14
39,000
3ขฉ 221
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐธ 236
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
จฉ 237
กรุงเทพมหานคร
23
45,000
**
ฆฉ 244
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
*
ฎฉ 250
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
ชผ 252
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศส 262
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
วอ 264
กรุงเทพมหานคร
24
52,000
ษอ 266
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฐค 278
กรุงเทพมหานคร
35,000
***
วอ 282
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
ฐบ 283
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ธห 289
กรุงเทพมหานคร
28
139,000
ฌล 289
กรุงเทพมหานคร
159,000
ฉอ 289
กรุงเทพมหานคร
169,000
สล 290
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญญ 295
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5ขฉ 300
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฐท 310
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌง 314
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พย 323
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
7กภ 344
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌก 350
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5ขฐ 350
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชต 357
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
งพ 369
กรุงเทพมหานคร
28
109,000
**
ฉม 369
กรุงเทพมหานคร
28
129,000
**
ฉจ 369
กรุงเทพมหานคร
29
119,000
พท 383
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชป 389
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆศ 399
กรุงเทพมหานคร
52,000
*
กฉ 400
กรุงเทพมหานคร
10
99,000
*
กล 400
กรุงเทพมหานคร
11
119,000
***
กก 400
กรุงเทพมหานคร
6
499,000
1กฆ 400
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขษ 400
กรุงเทพมหานคร
39,000
***
วม 400
กรุงเทพมหานคร
15
139,000
5ขฆ 400
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
5ขจ 411
กรุงเทพมหานคร
19
29,000
*
จข 414
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
***
จย 414
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
*
ธษ 414
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
ภต 414
กรุงเทพมหานคร
79,000
**
พร 420
กรุงเทพมหานคร
18
155,000
***
ชอ 420
กรุงเทพมหานคร
14
89,000
***
ภพ 420
กรุงเทพมหานคร
15
109,000
***
ศท 420
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
***
กย 420
กรุงเทพมหานคร
15
119,000
ภน 422
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชถ 424
กรุงเทพมหานคร
85,000
***
ฉธ 424
กรุงเทพมหานคร
19
119,000
*
ภล 424
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
ภข 424
กรุงเทพมหานคร
69,000
***
ศช 424
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
ษม 429
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษจ 433
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
3ขฮ 441
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
ชฟ 441
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศอ 442
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ภม 445
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
ฐฐ 453
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎน 455
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ฆฎ 459
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
*
ชส 459
กรุงเทพมหานคร
27
110,000
พห 459
กรุงเทพมหานคร
109,000
ภง 459
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
ขม 459
กรุงเทพมหานคร
25
89,000
**
ขง 459
กรุงเทพมหานคร
22
75,000
ฆฐ 459
กรุงเทพมหานคร
109,000
*
กย 459
กรุงเทพมหานคร
27
89,000
ญว 463
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
จอ 485
กรุงเทพมหานคร
29
49,000
ญศ 500
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พจ 510
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ภศ 520
กรุงเทพมหานคร
15
109,000
***
กท 520
กรุงเทพมหานคร
9
179,000
วน 521
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐก 522
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฆย 544
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
ฉม 545
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภจ 549
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ฆจ 549
กรุงเทพมหานคร
27
59,000
ฐธ 554
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ศฐ 556
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พล 556
กรุงเทพมหานคร
129,000
กท 559
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
จธ 564
กรุงเทพมหานคร
25
45,000
***
วบ 565
กรุงเทพมหานคร
24
155,000
**
กร 566
กรุงเทพมหานคร
22
129,000
วท 566
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌฐ 566
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ธข 566
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
ญพ 576
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉว 580
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญว 591
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4กจ 595
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กผ 595
กรุงเทพมหานคร
79,000
ขล 599
กรุงเทพมหานคร
109,000
ขม 599
กรุงเทพมหานคร
99,000
พห 599
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ฌล 600
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
กห 600
กรุงเทพมหานคร
99,000
งร 600
กรุงเทพมหานคร
79,000
งธ 607
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
จท 615
กรุงเทพมหานคร
19
45,000
***
วบ 618
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
ภร 636
กรุงเทพมหานคร
20
89,000
*
จจ 636
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
ฎน 653
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1กว 655
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชย 655
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พพ 669
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภน 672
กรุงเทพมหานคร
32,000
**
5ขข 676
กรุงเทพมหานคร
28
25,000
**
ฐน 678
กรุงเทพมหานคร
35
199,000
***
วฬ 678
กรุงเทพมหานคร
32
235,000
*
3ขด 696
กรุงเทพมหานคร
27
25,000
**
ภต 699
กรุงเทพมหานคร
28
109,000
***
วง 699
กรุงเทพมหานคร
32
125,000
ชต 700
กรุงเทพมหานคร
89,000
3ขพ 700
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
5ขฌ 700
กรุงเทพมหานคร
19
29,000
5ขฉ 700
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
5ขฒ 700
กรุงเทพมหานคร
17
19,000
จข 718
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฐม 718
กรุงเทพมหานคร
52,000
ธง 719
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จจ 732
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขฮ 767
กรุงเทพมหานคร
29,000
***
ฐล 786
กรุงเทพมหานคร
36
125,000
***
งท 786
กรุงเทพมหานคร
24
149,000
**
ชม 786
กรุงเทพมหานคร
28
139,000
ภล 791
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
วจ 798
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
***
ฎช 800
กรุงเทพมหานคร
15
155,000
***
วก 800
กรุงเทพมหานคร
15
145,000
ฆฮ 808
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภจ 809
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภท 829
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษท 829
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ญฬ 835
กรุงเทพมหานคร
25
35,000
ภล 854
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ษค 861
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
ฎค 861
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
จพ 868
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
5ขฌ 870
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญณ 879
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วว 882
กรุงเทพมหานคร
89,000
สจ 892
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กว 895
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภภ 897
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พพ 897
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วฉ 899
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กฉ 899
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วท 900
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3กว 900
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฐฉ 909
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ฆฌ 909
กรุงเทพมหานคร
26
129,000
**
ชฐ 909
กรุงเทพมหานคร
29
119,000
*
ธฉ 909
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
***
ฐธ 911
กรุงเทพมหานคร
24
1,290,000
5กอ 911
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฆย 913
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พจ 914
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ษษ 915
กรุงเทพมหานคร
23
189,000
ฌศ 918
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญฬ 951
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภบ 951
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จฉ 955
กรุงเทพมหานคร
109,000
**
ษฬ 955
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
ฉฉ 956
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4กร 959
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐธ 959
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌจ 969
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พษ 969
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ภน 972
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎพ 979
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศฐ 979
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ญร 979
กรุงเทพมหานคร
33
79,000
ฉก 979
กรุงเทพมหานคร
69,000
***
ฉฐ 981
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
พล 981
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ฌฮ 981
กรุงเทพมหานคร
28
69,000
***
ขต 981
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
พษ 983
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ฉค 987
กรุงเทพมหานคร
33
109,000
*
ชห 989
กรุงเทพมหานคร
33
220,000
ฌข 989
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ศฎ 992
กรุงเทพมหานคร
32
129,000
8กน 993
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขฮ 994
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎฟ 995
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งจ 995
กรุงเทพมหานคร
119,000
**
งษ 995
กรุงเทพมหานคร
29
119,000
งห 995
กรุงเทพมหานคร
119,000
*
จค 995
กรุงเทพมหานคร
33
129,000
**
วห 995
กรุงเทพมหานคร
34
129,000
***
งว 996
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
**
ชย 996
กรุงเทพมหานคร
34
129,000
**
ษอ 996
กรุงเทพมหานคร
34
75,000
2กผ 998
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
7กค 998
กรุงเทพมหานคร
38
49,999
ฐพ 1000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ญญ 1009
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
***
2ขง 1110
กรุงเทพมหานคร
9
42,000
3ขต 1114
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
4ขฆ 1117
กรุงเทพมหานคร
19
32,000
***
สฎ 1119
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
7กฆ 1119
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กก 1119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ศน 1119
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
สณ 1119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
สอ 1119
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
***
ศฉ 1119
กรุงเทพมหานคร
24
109,000
***
สม 1119
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
ขข 1133
กรุงเทพมหานคร
159,000
**
จจ 1144
กรุงเทพมหานคร
22
389,000
3ขบ 1151
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
จห 1155
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
ขข 1177
กรุงเทพมหานคร
20
189,000
3ขย 1181
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฉล 1254
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
**
ฐย 1280
กรุงเทพมหานคร
28
15,000
ธธ 1361
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สห 1415
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3ขข 1416
กรุงเทพมหานคร
19
49,000
ษว 1424
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
จจ 1441
กรุงเทพมหานคร
22
229,000
***
ฎธ 1455
กรุงเทพมหานคร
24
60,000
***
3ขผ 1514
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
ขข 1545
กรุงเทพมหานคร
19
179,000
***
ษน 1545
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
ษห 1545
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ษษ 1545
กรุงเทพมหานคร
23
139,000
ฎษ 1545
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
กพ 1545
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
***
ฉร 1545
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
***
1ขก 1545
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
***
ฉค 1545
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
***
พก 1545
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
**
พง 1599
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
**
กร 1599
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
*
พล 1599
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
**
ฆผ 1599
กรุงเทพมหานคร
35
69,000
ฐพ 1599
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3ขข 1614
กรุงเทพมหานคร
19
42,000
***
3ขส 1614
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขช 1614
กรุงเทพมหานคร
19
32,000
**
ขข 1616
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
ชพ 1668
กรุงเทพมหานคร
109,000
ฌฎ 1668
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
ฌท 1668
กรุงเทพมหานคร
27
109,000
***
ฉบ 1681
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
ชศ 1688
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฌฟ 1688
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
***
ญผ 1689
กรุงเทพมหานคร
36
179,000
***
ฐต 1689
กรุงเทพมหานคร
36
189,000
***
ศฉ 1689
กรุงเทพมหานคร
36
179,000
***
สฎ 1689
กรุงเทพมหานคร
36
189,000
***
สน 1689
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
**
ฉฉ 1771
กรุงเทพมหานคร
26
159,000
ฉก 1818
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
กก 1818
กรุงเทพมหานคร
20