tabien2you

tabien2you
tabien2you

  ค้นหาทะเบียน

tabien2you tabien2you tabien2you tabien2you

รถไฟฟ้า EV และรถยนต์ทั่วไปสามารถซื้อทะเบียนรถ จากที่นี่ เพื่อจดทะเบียนตามนโยบายได้เลย


ทะเบียนประมูล ทะเบียนรถสวย VIP
สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

*
9กล 1
กรุงเทพมหานคร
17
599,000
1ขผ 1
กรุงเทพมหานคร
770,000
1ขฒ 1
กรุงเทพมหานคร
745,000
**
9กม 1
กรุงเทพมหานคร
16
599,000
*
6กข 1
กรุงเทพมหานคร
10
499,000
*
9กว 1
กรุงเทพมหานคร
17
620,000
*
9กอ 1
กรุงเทพมหานคร
17
620,000
1ขต 1
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฎ 1
กรุงเทพมหานคร
9
950,000
*
1ขล 1
กรุงเทพมหานคร
10
750,000
*
1ขต 2
กรุงเทพมหานคร
8
220,000
***
1ขถ 2
กรุงเทพมหานคร
6
340,000
*
1ขฎ 2
กรุงเทพมหานคร
10
240,000
1ขว 2
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขศ 2
กรุงเทพมหานคร
199,000
***
1ขท 2
กรุงเทพมหานคร
6
340,000
*
1ขล 2
กรุงเทพมหานคร
11
210,000
1ขพ 3
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขฒ 3
กรุงเทพมหานคร
9
299,000
**
9กฐ 3
กรุงเทพมหานคร
22
275,000
***
1ขผ 3
กรุงเทพมหานคร
14
295,000
*
9กญ 3
กรุงเทพมหานคร
17
299,000
**
9กฎ 3
กรุงเทพมหานคร
18
279,000
***
9กด 3
กรุงเทพมหานคร
14
390,000
***
1ขฆ 3
กรุงเทพมหานคร
9
320,000
**
9กฬ 3
กรุงเทพมหานคร
18
225,000
*
1ขธ 3
กรุงเทพมหานคร
10
199,000
*
1ขน 3
กรุงเทพมหานคร
11
199,000
1ขจ 4
กรุงเทพมหานคร
189,000
***
1ขผ 4
กรุงเทพมหานคร
15
280,000
*
1ขฆ 4
กรุงเทพมหานคร
10
220,000
1ขฎ 4
กรุงเทพมหานคร
189,000
1ขว 4
กรุงเทพมหานคร
179,000
1ขน 4
กรุงเทพมหานคร
190,000
*
1ขร 4
กรุงเทพมหานคร
11
195,000
**
1ขพ 5
กรุงเทพมหานคร
16
285,000
1ขผ 5
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขฒ 5
กรุงเทพมหานคร
11
265,000
1ขณ 5
กรุงเทพมหานคร
269,000
***
1ขด 5
กรุงเทพมหานคร
9
470,000
1ขน 5
กรุงเทพมหานคร
285,000
*
1ขบ 5
กรุงเทพมหานคร
10
285,000
1ขญ 6
กรุงเทพมหานคร
285,000
*
1ขผ 6
กรุงเทพมหานคร
17
259,000
**
1ขศ 6
กรุงเทพมหานคร
16
245,000
*
1ขถ 6
กรุงเทพมหานคร
10
270,000
1ขธ 6
กรุงเทพมหานคร
285,000
*
1ขบ 6
กรุงเทพมหานคร
11
270,000
*
1ขภ 6
กรุงเทพมหานคร
10
270,000
*
1ขย 6
กรุงเทพมหานคร
17
265,000
**
1ขพ 7
กรุงเทพมหานคร
18
280,000
1ขต 7
กรุงเทพมหานคร
295,000
*
1ขศ 7
กรุงเทพมหานคร
17
265,000
***
1ขญ 7
กรุงเทพมหานคร
14
399,000
**
1ขล 7
กรุงเทพมหานคร
16
275,000
**
1ขฉ 8
กรุงเทพมหานคร
16
450,000
*
1ขว 8
กรุงเทพมหานคร
17
420,000
**
1ขฎ 8
กรุงเทพมหานคร
16
480,000
***
4กฐ 9
กรุงเทพมหานคร
23
720,000
**
4กง 9
กรุงเทพมหานคร
16
550,000
***
7กบ 9
กรุงเทพมหานคร
19
1,150,000
**
4กบ 9
กรุงเทพมหานคร
16
650,000
***
1ขง 9
กรุงเทพมหานคร
14
799,000
***
1ขถ 11
กรุงเทพมหานคร
6
550,000
1ขศ 11
กรุงเทพมหานคร
420,000
*
1ขว 11
กรุงเทพมหานคร
11
450,000
*
1ขต 11
กรุงเทพมหานคร
8
470,000
*
1ขฌ 11
กรุงเทพมหานคร
10
465,000
*
1ขฉ 11
กรุงเทพมหานคร
10
450,000
***
1ขด 11
กรุงเทพมหานคร
6
550,000
***
1ขท 11
กรุงเทพมหานคร
6
550,000
*
1ขน 11
กรุงเทพมหานคร
10
470,000
*
1ขล 11
กรุงเทพมหานคร
11
450,000
**
9กษ 22
กรุงเทพมหานคร
18
265,000
*
1ขญ 22
กรุงเทพมหานคร
11
235,000
**
9กผ 22
กรุงเทพมหานคร
22
260,000
9กศ 22
กรุงเทพมหานคร
270,000
1ขฌ 22
กรุงเทพมหานคร
185,000
*
1ขฒ 22
กรุงเทพมหานคร
10
170,000
*
1ขถ 22
กรุงเทพมหานคร
8
195,000
*
1ขต 22
กรุงเทพมหานคร
10
195,000
*
1ขฆ 22
กรุงเทพมหานคร
10
230,000
1ขฉ 22
กรุงเทพมหานคร
189,000
1ขฎ 22
กรุงเทพมหานคร
199,000
***
1ขศ 22
กรุงเทพมหานคร
14
255,000
*
1ขท 22
กรุงเทพมหานคร
8
195,000
*
1ขร 22
กรุงเทพมหานคร
11
195,000
*
9กถ 33
กรุงเทพมหานคร
17
220,000
*
9กด 33
กรุงเทพมหานคร
17
195,000
*
1ขช 33
กรุงเทพมหานคร
11
199,000
***
1ขฎ 33
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
***
1ขณ 33
กรุงเทพมหานคร
14
225,000
*
1ขด 33
กรุงเทพมหานคร
10
155,000
*
1ขบ 33
กรุงเทพมหานคร
11
170,000
*
1ขผ 33
กรุงเทพมหานคร
17
159,000
***
1ขล 33
กรุงเทพมหานคร
15
225,000
9กผ 44
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กพ 44
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขช 44
กรุงเทพมหานคร
199,000
1ขฎ 44
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขน 44
กรุงเทพมหานคร
16
165,000
1ขบ 44
กรุงเทพมหานคร
165,000
1ขพ 55
กรุงเทพมหานคร
240,000
1ขผ 55
กรุงเทพมหานคร
230,000
**
1ขฌ 55
กรุงเทพมหานคร
18
245,000
9กภ 55
กรุงเทพมหานคร
350,000
**
1ขฉ 55
กรุงเทพมหานคร
18
299,000
**
1ขฎ 55
กรุงเทพมหานคร
18
255,000
*
1ขญ 55
กรุงเทพมหานคร
17
295,000
***
1ขศ 55
กรุงเทพมหานคร
20
270,000
**
1ขน 55
กรุงเทพมหานคร
18
255,000
1ขย 55
กรุงเทพมหานคร
230,000
*
1ขร 55
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
**
9กษ 66
กรุงเทพมหานคร
26
280,000
*
9กฮ 66
กรุงเทพมหานคร
27
299,000
***
1ขฌ 66
กรุงเทพมหานคร
20
199,000
**
1ขต 66
กรุงเทพมหานคร
18
195,000
*
1ขง 66
กรุงเทพมหานคร
17
220,000
**
9กส 66
กรุงเทพมหานคร
29
280,000
**
1ขศ 66
กรุงเทพมหานคร
22
185,000
**
1ขถ 77
กรุงเทพมหานคร
18
185,000
**
1ขด 77
กรุงเทพมหานคร
18
185,000
**
1ขผ 77
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
**
1ขจ 88
กรุงเทพมหานคร
25
385,000
***
1ขญ 88
กรุงเทพมหานคร
23
499,000
1ขฒ 99
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขฉ 99
กรุงเทพมหานคร
26
470,000
***
1ขช 99
กรุงเทพมหานคร
23
650,000
***
1ขฆ 99
กรุงเทพมหานคร
24
799,000
**
1ขญ 99
กรุงเทพมหานคร
25
540,000
**
1ขธ 99
กรุงเทพมหานคร
25
490,000
***
1ขบ 99
กรุงเทพมหานคร
23
550,000
*
1ขล 99
กรุงเทพมหานคร
27
375,000
**
9กต 111
กรุงเทพมหานคร
16
399,000
**
9กณ 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
**
9กน 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
9กผ 111
กรุงเทพมหานคร
399,000
9กพ 111
กรุงเทพมหานคร
420,000
1ขว 111
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขบ 111
กรุงเทพมหานคร
8
599,000
1ขล 111
กรุงเทพมหานคร
550,000
1ขฒ 222
กรุงเทพมหานคร
220,000
9กณ 222
กรุงเทพมหานคร
299,000
**
1ขฐ 222
กรุงเทพมหานคร
18
229,000
1ขต 222
กรุงเทพมหานคร
199,000
1ขญ 222
กรุงเทพมหานคร
220,000
*
1ขถ 222
กรุงเทพมหานคร
10
210,000
1ขธ 222
กรุงเทพมหานคร
220,000
1ขน 222
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขบ 222
กรุงเทพมหานคร
11
220,000
1ขฐ 333
กรุงเทพมหานคร
245,000
*
1ขฎ 333
กรุงเทพมหานคร
17
255,000
1ขญ 333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขฌ 333
กรุงเทพมหานคร
17
245,000
1ขถ 333
กรุงเทพมหานคร
255,000
*
1ขณ 333
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
1ขด 333
กรุงเทพมหานคร
250,000
*
1ขน 333
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
***
1ขบ 333
กรุงเทพมหานคร
14
320,000
1ขภ 333
กรุงเทพมหานคร
240,000
***
1ขย 333
กรุงเทพมหานคร
20
270,000
**
1ขล 333
กรุงเทพมหานคร
18
240,000
9กฉ 444
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฎ 444
กรุงเทพมหานคร
20
220,000
9กผ 444
กรุงเทพมหานคร
265,000
**
1ขท 444
กรุงเทพมหานคร
16
215,000
**
1ขภ 444
กรุงเทพมหานคร
16
210,000
***
1ขร 444
กรุงเทพมหานคร
19
279,000
***
1ขฎ 555
กรุงเทพมหานคร
23
420,000
**
1ขผ 555
กรุงเทพมหานคร
26
350,000
**
1ขพ 666
กรุงเทพมหานคร
29
280,000
**
1ขฎ 666
กรุงเทพมหานคร
26
355,000
**
1ขผ 666
กรุงเทพมหานคร
29
275,000
**
1ขญ 666
กรุงเทพมหานคร
25
355,000
**
1ขศ 666
กรุงเทพมหานคร
28
255,000
***
1ขฒ 666
กรุงเทพมหานคร
24
450,000
*
1ขจ 666
กรุงเทพมหานคร
27
299,000
**
1ขน 666
กรุงเทพมหานคร
26
299,000
***
1ขบ 666
กรุงเทพมหานคร
23
350,000
**
1ขย 666
กรุงเทพมหานคร
29
279,000
**
1ขร 666
กรุงเทพมหานคร
25
299,000
*
1ขล 666
กรุงเทพมหานคร
27
255,000
*
ศห 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,690,000
1ขผ 777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขศ 777
กรุงเทพมหานคร
265,000
1ขว 777
กรุงเทพมหานคร
285,000
**
1ขฌ 777
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
**
1ขฎ 777
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
**
1ขฉ 777
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
1ขน 777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขญ 789
กรุงเทพมหานคร
385,000
1ขญ 888
กรุงเทพมหานคร
560,000
***
1ขฎ 888
กรุงเทพมหานคร
32
599,000
***
1ขฌ 888
กรุงเทพมหานคร
32
599,000
1ขฒ 888
กรุงเทพมหานคร
570,000
*
ศฮ 999
กรุงเทพมหานคร
39
3,790,000
*
1ขพ 999
กรุงเทพมหานคร
38
599,000
*
1ขผ 999
กรุงเทพมหานคร
38
575,000
1ขจ 999
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขด 999
กรุงเทพมหานคร
570,000
***
1ขบ 999
กรุงเทพมหานคร
32
699,000
*
1ขย 999
กรุงเทพมหานคร
38
579,000
**
1ขร 999
กรุงเทพมหานคร
34
599,000
**
9กษ 1111
กรุงเทพมหานคร
18
650,000
***
9กอ 1111
กรุงเทพมหานคร
20
720,000
9กส 1111
กรุงเทพมหานคร
650,000
1ขถ 2222
กรุงเทพมหานคร
365,000
1ขง 2222
กรุงเทพมหานคร
420,000
**
1ขฌ 2222
กรุงเทพมหานคร
16
359,000
***
1ขต 2222
กรุงเทพมหานคร
14
499,000
**
1ขน 2222
กรุงเทพมหานคร
16
370,000
***
1ขฉ 3333
กรุงเทพมหานคร
20
320,000
1ขศ 3333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขผ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
1ขว 3333
กรุงเทพมหานคร
285,000
**
1ขถ 3333
กรุงเทพมหานคร
16
299,000
***
1ขญ 3333
กรุงเทพมหานคร
19
399,000
***
1ขพ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
385,000
***
1ขท 4444
กรุงเทพมหานคร
20
360,000
1ขญ 4444
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขถ 4444
กรุงเทพมหานคร
20
340,000
***
1ขธ 4444
กรุงเทพมหานคร
23
399,000
***
1ขร 4444
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
1ขพ 5555
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขศ 5555
กรุงเทพมหานคร
399,000
**
1ขฉ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
430,000
**
1ขฎ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
470,000
1ขย 5555
กรุงเทพมหานคร
399,000
1ขว 6666
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขผ 6666
กรุงเทพมหานคร
35
370,000
**
1ขศ 6666
กรุงเทพมหานคร
34
370,000
***
1ขฎ 6666
กรุงเทพมหานคร
32
550,000
1ขญ 6666
กรุงเทพมหานคร
480,000
**
1ขพ 6666
กรุงเทพมหานคร
35
410,000
**
1ขบ 6666
กรุงเทพมหานคร
29
430,000
1ขร 6666
กรุงเทพมหานคร
420,000
***
1ขฎ 7777
กรุงเทพมหานคร
36
540,000
***
1ขถ 7777
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขต 7777
กรุงเทพมหานคร
34
450,000
***
1กข 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,650,000
***
8กฬ 8888
กรุงเทพมหานคร
46
5,200,000
*
1ขต 8888
กรุงเทพมหานคร
38
799,000
**
1ขผ 8888
กรุงเทพมหานคร
43
780,000
***
1ขศ 8888
กรุงเทพมหานคร
42
1,100,000
***
1ขถ 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,250,000
***
1ขท 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,250,000
1ขบ 8888
กรุงเทพมหานคร
799,000
***
1ขล 8888
กรุงเทพมหานคร
41
990,000
**
1ขพ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
990,000
**
1ขผ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
970,000
***
1ขด 9999
กรุงเทพมหานคร
40
1,100,000
***
1ขท 9999
กรุงเทพมหานคร
40
1,150,000
***
1ขบ 9999
กรุงเทพมหานคร
41
1,250,000
**
1ขย 9999
กรุงเทพมหานคร
47
970,000

ทะเบียนรถสวย ทะเบียนประมูล
สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
ทะเบียนกราฟฟิคทั้งหมด

*
9กล 1
กรุงเทพมหานคร
17
599,000
1ขผ 1
กรุงเทพมหานคร
770,000
1ขฒ 1
กรุงเทพมหานคร
745,000
***
9กร 1
กรุงเทพมหานคร
15
1,550,000
**
9กม 1
กรุงเทพมหานคร
16
599,000
*
6กข 1
กรุงเทพมหานคร
10
499,000
***
2กฉ 1
กรุงเทพมหานคร
9
650,000
*
9กว 1
กรุงเทพมหานคร
17
620,000
*
9กอ 1
กรุงเทพมหานคร
17
620,000
1ขต 1
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฎ 1
กรุงเทพมหานคร
9
950,000
*
1ขล 1
กรุงเทพมหานคร
10
750,000
***
1ขค 2
กรุงเทพมหานคร
9
590,000
*
1ขต 2
กรุงเทพมหานคร
8
220,000
***
1ขถ 2
กรุงเทพมหานคร
6
340,000
*
1ขฎ 2
กรุงเทพมหานคร
10
240,000
1ขว 2
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขศ 2
กรุงเทพมหานคร
199,000
***
1ขท 2
กรุงเทพมหานคร
6
340,000
*
1ขล 2
กรุงเทพมหานคร
11
210,000
1ขพ 3
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขฒ 3
กรุงเทพมหานคร
9
299,000
**
9กฐ 3
กรุงเทพมหานคร
22
275,000
***
1ขผ 3
กรุงเทพมหานคร
14
295,000
*
9กญ 3
กรุงเทพมหานคร
17
299,000
**
9กฎ 3
กรุงเทพมหานคร
18
279,000
***
9กด 3
กรุงเทพมหานคร
14
390,000
*
1ขณ 3
กรุงเทพมหานคร
11
200,000
***
1ขฆ 3
กรุงเทพมหานคร
9
320,000
**
9กฬ 3
กรุงเทพมหานคร
18
225,000
*
1ขธ 3
กรุงเทพมหานคร
10
199,000
*
1ขน 3
กรุงเทพมหานคร
11
199,000
*
1ขญ 4
กรุงเทพมหานคร
11
206,000
1ขจ 4
กรุงเทพมหานคร
189,000
***
1ขผ 4
กรุงเทพมหานคร
15
280,000
*
1ขฆ 4
กรุงเทพมหานคร
10
220,000
*
ฆด 4
กรุงเทพมหานคร
8
1,790,000
*
5กถ 4
กรุงเทพมหานคร
11
235,000
1ขฎ 4
กรุงเทพมหานคร
189,000
1ขว 4
กรุงเทพมหานคร
179,000
1ขน 4
กรุงเทพมหานคร
190,000
*
1ขร 4
กรุงเทพมหานคร
11
195,000
**
1ขพ 5
กรุงเทพมหานคร
16
285,000
***
1ขก 5
กรุงเทพมหานคร
9
950,000
1ขผ 5
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขฒ 5
กรุงเทพมหานคร
11
265,000
1ขณ 5
กรุงเทพมหานคร
269,000
***
1ขด 5
กรุงเทพมหานคร
9
470,000
1ขน 5
กรุงเทพมหานคร
285,000
*
1ขบ 5
กรุงเทพมหานคร
10
285,000
**
6กณ 6
กรุงเทพมหานคร
18
860,000
1ขญ 6
กรุงเทพมหานคร
285,000
*
6กษ 6
กรุงเทพมหานคร
17
860,000
*
1ขผ 6
กรุงเทพมหานคร
17
259,000
**
1ขศ 6
กรุงเทพมหานคร
16
245,000
*
1ขถ 6
กรุงเทพมหานคร
10
270,000
***
2กฬ 6
กรุงเทพมหานคร
14
320,000
1ขธ 6
กรุงเทพมหานคร
285,000
*
1ขบ 6
กรุงเทพมหานคร
11
270,000
**
8กฆ 6
กรุงเทพมหานคร
18
299,000
*
1ขภ 6
กรุงเทพมหานคร
10
270,000
*
1ขย 6
กรุงเทพมหานคร
17
265,000
**
1ขพ 7
กรุงเทพมหานคร
18
280,000
8กพ 7
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขต 7
กรุงเทพมหานคร
295,000
*
1ขศ 7
กรุงเทพมหานคร
17
265,000
***
1ขญ 7
กรุงเทพมหานคร
14
399,000
**
1ขล 7
กรุงเทพมหานคร
16
275,000
***
9กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
23
1,350,000
8กร 8
กรุงเทพมหานคร
2,350,000
***
8กฆ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
***
8กฒ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
**
8กฬ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,890,000
**
1ขฉ 8
กรุงเทพมหานคร
16
450,000
**
8กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,990,000
*
1ขว 8
กรุงเทพมหานคร
17
420,000
**
1ขฎ 8
กรุงเทพมหานคร
16
480,000
***
4กฐ 9
กรุงเทพมหานคร
23
720,000
**
8กษ 9
กรุงเทพมหานคร
22
1,250,000
**
4กง 9
กรุงเทพมหานคร
16
550,000
***
7กบ 9
กรุงเทพมหานคร
19
1,150,000
***
8กฬ 9
กรุงเทพมหานคร
23
1,450,000
**
4กบ 9
กรุงเทพมหานคร
16
650,000
**
9กว 9
กรุงเทพมหานคร
25
2,550,000
8กฆ 9
กรุงเทพมหานคร
950,000
***
9กฬ 9
กรุงเทพมหานคร
24
3,200,000
***
9กร 9
กรุงเทพมหานคร
23
2,990,000
**
9กล 9
กรุงเทพมหานคร
25
1,990,000
***
1ขง 9
กรุงเทพมหานคร
14
799,000
2กส 11
กรุงเทพมหานคร
295,000
***
1ขถ 11
กรุงเทพมหานคร
6
550,000
1ขศ 11
กรุงเทพมหานคร
420,000
*
1ขว 11
กรุงเทพมหานคร
11
450,000
*
1ขต 11
กรุงเทพมหานคร
8
470,000
*
1ขฌ 11
กรุงเทพมหานคร
10
465,000
***
3กฒ 11
กรุงเทพมหานคร
9
299,000
*
1ขฉ 11
กรุงเทพมหานคร
10
450,000
***
ฌบ 11
กรุงเทพมหานคร
9
1,290,000
***
1ขด 11
กรุงเทพมหานคร
6
550,000
***
1ขท 11
กรุงเทพมหานคร
6
550,000
*
1ขน 11
กรุงเทพมหานคร
10
470,000
*
1ขล 11
กรุงเทพมหานคร
11
450,000
**
9กษ 22
กรุงเทพมหานคร
18
265,000
*
1ขญ 22
กรุงเทพมหานคร
11
235,000
**
9กผ 22
กรุงเทพมหานคร
22
260,000
9กศ 22
กรุงเทพมหานคร
270,000
1ขฌ 22
กรุงเทพมหานคร
185,000
***
1ขง 22
กรุงเทพมหานคร
9
455,000
*
1ขฒ 22
กรุงเทพมหานคร
10
170,000
*
1ขถ 22
กรุงเทพมหานคร
8
195,000
*
1ขต 22
กรุงเทพมหานคร
10
195,000
*
1ขฆ 22
กรุงเทพมหานคร
10
230,000
1ขฉ 22
กรุงเทพมหานคร
189,000
1ขฎ 22
กรุงเทพมหานคร
199,000
***
1ขศ 22
กรุงเทพมหานคร
14
255,000
*
1ขท 22
กรุงเทพมหานคร
8
195,000
*
1ขร 22
กรุงเทพมหานคร
11
195,000
*
9กถ 33
กรุงเทพมหานคร
17
220,000
*
9กด 33
กรุงเทพมหานคร
17
195,000
*
1ขช 33
กรุงเทพมหานคร
11
199,000
***
ฌฟ 33
กรุงเทพมหานคร
19
950,000
***
1ขฎ 33
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
***
ฌพ 33
กรุงเทพมหานคร
19
990,000
***
7กฌ 33
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
1ขณ 33
กรุงเทพมหานคร
14
225,000
*
1ขด 33
กรุงเทพมหานคร
10
155,000
*
1ขบ 33
กรุงเทพมหานคร
11
170,000
*
1ขผ 33
กรุงเทพมหานคร
17
159,000
***
1ขล 33
กรุงเทพมหานคร
15
225,000
**
5กธ 44
กรุงเทพมหานคร
18
220,000
9กผ 44
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กพ 44
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขช 44
กรุงเทพมหานคร
199,000
1ขฎ 44
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขน 44
กรุงเทพมหานคร
16
165,000
1ขบ 44
กรุงเทพมหานคร
165,000
1ขพ 55
กรุงเทพมหานคร
240,000
1ขผ 55
กรุงเทพมหานคร
230,000
**
1ขฌ 55
กรุงเทพมหานคร
18
245,000
9กภ 55
กรุงเทพมหานคร
350,000
**
1ขฉ 55
กรุงเทพมหานคร
18
299,000
**
1ขฎ 55
กรุงเทพมหานคร
18
255,000
*
1ขญ 55
กรุงเทพมหานคร
17
295,000
***
1ขศ 55
กรุงเทพมหานคร
20
270,000
**
1ขน 55
กรุงเทพมหานคร
18
255,000
1ขย 55
กรุงเทพมหานคร
230,000
*
1ขร 55
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
**
9กษ 66
กรุงเทพมหานคร
26
280,000
*
9กฮ 66
กรุงเทพมหานคร
27
299,000
***
1ขฌ 66
กรุงเทพมหานคร
20
199,000
**
1ขต 66
กรุงเทพมหานคร
18
195,000
*
1ขง 66
กรุงเทพมหานคร
17
220,000
**
9กส 66
กรุงเทพมหานคร
29
280,000
**
1ขศ 66
กรุงเทพมหานคร
22
185,000
***
ฌฉ 77
กรุงเทพมหานคร
24
1,390,000
**
1ขถ 77
กรุงเทพมหานคร
18
185,000
**
1ขด 77
กรุงเทพมหานคร
18
185,000
**
1ขผ 77
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
**
3กช 88
กรุงเทพมหานคร
22
499,000
***
ญธ 88
กรุงเทพมหานคร
24
3,990,000
8กฐ 88
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
7กก 88
กรุงเทพมหานคร
25
950,000
***
1ขฎ 88
กรุงเทพมหานคร
24
845,000
**
1ขจ 88
กรุงเทพมหานคร
25
385,000
***
1ขญ 88
กรุงเทพมหานคร
23
499,000
1ขฒ 99
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขฉ 99
กรุงเทพมหานคร
26
470,000
ญจ 99
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขช 99
กรุงเทพมหานคร
23
650,000
***
1ขฆ 99
กรุงเทพมหานคร
24
799,000
**
1ขญ 99
กรุงเทพมหานคร
25
540,000
**
2กย 99
กรุงเทพมหานคร
29
450,000
**
1ขธ 99
กรุงเทพมหานคร
25
490,000
***
1ขบ 99
กรุงเทพมหานคร
23
550,000
*
1ขล 99
กรุงเทพมหานคร
27
375,000
ษว 111
กรุงเทพมหานคร
1,690,000
**
9กต 111
กรุงเทพมหานคร
16
399,000
**
9กณ 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
**
9กน 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
***
9กง 111
กรุงเทพมหานคร
15
895,000
9กผ 111
กรุงเทพมหานคร
399,000
9กพ 111
กรุงเทพมหานคร
420,000
1ขว 111
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
3กจ 111
กรุงเทพมหานคร
299,000
*
ฆข 111
กรุงเทพมหานคร
8
2,590,000
*
1ขบ 111
กรุงเทพมหานคร
8
599,000
1ขล 111
กรุงเทพมหานคร
550,000
***
1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร
14
255,000
***
1กจ 123
กรุงเทพมหานคร
14
299,000
***
9กผ 123
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
9กส 123
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
***
1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร
14
265,000
*
1ขท 123
กรุงเทพมหานคร
10
165,000
1ขธ 123
กรุงเทพมหานคร
162,000
1ขฒ 222
กรุงเทพมหานคร
220,000
**
9กข 222
กรุงเทพมหานคร
18
395,000
9กณ 222
กรุงเทพมหานคร
299,000
**
1ขฐ 222
กรุงเทพมหานคร
18
229,000
1ขต 222
กรุงเทพมหานคร
199,000
1ขญ 222
กรุงเทพมหานคร
220,000
**
5กธ 222
กรุงเทพมหานคร
16
395,000
*
1ขถ 222
กรุงเทพมหานคร
10
210,000
1ขธ 222
กรุงเทพมหานคร
220,000
1ขน 222
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขบ 222
กรุงเทพมหานคร
11
220,000
ฆณ 222
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขพ 234
กรุงเทพมหานคร
20
180,000
***
1ขผ 234
กรุงเทพมหานคร
20
175,000
1ขถ 234
กรุงเทพมหานคร
165,000
**
1ขจ 234
กรุงเทพมหานคร
18
190,000
**
9กส 234
กรุงเทพมหานคร
26
175,000
*
1ขฎ 234
กรุงเทพมหานคร
17
182,000
***
1ขบ 234
กรุงเทพมหานคร
14
255,000
***
1ขย 234
กรุงเทพมหานคร
20
179,000
1ขฐ 333
กรุงเทพมหานคร
245,000
*
ญษ 333
กรุงเทพมหานคร
17
1,390,000
*
1ขฎ 333
กรุงเทพมหานคร
17
255,000
1ขญ 333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขช 333
กรุงเทพมหานคร
14
590,000
*
1ขฌ 333
กรุงเทพมหานคร
17
245,000
***
สต 333
กรุงเทพมหานคร
19
1,590,000
***
9กฉ 333
กรุงเทพมหานคร
24
795,000
1ขถ 333
กรุงเทพมหานคร
255,000
ฆฐ 333
กรุงเทพมหานคร
1,590,000
*
1ขณ 333
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
1ขด 333
กรุงเทพมหานคร
250,000
*
1ขน 333
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
***
1ขบ 333
กรุงเทพมหานคร
14
320,000
1ขภ 333
กรุงเทพมหานคร
240,000
***
1ขย 333
กรุงเทพมหานคร
20
270,000
**
1ขล 333
กรุงเทพมหานคร
18
240,000
*
9กฮ 345
กรุงเทพมหานคร
27
146,000
1ขจ 345
กรุงเทพมหานคร
105,000
**
9กล 345
กรุงเทพมหานคร
28
151,000
*
9กณ 345
กรุงเทพมหานคร
27
154,000
**
1ขด 345
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
***
1ขย 345
กรุงเทพมหานคร
23
139,000
9กฉ 444
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฎ 444
กรุงเทพมหานคร
20
220,000
9กผ 444
กรุงเทพมหานคร
265,000
**
1ขท 444
กรุงเทพมหานคร
16
215,000
**
1ขภ 444
กรุงเทพมหานคร
16
210,000
***
1ขร 444
กรุงเทพมหานคร
19
279,000
***
1ขถ 456
กรุงเทพมหานคร
19
395,000
***
1ขท 456
กรุงเทพมหานคร
19
395,000
**
1ขผ 456
กรุงเทพมหานคร
26
199,000
1ขฒ 456
กรุงเทพมหานคร
199,000
1ขณ 456
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขบ 456
กรุงเทพมหานคร
20
240,000
**
1ขย 456
กรุงเทพมหานคร
26
250,000
**
1ขร 456
กรุงเทพมหานคร
22
230,000
***
1ขฎ 555
กรุงเทพมหานคร
23
420,000
**
1ขผ 555
กรุงเทพมหานคร
26
350,000
***
1ขช 567
กรุงเทพมหานคร
23
135,000
***
1ขฆ 567
กรุงเทพมหานคร
24
195,000
ญท 567
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขว 567
กรุงเทพมหานคร
27
95,000
**
1ขพ 666
กรุงเทพมหานคร
29
280,000
**
1ขฎ 666
กรุงเทพมหานคร
26
355,000
**
1ขผ 666
กรุงเทพมหานคร
29
275,000
**
1ขญ 666
กรุงเทพมหานคร
25
355,000
**
1ขศ 666
กรุงเทพมหานคร
28
255,000
***
1ขฆ 666
กรุงเทพมหานคร
24
695,000
***
1ขฒ 666
กรุงเทพมหานคร
24
450,000
*
1ขจ 666
กรุงเทพมหานคร
27
299,000
***
1กค 666
กรุงเทพมหานคร
24
499,000
***
1ขต 666
กรุงเทพมหานคร
24
595,000
**
1ขน 666
กรุงเทพมหานคร
26
299,000
***
1ขบ 666
กรุงเทพมหานคร
23
350,000
**
1ขย 666
กรุงเทพมหานคร
29
279,000
**
1ขร 666
กรุงเทพมหานคร
25
299,000
*
1ขล 666
กรุงเทพมหานคร
27
255,000
***
9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
1ขพ 678
กรุงเทพมหานคร
32
140,000
***
9กท 678
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
*
9กช 678
กรุงเทพมหานคร
33
159,000
***
9กถ 678
กรุงเทพมหานคร
32
210,000
**
1ขฉ 678
กรุงเทพมหานคร
29
132,000
***
9กด 678
กรุงเทพมหานคร
32
199,000
***
9กน 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กม 678
กรุงเทพมหานคร
36
279,000
9กว 678
กรุงเทพมหานคร
175,000
**
1ขค 678
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
*
9กส 678
กรุงเทพมหานคร
38
175,000
***
9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
1ขผ 678
กรุงเทพมหานคร
32
135,000
*
7กญ 777
กรุงเทพมหานคร
33
990,000
***
7กศ 777
กรุงเทพมหานคร
36
1,490,000
*
ศห 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,690,000
7กท 777
กรุงเทพมหานคร
1,950,000
1ขผ 777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สฮ 777
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขศ 777
กรุงเทพมหานคร
265,000
1ขว 777
กรุงเทพมหานคร
285,000
**
1ขฌ 777
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
**
1ขฎ 777
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
**
1ขฉ 777
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
1ขน 777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
ศณ 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,590,000
*
9กญ 789
กรุงเทพมหานคร
38
799,000
***
1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขพ 789
กรุงเทพมหานคร
35
385,000
**
1ขผ 789
กรุงเทพมหานคร
35
375,000
9กต 789
กรุงเทพมหานคร
579,000
**
9กถ 789
กรุงเทพมหานคร
35
599,000
1ขญ 789
กรุงเทพมหานคร
385,000
***
1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขศ 789
กรุงเทพมหานคร
34
325,000
1ขฆ 789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขท 789
กรุงเทพมหานคร
28
399,000
**
1ขบ 789
กรุงเทพมหานคร
29
385,000
**
1ขภ 789
กรุงเทพมหานคร
28
370,000
**
1ขย 789
กรุงเทพมหานคร
35
355,000
1ขร 789
กรุงเทพมหานคร
385,000
*
1ขล 789
กรุงเทพมหานคร
33
340,000
1ขญ 888
กรุงเทพมหานคร
560,000
***
1ขฎ 888
กรุงเทพมหานคร
32
599,000
***
9กบ 888
กรุงเทพมหานคร
36
1,590,000
***
1ขฌ 888
กรุงเทพมหานคร
32
599,000
1ขฒ 888
กรุงเทพมหานคร
570,000
***
9กธ 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,200,000
*
ศฮ 999
กรุงเทพมหานคร
39
3,790,000
*
1ขพ 999
กรุงเทพมหานคร
38
599,000
*
1ขผ 999
กรุงเทพมหานคร
38
575,000
***
9กร 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,500,000
1ขจ 999
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กง 999
กรุงเทพมหานคร
39
2,990,000
1ขด 999
กรุงเทพมหานคร
570,000
***
1ขบ 999
กรุงเทพมหานคร
32
699,000
*
1ขย 999
กรุงเทพมหานคร
38
579,000
**
1ขร 999
กรุงเทพมหานคร
34
599,000
***
9กษ 1000
กรุงเทพมหานคร
15
165,000
***
9กต 1000
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
***
9กค 1000
กรุงเทพมหานคร
15
195,000
***
1ขฉ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
179,000
***
1ขฎ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขถ 1000
กรุงเทพมหานคร
5
159,000
***
1ขง 1000
กรุงเทพมหานคร
6
165,000
*
7กก 1000
กรุงเทพมหานคร
10
195,000
ศห 1000
กรุงเทพมหานคร
295,000
***
9กร 1000
กรุงเทพมหานคร
15
265,000
ชค 1000
กรุงเทพมหานคร
335,000
***
1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร
6
225,000
***
1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขด 1000
กรุงเทพมหานคร
5
149,000
***
1ขณ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขน 1000
กรุงเทพมหานคร
9
179,000
***
1ขญ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
115,000
ฆณ 1001
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขร 1001
กรุงเทพมหานคร
9
105,000
1ขช 1001
กรุงเทพมหานคร
79,000
***
1ขธ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
ชฬ 1010
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กค 1010
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
*
1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร
10
79,000
***
1ขถ 1010
กรุงเทพมหานคร
6
89,000
*
1ขน 1010
กรุงเทพมหานคร
10
57,000
***
1ขร 1010
กรุงเทพมหานคร
9
110,000
***
ชห 1100
กรุงเทพมหานคร
9
145,000
***
1ขร 1100
กรุงเทพมหานคร
9
95,000
***
1ขท 1100
กรุงเทพมหานคร
6
79,000
***
1ขธ 1100
กรุงเทพมหานคร
9
89,000
**
9กษ 1111
กรุงเทพมหานคร
18
650,000
***
9กอ 1111
กรุงเทพมหานคร
20
720,000
***
1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร
9
2,650,000
*
1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร
11
2,350,000
***
1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร
15
2,950,000
9กส 1111
กรุงเทพมหานคร
650,000
8กอ 1122
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขค 1122
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
1กบ 1122
กรุงเทพมหานคร
10
159,000
*
1ขบ 1122
กรุงเทพมหานคร
11
65,000
***
9กอ 1133
กรุงเทพมหานคร
24
115,000
***
ศน 1133
กรุงเทพมหานคร
20
115,000
***
8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
1ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร
15
89,000
***
8กส 1133
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
9กฎ 1133
กรุงเทพมหานคร
23
70,000
***
1ขค 1133
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
*
1ขว 1133
กรุงเทพมหานคร
17
42,500
1ขร 1133
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขถ 1144
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
8กฬ 1144
กรุงเทพมหานคร
24
145,000
***
1ขศ 1144
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
**
1ขฌ 1144
กรุงเทพมหานคร
18
58,000
**
1ขฉ 1144
กรุงเทพมหานคร
18
59,500
***
1ขช 1144
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
1ขด 1144
กรุงเทพมหานคร
14
85,000
***
1ขท 1144
กรุงเทพมหานคร
14
92,000
***
1ขว 1144
กรุงเทพมหานคร
19
76,500
**
1ขฆ 1155
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
1ขว 1155
กรุงเทพมหานคร
63,000
***
1ขญ 1155
กรุงเทพมหานคร
19
98,000
**
1ขก 1155
กรุงเทพมหานคร
16
85,000
*
1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
***
1ขฐ 1155
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
***
1ขธ 1155
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
***
1ขน 1155
กรุงเทพมหานคร
20
74,000
***
1ขผ 1155
กรุงเทพมหานคร
23
87,000
***
1ขพ 1155
กรุงเทพมหานคร
23
90,000
***
1ขร 1155
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
1ขฒ 1166
กรุงเทพมหานคร
20
52,000
***
1ขว 1166
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
1ขญ 1166
กรุงเทพมหานคร
53,000
**
1ขฐ 1166
กรุงเทพมหานคร
26
48,000
1ขธ 1166
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
5กฒ 1166
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
1ขฌ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
97,000
***
1ขณ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
***
1ขธ 1177
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
***
ษธ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
1ขภ 1177
กรุงเทพมหานคร
20
60,000
***
1ขฆ 1188
กรุงเทพมหานคร
24
265,000
**
ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร
26
495,000
**
1ขฎ 1188
กรุงเทพมหานคร
26
113,000
***
1ขช 1188
กรุงเทพมหานคร
23
195,000
1ขฐ 1188
กรุงเทพมหานคร
105,000
**
1ขฌ 1199
กรุงเทพมหานคร
28
99,900
*
9กฐ 1199
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
**
1ขฆ 1199
กรุงเทพมหานคร
26
102,000
9กถ 1199
กรุงเทพมหานคร
175,000
*
ฌบ 1199
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
***
9กล 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กว 1199
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กอ 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
**
ญฮ 1199
กรุงเทพมหานคร
29
179,000
**
1ขว 1199
กรุงเทพมหานคร
29
73,000
**
4กน 1212
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร
125,000
1ขฒ 1212
กรุงเทพมหานคร
74,000
5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
ศม 1212
กรุงเทพมหานคร
18
189,000
***
1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร
14
129,000
**
1ขฐ 1212
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
9กผ 1212
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
สช 1212
กรุงเทพมหานคร
15
245,000
*
1ขท 1212
กรุงเทพมหานคร
10
72,000
9กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร
72,000
***
1ขว 1212
กรุงเทพมหานคร
15
105,000
*
1ขบ 1212
กรุงเทพมหานคร
11
69,000
1ขร 1212
กรุงเทพมหานคร
69,000
**
ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร
16
295,000
*
1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร
11
125,000
1ขพ 1234
กรุงเทพมหานคร
149,000
***
8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
**
1ขฒ 1234
กรุงเทพมหานคร
16
139,000
***
9กธ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
1ขศ 1234
กรุงเทพมหานคร
20
165,000
1ขถ 1234
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขก 1234
กรุงเทพมหานคร
14
299,000
***
1ขท 1234
กรุงเทพมหานคร
14
240,000
**
1ขน 1234
กรุงเทพมหานคร
18
159,000
***
1ขภ 1234
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
9กฌ 1313
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ญช 1313
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
***
1ขร 1313
กรุงเทพมหานคร
15
63,000
ษล 1331
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ชฬ 1331
กรุงเทพมหานคร
15
125,000
***
9กภ 1331
กรุงเทพมหานคร
19
62,000
***
1ขท 1414
กรุงเทพมหานคร
14
185,000
ษศ 1414
กรุงเทพมหานคร
165,000
**
1กร 1414
กรุงเทพมหานคร
16
125,000
***
8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร
24
185,000
1ขญ 1414
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
4กศ 1441
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
**
ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
**
8กอ 1441
กรุงเทพมหานคร
25
65,000
***
1ขศ 1441
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
***
1ขก 1441
กรุงเทพมหานคร
14
89,000
1ขถ 1441
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขด 1441
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขว 1441
กรุงเทพมหานคร
19
75,000
***
1ขธ 1515
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
***
1ขฐ 1515
กรุงเทพมหานคร
24
285,000
**
7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร
22
125,000
**
1ขฆ 1515
กรุงเทพมหานคร
18
106,000
**
1ขถ 1515
กรุงเทพมหานคร
16
90,000
***
1ขค 1515
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
*
1ขช 1515
กรุงเทพมหานคร
17
135,000
**
1ขด 1515
กรุงเทพมหานคร
16
92,000
1ขว 1515
กรุงเทพมหานคร
84,000
***
ฌส 1515
กรุงเทพมหานคร
24
350,000
**
1ขถ 1551
กรุงเทพมหานคร
16
69,000
1ขว 1551
กรุงเทพมหานคร
63,000
**
8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
8กส 1616
กรุงเทพมหานคร
99,000
1ขว 1616
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขญ 1616
กรุงเทพมหานคร
57,000
**
1ขฎ 1616
กรุงเทพมหานคร
22
55,500
3กจ 1616
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขธ 1616
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฌฬ 1661
กรุงเทพมหานคร
24
240,000
1ขญ 1661
กรุงเทพมหานคร
48,000
9กส 1661
กรุงเทพมหานคร
49,000
***
1ขว 1661
กรุงเทพมหานคร
23
56,500
***
1ขล 1661
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
1ขฉ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
103,000
***
1ขญ 1717
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
1ขด 1717
กรุงเทพมหานคร
20
71,000
***
1ขณ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
**
1ขว 1717
กรุงเทพมหานคร
25
62,000
***
1ขค 1771
กรุงเทพมหานคร
23
71,500
**
1ขฐ 1771
กรุงเทพมหานคร
28
57,000
***
1ขน 1771
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
1ขภ 1771
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
**
ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร
25
495,000
*
1ขว 1818
กรุงเทพมหานคร
27
120,000
ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร
365,000
**
8กส 1818
กรุงเทพมหานคร
34
295,000
*
8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร
33
295,000
***
8กฮ 1818
กรุงเทพมหานคร
32
295,000
***
1ขต 1818
กรุงเทพมหานคร
24
220,000
***
1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร
23
255,000
***
1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
355,000
**
1ขญ 1818
กรุงเทพมหานคร
25
199,000
1กภ 1881
กรุงเทพมหานคร
110,000
*
8กล 1881
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
***
8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
**
5กม 1881
กรุงเทพมหานคร
29
89,000
*
1ขจ 1881
กรุงเทพมหานคร
27
103,000
***
9กพ 1881
กรุงเทพมหานคร
36
165,000
**
1ขฉ 1881
กรุงเทพมหานคร
26
103,000
***
1ขช 1881
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
***
1ขง 1881
กรุงเทพมหานคร
23
145,000
**
1ขณ 1881
กรุงเทพมหานคร
26
91,500
**
1ขผ 1881
กรุงเทพมหานคร
29
80,000
ษว 1919
กรุงเทพมหานคร
265,000
8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร
195,000
**
9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร
35
235,000
*
1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร
27
159,000
***
1ขฐ 1919
กรุงเทพมหานคร
32
150,000
**
1ขจ 1919
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
**
1ขฉ 1919
กรุงเทพมหานคร
28
105,000
***
ฎส 1919
กรุงเทพมหานคร
32
245,000
1ขถ 1919
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กถ 1919
กรุงเทพมหานคร
190,000
**
9กษ 1919
กรุงเทพมหานคร
34
189,000
***
สฬ 1919
กรุงเทพมหานคร
32
255,000
***
1ขถ 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
8กค 1991
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กภ 1991
กรุงเทพมหานคร
165,000
***
9กช 1991
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
9กท 1991
กรุงเทพมหานคร
195,000
***
1ขท 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
9กล 1991
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
*
1ขจ 2000
กรุงเทพมหานคร
11
59,000
*
1ขฉ 2000
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
*
1ขฎ 2000
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
***
9กผ 2000
กรุงเทพมหานคร
20
75,000
***
ฌส 2000
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
***
ฎป 2000
กรุงเทพมหานคร
9
199,000
***
1ขธ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
*
1ขล 2000
กรุงเทพมหานคร
11
59,000
***
9กฎ 2002
กรุงเทพมหานคร
19
80,000
9กส 2002
กรุงเทพมหานคร
51,500
**
9กย 2002
กรุงเทพมหานคร
22
65,000
7กอ 2020
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กฐ 2020
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
**
8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
**
9กบ 2020
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร
299,000
*
9กฆ 2020
กรุงเทพมหานคร
17
73,000
**
9กง 2020
กรุงเทพมหานคร
16
69,000
**
9กช 2020
กรุงเทพมหานคร
16
64,000
***
1ขช 2020
กรุงเทพมหานคร
9
79,000
1ขฌ 2020
กรุงเทพมหานคร
45,000
***
1ขศ 2020
กรุงเทพมหานคร
14
68,000
1ขต 2112
กรุงเทพมหานคร
52,000
**
ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร
16
125,000
1ขฆ 2112
กรุงเทพมหานคร
52,000
***
ชถ 2112
กรุงเทพมหานคร
9
120,000
***
1ขน 2112
กรุงเทพมหานคร
14
82,000
***
1ขว 2112
กรุงเทพมหานคร
15
84,000
*
1ขช 2121
กรุงเทพมหานคร
11
65,000
**
1ขฐ 2121
กรุงเทพมหานคร
18
61,000
1ขต 2121
กรุงเทพมหานคร
62,000
**
1ขศ 2121
กรุงเทพมหานคร
16
52,000
*
1ขท 2121
กรุงเทพมหานคร
10
62,000
*
1ขบ 2121
กรุงเทพมหานคร
11
60,000
***
1ขว 2121
กรุงเทพมหานคร
15
85,000
3กส 2200
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ชผ 2200
กรุงเทพมหานคร
14
135,000
*
2กฒ 2200
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
1กค 2211
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
1ขว 2211
กรุงเทพมหานคร
15
76,500
***
1ขน 2211
กรุงเทพมหานคร
14
77,000
1ขร 2211
กรุงเทพมหานคร
49,000
***
2กค 2222
กรุงเทพมหานคร
15
1,950,000
***
8กส 2222
กรุงเทพมหานคร
24
795,000
1ขถ 2222
กรุงเทพมหานคร
365,000
1ขง 2222
กรุงเทพมหานคร
420,000
**
1ขฌ 2222
กรุงเทพมหานคร
16
359,000
ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร
3,990,000
***
1ขต 2222
กรุงเทพมหานคร
14
499,000
**
1ขน 2222
กรุงเทพมหานคร
16
370,000
3กส 2233
กรุงเทพมหานคร
125,000
***
ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
9กฒ 2233
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
*
1กม 2233
กรุงเทพมหานคร
17
79,000
***
1ขว 2233
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
***
1ขก 2233
กรุงเทพมหานคร
14
155,000
*
1ขธ 2233
กรุงเทพมหานคร
17
53,000
***
ญถ 2233
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
***
1ขล 2233
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
**
ษง 2244
กรุงเทพมหานคร
18
155,000
9กง 2244
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1กก 2244
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
9กข 2244
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขธ 2244
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
1ขพ 2244
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขย 2244
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขร 2244
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
ญภ 2266
กรุงเทพมหานคร
95,000
***
1ขท 2266
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขธ 2266
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
***
1ขฒ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
9กค 2277
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
9กษ 2277
กรุงเทพมหานคร
32
85,000
***
1ขฆ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
**
1ขณ 2277
กรุงเทพมหานคร
26
46,500
***
1ขท 2288
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
**
1ขฎ 2288
กรุงเทพมหานคร
28
71,500
***
1ขศ 2299
กรุงเทพมหานคร
32
79,000
*
8กศ 2299
กรุงเทพมหานคร
38
95,000
1ขฌ 2299
กรุงเทพมหานคร
69,000
**
1ขฆ 2299
กรุงเทพมหานคร
28
79,000
2กร 2299
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กข 2299
กรุงเทพมหานคร
34
120,000
**
1ขฎ 2323
กรุงเทพมหานคร
18
55,000
1ขว 2323
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร
135,000
ฎอ 2323
กรุงเทพมหานคร
139,000
*
1ขธ 2323
กรุงเทพมหานคร
17
55,000
**
ฆฮ 2323
กรุงเทพมหานคร
18
250,000
***
1ขว 2332
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
1ขก 2332
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขท 2332
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
สษ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
**
1ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขฐ 2345
กรุงเทพมหานคร
26
179,000
***
1ขว 2345
กรุงเทพมหานคร
23
215,000
***
1ขต 2345
กรุงเทพมหานคร
20
189,000
**
1ขท 2345
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขน 2345
กรุงเทพมหานคร
22
179,000
**
1ขผ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
***
1ขล 2345
กรุงเทพมหานคร
23
210,000
7กฒ 2424
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร
28
169,000
***
1ขธ 2424
กรุงเทพมหานคร
19
159,000
***
ฆย 2424
กรุงเทพมหานคร
23
599,000
**
1ขฆ 2424
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
**
9กล 2424
กรุงเทพมหานคร
28
155,000
**
1ขภ 2424
กรุงเทพมหานคร
16
86,000
***
1ขพ 2424
กรุงเทพมหานคร
23
135,000
***
ชว 2442
กรุงเทพมหานคร
20
159,000
1ขร 2442
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
8กส 2525
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
**
9กญ 2525
กรุงเทพมหานคร
28
135,000
3กผ 2525
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร
32
295,000
***
1ขช 2525
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
**
ฆน 2525
กรุงเทพมหานคร
22
325,000
**
1ขภ 2525
กรุงเทพมหานคร
18
95,000
***
ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร
20
790,000
1ขฐ 2626
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขท 2626
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษท 2626
กรุงเทพมหานคร
120,000
**
ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร
25
115,000
9กอ 2662
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎษ 2727
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขถ 2727
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขฌ 2727
กรุงเทพมหานคร
26
62,000
***
1ขต 2727
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
***
1ขบ 2727
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
*
ศย 2772
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
*
ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
**
ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร
28
115,000
***
1ขฒ 2772
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
ฎถ 2772
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
***
ชธ 2772
กรุงเทพมหานคร
24
149,999
**
1ขธ 2772
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
*
8กษ 2828
กรุงเทพมหานคร
33
165,000
***
1ขท 2828
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
1ขบ 2828
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขฒ 2929
กรุงเทพมหานคร
28
67,000
**
9กข 2929
กรุงเทพมหานคร
34
185,000
**
9กช 2929
กรุงเทพมหานคร
34
155,000
*
1ขช 2929
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
***
ฎฮ 2929
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
1ขณ 2929
กรุงเทพมหานคร
65,500
***
1ขศ 2929
กรุงเทพมหานคร
32
85,000
ษน 2992
กรุงเทพมหานคร
145,000
***
9กญ 2992
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
**
ศฉ 2992
กรุงเทพมหานคร
34
120,000
***
9กธ 2992
กรุงเทพมหานคร
36
285,000
1ขฎ 2992
กรุงเทพมหานคร
53,000
***
ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร
9
990,000
2กด 3000
กรุงเทพมหานคร
99,000
1ขศ 3000
กรุงเทพมหานคร
59,000
1ขน 3000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
1ขบ 3000
กรุงเทพมหานคร
8
59,000
*
1ขร 3000
กรุงเทพมหานคร
10
65,000
***
9กต 3003
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
***
9กฒ 3003
กรุงเทพมหานคร
19
82,000
***
9กศ 3003
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
9กผ 3003
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขว 3003
กรุงเทพมหานคร
15
57,000
***
9กต 3030
กรุงเทพมหานคร
19
80,000
***
1ขว 3030
กรุงเทพมหานคร
15
57,000
1ขช 3113
กรุงเทพมหานคร
43,000
***
9กด 3113
กรุงเทพมหานคร
19
65,000
***
9กถ 3113
กรุงเทพมหานคร
19
64,000
***
9กฎ 3131
กรุงเทพมหานคร
23
64,000
**
3กล 3131
กรุงเทพมหานคร
18
59,000
***
9กถ 3131
กรุงเทพมหานคร
19
67,000
***
9กฒ 3223
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
4กฐ 3223
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขว 3223
กรุงเทพมหานคร
19
61,500
***
1ขว 3232
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
**
1ขฌ 3232
กรุงเทพมหานคร
18
46,500
**
1ขน 3232
กรุงเทพมหานคร
18
47,000
1ขภ 3232
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขล 3232
กรุงเทพมหานคร
19
72,000
***
9กฒ 3300
กรุงเทพมหานคร
19
82,000
***
ฆว 3300
กรุงเทพมหานคร
15
250,000
***
ญร 3300
กรุงเทพมหานคร
14
120,000
***
ฆฬ 3300
กรุงเทพมหานคร
14
250,000
***
9กฉ 3311
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
ฎฐ 3322
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1กร 3322
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กข 3322
กรุงเทพมหานคร
22
71,000
***
2กล 3322
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
***
1ขว 3322
กรุงเทพมหานคร
19
61,500
***
1ขฉ 3333
กรุงเทพมหานคร
20
320,000
1ขศ 3333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขผ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
1ขว 3333
กรุงเทพมหานคร
285,000
**
1ขถ 3333
กรุงเทพมหานคร
16
299,000
***
1ขญ 3333
กรุงเทพมหานคร
19
399,000
***
1ขพ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
385,000
***
1ขจ 3344
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
**
ศฉ 3344
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
**
9กษ 3344
กรุงเทพมหานคร
28
55,000
**
4กอ 3344
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
4กบ 3344
กรุงเทพมหานคร
79,000
**
1ขผ 3344
กรุงเทพมหานคร
25
46,000
**
9กฒ 3355
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
***
8กส 3355
กรุงเทพมหานคร
32
115,000
**
1ขว 3355
กรุงเทพมหานคร
25
47,000
1ขช 3355
กรุงเทพมหานคร
52,000
***
1ขณ 3355
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
***
1ขร 3355
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
1ขต 3366
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
7กอ 3366
กรุงเทพมหานคร
32
75,000
***
1ขง 3366
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
*
1ขว 3366
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
***
1ขบ 3366
กรุงเทพมหานคร
23
80,000
**
1ขผ 3366
กรุงเทพมหานคร
29
52,000
***
1ขฐ 3377
กรุงเทพมหานคร
32
49,000
***
9กง 3377
กรุงเทพมหานคร
32
67,000
***
8กน 3388
กรุงเทพมหานคร
36
195,000
***
8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
1ขศ 3388
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขว 3388
กรุงเทพมหานคร
49,000
***
9กง 3399
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
**
9กถ 3399
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
1ขศ 3399
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฌ 3399
กรุงเทพมหานคร
32
74,000
**
1ขถ 3399
กรุงเทพมหานคร
28
56,000
9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร
119,000
**
1ขง 3399
กรุงเทพมหานคร
29
62,000
***
1ขณ 3399
กรุงเทพมหานคร
32
74,000
**
1ขท 3399
กรุงเทพมหานคร
28
57,000
ฌฎ 3434
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กน 3434
กรุงเทพมหานคร
29
55,000
9กศ 3434
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขท 3434
กรุงเทพมหานคร
18
45,000
1ขธ 3434
กรุงเทพมหานคร
44,000
**
1ขท 3443
กรุงเทพมหานคร
18
43,000
***
ชธ 3443
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
**
9กฒ 3535
กรุงเทพมหานคร
29
72,000
***
8กส 3535
กรุงเทพมหานคร
32
129,000
9กฮ 3535
กรุงเทพมหานคร
69,000
*
9กด 3535
กรุงเทพมหานคร
27
70,000
**
1ขฒ 3535
กรุงเทพมหานคร
22
53,000
1ขท 3535
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขธ 3535
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
***
1ขภ 3535
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
***
8กส 3553
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
1ขธ 3553
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
***
1ขภ 3553
กรุงเทพมหานคร
20
56,000
***
1ขช 3636
กรุงเทพมหานคร
23
139,000
**
ศค 3636
กรุงเทพมหานคร
29
159,000
6กช 3636
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขว 3636
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
สฎ 3663
กรุงเทพมหานคร
139,000
**
1ขก 3663
กรุงเทพมหานคร
22
72,500
**
1ขด 3663
กรุงเทพมหานคร
22
57,000
***
1ขบ 3663
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
**
1ขว 3737
กรุงเทพมหานคร
29
41,500
9กง 3737
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขภ 3737
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
9กล 3773
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร
36
255,000
***
1ขศ 3838
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
1ขต 3838
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขว 3838
กรุงเทพมหานคร
49,000
1ขฎ 3838
กรุงเทพมหานคร
51,500
1ขฌ 3838
กรุงเทพมหานคร
57,000
*
1ขง 3838
กรุงเทพมหานคร
27
61,000
***
8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร
36
185,000
1ขว 3883
กรุงเทพมหานคร
45,000
***
1ขฌ 3939
กรุงเทพมหานคร
32
82,000
***
1ขฉ 3939
กรุงเทพมหานคร
32
85,000
**
1ขถ 3939
กรุงเทพมหานคร
28
62,000
*
1ขว 3939
กรุงเทพมหานคร
33
54,000
***
1ขฐ 3993
กรุงเทพมหานคร
36
85,000
***
9กพ 3993
กรุงเทพมหานคร
42
149,000
***
9กช 3993
กรุงเทพมหานคร
36
162,000
1ขถ 3993
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
9กผ 4000
กรุงเทพมหานคร
22
64,000
1ขว 4000
กรุงเทพมหานคร
51,500
8กอ 4004
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กฆ 4004
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฒ 4004
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
9กฐ 4040
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
1ขด 4040
กรุงเทพมหานคร
40,000
***
ฌฐ 4114
กรุงเทพมหานคร
24
255,000
**
8กศ 4114
กรุงเทพมหานคร
26
74,000
**
8กส 4114
กรุงเทพมหานคร
26
65,000
***
1ขว 4114
กรุงเทพมหานคร
19
67,500
***
1ขด 4114
กรุงเทพมหานคร
14
80,000
***
1ขภ 4114
กรุงเทพมหานคร
14
85,000
9กถ 4141
กรุงเทพมหานคร
65,000
***
1ขศ 4141
กรุงเทพมหานคร
20
72,000
**
9กว 4141
กรุงเทพมหานคร
26
65,000
**
8กฌ 4224
กรุงเทพมหานคร
26
69,999
1ขจ 4242
กรุงเทพมหานคร
70,000
***
1ขน 4242
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
***
1ขพ 4242
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
9กล 4334
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขศ 4334
กรุงเทพมหานคร
24
76,000
8กส 4343
กรุงเทพมหานคร
59,000
***
1ขศ 4343
กรุงเทพมหานคร
24
79,000
4กย 4400
กรุงเทพมหานคร
79,000
*
3กฒ 4411
กรุงเทพมหานคร
17
45,000
***
1ขจ 4411
กรุงเทพมหานคร
19
67,500
**
1ขฉ 4411
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
***
1ขว 4411
กรุงเทพมหานคร
19
65,000
***
1ขบ 4411
กรุงเทพมหานคร
15
69,000
***
1ขล 4411
กรุงเทพมหานคร
19
66,000
*
ญถ 4422
กรุงเทพมหานคร
17
115,000
1ขว 4422
กรุงเทพมหานคร
48,000
**
4กท 4444
กรุงเทพมหานคร
22
1,850,000
***
4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร
24
2,424,242
***
1ขท 4444
กรุงเทพมหานคร
20
360,000
1ขญ 4444
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขถ 4444
กรุงเทพมหานคร
20
340,000
***
1ขธ 4444
กรุงเทพมหานคร
23
399,000
***
1ขร 4444
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
**
8กศ 4455
กรุงเทพมหานคร
34
155,000
5กส 4455
กรุงเทพมหานคร
135,000
**
1กผ 4455
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
*
1ขจ 4455
กรุงเทพมหานคร
27
80,000
**
1ขก 4455
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
***
1ขง 4455
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
***
1ขบ 4455
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
*
1ขว 4455
กรุงเทพมหานคร
27
65,500
ษฉ 4466
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขฌ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
46,000
**
ฆณ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
8กก 4466
กรุงเทพมหานคร
109,000
*
9กฒ 4466
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
**
1ขจ 4466
กรุงเทพมหานคร
29
48,000
*
1ขธ 4466
กรุงเทพมหานคร
27
49,000
**
1ขบ 4466
กรุงเทพมหานคร
25
49,000
*
1ขร 4466
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
**
1ขว 4466
กรุงเทพมหานคร
29
47,000
*
8กส 4477
กรุงเทพมหานคร
38
65,000
**
8กษ 4477
กรุงเทพมหานคร
35
70,000
*
8กศ 4477
กรุงเทพมหานคร
38
70,000
8กอ 4477
กรุงเทพมหานคร
60,000
**
9กข 4477
กรุงเทพมหานคร
34
67,000
1ขฉ 4477
กรุงเทพมหานคร
43,000
**
1ขธ 4477
กรุงเทพมหานคร
29
42,000
1ขว 4477
กรุงเทพมหานคร
42,000
8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร
155,000
8กค 4488
กรุงเทพมหานคร
155,000
ฎง 4488
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
ญห 4488
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
4กน 4499
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
สช 4499
กรุงเทพมหานคร
35
225,000
***
1ขฒ 4499
กรุงเทพมหานคร
32
76,500
***
9กฌ 4499
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
9กฐ 4499
กรุงเทพมหานคร
45
265,000
***
9กณ 4499
กรุงเทพมหานคร
41
245,000
9กด 4499
กรุงเทพมหานคร
111,000
**
1ขจ 4499
กรุงเทพมหานคร
35
63,500
*
1ขญ 4499
กรุงเทพมหานคร
33
55,500
1ขด 4499
กรุงเทพมหานคร
49,000
*
1ขร 4499
กรุงเทพมหานคร
33
53,000
1ขฐ 4545
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
1ขถ 4545
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
1ขธ 4545
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขถ 4554
กรุงเทพมหานคร
22
77,000
***
ษอ 4567
กรุงเทพมหานคร
32
250,000
*
ฎว 4567
กรุงเทพมหานคร
33
179,000
***
5กผ 4567
กรุงเทพมหานคร
36
139,000
***
1ขศ 4567
กรุงเทพมหานคร
32
100,000
9กด 4646
กรุงเทพมหานคร
68,000
**
1ขณ 4646
กรุงเทพมหานคร
28
49,000
**
1ขว 4646
กรุงเทพมหานคร
29
50,000
**
1ขต 4664
กรุงเทพมหานคร
26
45,000
**
1ขว 4664
กรุงเทพมหานคร
29
46,000
1ขฉ 4747
กรุงเทพมหานคร
44,000
**
1ขท 4747
กรุงเทพมหานคร
26
44,000
**
1ขธ 4747
กรุงเทพมหานคร
29
43,000
***
8กม 4747
กรุงเทพมหานคร
36
79,000
1ขว 4747
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
7กศ 4774
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
8กผ 4848
กรุงเทพมหานคร
41
125,000
**
9กฐ 4848
กรุงเทพมหานคร
43
79,000
*
ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร
33
145,000
สล 4848
กรุงเทพมหานคร
165,000
1ขฆ 4848
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขด 4848
กรุงเทพมหานคร
28
56,000
1ขบ 4848
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สล 4884
กรุงเทพมหานคร
165,000
**
1ขก 4884
กรุงเทพมหานคร
28
55,000
1ขฒ 4884
กรุงเทพมหานคร
46,500
4กก 4884
กรุงเทพมหานคร
120,000
***
9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร
45
275,000
***
9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร
41
255,000
*
8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร
39
99,000
***
9กณ 4949
กรุงเทพมหานคร
41
245,000
2กช 4949
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
9กฒ 4949
กรุงเทพมหานคร
39
106,000
***
9กฮ 4949
กรุงเทพมหานคร
41
189,000
**
1ขล 4949
กรุงเทพมหานคร
35
54,000
*
9กข 4994
กรุงเทพมหานคร
38
109,000
**
9กส 4994
กรุงเทพมหานคร
43
74,000
1ขง 4994
กรุงเทพมหานคร
59,000
*
1ขฐ 5000
กรุงเทพมหานคร
17
74,000
1ขฉ 5000
กรุงเทพมหานคร
85,000
1ขฎ 5000
กรุงเทพมหานคร
82,000
***
7กส 5000
กรุงเทพมหานคร
20
79,000
***
1ขว 5000
กรุงเทพมหานคร
14
113,000
**
สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร
22
115,000
***
ญก 5005
กรุงเทพมหานคร
15
145,000
1ขก 5005
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กธ 5050
กรุงเทพมหานคร
24
155,000
***
1ขว 5050
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
**
ญย 5050
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
*
1ขร 5050
กรุงเทพมหานคร
17
52,000
5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร
115,000
***
1ขญ 5115
กรุงเทพมหานคร
19
95,000
**
1ขฒ 5115
กรุงเทพมหานคร
18
62,000
1ขว 5115
กรุงเทพมหานคร
56,500
***
1ขน 5115
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
***
1ขธ 5151
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
1ขว 5151
กรุงเทพมหานคร
66,000
***
1ขร 5151
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
ญฒ 5252
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
ศม 5335
กรุงเทพมหานคร
28
129,000
***
1ขธ 5335
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
*
9กถ 5353
กรุงเทพมหานคร
27
69,000
1ขบ 5353
กรุงเทพมหานคร
59,000
**
1ขจ 5353
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
***
1ขท 5353
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
1ขธ 5353
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
**
1ขล 5353
กรุงเทพมหานคร
25
49,000
9กฐ 5445
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขว 5454
กรุงเทพมหานคร
27
75,000
1ขร 5454
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขล 5500
กรุงเทพมหานคร
19
63,000
**
1กค 5511
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
***
5กถ 5511
กรุงเทพมหานคร
19
110,000
**
9กษ 5511
กรุงเทพมหานคร
26
56,000
*
1ขช 5511
กรุงเทพมหานคร
17
60,000
***
1ขญ 5511
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
*
9กฬ 5511
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
1ขว 5511
กรุงเทพมหานคร
51,500
1ขล 5511
กรุงเทพมหานคร
53,000
**
1ขว 5533
กรุงเทพมหานคร
25
42,500
***
1ขท 5533
กรุงเทพมหานคร
20
55,000
**
ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
**
5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร
29
145,000
8กด 5544
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1กก 5544
กรุงเทพมหานคร
155,000
***
9กผ 5544
กรุงเทพมหานคร
36
169,000
***
1ขง 5544
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
**
1กญ 5555
กรุงเทพมหานคร
26
790,000
1ขพ 5555
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร
2,650,000
***
1ขก 5555
กรุงเทพมหานคร
24
1,450,000
1ขศ 5555
กรุงเทพมหานคร
399,000
**
1ขฉ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
430,000
**
1ขฎ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
470,000
1ขย 5555
กรุงเทพมหานคร
399,000
**
6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร
34
155,000
**
ฆถ 5566
กรุงเทพมหานคร
26
299,000
1ขจ 5566
กรุงเทพมหานคร
83,000
**
ฆธ 5566
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
***
1ขฐ 5577
กรุงเทพมหานคร
36
79,000
7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร
99,000
***
1ขฉ 5577
กรุงเทพมหานคร
32
60,000
*
ชถ 5577
กรุงเทพมหานคร
27
89,000
1ขท 5588
กรุงเทพมหานคร
99,000
*
1ขธ 5588
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
**
1ขว 5588
กรุงเทพมหานคร
35
78,500
1ขฌ 5599
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
8กว 5599
กรุงเทพมหานคร
43
169,000
***
9กล 5599
กรุงเทพมหานคร
44
315,000
***
9กส 5599
กรุงเทพมหานคร
45
535,000
**
สม 5656
กรุงเทพมหานคร
34
295,000
**
1ขก 5656
กรุงเทพมหานคร
26
155,000
*
1ขผ 5656
กรุงเทพมหานคร
33
95,000
1ขล 5656
กรุงเทพมหานคร
89,000
**
1ขค 5656
กรุงเทพมหานคร
29
113,000
**
1ขภ 5656
กรุงเทพมหานคร
26
94,000
**
1ขร 5656
กรุงเทพมหานคร
29
95,000
1ขฎ 5656
กรุงเทพมหานคร
95,000
9กฮ 5656
กรุงเทพมหานคร
159,000
6กย 5665
กรุงเทพมหานคร
175,000
1ขฎ 5665
กรุงเทพมหานคร
81,500
**
1ขญ 5665
กรุงเทพมหานคร
29
86,500
***
5กญ 5678
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
***
9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
***
9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
**
1ขฉ 5678
กรุงเทพมหานคร
34
118,000
5กว 5757
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กค 5757
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขช 5757
กรุงเทพมหานคร
29
55,000
**
9กก 5757
กรุงเทพมหานคร
35
129,000
***
1ขฐ 5775
กรุงเทพมหานคร
36
71,500
***
1ขน 5775
กรุงเทพมหานคร
32
57,000
***
1ขฆ 5858
กรุงเทพมหานคร
32
115,000
**
1ขฎ 5858
กรุงเทพมหานคร
34
75,000
***
8กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร
40
195,000
9กฐ 5885
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขช 5885
กรุงเทพมหานคร
69,000
*
ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร
39
399,000
*
9กถ 5959
กรุงเทพมหานคร
39
245,000
*
9กด 5959
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
**
9กน 5959
กรุงเทพมหานคร
43
270,000
***
3กย 5959
กรุงเทพมหานคร
40
199,000
***
1ขฉ 5959
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
1ขท 5959
กรุงเทพมหานคร
32
175,000
*
8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
ษห 5995
กรุงเทพมหานคร
215,000
*
ศค 5995
กรุงเทพมหานคร
39
395,000
**
9กฎ 5995
กรุงเทพมหานคร
43
189,000
**
9กน 5995
กรุงเทพมหานคร
43
199,000
***
9กฒ 5995
กรุงเทพมหานคร
41
299,000
**
9กฬ 5995
กรุงเทพมหานคร
43
220,000
***
9กบ 5995
กรุงเทพมหานคร
40
299,000
1ขฒ 6000
กรุงเทพมหานคร
59,000
8กผ 6006
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กค 6060
กรุงเทพมหานคร
26
88,000
***
9กช 6060
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
1ขว 6060
กรุงเทพมหานคร
46,000
***
1ขต 6116
กรุงเทพมหานคร
20
52,000
***
1ขว 6116
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
**
1ขด 6116
กรุงเทพมหานคร
18
43,000
**
1กช 6161
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
**
1ขฌ 6161
กรุงเทพมหานคร
22
57,000
***
1ขฒ 6161
กรุงเทพมหานคร
20
54,000
***
1ขต 6161
กรุงเทพมหานคร
20
55,000
***
ฎม 6161
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
***
1ขฆ 6161
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
**
1ขณ 6161
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
**
1ขว 6226
กรุงเทพมหานคร
25
49,000
***
1ขร 6226
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
***
1ขถ 6262
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขท 6262
กรุงเทพมหานคร
20
60,000
*
1ขว 6336
กรุงเทพมหานคร
27
50,500
1ขต 6363
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขฉ 6363
กรุงเทพมหานคร
26
79,000
*
1ขจ 6363
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
*
1ขว 6363
กรุงเทพมหานคร
27
59,500
1ขฒ 6446
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขถ 6446
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
9กย 6446
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขต 6446
กรุงเทพมหานคร
26
45,000
**
1ขบ 6446
กรุงเทพมหานคร
25
48,000
1ขผ 6446
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
*
9กต 6464
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
**
1ขต 6464
กรุงเทพมหานคร
26
49,000
*
1ขธ 6464
กรุงเทพมหานคร
27
50,000
**
1ขว 6464
กรุงเทพมหานคร
29
46,500
*
8กส 6556
กรุงเทพมหานคร
38
155,000
1ขจ 6556
กรุงเทพมหานคร
76,000
1ขน 6556
กรุงเทพมหานคร
69,000
**
1ขท 6600
กรุงเทพมหานคร
16
46,000
***
ฎณ 6611
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
1ขค 6611
กรุงเทพมหานคร
49,000
**
1ขก 6611
กรุงเทพมหานคร
18
56,500
***
1ขธ 6622
กรุงเทพมหานคร
23
83,000
9กญ 6622
กรุงเทพมหานคร
75,000
**
1ขว 6622
กรุงเทพมหานคร
25
50,000
***
1ขต 6633
กรุงเทพมหานคร
24
90,000
**
ฆณ 6633
กรุงเทพมหานคร
26
250,000
6กน 6633
กรุงเทพมหานคร
69,000
***
6กศ 6633
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
1ขศ 6644
กรุงเทพมหานคร
39,000
**
1ขว 6644
กรุงเทพมหานคร
29
42,500
***
9กค 6655
กรุงเทพมหานคร
36
235,000
***
5กค 6655
กรุงเทพมหานคร
32
195,000
***
9กธ 6655
กรุงเทพมหานคร
36
245,000
***
ฌฬ 6655
กรุงเทพมหานคร
32
250,000
***
1ขศ 6655
กรุงเทพมหานคร
32
72,000
8กษ 6666
กรุงเทพมหานคร
695,000
***
1ขฐ 6666
กรุงเทพมหานคร
36
950,000
1ขว 6666
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขผ 6666
กรุงเทพมหานคร
35
370,000
**
1ขศ 6666
กรุงเทพมหานคร
34
370,000
***
1ขฉ 6666
กรุงเทพมหานคร
32
695,000
***
9กศ 6666
กรุงเทพมหานคร
41
950,000
***
1ขฎ 6666
กรุงเทพมหานคร
32
550,000
1ขญ 6666
กรุงเทพมหานคร
480,000
**
1ขพ 6666
กรุงเทพมหานคร
35
410,000
**
1ขบ 6666
กรุงเทพมหานคร
29
430,000
1ขร 6666
กรุงเทพมหานคร
420,000
1ขภ 6688
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กจ 6699
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กณ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
455,000
***
9กท 6699
กรุงเทพมหานคร
41
465,000
*
9กพ 6699
กรุงเทพมหานคร
48
275,000
*
1ขจ 6699
กรุงเทพมหานคร
39
110,000
*
ชส 6699
กรุงเทพมหานคร
39
199,000
***
9กษ 6699
กรุงเทพมหานคร
44
275,000
*
1ขฉ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
108,000
**
9กส 6699
กรุงเทพมหานคร
47
210,000
***
9กฬ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
445,000
***
9กอ 6699
กรุงเทพมหานคร
46
395,000
***
9กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
*
1ขฎ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
95,000
***
3กบ 6699
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
*
1ขว 6699
กรุงเทพมหานคร
39
92,000
***
1ขต 6767
กรุงเทพมหานคร
32
55,000
*
ฎพ 6767
กรุงเทพมหานคร
39
79,000
***
ฌฬ 6776
กรุงเทพมหานคร
36
135,000
*
1ขฎ 6789
กรุงเทพมหานคร
38
195,000
***
9กม 6789
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
***
1ขต 6789
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กช 6789
กรุงเทพมหานคร
42
550,000
***
6กธ 6789
กรุงเทพมหานคร
41
299,000
***
9กถ 6789
กรุงเทพมหานคร
41
399,000
*
1ขฉ 6789
กรุงเทพมหานคร
38
179,000
9กข 6789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร
45
480,000
***
9กน 6789
กรุงเทพมหานคร
45
460,000
***
8กฒ 6789
กรุงเทพมหานคร
42
320,000
***
9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
***
8กก 6789
กรุงเทพมหานคร
40
599,000
1ขธ 6789
กรุงเทพมหานคร
185,000
*
1ขน 6789
กรุงเทพมหานคร
38
185,000
***
1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร
32
195,000
***
9กธ 6868
กรุงเทพมหานคร
42
265,000
**
9กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร
47
165,000
***
1ขฉ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
***
1ขณ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
235,000
*
1ขศ 6868
กรุงเทพมหานคร
38
105,000
6กต 6886
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
8กส 6886
กรุงเทพมหานคร
44
179,000
***
9กศ 6886
กรุงเทพมหานคร
45
175,000
***
1ขณ 6886
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
***
1ขท 6886
กรุงเทพมหานคร
32
95,000
1ขว 6886
กรุงเทพมหานคร
71,000
***
1ขต 6969
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กด 6969
กรุงเทพมหานคร
41
499,000
***
9กธ 6969
กรุงเทพมหานคร
44
355,000
1ขธ 6969
กรุงเทพมหานคร
195,000
*
9กฐ 6969
กรุงเทพมหานคร
49
325,000
*
9กพ 6969
กรุงเทพมหานคร
48
365,000
*
1ขฉ 6969
กรุงเทพมหานคร
38
135,000
***
9กษ 6969
กรุงเทพมหานคร
44
375,000
**
9กส 6969
กรุงเทพมหานคร
47
335,000
**
9กฒ 6969
กรุงเทพมหานคร
43
295,000
*
1ขว 6969
กรุงเทพมหานคร
39
130,000
***
9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร
45
285,000
***
1ขต 6996
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
*
9กพ 6996
กรุงเทพมหานคร
48
175,000
*
1ขจ 6996
กรุงเทพมหานคร
39
92,000
***
1ขฎ 7000
กรุงเทพมหานคร
15
80,000
***
1ขณ 7000
กรุงเทพมหานคร
15
81,500
**
1ขว 7000
กรุงเทพมหานคร
16
56,500
**
1ขล 7000
กรุงเทพมหานคร
16
59,000
**
1ขถ 7007
กรุงเทพมหานคร
18
45,000
***
1ขล 7007
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
ฆฒ 7070
กรุงเทพมหานคร
20
199,000
***
1ขญ 7117
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
***
9กล 7117
กรุงเทพมหานคร
32
75,000
9กฒ 7117
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขณ 7117
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขท 7117
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
***
1ขภ 7117
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
1ขง 7171
กรุงเทพมหานคร
58,000
**
1ขจ 7171
กรุงเทพมหานคร
25
60,000
***
1ขค 7171
กรุงเทพมหานคร
23
71,000
***
1ขก 7171
กรุงเทพมหานคร
20
68,000
***
1ขฎ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
***
1ขณ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
1ขด 7171
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
1ขท 7171
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
***
1ขภ 7171
กรุงเทพมหานคร
20
60,000
**
1ขฌ 7227
กรุงเทพมหานคร
26
54,000
***
1ขต 7227
กรุงเทพมหานคร
24
105,000
***
1ขช 7227
กรุงเทพมหานคร
23
74,000
2กฎ 7227
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขต 7272
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฐ 7272
กรุงเทพมหานคร
55,000
1ขธ 7272
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขท 7337
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
**
1ขว 7337
กรุงเทพมหานคร
29
40,000
***
1ขภ 7337
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
9กจ 7373
กรุงเทพมหานคร
36
74,000
***
1ขถ 7373
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
1ขท 7373
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
ญฮ 7447
กรุงเทพมหานคร
79,000
1ขฒ 7474
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฌ 7474
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขท 7474
กรุงเทพมหานคร
26
43,000
**
1ขธ 7474
กรุงเทพมหานคร
29
42,000
1ขบ 7474
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขผ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
42,000
*
1ขพ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
43,000
***
1ขศ 7474
กรุงเทพมหานคร
32
55,000
7กค 7557
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
8กอ 7557
กรุงเทพมหานคร
39
62,000
**
1ขด 7557
กรุงเทพมหานคร
28
41,000
***
6กต 7667
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
ญพ 7667
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขต 7667
กรุงเทพมหานคร
32
52,000
***
1ขต 7676
กรุงเทพมหานคร
32
52,000
9กค 7676
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กฬ 7676
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฆ 7676
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
1ขศ 7676
กรุงเทพมหานคร
36
73,500
***
1ขถ 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขค 7711
กรุงเทพมหานคร
23
86,000
***
1ขด 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขณ 7711
กรุงเทพมหานคร
24
82,000
***
1ขธ 7711
กรุงเทพมหานคร
23
67,000
**
1ขว 7711
กรุงเทพมหานคร
25
48,000
***
1ขต 7722
กรุงเทพมหานคร
24
87,000
**
ฆศ 7722
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
1ขด 7733
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขว 7733
กรุงเทพมหานคร
29
39,500
ญค 7744
กรุงเทพมหานคร
89,000
1ขจ 7744
กรุงเทพมหานคร
42,000
1ขฐ 7755
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขด 7755
กรุงเทพมหานคร
28
47,000
**
1ขจ 7766
กรุงเทพมหานคร
35
43,000
***
ญอ 7766
กรุงเทพมหานคร
36
110,000
ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร
3,400,000
**
ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร
35
3,450,000
***
1ขฎ 7777
กรุงเทพมหานคร
36
540,000
***
1ขถ 7777
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขต 7777
กรุงเทพมหานคร
34
450,000
**
8กษ 7788
กรุงเทพมหานคร
43
169,000
***
9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
199,000
***
8กส 7788
กรุงเทพมหานคร
46
245,000
***
8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
1ขฐ 7788
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
8กศ 7788
กรุงเทพมหานคร
46
235,000
**
9กม 7799
กรุงเทพมหานคร
47
185,000
6กบ 7799
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กญ 7799
กรุงเทพมหานคร
46
199,000
***
9กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
*
9กส 7799
กรุงเทพมหานคร
49
139,000
***
9กต 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
7กถ 7799
กรุงเทพมหานคร
41
220,000
**
1ขถ 7878
กรุงเทพมหานคร
34
69,000
*
1ขว 7878
กรุงเทพมหานคร
39
71,000
**
1ขบ 7878
กรุงเทพมหานคร
35
69,000
**
1กฒ 7887
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
8กล 7887
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขว 7887
กรุงเทพมหานคร
39
56,500
***
9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร
45
335,000
***
6กว 7979
กรุงเทพมหานคร
45
159,000
**
9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร
47
185,000
**
9กด 7979
กรุงเทพมหานคร
43
159,000
***
1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
***
1ขว 7979
กรุงเทพมหานคร
41
118,000
***
8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร
45
215,000
***
9กฐ 7997
กรุงเทพมหานคร
51
265,000
***
9กญ 7997
กรุงเทพมหานคร
46
165,000
**
9กด 7997
กรุงเทพมหานคร
43
92,000
*
ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร
38
790,000
**
ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
355,000
**
ญศ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
129,000
**
9กถ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
104,000
1ขช 7997
กรุงเทพมหานคร
66,000
*
9กว 7997
กรุงเทพมหานคร
48
103,000
***
ฌฬ 7997
กรุงเทพมหานคร
42
220,000
***
ษม 7997
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
9กจ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
295,000
***
9กว 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
***
9กอ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
***
ฌข 8008
กรุงเทพมหานคร
23
149,000
**
9กง 8008
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
***
1ขฌ 8008
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
***
1ขท 8008
กรุงเทพมหานคร
20
72,000
***
1ขธ 8008
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
1ขน 8008
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
1ขว 8008
กรุงเทพมหานคร
25
66,000
***
ญฒ 8080
กรุงเทพมหานคร
23
155,000
**
9กฐ 8080
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
**
1กย 8080
กรุงเทพมหานคร
26
79,000
***
1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
***
1ขญ 8080
กรุงเทพมหานคร
23
76,500
**
9กฆ 8080
กรุงเทพมหานคร
29
79,000
***
8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
215,000
8กร 8118
กรุงเทพมหานคร
235,000
**
8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร
28
215,000
***
ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
275,000
***
8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
229,000
***
1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
**
1ขฎ 8118
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
**
1ขฌ 8118
กรุงเทพมหานคร
26
128,000
***
1ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร
24
275,000
*
1ขจ 8118
กรุงเทพมหานคร
27
128,000
***
1ขง 8118
กรุงเทพมหานคร
23
158,000
**
1ขญ 8118
กรุงเทพมหานคร
25
120,000
**
1ขด 8118
กรุงเทพมหานคร
22
102,000
**
1ขธ 8118
กรุงเทพมหานคร
25
110,000
***
1ขบ 8118
กรุงเทพมหานคร
23
145,000
*
1ขว 8118
กรุงเทพมหานคร
27
95,000
**
1ขผ 8118
กรุงเทพมหานคร
29
95,000
ศห 8118
กรุงเทพมหานคร
159,000
***
1ขฒ 8181
กรุงเทพมหานคร
24
175,000
ฌส 8181
กรุงเทพมหานคร
199,000
**
1ขฌ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
**
1ขฉ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
***
1ขง 8181
กรุงเทพมหานคร
23
164,000
***
1ขฆ 8181
กรุงเทพมหานคร
24
205,000
***
1ขต 8181
กรุงเทพมหานคร
24
189,000
**
1ขญ 8181
กรุงเทพมหานคร
25
118,000
1ขฐ 8181
กรุงเทพมหานคร
105,000
***
1ขช 8181
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
**
1ขณ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
106,000
**
1ขด 8181
กรุงเทพมหานคร
22
100,000
*
1ขว 8181
กรุงเทพมหานคร
27
88,000
**
1ขธ 8181
กรุงเทพมหานคร
25
105,000
*
ฎช 8228
กรุงเทพมหานคร
27
150,000
**
1ขจ 8282
กรุงเทพมหานคร
29
69,000
**
1ขฉ 8282
กรุงเทพมหานคร
28
69,000
**
1ขว 8282
กรุงเทพมหานคร
29
61,000
ฌฉ 8338
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
8กฮ 8338
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
1ขศ 8338
กรุงเทพมหานคร
32
71,000
*
1ขพ 8338
กรุงเทพมหานคร
33
49,000
1ขว 8383
กรุงเทพมหานคร
45,000
ญธ 8383
กรุงเทพมหานคร
120,000
8กว 8448
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขว 8448
กรุงเทพมหานคร
33
51,500
*
1ขจ 8484
กรุงเทพมหานคร
33
55,000
9กถ 8558
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขด 8558
กรุงเทพมหานคร
66,000
***
1ขฒ 8585
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
1ขพ 8585
กรุงเทพมหานคร
65,000
1ขบ 8585
กรุงเทพมหานคร
65,000
*
1ขญ 8585
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
**
1ขจ 8585
กรุงเทพมหานคร
35
76,000
**
1ขว 8585
กรุงเทพมหานคร
35
63,500
*
1ขร 8585
กรุงเทพมหานคร
33
65,000
ศห 8668
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1กต 8668
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
*
5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร
39
119,000
**
1ขญ 8668
กรุงเทพมหานคร
35
92,000
1ขจ 8668
กรุงเทพมหานคร
92,000
***
ศฉ 8668
กรุงเทพมหานคร
40
235,000
1ขว 8668
กรุงเทพมหานคร
80,000
8กว 8686
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฌ 8686
กรุงเทพมหานคร
36
125,000
***
1ขฉ 8686
กรุงเทพมหานคร
36
125,000
***
1ขก 8686
กรุงเทพมหานคร
32
145,000
***
9กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร
45
195,000
***
ญอ 8778
กรุงเทพมหานคร
40
199,000
***
1กษ 8778
กรุงเทพมหานคร
36
135,000
*
1ขว 8778
กรุงเทพมหานคร
39
63,000
1ขธ 8778
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขศ 8787
กรุงเทพมหานคร
40
91,500
*
1ขว 8787
กรุงเทพมหานคร
39
60,000
1ขร 8787
กรุงเทพมหานคร
60,000
***
1ขถ 8800
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
7กม 8811
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ศง 8811
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
สณ 8811
กรุงเทพมหานคร
169,000
**
ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร
26
395,000
**
1ขฉ 8811
กรุงเทพมหานคร
26
96,000
**
1ขณ 8811
กรุงเทพมหานคร
26
88,000
**
1ขด 8811
กรุงเทพมหานคร
22
81,000
***
1ขบ 8811
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
*
1ขว 8811
กรุงเทพมหานคร
27
77,500
***
6กร 8877
กรุงเทพมหานคร
41
125,000
***
6กธ 8877
กรุงเทพมหานคร
41
125,000
***
8กธ 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,500,000
***
8กร 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,800,000
***
1กข 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,650,000
***
8กฬ 8888
กรุงเทพมหานคร
46
5,200,000
*
1ขต 8888
กรุงเทพมหานคร
38
799,000
**
1ขผ 8888
กรุงเทพมหานคร
43
780,000
***
1ขศ 8888
กรุงเทพมหานคร
42
1,100,000
***
1ขถ 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,250,000
***
ฆด 8888
กรุงเทพมหานคร
36
9,900,000
***
1ขท 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,250,000
1ขบ 8888
กรุงเทพมหานคร
799,000
***
1ขด 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,450,000
***
1ขล 8888
กรุงเทพมหานคร
41
990,000
*
9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
495,000
**
9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร
47
465,000
***
1ขผ 8899
กรุงเทพมหานคร
45
299,000
*
9กร 8899
กรุงเทพมหานคร
48
525,000
*
9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
495,000
***
9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร
51
695,000
***
1ขร 8899
กรุงเทพมหานคร
41
285,000
***
1ขน 8989
กรุงเทพมหานคร
42
275,000
ฌศ 8998
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร
40
299,000
***
9กท 8998
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
***
9กจ 8998
กรุงเทพมหานคร
50
425,000
***
9กว 8998
กรุงเทพมหานคร
50
365,000
***
9กส 8998
กรุงเทพมหานคร
51
370,000
***
1ขณ 8998
กรุงเทพมหานคร
42
220,000
***
9กฬ 9000
กรุงเทพมหานคร
24
465,000
***
9กม 9000
กรุงเทพมหานคร
24
495,000
ฆท 9000
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร
295,000
***
ฎม 9000
กรุงเทพมหานคร
19
355,000
**
9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
9กช 9000
กรุงเทพมหานคร
355,000
9กข 9000
กรุงเทพมหานคร
355,000
***
9กท 9000
กรุงเทพมหานคร
20
385,000
***
9กน 9000
กรุงเทพมหานคร
24
485,000
**
9กส 9000
กรุงเทพมหานคร
26
335,000
***
1ขศ 9000
กรุงเทพมหานคร
19
118,000
**
1ขว 9000
กรุงเทพมหานคร
18
97,500
**
9กภ 9009
กรุงเทพมหานคร
29
195,000
8กศ 9009
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
9กม 9009
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
9กช 9009
กรุงเทพมหานคร
155,000
**
1ขฉ 9009
กรุงเทพมหานคร
26
72,000
**
9กว 9009
กรุงเทพมหานคร
34
175,000
*
1ขจ 9009
กรุงเทพมหานคร
27
74,000
7กฉ 9009
กรุงเทพมหานคร
65,000
*
9กฮ 9090
กรุงเทพมหานคร
33
155,000
***
1ขฒ 9090
กรุงเทพมหานคร
24
105,000
***
1ขต 9090
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
**
1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
9กช 9090
กรุงเทพมหานคร
120,000
**
1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
ชผ 9119
กรุงเทพมหานคร
189,000
*
8กฐ 9119
กรุงเทพมหานคร
38
125,000
**
1ขฎ 9119
กรุงเทพมหานคร
28
95,000
9กท 9119
กรุงเทพมหานคร
245,000
**
1ขฒ 9119
กรุงเทพมหานคร
26
87,000
**
9กฬ 9119
กรุงเทพมหานคร
35
154,000
***
9กล 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กว 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
ฎว 9119
กรุงเทพมหานคร
189,000
***
9กอ 9119
กรุงเทพมหานคร
36
285,000
*
1ขค 9119
กรุงเทพมหานคร
27
109,000
***
1ขด 9119
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
1ขผ 9119
กรุงเทพมหานคร
83,000
**
1ขฉ 9191
กรุงเทพมหานคร
28
92,000
***
1ขฐ 9191
กรุงเทพมหานคร
32
125,000
9กศ 9191
กรุงเทพมหานคร
112,000
*
ฌป 9191
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
8กล 9229
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฌฬ 9229
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
1ขจ 9229
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กง 9339
กรุงเทพมหานคร
36
275,000
***
9กช 9339
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
9กข 9339
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กฆ 9339
กรุงเทพมหานคร
135,000
1ขฉ 9339
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขถ 9339
กรุงเทพมหานคร
28
62,000
***
1ขณ 9339
กรุงเทพมหานคร
32
82,000
***
1ขน 9339
กรุงเทพมหานคร
32
82,000
***
9กง 9393
กรุงเทพมหานคร
36
182,000
*
7กถ 9393
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
9กส 9393
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขว 9393
กรุงเทพมหานคร
33
49,000
*
ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร
33
165,000
ญถ 9449
กรุงเทพมหานคร
139,000
***
9กจ 9449
กรุงเทพมหานคร
42
210,000
***
1ขต 9449
กรุงเทพมหานคร
32
82,000
**
ฆอ 9449
กรุงเทพมหานคร
35
270,000
***
9กว 9449
กรุงเทพมหานคร
42
235,000
1ขณ 9449
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2กส 9494
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขจ 9494
กรุงเทพมหานคร
35
58,500
**
1ขฉ 9494
กรุงเทพมหานคร
34
59,000
1ขด 9494
กรุงเทพมหานคร
48,000
*
9กถ 9559
กรุงเทพมหานคร
39
320,000
*
ศต 9559
กรุงเทพมหานคร
38
320,000
1ขธ 9559
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎษ 9559
กรุงเทพมหานคร
309,000
7กฆ 9595
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร
38
275,000
*
9กด 9595
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
**
9กน 9595
กรุงเทพมหานคร
43
299,000
**
5กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
35
199,000
ษห 9595
กรุงเทพมหานคร
255,000
1ขจ 9595
กรุงเทพมหานคร
115,000
ฆล 9595
กรุงเทพมหานคร
420,000
**
9กฬ 9595
กรุงเทพมหานคร
43
250,000
**
1ขธ 9595
กรุงเทพมหานคร
35
129,000
1ขว 9595
กรุงเทพมหานคร
118,000
7กธ 9669
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กธ 9669
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
9กฎ 9669
กรุงเทพมหานคร
45
375,000
*
1ขฉ 9669
กรุงเทพมหานคร
38
108,000
**
1ขช 9669
กรุงเทพมหานคร
35
115,000
***
9กฬ 9669
กรุงเทพมหานคร
45
325,000
**
1ขท 9669
กรุงเทพมหานคร
34
95,000
*
1ขฌ 9696
กรุงเทพมหานคร
38
87,000
*
1ขฉ 9696
กรุงเทพมหานคร
38
89,000
***
ฎฉ 9696
กรุงเทพมหานคร
40
299,000
***
ฌฉ 9696
กรุงเทพมหานคร
40
219,000
*
1ขจ 9696
กรุงเทพมหานคร
39
86,500
***
1ขศ 9696
กรุงเทพมหานคร
40
112,000
**
1ขด 9696
กรุงเทพมหานคร
34
84,000
**
1ขท 9696
กรุงเทพมหานคร
34
85,000
1ขร 9696
กรุงเทพมหานคร
79,000
***
1ขฌ 9779
กรุงเทพมหานคร
40
94,000
***
6กภ 9779
กรุงเทพมหานคร
40
120,000
***
7กฌ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
240,000
***
7กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
**
9กด 9779
กรุงเทพมหานคร
43
135,000
***
1ขฉ 9779
กรุงเทพมหานคร
40
93,500
**
9กน 9779
กรุงเทพมหานคร
47
152,000
***
1ขก 9779
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
*
9กส 9779
กรุงเทพมหานคร
49
142,000
**
9กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร
47
195,000
**
9กด 9797
กรุงเทพมหานคร
43
110,000
*
9กว 9797
กรุงเทพมหานคร
48
130,000
***
1ขว 9797
กรุงเทพมหานคร
41
105,000
***
ญฌ 9797
กรุงเทพมหานคร
41
240,000
***
1ขผ 9889
กรุงเทพมหานคร
45
299,000
*
8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร
48
495,000
***
1ขฉ 9889
กรุงเทพมหานคร
42
259,000
**
1ขว 9889
กรุงเทพมหานคร
43
180,000
***
7กญ 9889
กรุงเทพมหานคร
46
299,000
***
1ขศ 9889
กรุงเทพมหานคร
44
235,000
***
1ขฎ 9889
กรุงเทพมหานคร
42
275,000
***
1ขณ 9889
กรุงเทพมหานคร
42
335,000
9กส 9898
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
6กฉ 9898
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขจ 9900
กรุงเทพมหานคร
27
60,000
1ขศ 9911
กรุงเทพมหานคร
62,000
8กอ 9922
กรุงเทพมหานคร
82,000
9กฌ 9922
กรุงเทพมหานคร
96,000
1ขฉ 9922
กรุงเทพมหานคร
58,000
8กค 9922
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
7กธ 9933
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฒ 9933
กรุงเทพมหานคร
53,000
***
6กฮ 9933
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
1ขล 9933
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
**
ฌค 9944
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
2กอ 9944
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
9กข 9944
กรุงเทพมหานคร
38
109,000
9กด 9944
กรุงเทพมหานคร
83,000
9กฬ 9955
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
1ขญ 9955
กรุงเทพมหานคร
35
105,000
***
7กฐ 9955
กรุงเทพมหานคร
45
185,555
*
ชล 9966
กรุงเทพมหานคร
38
179,000
**
9กส 9966
กรุงเทพมหานคร
47
195,000
*
9กพ 9966
กรุงเทพมหานคร
48
195,000
1ขท 9966
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กก 9977
กรุงเทพมหานคร
43
335,000
*
9กว 9977
กรุงเทพมหานคร
48
125,000
**
9กภ 9977
กรุงเทพมหานคร
43
155,000
*
9กศ 9977
กรุงเทพมหานคร
49
108,000
***
1ขฐ 9988
กรุงเทพมหานคร
46
205,000
1ขฉ 9988
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
9กภ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
9,990,000
**
1ขพ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
990,000
**
1ขผ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
970,000
***
1ขด 9999
กรุงเทพมหานคร
40
1,100,000
***
1ขท 9999
กรุงเทพมหานคร
40
1,150,000
***
1ขบ 9999
กรุงเทพมหานคร
41
1,250,000
**
1ขย 9999
กรุงเทพมหานคร
47
970,000

ทะเบียนรถเก๋ง หมวดระฆังทอง ทะเบียนกราฟฟิคสีทอง สามารถขอออกเป็นป้ายกราฟฟิคสีชมพูม่วงได้
ทะเบียนหมวดระฆังทองทั้งหมด

*
ฆด 4
กรุงเทพมหานคร
8
1,790,000
*
ฆข 111
กรุงเทพมหานคร
8
2,590,000
ฆณ 222
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฆฐ 333
กรุงเทพมหานคร
1,590,000
ฆณ 1001
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร
26
495,000
**
ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร
16
295,000
**
ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร
25
495,000
ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร
299,000
ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร
3,990,000
**
ฆฮ 2323
กรุงเทพมหานคร
18
250,000
***
ฆย 2424
กรุงเทพมหานคร
23
599,000
**
ฆน 2525
กรุงเทพมหานคร
22
325,000
***
ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร
20
790,000
***
ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร
9
990,000
***
ฆว 3300
กรุงเทพมหานคร
15
250,000
***
ฆฬ 3300
กรุงเทพมหานคร
14
250,000
**
ฆณ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
**
ฆถ 5566
กรุงเทพมหานคร
26
299,000
**
ฆธ 5566
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
**
ฆณ 6633
กรุงเทพมหานคร
26
250,000
***
ฆฒ 7070
กรุงเทพมหานคร
20
199,000
**
ฆศ 7722
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
*
ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร
38
790,000
**
ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
355,000
**
ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร
26
395,000
***
ฆด 8888
กรุงเทพมหานคร
36
9,900,000
ฆท 9000
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ฆอ 9449
กรุงเทพมหานคร
35
270,000
ฆล 9595
กรุงเทพมหานคร
420,000

สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
ทะเบียนรถป้ายขาวทั้งหมด

*
กร 5
กรุงเทพมหานคร
10
3,550,000
**
พย 9
กรุงเทพมหานคร
25
9,990,000
*
ศฐ 10
กรุงเทพมหานคร
17
990,000
***
1ขฌ 10
กรุงเทพมหานคร
9
220,000
2ขส 13
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กฎ 14
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
7กด 16
กรุงเทพมหานคร
16
49,000
3กฐ 17
กรุงเทพมหานคร
39,000
6กข 21
กรุงเทพมหานคร
59,000
กย 22
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌง 24
กรุงเทพมหานคร
350,000
1กส 24
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภจ 24
กรุงเทพมหานคร
399,000
งข 25
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฐอ 27
กรุงเทพมหานคร
24
299,000
***
9กม 31
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
***
2ขศ 31
กรุงเทพมหานคร
15
55,000
2ขภ 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขญ 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขล 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฐน 37
กรุงเทพมหานคร
24
120,000
ฆถ 39
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขห 42
กรุงเทพมหานคร
145,000
ฌช 42
กรุงเทพมหานคร
159,000
3ขศ 42
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ษย 43
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
5กฆ 45
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กข 45
กรุงเทพมหานคร
235,000
**
3ขอ 47
กรุงเทพมหานคร
22
22,000
**
ฉพ 48
กรุงเทพมหานคร
25
95,000
***
ขย 49
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
จท 52
กรุงเทพมหานคร
14
110,000
***
กค 54
กรุงเทพมหานคร
14
699,000
ษฐ 56
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
งจ 56
กรุงเทพมหานคร
19
499,000
**
9กธ 59
กรุงเทพมหานคร
28
260,000
2ขส 60
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขบ 64
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
5กล 65
กรุงเทพมหานคร
23
159,000
5กบ 65
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐฐ 66
กรุงเทพมหานคร
2,990,000
*
ภษ 66
กรุงเทพมหานคร
17
799,000
2ขว 67
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3กถ 69
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขส 71
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
3ขต 71
กรุงเทพมหานคร
16
19,000
***
ฌก 72
กรุงเทพมหานคร
15
179,000
**
9กจ 72
กรุงเทพมหานคร
25
69,000
***
3ขน 73
กรุงเทพมหานคร
20
22,000
***
3ขห 73
กรุงเทพมหานคร
20
22,000
***
3ขฮ 73
กรุงเทพมหานคร
20
22,000
3ขฒ 74
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขน 76
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขส 76
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3ขห 76
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
ฎว 76
กรุงเทพมหานคร
24
115,000
***
4ขฉ 76
กรุงเทพมหานคร
24
32,000
*
กบ 77
กรุงเทพมหานคร
17
2,950,000
***
ชษ 80
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
ภร 80
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
งน 80
กรุงเทพมหานคร
15
159,000
ฉฐ 82
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขฌ 83
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
สฎ 84
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
ศห 84
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ภก 84
กรุงเทพมหานคร
14
159,000
***
ฌบ 84
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
ชพ 85
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ญร 87
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
1กฬ 89
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ญจ 90
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
*
ฉบ 91
กรุงเทพมหานคร
17
125,000
*
จก 91
กรุงเทพมหานคร
17
125,000
**
ฉต 91
กรุงเทพมหานคร
18
125,000
ศม 92
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขค 92
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
สฮ 92
กรุงเทพมหานคร
23
110,000
***
ศษ 93
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ฎฎ 94
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
ษธ 95
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3กด 95
กรุงเทพมหานคร
19
155,000
***
9กศ 96
กรุงเทพมหานคร
32
120,000
***
ภข 97
กรุงเทพมหานคร
19
159,000
งพ 98
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พห 99
กรุงเทพมหานคร
1,990,000
*
3ขถ 101
กรุงเทพมหานคร
8
39,000
กย 145
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ขต 145
กรุงเทพมหานคร
15
89,000
***
ชง 145
กรุงเทพมหานคร
14
89,000
***
ธฉ 145
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
***
ธห 145
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
***
จต 145
กรุงเทพมหานคร
19
92,000
***
ศง 145
กรุงเทพมหานคร
19
92,000
***
วฬ 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
ศษ 156
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
***
ฌข 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ฐข 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
จห 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
ชฐ 156
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
***
ฆญ 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ฎข 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ฌป 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ชฎ 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ฎป 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
ชม 156
กรุงเทพมหานคร
19
135,000
**
ฌฌ 156
กรุงเทพมหานคร
22
199,000
***
ขห 156
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
วณ 156
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
ฆน 157
กรุงเทพมหานคร
39,000
ญล 158
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
จห 159
กรุงเทพมหานคร
26
189,000
**
ชภ 159
กรุงเทพมหานคร
18
189,000
ภศ 165
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สส 172
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
1ขฮ 180
กรุงเทพมหานคร
17
25,000
*
งษ 200
กรุงเทพมหานคร
8
80,000
3ขฉ 221
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐธ 236
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
จฉ 237
กรุงเทพมหานคร
23
45,000
***
ศร 256
กรุงเทพมหานคร
24
65,000
ฐค 278
กรุงเทพมหานคร
35,000
ฐบ 283
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จร 284
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ธห 289
กรุงเทพมหานคร
28
129,000
ฌล 289
กรุงเทพมหานคร
145,000
***
ฌพ 289
กรุงเทพมหานคร
32
159,000
**
งพ 289
กรุงเทพมหานคร
29
135,000
ศฎ 289
กรุงเทพมหานคร
135,000
ฉอ 289
กรุงเทพมหานคร
159,000
ญญ 295
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
4ขฉ 300
กรุงเทพมหานคร
14
29,000
ฐท 310
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฌง 314
กรุงเทพมหานคร
15
39,000
ชช 341
กรุงเทพมหานคร
45,000
**
วค 345
กรุงเทพมหานคร
22
110,000
พท 345
กรุงเทพมหานคร
225,000
สศ 352
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขข 373
กรุงเทพมหานคร
25,000
ชป 389
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
กก 400
กรุงเทพมหานคร
6
499,000
1กฆ 400
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขษ 400
กรุงเทพมหานคร
39,000
ฉง 423
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษม 429
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ฉฉ 438
กรุงเทพมหานคร
25
39,000
***
3ขฮ 441
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
จว 441
กรุงเทพมหานคร
39,000
ศอ 442
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฌจ 445
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
ฐฐ 453
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ภง 457
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
**
วก 459
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
*
ชส 459
กรุงเทพมหานคร
27
110,000
พห 459
กรุงเทพมหานคร
75,000
ภง 459
กรุงเทพมหานคร
99,000
**
ขม 459
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
**
ขง 459
กรุงเทพมหานคร
22
75,000
***
วน 472
กรุงเทพมหานคร
24
45,000
***
ฐฐ 473
กรุงเทพมหานคร
32
52,000
**
ญฐ 475
กรุงเทพมหานคร
29
32,000
ษษ 475
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ฉล 484
กรุงเทพมหานคร
27
39,000
ฆฉ 496
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ญศ 500
กรุงเทพมหานคร
16
65,000
ฐก 522
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉม 545
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ศต 545
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
จต 545
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
ภจ 549
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
5กก 556
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
ศฐ 556
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
จก 556
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
พล 556
กรุงเทพมหานคร
159,000
ภบ 556
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ชบ 559
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
กท 559
กรุงเทพมหานคร
159,000
**
กร 566
กรุงเทพมหานคร
22
159,000
**
พร 566
กรุงเทพมหานคร
29
159,000
วท 566
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌฐ 566
กรุงเทพมหานคร
55,000
ญพ 576
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉว 580
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ญว 591
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
**
ฎย 591
กรุงเทพมหานคร
28
59,000
***
ภษ 594
กรุงเทพมหานคร
23
52,000
4กจ 595
กรุงเทพมหานคร
59,000
***
ธห 636
กรุงเทพมหานคร
24
65,000
ฐบ 643
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1กว 655
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พพ 669
กรุงเทพมหานคร
159,000
**
ฐน 678
กรุงเทพมหานคร
35
199,000
ชต 700
กรุงเทพมหานคร
89,000
3ขพ 700
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขจ 700
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
4ขฉ 700
กรุงเทพมหานคร
18
22,000
ธง 719
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
4ขข 763
กรุงเทพมหานคร
24
22,000
***
จท 764
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
ฆฮ 808
กรุงเทพมหานคร
24
125,999
**
สศ 813
กรุงเทพมหานคร
26
35,000
1ขข 833
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ญฬ 835
กรุงเทพมหานคร
25
35,000
ฆฆ 837
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฆท 847
กรุงเทพมหานคร
23
39,000
ญณ 879
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษห 887
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สจ 892
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กว 895
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภภ 897
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พพ 897
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วฉ 899
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วท 900
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฐธ 911
กรุงเทพมหานคร
24
1,590,000
***
5กอ 911
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
พจ 914
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ษษ 915
กรุงเทพมหานคร
23
189,000
ฌศ 918
กรุงเทพมหานคร
45,000
***
ศท 943
กรุงเทพมหานคร
24
49,000
ภบ 951
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉฉ 956
กรุงเทพมหานคร
149,000
4กร 959
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
สย 978
กรุงเทพมหานคร
39
49,000
ฎพ 979
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศฐ 979
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฉฐ 981
กรุงเทพมหานคร
32
110,000
***
พล 981
กรุงเทพมหานคร
32
159,000
**
ภจ 984
กรุงเทพมหานคร
28
35,000
**
ชถ 989
กรุงเทพมหานคร
29
220,000
*
ชห 989
กรุงเทพมหานคร
33
220,000
ฎฟ 995
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2กผ 998
กรุงเทพมหานคร
62,000
***
วธ 998
กรุงเทพมหานคร
36
179,000
***
2ขง 1110
กรุงเทพมหานคร
9
42,000
9กล 1110
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขจ 1113
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สส 1114
กรุงเทพมหานคร
75,000
***
4ขจ 1114
กรุงเทพมหานคร
19
25,000
***
3ขอ 1115
กรุงเทพมหานคร
19
25,000
*
4ขข 1116
กรุงเทพมหานคร
17
25,000
***
2ขฮ 1117
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
***
4ขฆ 1117
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
7กฆ 1119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กก 1119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษย 1119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สณ 1119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขต 1161
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขย 1181
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
4ขข 1181
กรุงเทพมหานคร
19
25,000
1ขญ 1191
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
วว 1212
กรุงเทพมหานคร
18
285,000
ฌค 1220
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ฉม 1263
กรุงเทพมหานคร
22
8,999
***
2ขท 1333
กรุงเทพมหานคร
15
40,000
***
ธธ 1361
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
ฉม 1390
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
1ขห 1415
กรุงเทพมหานคร
19
32,000
***
1ขญ 1416
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขล 1419
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขน 1514
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
1ขท 1514
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขต 1525
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขข 1525
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
1ขข 1585
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
**
พง 1599
กรุงเทพมหานคร
34
159,000
**
กร 1599
กรุงเทพมหานคร
29
159,000
*
พล 1599
กรุงเทพมหานคร
38
159,000
***
วอ 1599
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
**
ฆผ 1599
กรุงเทพมหานคร
35
69,000
***
2ขต 1614
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3ขส 1614
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขร 1614
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
2ขฆ 1614
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
1ขต 1615
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
2ขง 1615
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
1ขพ 1615
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขณ 1668
กรุงเทพมหานคร
42,000
ชศ 1688
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ขห 1771
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
**
ฐย 1811
กรุงเทพมหานคร
28
29,000
ฉก 1818
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
จค 1818
กรุงเทพมหานคร
28
199,000
***
ภฉ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
*
ฌฟ 1888
กรุงเทพมหานคร
38
79,000
พข 2323
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฉ 2414
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฆ 2421
กรุงเทพมหานคร
15
35,000
2ขห 2422
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
สว 2422
กรุงเทพมหานคร
23
42,000
**
พล 2442
กรุงเทพมหานคร
26
159,000
1ขง 2444
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขต 2515
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขฒ 2515
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3ขถ 2515
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
พย 2525
กรุงเทพมหานคร
89,000
***
ฐฐ 2525
กรุงเทพมหานคร
32
390,000
***
9กก 2541
กรุงเทพมหานคร
23
32,000
***
กท 2672
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
ฌล 2722
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
ภน 2828
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
สว 2888
กรุงเทพมหานคร
39
59,000
ฉค 3030
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
ษษ 3123
กรุงเทพมหานคร
17
123,000
***
พจ 3232
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
1ขภ 3323
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขท 3331
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขท 3331
กรุงเทพมหานคร
15
39,000
***
กก 3334
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
1ขต 3334
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขว 3334
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
4ขช 3335
กรุงเทพมหานคร
22
25,000
2ขฮ 3336
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฬ 3336
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขห 3337
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขฮ 3337
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
3ขบ 3343
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ธธ 3347
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขบ 3363
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขต 3363
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฐข 3433
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
3ขต 3633
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆฆ 3666
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
*
พพ 3794
กรุงเทพมหานคร
39
29,000
*
วษ 3833
กรุงเทพมหานคร
27
29,000
ขน 3838
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วค 3999
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎภ 3999
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
พร 4141
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
1ขณ 4142
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขจ 4146
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขห 4146
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขณ 4146
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฌ 4146
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
1ขณ 4151
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3ขข 4161
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
1ขฐ 4161
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
3ขบ 4161
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
*
3ขบ 4222
กรุงเทพมหานคร
17
29,000
***
1ขห 4241
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
2ขบ 4244
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขง 4252
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขศ 4252
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
***
3ขถ 4252
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
1ขพ 4333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขข 4333
กรุงเทพมหานคร
19
40,000
***
1ขส 4333
กรุงเทพมหานคร
23
30,000
***
ขษ 4333
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
3ขห 4333
กรุงเทพมหานคร
23
19,000
วธ 4343
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขอ 4344
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฌ 4344
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขข 4415
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
2ขห 4434
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
4ขญ 4441
กรุงเทพมหานคร
23
25,000
2ขว 4441
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขบ 4441
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ษย 4445
กรุงเทพมหานคร
29
42,000
3ขข 4446
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขข 4449
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
สส 4464
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
*
4ขข 4474
กรุงเทพมหานคร
27
25,000
**
3ขข 4494
กรุงเทพมหานคร
28
25,000
***
2ขภ 4514
กรุงเทพมหานคร
19
35,000
***
3ขฮ 4514
กรุงเทพมหานคร
24
35,000
ญษ 4515
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขห 4525
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
2ขท 4541
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขด 4541
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
2ขภ 4541
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
2ขถ 4541
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
**
งข 4545
กรุงเทพมหานคร
22
199,000
*
ษษ 4555
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
***
1ขว 4641
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขล 4641
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
งท 4705
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
ฆว 4888
กรุงเทพมหานคร
52,000
***
1ขต 4941
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
2ขฐ 4946
กรุงเทพมหานคร
36
42,000
*
งฉ 4999
กรุงเทพมหานคร
38
49,000
พย 5000
กรุงเทพมหานคร
129,999
***
4ขฌ 5111
กรุงเทพมหานคร
19
27,000
2ขง 5152
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3ขจ 5152
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
3ขล 5152
กรุงเทพมหานคร
24
48,000
***
3ขอ 5152
กรุงเทพมหานคร
24
55,000
2ขน 5222
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขช 5242
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
2ขส 5251
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
1ขฆ 5251
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขย 5251
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
2ขค 5254
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฌ 5254
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขท 5415
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
ภภ 5445
กรุงเทพมหานคร
20
255,000
***
2ขร 5451
กรุงเทพมหานคร
23
35,000
ฉษ 5505
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฆน 5505
กรุงเทพมหานคร
23
55,000
3ขค 5505
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขร 5505
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศฐ 5515
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
ฐฐ 5535
กรุงเทพมหานคร
36
59,000
***
2ขร 5541
กรุงเทพมหานคร
23
39,000
ศษ 5556
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
4ขก 5557
กรุงเทพมหานคร
29
35,000
ฌถ 5559
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศธ 5559
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขฉ 5559
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศต 5595
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฒ 5652
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
วฐ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
ขพ 5678
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
วน 5680
กรุงเทพมหานคร
25,000
ฎน 5810
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขข 5958
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชผ 5999
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
**
ภภ 6037
กรุงเทพมหานคร
18
30,000
3ขภ 6111
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉษ 6116
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
3ขจ 6141
กรุงเทพมหานคร
23
30,000
***
1ขญ 6141
กรุงเทพมหานคร
19
25,000
***
3ขง 6141
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
1ขฐ 6141
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขร 6141
กรุงเทพมหานคร
19
30,000
***
3ขข 6141
กรุงเทพมหานคร
19
39,000
***
1ขร 6164
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขต 6164
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฆ 6164
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขญ 6164
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขค 6164
กรุงเทพมหานคร
24
39,000
***
1ขธ 6164
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
1ขฆ 6165
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
1ขข 6165
กรุงเทพมหานคร
23
42,000
**
3ขภ 6184
กรุงเทพมหานคร
25
14,000
ฉท 6219
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศว 6222
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฆ 6264
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆม 6395
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐจ 6395
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
***
2ขฌ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
2ขฉ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
***
1ขจ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
30,000
***
2ขณ 6414
กรุงเทพมหานคร
24
42,000
3ขช 6452
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว