tabien2you

tabien2you
tabien2you


สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

tabien2you กลับหน้าแรก
**
พย 9
กรุงเทพมหานคร
25
9,990,000
***
1ขฌ 10
กรุงเทพมหานคร
9
220,000
***
6กล 10
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
1กถ 10
กรุงเทพมหานคร
4
189,000
***
5กพ 15
กรุงเทพมหานคร
20
199,000
***
วฮ 18
กรุงเทพมหานคร
20
420,000
***
ฌห 19
กรุงเทพมหานคร
20
399,000
**
9กว 20
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
6กข 21
กรุงเทพมหานคร
59,000
ฌง 24
กรุงเทพมหานคร
350,000
ภจ 24
กรุงเทพมหานคร
399,000
***
ฐฉ 28
กรุงเทพมหานคร
24
499,000
***
9กม 31
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
***
2ขศ 31
กรุงเทพมหานคร
15
55,000
***
4ขฌ 31
กรุงเทพมหานคร
15
49,000
***
4ขฐ 31
กรุงเทพมหานคร
19
49,000
*
วจ 32
กรุงเทพมหานคร
17
129,000
ขห 32
กรุงเทพมหานคร
129,000
***
8กฮ 32
กรุงเทพมหานคร
19
49,000
***
ชฮ 34
กรุงเทพมหานคร
14
159,000
***
ฆข 36
กรุงเทพมหานคร
14
499,000
***
3ขญ 37
กรุงเทพมหานคร
19
29,000
***
ฐน 37
กรุงเทพมหานคร
24
120,000
**
ฐธ 41
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
ขห 42
กรุงเทพมหานคร
145,000
ฌช 42
กรุงเทพมหานคร
159,000
*
ศค 42
กรุงเทพมหานคร
17
199,000
6กฎ 45
กรุงเทพมหานคร
145,000
**
งจ 46
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
**
งค 46
กรุงเทพมหานคร
16
79,000
*
ฆญ 46
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
**
ฉพ 48
กรุงเทพมหานคร
25
95,000
***
วฮ 48
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ชผ 49
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
งจ 56
กรุงเทพมหานคร
19
499,000
***
จฉ 58
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
**
พษ 59
กรุงเทพมหานคร
26
590,000
**
ขย 60
กรุงเทพมหานคร
16
59,000
***
4ขส 60
กรุงเทพมหานคร
19
29,000
***
ฆฌ 61
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
5กล 65
กรุงเทพมหานคร
23
159,000
ฐฐ 66
กรุงเทพมหานคร
2,590,000
***
จษ 68
กรุงเทพมหานคร
24
350,000
***
4ขฬ 71
กรุงเทพมหานคร
19
29,000
***
ฎฬ 72
กรุงเทพมหานคร
19
145,000
***
ฌก 72
กรุงเทพมหานคร
15
159,000
***
4ขว 74
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
*
กบ 77
กรุงเทพมหานคร
17
2,950,000
งต 79
กรุงเทพมหานคร
129,000
***
ขห 79
กรุงเทพมหานคร
23
149,000
**
ขย 79
กรุงเทพมหานคร
26
129,000
***
สฎ 84
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
**
9กว 84
กรุงเทพมหานคร
28
59,000
งจ 85
กรุงเทพมหานคร
90,000
***
ชพ 85
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
**
ฐค 85
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
***
ญร 87
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
พจ 88
กรุงเทพมหานคร
1,790,000
*
ฉบ 91
กรุงเทพมหานคร
17
125,000
*
จก 91
กรุงเทพมหานคร
17
125,000
**
ฉต 91
กรุงเทพมหานคร
18
125,000
***
สฮ 92
กรุงเทพมหานคร
23
110,000
**
ฉธ 94
กรุงเทพมหานคร
22
109,000
**
ฉร 94
กรุงเทพมหานคร
22
110,000
***
ฎฎ 94
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
*
วย 94
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
**
พฉ 94
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
**
9กว 94
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
***
สษ 94
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
4กก 94
กรุงเทพมหานคร
19
65,000
***
3กด 95
กรุงเทพมหานคร
19
155,000
***
3ขญ 95
กรุงเทพมหานคร
23
159,000
***
ศช 96
กรุงเทพมหานคร
24
399,000
***
ญต 97
กรุงเทพมหานคร
23
159,000
พห 99
กรุงเทพมหานคร
1,990,000
*
ฎช 100
กรุงเทพมหานคร
8
99,000
**
ฐย 100
กรุงเทพมหานคร
18
159,000
*
3ขถ 101
กรุงเทพมหานคร
8
39,000
ษร 103
กรุงเทพมหานคร
19,000
***
5กก 110
กรุงเทพมหานคร
9
59,000
***
ศอ 119
กรุงเทพมหานคร
24
145,000
***
ภต 119
กรุงเทพมหานคร
15
119,000
***
พท 119
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
**
ฆค 119
กรุงเทพมหานคร
18
55,000
***
ฌส 119
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
3ขน 131
กรุงเทพมหานคร
15
55,000
***
4ขฒ 131
กรุงเทพมหานคร
14
49,000
**
4ขฎ 131
กรุงเทพมหานคร
16
39,000
***
ธห 145
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
***
จต 145
กรุงเทพมหานคร
19
92,000
***
ศง 145
กรุงเทพมหานคร
19
92,000
**
ขอ 145
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
***
จท 151
กรุงเทพมหานคร
14
119,000
***
วฬ 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ฌข 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฐข 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
จห 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ชฐ 156
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
***
ฆญ 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฎข 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฌป 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ฎป 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ขห 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ขฉ 156
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
ฆน 157
กรุงเทพมหานคร
39,000
ขค 168
กรุงเทพมหานคร
1,100,000
***
1กส 168
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
*
1ขฮ 180
กรุงเทพมหานคร
17
25,000
***
วพ 189
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
ขก 189
กรุงเทพมหานคร
109,000
*
กย 189
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
**
ฉอ 189
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
***
6กม 191
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ศช 195
กรุงเทพมหานคร
24
189,000
***
ษก 198
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
*
งษ 200
กรุงเทพมหานคร
8
80,000
*
ขจ 200
กรุงเทพมหานคร
10
99,000
*
งว 200
กรุงเทพมหานคร
10
99,000
ธจ 200
กรุงเทพมหานคร
79,000
***
4ขฉ 202
กรุงเทพมหานคร
15
55,000
***
จฉ 237
กรุงเทพมหานคร
23
45,000
*
ฎฉ 250
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
ฐค 278
กรุงเทพมหานคร
35,000
**
ธห 289
กรุงเทพมหานคร
28
129,000
ฌล 289
กรุงเทพมหานคร
145,000
ฉอ 289
กรุงเทพมหานคร
159,000
***
ฌง 314
กรุงเทพมหานคร
15
36,000
**
ฐฉ 332
กรุงเทพมหานคร
22
29,000
พท 345
กรุงเทพมหานคร
225,000
***
ฌธ 365
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
**
งพ 369
กรุงเทพมหานคร
28
89,000
**
ฉม 369
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
**
ฉจ 369
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
**
4ขฎ 383
กรุงเทพมหานคร
25
32,000
***
พท 383
กรุงเทพมหานคร
23
42,000
*
กฉ 400
กรุงเทพมหานคร
10
99,000
*
กล 400
กรุงเทพมหานคร
11
119,000
***
กก 400
กรุงเทพมหานคร
6
499,000
2ขษ 400
กรุงเทพมหานคร
39,000
***
วม 400
กรุงเทพมหานคร
15
139,000
***
ษร 420
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
**
พร 420
กรุงเทพมหานคร
18
155,000
***
ชอ 420
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
ภพ 420
กรุงเทพมหานคร
15
139,000
***
ขว 420
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
ศท 420
กรุงเทพมหานคร
14
115,000
***
กย 420
กรุงเทพมหานคร
15
119,000
**
ฐต 424
กรุงเทพมหานคร
22
69,000
***
ฐค 424
กรุงเทพมหานคร
23
119,000
***
ฉธ 424
กรุงเทพมหานคร
19
119,000
*
ภล 424
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
ภข 424
กรุงเทพมหานคร
69,000
***
3ขฮ 441
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
***
ฎน 455
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
*
ชส 459
กรุงเทพมหานคร
27
110,000
พห 459
กรุงเทพมหานคร
75,000
ภง 459
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
ขม 459
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
**
ขง 459
กรุงเทพมหานคร
22
75,000
**
ญฐ 475
กรุงเทพมหานคร
29
32,000
**
จอ 485
กรุงเทพมหานคร
29
49,000
จอ 487
กรุงเทพมหานคร
32,000
*
ขร 500
กรุงเทพมหานคร
11
119,000
***
1กส 515
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
**
ฉล 515
กรุงเทพมหานคร
22
79,000
***
ษม 519
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
***
ภศ 520
กรุงเทพมหานคร
15
109,000
***
กท 520
กรุงเทพมหานคร
9
179,000
***
ฆย 544
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
*
ฆจ 549
กรุงเทพมหานคร
27
59,000
พล 556
กรุงเทพมหานคร
129,000
ฎจ 559
กรุงเทพมหานคร
99,000
กท 559
กรุงเทพมหานคร
159,000
**
วก 559
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
**
กร 566
กรุงเทพมหานคร
22
129,000
ฌฐ 566
กรุงเทพมหานคร
52,000
***
ธข 566
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ฎท 566
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
*
ฉต 595
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
ขล 599
กรุงเทพมหานคร
109,000
ขม 599
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
ภฐ 599
กรุงเทพมหานคร
33
109,000
***
พห 599
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
*
ฌล 600
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
ภล 600
กรุงเทพมหานคร
89,000
กห 600
กรุงเทพมหานคร
99,000
งร 600
กรุงเทพมหานคร
79,000
***
งธ 607
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
**
ชย 655
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
ภน 672
กรุงเทพมหานคร
32,000
**
ฐน 678
กรุงเทพมหานคร
35
199,000
**
ภต 699
กรุงเทพมหานคร
28
109,000
ชต 700
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
จข 718
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
ฐล 786
กรุงเทพมหานคร
36
125,000
**
ขอ 786
กรุงเทพมหานคร
29
89,000
***
งท 786
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
ญผ 800
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
***
ฎช 800
กรุงเทพมหานคร
15
155,000
**
วว 809
กรุงเทพมหานคร
29
45,000
**
สศ 813
กรุงเทพมหานคร
26
35,000
**
จษ 828
กรุงเทพมหานคร
28
59,000
ภท 829
กรุงเทพมหานคร
45,000
**
ญฬ 835
กรุงเทพมหานคร
25
35,000
***
3กว 900
กรุงเทพมหานคร
19
62,000
**
ฆฌ 909
กรุงเทพมหานคร
26
129,000
**
ชฐ 909
กรุงเทพมหานคร
29
119,000
*
ธฉ 909
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
***
ฐธ 911
กรุงเทพมหานคร
24
1,290,000
***
ษษ 915
กรุงเทพมหานคร
23
189,000
***
ศท 943
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
ษท 945
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
ญฬ 951
กรุงเทพมหานคร
24
189,000
จฉ 955
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
ษฬ 955
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
ฉฉ 956
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
ฐธ 959
กรุงเทพมหานคร
36
350,000
**
ฌจ 969
กรุงเทพมหานคร
35
89,000
***
พษ 969
กรุงเทพมหานคร
36
149,000
*
ญร 979
กรุงเทพมหานคร
33
79,000
***
ฉฐ 981
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
**
ฌฮ 981
กรุงเทพมหานคร
28
69,000
**
ฌฬ 981
กรุงเทพมหานคร
28
69,000
***
ขต 981
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
พษ 983
กรุงเทพมหานคร
32
39,000
*
ชห 989
กรุงเทพมหานคร
33
220,000
**
ภฮ 991
กรุงเทพมหานคร
25
89,000
**
ฉร 991
กรุงเทพมหานคร
28
82,000
***
ศฎ 992
กรุงเทพมหานคร
32
129,000
งจ 995
กรุงเทพมหานคร
119,000
**
งษ 995
กรุงเทพมหานคร
29
119,000
งห 995
กรุงเทพมหานคร
119,000
*
จค 995
กรุงเทพมหานคร
33
129,000
**
วห 995
กรุงเทพมหานคร
34
129,000
***
งว 996
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
**
ชย 996
กรุงเทพมหานคร
34
129,000
2กผ 998
กรุงเทพมหานคร
49,000
*
7กค 998
กรุงเทพมหานคร
38
49,000
**
ฐพ 1000
กรุงเทพมหานคร
18
179,000
***
2ขง 1110
กรุงเทพมหานคร
9
42,000
***
4ขฆ 1117
กรุงเทพมหานคร
19
32,000
***
สม 1119
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
จห 1155
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
ธธ 1361
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
ฉม 1390
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
สห 1415
กรุงเทพมหานคร
23
42,000
***
1ขญ 1416
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
ษว 1424
กรุงเทพมหานคร
29,000
***
ฎธ 1455
กรุงเทพมหานคร
24
60,000
***
1ขน 1514
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
***
2ขข 1525
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
ษน 1545
กรุงเทพมหานคร
24
65,000
***
1ขก 1545
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
**
พง 1599
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
**
กร 1599
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
*
พล 1599
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
**
ฆผ 1599
กรุงเทพมหานคร
35
69,000
***
3ขข 1614
กรุงเทพมหานคร
19
42,000
***
3ขส 1614
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขช 1614
กรุงเทพมหานคร
19
32,000
***
2ขฆ 1614
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
ฌฎ 1668
กรุงเทพมหานคร
69,000
***
ฉบ 1681
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
ญผ 1689
กรุงเทพมหานคร
36
139,000
***
ฐต 1689
กรุงเทพมหานคร
36
139,000
***
ศฉ 1689
กรุงเทพมหานคร
36
129,000
***
สฎ 1689
กรุงเทพมหานคร
36
139,000
***
สน 1689
กรุงเทพมหานคร
36
149,000
***
ขห 1771
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
**
จค 1818
กรุงเทพมหานคร
28
199,000
**
พพ 1918
กรุงเทพมหานคร
35
59,000
วต 1999
กรุงเทพมหานคร
129,000
งท 1999
กรุงเทพมหานคร
129,000
***
ธก 2020
กรุงเทพมหานคร
9
79,000
**
วม 2225
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
***
9กก 2541
กรุงเทพมหานคร
23
32,000
***
ธล 2552
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
***
กท 2672
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
ขย 2888
กรุงเทพมหานคร
36
89,000
*
ษษ 3123
กรุงเทพมหานคร
17
123,000
***
2ขฬ 3331
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขท 3331
กรุงเทพมหานคร
15
39,000
***
กก 3334
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
**
4ขช 3335
กรุงเทพมหานคร
22
25,000
***
1ขฮ 3337
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
ฉษ 3363
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
**
พน 3433
กรุงเทพมหานคร
26
39,000
***
2ขฌ 3444
กรุงเทพมหานคร
24
59,000
***
2ขณ 3444
กรุงเทพมหานคร
24
59,000
จว 3636
กรุงเทพมหานคร
89,000
*
4ขห 3733
กรุงเทพมหานคร
27
15,000
***
3ขร 4146
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขข 4161
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
1ขฐ 4161
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขบ 4161
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
3ขต 4241
กรุงเทพมหานคร
19
42,000
***
3ขฆ 4241
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
1ขห 4241
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
วข 4289
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
2ขข 4333
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
3ขจ 4333
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขส 4333
กรุงเทพมหานคร
23
30,000
***
1ขพ 4333
กรุงเทพมหานคร
24
29,999
***
2ขห 4434
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
**
ษย 4445
กรุงเทพมหานคร
29
35,000
**
ญอ 4464
กรุงเทพมหานคร
28
39,000
***
2ขท 4541
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขถ 4541
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
**
งข 4545
กรุงเทพมหานคร
22
199,000
*
ษษ 4555
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
***
1ขว 4641
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขล 4641
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
งท 4705
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
ขว 4888
กรุงเทพมหานคร
36
75,000
***
1ขต 4941
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
2ขฐ 4946
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
พย 5000
กรุงเทพมหานคร
129,999
***
ธย 5115
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
***
3ขล 5152
กรุงเทพมหานคร
24
48,000
***
3ขอ 5152
กรุงเทพมหานคร
24
55,000
**
พง 5256
กรุงเทพมหานคร
28
19,999
***
1ขท 5415
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขร 5451
กรุงเทพมหานคร
23
35,000
***
ฆน 5505
กรุงเทพมหานคร
23
55,000
**
ฎข 5575
กรุงเทพมหานคร
29
39,000
***
ญษ 5595
กรุงเทพมหานคร
32
109,000
*
ญณ 5595
กรุงเทพมหานคร
33
62,000
**
ภษ 5655
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
ภล 5666
กรุงเทพมหานคร
69,000
***
ขพ 5678
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
***
ฎล 5888
กรุงเทพมหานคร
40
129,000
**
ภภ 6037
กรุงเทพมหานคร
18
30,000
***
3ขจ 6141
กรุงเทพมหานคร
23
30,000
***
3ขง 6141
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
1ขฐ 6141
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขร 6141
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3ขข 6141
กรุงเทพมหานคร
19
42,000
***
1ขร 6164
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฆ 6164
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขญ 6164
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขค 6164
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
ษห 6395
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
***
2ขฌ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฉ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขร 6461
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขช 6461
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขธ 6461
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขษ 6461
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
3ขข 6461
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
4ขล 6486
กรุงเทพมหานคร
36
15,000
**
ขข 6555
กรุงเทพมหานคร
25
109,000
*
จจ 6555
กรุงเทพมหานคร
33
109,000
ชย 6669
กรุงเทพมหานคร
69,000
***
ฐพ 6868
กรุงเทพมหานคร
45
159,000
*
ขอ 6888
กรุงเทพมหานคร
38
89,000
*
ขจ 6888
กรุงเทพมหานคร
38
79,000
***
3ขย 6949
กรุงเทพมหานคร
41
42,000
***
3ขฐ 6949
กรุงเทพมหานคร
42
42,000
***
3ขอ 6964
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
2ขส 6964
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
2ขส 6968
กรุงเทพมหานคร
40
42,000
***
3ขจ 6968
กรุงเทพมหานคร
40
42,000
***
ภอ 6999
กรุงเทพมหานคร
40
145,000
***
1ขฮ 7333
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
*
จจ 7413
กรุงเทพมหานคร
27
30,000
*
พพ 7474
กรุงเทพมหานคร
38
135,000
ธพ 7747
กรุงเทพมหานคร
39,000
ษษ 7772
กรุงเทพมหานคร
49,000
***
2ขย 7773
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
***
2ขส 7774
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
*
ฐฐ 7788
กรุงเทพมหานคร
48
350,000
*
4ขช 7789
กรุงเทพมหานคร
39
25,000
***
วฉ 7789
กรุงเทพมหานคร
42
119,000
ชค 7789
กรุงเทพมหานคร
89,000
ธข 7789
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
ธฉ 7789
กรุงเทพมหานคร
40
109,000
***
4ขส 7789
กรุงเทพมหานคร
44
29,000
*
ขว 7887
กรุงเทพมหานคร
38
69,000
*
กม 7889
กรุงเทพมหานคร
38
139,000
***
พข 7889
กรุงเทพมหานคร
42
155,000
*
กฉ 7889
กรุงเทพมหานคร
38
119,000
*
ธข 7889
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
*
ธบ 7889
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
***
งว 7899
กรุงเทพมหานคร
41
135,000
***
ศท 7899
กรุงเทพมหานคร
41
125,000
*
ขธ 7899
กรุงเทพมหานคร
39
99,000
*
งค 7899
กรุงเทพมหานคร
39
99,000
7กก 8095
กรุงเทพมหานคร
25,000
***
กฉ 8118
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
***
ภภ 8688
กรุงเทพมหานคร
32
199,000
*
ฐฐ 8688
กรุงเทพมหานคร
48
159,000
***
ขค 8811
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
ฐก 8819
กรุงเทพมหานคร
36
49,000
***
ศท 8848
กรุงเทพมหานคร
36
89,000
***
1ขณ 8848
กรุงเทพมหานคร
36
55,000
***
9กผ 8848
กรุงเทพมหานคร
46
55,000
***
ษท 8878
กรุงเทพมหานคร
36
59,000
***
วม 8881
กรุงเทพมหานคร
36
75,000
***
ชม 8881
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
ชห 8881
กรุงเทพมหานคร
32
62,000
***
กท 8886
กรุงเทพมหานคร
32
79,000
*
3กบ 8889
กรุงเทพมหานคร
39
139,000
*
ขต 8988
กรุงเทพมหานคร
38
119,000
**
ฉน 8988
กรุงเทพมหานคร
43
119,000
ชง 8988
กรุงเทพมหานคร
110,000
*
ภษ 8988
กรุงเทพมหานคร
38
119,000
*
ศย 8988
กรุงเทพมหานคร
48
119,000
***
วง 8997
กรุงเทพมหานคร
41
45,000
***
ญบ 8999
กรุงเทพมหานคร
41
399,000
**
ภว 9009
กรุงเทพมหานคร
25
69,000
***
จอ 9168
กรุงเทพมหานคร
36
119,000
**
งต 9339
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
ภอ 9393
กรุงเทพมหานคร
79,000
***
วข 9559
กรุงเทพมหานคร
36
255,000
*
กน 9599
กรุงเทพมหานคร
38
119,000
*
กว 9599
กรุงเทพมหานคร
39
119,000
ฆข 9599
กรุงเทพมหานคร
119,000
ภษ 9599
กรุงเทพมหานคร
109,000
***
ฐม 9696
กรุงเทพมหานคร
44
135,000
*
ฉท 9789
กรุงเทพมหานคร
39
89,000
***
ญฒ 9789
กรุงเทพมหานคร
40
110,000
***
ญต 9789
กรุงเทพมหานคร
40
110,000
***
3ขฉ 9796
กรุงเทพมหานคร
41
42,000
***
3ขน 9877
กรุงเทพมหานคร
41
50,000
*
3ขฒ 9877
กรุงเทพมหานคร
39
39,000
***
1ขข 9877
กรุงเทพมหานคร
36
52,000
**
4ขล 9949
กรุงเทพมหานคร
43
25,000
***
ชอ 9959
กรุงเทพมหานคร
40
129,000
***
ขว 9959
กรุงเทพมหานคร
40
129,000
***
พพ 9966
กรุงเทพมหานคร
46
279,000
**
ฌฮ 9969
กรุงเทพมหานคร
43
89,000
***
ษฮ 9969
กรุงเทพมหานคร
42
109,000
**
4ขร 9969
กรุงเทพมหานคร
43
25,000
***
ฎธ 9969
กรุงเทพมหานคร
42
119,000
***
ฎค 9969
กรุงเทพมหานคร
42
119,000
ฆฆ 9976
กรุงเทพมหานคร
39,000
***
ศจ 9978
กรุงเทพมหานคร
46
42,000
**
4ขถ 9991
กรุงเทพมหานคร
35
29,000
4ขถ 9993
กรุงเทพมหานคร
29,000
**
กข 9995
กรุงเทพมหานคร
35
139,000
ชต 9995
กรุงเทพมหานคร
119,000
*
3กท 9996
กรุงเทพมหานคร
38
59,000
***
งท 9996
กรุงเทพมหานคร
36
109,000
***
วต 9996
กรุงเทพมหานคร
42
119,000
**
พห 9997
กรุงเทพมหานคร
47
69,000
***
กห 9998
กรุงเทพมหานคร
41
270,000

แสดงผล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2566

© 2023 Tabien2you | ทะเบียนทูยู