tabien2you

tabien2you
tabien2you


ทะเบียนรถสวย ทะเบียนประมูล
สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

tabien2you กลับหน้าแรก
*
9กล 1
กรุงเทพมหานคร
17
599,000
1ขผ 1
กรุงเทพมหานคร
12
770,000
1ขฒ 1
กรุงเทพมหานคร
7
799,000
***
9กร 1
กรุงเทพมหานคร
15
1,550,000
**
9กม 1
กรุงเทพมหานคร
16
599,000
*
6กข 1
กรุงเทพมหานคร
10
499,000
***
2กฉ 1
กรุงเทพมหานคร
9
650,000
*
9กว 1
กรุงเทพมหานคร
17
620,000
*
9กอ 1
กรุงเทพมหานคร
17
620,000
***
1ขฎ 1
กรุงเทพมหานคร
9
990,000
***
1ขค 2
กรุงเทพมหานคร
9
590,000
**
8กศ 2
กรุงเทพมหานคร
18
350,000
*
1ขต 2
กรุงเทพมหานคร
8
220,000
*
1ขฌ 2
กรุงเทพมหานคร
10
245,000
***
1ขถ 2
กรุงเทพมหานคร
6
340,000
*
1ขฎ 2
กรุงเทพมหานคร
10
240,000
***
1ขท 2
กรุงเทพมหานคร
6
340,000
***
1ขพ 3
กรุงเทพมหานคร
14
299,000
*
8กฬ 3
กรุงเทพมหานคร
17
270,000
***
1ขฒ 3
กรุงเทพมหานคร
9
299,000
**
9กฐ 3
กรุงเทพมหานคร
22
275,000
***
1ขผ 3
กรุงเทพมหานคร
14
295,000
*
9กญ 3
กรุงเทพมหานคร
17
299,000
**
9กฎ 3
กรุงเทพมหานคร
18
279,000
***
9กด 3
กรุงเทพมหานคร
14
390,000
*
1ขณ 3
กรุงเทพมหานคร
11
200,000
***
1ขฆ 3
กรุงเทพมหานคร
9
320,000
**
9กฬ 3
กรุงเทพมหานคร
18
225,000
*
1ขธ 3
กรุงเทพมหานคร
10
199,000
*
1ขน 3
กรุงเทพมหานคร
11
199,000
*
1ขญ 4
กรุงเทพมหานคร
11
206,000
1ขจ 4
กรุงเทพมหานคร
13
210,000
***
1ขผ 4
กรุงเทพมหานคร
15
280,000
*
1ขฆ 4
กรุงเทพมหานคร
10
220,000
*
ฆด 4
กรุงเทพมหานคร
8
1,790,000
*
5กถ 4
กรุงเทพมหานคร
11
235,000
1ขฎ 4
กรุงเทพมหานคร
12
189,000
1ขน 4
กรุงเทพมหานคร
12
190,000
**
1ขพ 5
กรุงเทพมหานคร
16
285,000
***
1ขก 5
กรุงเทพมหานคร
9
950,000
**
1ขผ 5
กรุงเทพมหานคร
16
259,000
**
8กผ 5
กรุงเทพมหานคร
22
299,000
*
1ขฒ 5
กรุงเทพมหานคร
11
265,000
1ขณ 5
กรุงเทพมหานคร
13
299,000
***
1ขด 5
กรุงเทพมหานคร
9
470,000
1ขน 5
กรุงเทพมหานคร
13
285,000
*
1ขบ 5
กรุงเทพมหานคร
10
285,000
**
6กณ 6
กรุงเทพมหานคร
18
860,000
1ขญ 6
กรุงเทพมหานคร
13
285,000
*
6กษ 6
กรุงเทพมหานคร
17
860,000
*
1ขผ 6
กรุงเทพมหานคร
17
259,000
*
1ขถ 6
กรุงเทพมหานคร
10
270,000
***
2กฬ 6
กรุงเทพมหานคร
14
320,000
*
1ขท 6
กรุงเทพมหานคร
10
285,000
1ขธ 6
กรุงเทพมหานคร
13
285,000
*
1ขบ 6
กรุงเทพมหานคร
11
270,000
**
1ขพ 7
กรุงเทพมหานคร
18
280,000
**
1ขผ 7
กรุงเทพมหานคร
18
275,000
1ขต 7
กรุงเทพมหานคร
13
295,000
***
1ขญ 7
กรุงเทพมหานคร
14
399,000
***
9กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
23
1,350,000
8กร 8
กรุงเทพมหานคร
21
2,350,000
***
8กฆ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
***
8กฒ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
**
8กฬ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,890,000
**
1ขฉ 8
กรุงเทพมหานคร
16
499,000
**
8กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,990,000
**
1ขฎ 8
กรุงเทพมหานคร
16
480,000
***
4กฐ 9
กรุงเทพมหานคร
23
720,000
**
8กษ 9
กรุงเทพมหานคร
22
1,250,000
**
4กง 9
กรุงเทพมหานคร
16
550,000
***
7กบ 9
กรุงเทพมหานคร
19
1,150,000
***
8กฬ 9
กรุงเทพมหานคร
23
1,450,000
**
4กบ 9
กรุงเทพมหานคร
16
650,000
**
9กว 9
กรุงเทพมหานคร
25
2,550,000
8กฆ 9
กรุงเทพมหานคร
21
950,000
***
9กฬ 9
กรุงเทพมหานคร
24
3,200,000
***
9กร 9
กรุงเทพมหานคร
23
2,990,000
**
9กล 9
กรุงเทพมหานคร
25
1,990,000
***
1ขง 9
กรุงเทพมหานคร
14
799,000
2กส 11
กรุงเทพมหานคร
12
295,000
***
1ขถ 11
กรุงเทพมหานคร
6
550,000
*
1ขต 11
กรุงเทพมหานคร
8
470,000
*
1ขฌ 11
กรุงเทพมหานคร
10
470,000
***
3กฒ 11
กรุงเทพมหานคร
9
299,000
*
1ขฉ 11
กรุงเทพมหานคร
10
499,000
***
ฌบ 11
กรุงเทพมหานคร
9
1,290,000
***
1ขด 11
กรุงเทพมหานคร
6
550,000
***
1ขท 11
กรุงเทพมหานคร
6
550,000
*
1ขน 11
กรุงเทพมหานคร
10
470,000
**
1ขฐ 22
กรุงเทพมหานคร
16
199,000
**
9กษ 22
กรุงเทพมหานคร
18
265,000
1ขณ 22
กรุงเทพมหานคร
12
195,000
*
1ขญ 22
กรุงเทพมหานคร
11
235,000
**
9กผ 22
กรุงเทพมหานคร
22
260,000
9กศ 22
กรุงเทพมหานคร
21
270,000
1ขฌ 22
กรุงเทพมหานคร
12
210,000
***
1ขง 22
กรุงเทพมหานคร
9
455,000
*
1ขฒ 22
กรุงเทพมหานคร
10
199,000
*
1ขถ 22
กรุงเทพมหานคร
8
195,000
*
1ขต 22
กรุงเทพมหานคร
10
195,000
*
1ขฆ 22
กรุงเทพมหานคร
10
230,000
1ขฉ 22
กรุงเทพมหานคร
12
210,000
1ขฎ 22
กรุงเทพมหานคร
12
199,000
*
1ขท 22
กรุงเทพมหานคร
8
195,000
*
9กถ 33
กรุงเทพมหานคร
17
220,000
*
9กด 33
กรุงเทพมหานคร
17
195,000
9กน 33
กรุงเทพมหานคร
21
199,000
*
1ขช 33
กรุงเทพมหานคร
11
199,000
***
ฌฟ 33
กรุงเทพมหานคร
19
950,000
***
1ขฎ 33
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
***
ฌพ 33
กรุงเทพมหานคร
19
990,000
***
7กฌ 33
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
1ขณ 33
กรุงเทพมหานคร
14
225,000
*
1ขด 33
กรุงเทพมหานคร
10
175,000
*
1ขบ 33
กรุงเทพมหานคร
11
170,000
*
1ขผ 33
กรุงเทพมหานคร
17
159,000
**
5กธ 44
กรุงเทพมหานคร
18
220,000
**
1ขฌ 44
กรุงเทพมหานคร
16
175,000
**
9กผ 44
กรุงเทพมหานคร
26
220,000
**
9กพ 44
กรุงเทพมหานคร
26
255,000
1ขช 44
กรุงเทพมหานคร
13
199,000
***
1ขต 44
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
**
1ขฎ 44
กรุงเทพมหานคร
16
169,000
**
1ขน 44
กรุงเทพมหานคร
16
165,000
1ขบ 44
กรุงเทพมหานคร
13
165,000
1ขพ 55
กรุงเทพมหานคร
21
240,000
1ขผ 55
กรุงเทพมหานคร
21
230,000
**
1ขฌ 55
กรุงเทพมหานคร
18
295,000
9กภ 55
กรุงเทพมหานคร
21
350,000
**
1ขฉ 55
กรุงเทพมหานคร
18
299,000
**
1ขฎ 55
กรุงเทพมหานคร
18
255,000
*
1ขญ 55
กรุงเทพมหานคร
17
295,000
**
1ขน 55
กรุงเทพมหานคร
18
255,000
**
9กษ 66
กรุงเทพมหานคร
26
280,000
**
1ขถ 66
กรุงเทพมหานคร
16
195,000
*
9กฮ 66
กรุงเทพมหานคร
27
299,000
**
1ขฒ 66
กรุงเทพมหานคร
18
195,000
***
1ขฌ 66
กรุงเทพมหานคร
20
220,000
**
1ขต 66
กรุงเทพมหานคร
18
195,000
*
1ขง 66
กรุงเทพมหานคร
17
220,000
**
9กส 66
กรุงเทพมหานคร
29
280,000
***
1ขน 66
กรุงเทพมหานคร
20
210,000
***
ฌฉ 77
กรุงเทพมหานคร
24
1,390,000
**
1ขถ 77
กรุงเทพมหานคร
18
185,000
***
1ขฒ 77
กรุงเทพมหานคร
20
189,000
**
1ขด 77
กรุงเทพมหานคร
18
185,000
**
1ขผ 77
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
**
3กช 88
กรุงเทพมหานคร
22
499,000
***
ญธ 88
กรุงเทพมหานคร
24
3,990,000
**
7กก 88
กรุงเทพมหานคร
25
950,000
***
1ขฎ 88
กรุงเทพมหานคร
24
845,000
**
1ขจ 88
กรุงเทพมหานคร
25
450,000
***
1ขญ 88
กรุงเทพมหานคร
23
499,000
***
1ขฒ 99
กรุงเทพมหานคร
24
750,000
**
1ขฉ 99
กรุงเทพมหานคร
26
550,000
***
1ขช 99
กรุงเทพมหานคร
23
650,000
***
1ขฆ 99
กรุงเทพมหานคร
24
799,000
**
1ขญ 99
กรุงเทพมหานคร
25
540,000
**
2กย 99
กรุงเทพมหานคร
29
450,000
**
1ขธ 99
กรุงเทพมหานคร
25
490,000
***
1ขบ 99
กรุงเทพมหานคร
23
550,000
ษว 111
กรุงเทพมหานคร
13
1,690,000
**
9กต 111
กรุงเทพมหานคร
16
399,000
**
9กณ 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
**
9กน 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
***
9กง 111
กรุงเทพมหานคร
15
895,000
9กผ 111
กรุงเทพมหานคร
21
399,000
9กพ 111
กรุงเทพมหานคร
21
420,000
3กจ 111
กรุงเทพมหานคร
13
299,000
*
ฆข 111
กรุงเทพมหานคร
8
2,590,000
*
1ขบ 111
กรุงเทพมหานคร
8
599,000
***
1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร
14
255,000
***
1กจ 123
กรุงเทพมหานคร
14
299,000
***
9กผ 123
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
9กส 123
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
***
1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร
14
265,000
*
1ขท 123
กรุงเทพมหานคร
10
165,000
1ขธ 123
กรุงเทพมหานคร
13
162,000
1ขฒ 222
กรุงเทพมหานคร
12
220,000
**
9กข 222
กรุงเทพมหานคร
18
395,000
9กณ 222
กรุงเทพมหานคร
21
299,000
*
1ขผ 222
กรุงเทพมหานคร
17
199,000
**
1ขฐ 222
กรุงเทพมหานคร
18
229,000
1ขต 222
กรุงเทพมหานคร
12
205,000
1ขญ 222
กรุงเทพมหานคร
13
245,000
**
5กธ 222
กรุงเทพมหานคร
16
395,000
*
1ขถ 222
กรุงเทพมหานคร
10
210,000
1ขธ 222
กรุงเทพมหานคร
13
220,000
***
1ขน 222
กรุงเทพมหานคร
14
350,000
*
1ขบ 222
กรุงเทพมหานคร
11
220,000
***
1ขพ 234
กรุงเทพมหานคร
20
180,000
***
1ขผ 234
กรุงเทพมหานคร
20
175,000
1ขถ 234
กรุงเทพมหานคร
13
165,000
**
1ขจ 234
กรุงเทพมหานคร
18
190,000
**
9กส 234
กรุงเทพมหานคร
26
175,000
*
1ขฎ 234
กรุงเทพมหานคร
17
182,000
***
1ขบ 234
กรุงเทพมหานคร
14
255,000
1ขฐ 333
กรุงเทพมหานคร
21
245,000
*
ญษ 333
กรุงเทพมหานคร
17
1,390,000
*
1ขฎ 333
กรุงเทพมหานคร
17
255,000
***
1ขต 333
กรุงเทพมหานคร
15
315,000
***
1ขช 333
กรุงเทพมหานคร
14
590,000
*
1ขฌ 333
กรุงเทพมหานคร
17
270,000
***
สต 333
กรุงเทพมหานคร
19
1,590,000
***
9กฉ 333
กรุงเทพมหานคร
24
795,000
1ขถ 333
กรุงเทพมหานคร
13
255,000
*
1ขณ 333
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
1ขด 333
กรุงเทพมหานคร
13
250,000
*
1ขน 333
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
***
1ขบ 333
กรุงเทพมหานคร
14
320,000
*
9กฮ 345
กรุงเทพมหานคร
27
146,000
1ขจ 345
กรุงเทพมหานคร
21
105,000
**
9กล 345
กรุงเทพมหานคร
28
151,000
9กผ 345
กรุงเทพมหานคร
30
142,000
*
9กณ 345
กรุงเทพมหานคร
27
154,000
**
9กษ 345
กรุงเทพมหานคร
26
144,000
**
1ขด 345
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
***
1ขฎ 444
กรุงเทพมหานคร
20
220,000
9กผ 444
กรุงเทพมหานคร
30
265,000
***
1ขฉ 444
กรุงเทพมหานคร
20
235,000
**
1ขท 444
กรุงเทพมหานคร
16
215,000
***
1ขถ 456
กรุงเทพมหานคร
19
395,000
***
1ขท 456
กรุงเทพมหานคร
19
395,000
**
1ขผ 456
กรุงเทพมหานคร
26
199,000
***
1ขช 456
กรุงเทพมหานคร
20
255,000
1ขฒ 456
กรุงเทพมหานคร
21
199,000
***
1ขณ 456
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
***
1ขด 456
กรุงเทพมหานคร
19
299,000
**
1ขธ 456
กรุงเทพมหานคร
22
220,000
***
1ขบ 456
กรุงเทพมหานคร
20
240,000
***
1ขฎ 555
กรุงเทพมหานคร
23
420,000
**
1ขผ 555
กรุงเทพมหานคร
26
350,000
**
1ขญ 555
กรุงเทพมหานคร
22
385,000
***
1ขช 567
กรุงเทพมหานคร
23
135,000
***
1ขต 567
กรุงเทพมหานคร
24
169,000
***
1ขฆ 567
กรุงเทพมหานคร
24
195,000
**
1ขธ 567
กรุงเทพมหานคร
25
97,000
**
1ขพ 666
กรุงเทพมหานคร
29
280,000
**
1ขฎ 666
กรุงเทพมหานคร
26
355,000
**
1ขผ 666
กรุงเทพมหานคร
29
275,000
**
1ขญ 666
กรุงเทพมหานคร
25
355,000
***
1ขฆ 666
กรุงเทพมหานคร
24
695,000
***
1ขฒ 666
กรุงเทพมหานคร
24
450,000
*
1ขจ 666
กรุงเทพมหานคร
27
355,000
***
1กค 666
กรุงเทพมหานคร
24
499,000
***
1ขต 666
กรุงเทพมหานคร
24
595,000
**
1ขน 666
กรุงเทพมหานคร
26
299,000
***
1ขบ 666
กรุงเทพมหานคร
23
350,000
*
9กง 678
กรุงเทพมหานคร
33
169,000
***
9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
1ขพ 678
กรุงเทพมหานคร
32
140,000
***
9กท 678
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
*
9กช 678
กรุงเทพมหานคร
33
159,000
***
9กถ 678
กรุงเทพมหานคร
32
210,000
**
1ขฉ 678
กรุงเทพมหานคร
29
132,000
***
9กด 678
กรุงเทพมหานคร
32
199,000
***
9กน 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กม 678
กรุงเทพมหานคร
36
279,000
9กว 678
กรุงเทพมหานคร
37
175,000
**
1ขค 678
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
*
9กส 678
กรุงเทพมหานคร
38
175,000
***
9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
1ขผ 678
กรุงเทพมหานคร
32
135,000
*
7กญ 777
กรุงเทพมหานคร
33
990,000
***
7กศ 777
กรุงเทพมหานคร
36
1,490,000
*
ศห 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,690,000
7กท 777
กรุงเทพมหานคร
30
1,950,000
***
1ขผ 777
กรุงเทพมหานคร
32
350,000
**
1ขฌ 777
กรุงเทพมหานคร
29
330,000
**
1ขฎ 777
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
**
1ขฉ 777
กรุงเทพมหานคร
29
360,000
**
1ขด 777
กรุงเทพมหานคร
25
265,000
**
1ขท 777
กรุงเทพมหานคร
25
275,000
**
1ขน 777
กรุงเทพมหานคร
29
265,000
**
1ขบ 777
กรุงเทพมหานคร
26
265,000
*
9กญ 789
กรุงเทพมหานคร
38
799,000
***
1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขพ 789
กรุงเทพมหานคร
35
385,000
**
1ขผ 789
กรุงเทพมหานคร
35
375,000
9กต 789
กรุงเทพมหานคร
37
579,000
**
9กถ 789
กรุงเทพมหานคร
35
599,000
1ขญ 789
กรุงเทพมหานคร
31
385,000
***
1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
***
1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขท 789
กรุงเทพมหานคร
28
399,000
1ขธ 789
กรุงเทพมหานคร
31
385,000
***
1ขน 789
กรุงเทพมหานคร
32
475,000
**
1ขบ 789
กรุงเทพมหานคร
29
385,000
1ขญ 888
กรุงเทพมหานคร
31
599,000
***
1ขฎ 888
กรุงเทพมหานคร
32
650,000
***
9กบ 888
กรุงเทพมหานคร
36
1,590,000
***
1ขฌ 888
กรุงเทพมหานคร
32
650,000
1ขฒ 888
กรุงเทพมหานคร
30
570,000
***
9กธ 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,200,000
*
ศฮ 999
กรุงเทพมหานคร
39
3,790,000
*
1ขพ 999
กรุงเทพมหานคร
38
599,000
*
1ขผ 999
กรุงเทพมหานคร
38
575,000
***
9กร 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,500,000
***
1ขจ 999
กรุงเทพมหานคร
36
990,000
*
9กง 999
กรุงเทพมหานคร
39
2,990,000
1ขด 999
กรุงเทพมหานคร
31
599,000
***
1ขบ 999
กรุงเทพมหานคร
32
699,000
***
9กษ 1000
กรุงเทพมหานคร
15
165,000
***
9กต 1000
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
***
9กค 1000
กรุงเทพมหานคร
15
195,000
***
1ขฉ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
179,000
***
1ขฎ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขถ 1000
กรุงเทพมหานคร
5
159,000
1ขฒ 1000
กรุงเทพมหานคร
7
95,000
***
1ขง 1000
กรุงเทพมหานคร
6
165,000
*
7กก 1000
กรุงเทพมหานคร
10
195,000
ศห 1000
กรุงเทพมหานคร
13
295,000
***
9กร 1000
กรุงเทพมหานคร
15
265,000
ชค 1000
กรุงเทพมหานคร
7
335,000
***
1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร
6
225,000
***
1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขด 1000
กรุงเทพมหานคร
5
149,000
***
1ขณ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขน 1000
กรุงเทพมหานคร
9
179,000
***
1ขญ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
115,000
*
9กน 1001
กรุงเทพมหานคร
17
54,000
1ขช 1001
กรุงเทพมหานคร
7
79,000
***
1ขธ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
**
9กค 1010
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
*
1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร
10
79,000
***
1ขถ 1010
กรุงเทพมหานคร
6
89,000
*
1ขน 1010
กรุงเทพมหานคร
10
57,000
***
ชห 1100
กรุงเทพมหานคร
9
145,000
*
1ขฎ 1100
กรุงเทพมหานคร
10
51,000
***
1ขท 1100
กรุงเทพมหานคร
6
79,000
***
1ขธ 1100
กรุงเทพมหานคร
9
89,000
**
9กษ 1111
กรุงเทพมหานคร
18
650,000
***
9กอ 1111
กรุงเทพมหานคร
20
720,000
***
1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร
9
2,650,000
*
1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร
11
2,350,000
***
1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร
15
2,950,000
***
9กภ 1111
กรุงเทพมหานคร
15
699,000
9กส 1111
กรุงเทพมหานคร
21
650,000
1ขค 1122
กรุงเทพมหานคร
13
99,000
*
1กบ 1122
กรุงเทพมหานคร
10
159,000
*
1ขบ 1122
กรุงเทพมหานคร
11
65,000
***
9กอ 1133
กรุงเทพมหานคร
24
115,000
***
ศน 1133
กรุงเทพมหานคร
20
115,000
***
8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
1ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร
15
89,000
***
8กส 1133
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
9กฎ 1133
กรุงเทพมหานคร
23
70,000
***
1ขค 1133
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
1ขถ 1144
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
8กฬ 1144
กรุงเทพมหานคร
24
145,000
**
1ขฌ 1144
กรุงเทพมหานคร
18
58,000
**
1ขฉ 1144
กรุงเทพมหานคร
18
59,500
***
1ขช 1144
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
1ขด 1144
กรุงเทพมหานคร
14
85,000
***
1ขท 1144
กรุงเทพมหานคร
14
92,000
**
1ขฆ 1155
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
**
9กฆ 1155
กรุงเทพมหานคร
25
73,000
9กฐ 1155
กรุงเทพมหานคร
31
63,000
***
1ขญ 1155
กรุงเทพมหานคร
19
98,000
**
1ขก 1155
กรุงเทพมหานคร
16
85,000
*
1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
***
1ขฐ 1155
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
***
1ขธ 1155
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
***
1ขน 1155
กรุงเทพมหานคร
20
74,000
***
1ขผ 1155
กรุงเทพมหานคร
23
87,000
***
1ขพ 1155
กรุงเทพมหานคร
23
90,000
***
1ขฒ 1166
กรุงเทพมหานคร
20
52,000
1ขญ 1166
กรุงเทพมหานคร
21
53,000
**
1ขฐ 1166
กรุงเทพมหานคร
26
48,000
1ขธ 1166
กรุงเทพมหานคร
21
44,000
1ขช 1177
กรุงเทพมหานคร
21
56,500
***
1ขฌ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
97,000
***
1ขด 1177
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
1ขณ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
***
1ขธ 1177
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
***
1ขฆ 1188
กรุงเทพมหานคร
24
265,000
**
ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร
26
495,000
**
1ขฎ 1188
กรุงเทพมหานคร
26
113,000
***
1ขช 1188
กรุงเทพมหานคร
23
195,000
1ขฐ 1188
กรุงเทพมหานคร
30
105,000
**
1ขธ 1188
กรุงเทพมหานคร
25
110,000
**
1ขฌ 1199
กรุงเทพมหานคร
28
99,900
*
9กฐ 1199
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
**
1ขฆ 1199
กรุงเทพมหานคร
26
102,000
9กถ 1199
กรุงเทพมหานคร
31
175,000
*
ฌบ 1199
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
**
9กฬ 1199
กรุงเทพมหานคร
35
115,000
***
9กล 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กว 1199
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
9กศ 1199
กรุงเทพมหานคร
37
119,000
***
9กอ 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
**
ญฮ 1199
กรุงเทพมหานคร
29
179,000
**
4กน 1212
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร
13
125,000
1ขฒ 1212
กรุงเทพมหานคร
12
74,000
5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร
13
99,000
**
ศม 1212
กรุงเทพมหานคร
18
189,000
***
1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร
14
129,000
**
1ขฐ 1212
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
***
9กต 1212
กรุงเทพมหานคร
19
104,000
***
สช 1212
กรุงเทพมหานคร
15
245,000
*
1ขท 1212
กรุงเทพมหานคร
10
72,000
9กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร
21
72,000
*
1ขบ 1212
กรุงเทพมหานคร
11
69,000
***
8กฬ 1221
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
**
ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร
16
295,000
*
1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร
11
125,000
*
1ขบ 1221
กรุงเทพมหานคร
11
50,000
1ขพ 1234
กรุงเทพมหานคร
21
149,000
***
8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
**
1ขฒ 1234
กรุงเทพมหานคร
16
139,000
***
9กธ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
1ขถ 1234
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
***
1ขก 1234
กรุงเทพมหานคร
14
299,000
***
1ขด 1234
กรุงเทพมหานคร
14
220,000
***
1ขท 1234
กรุงเทพมหานคร
14
240,000
**
1ขน 1234
กรุงเทพมหานคร
18
159,000
***
9กฌ 1313
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
***
ญช 1313
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
**
ษล 1331
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
***
ชฬ 1331
กรุงเทพมหานคร
15
125,000
***
9กภ 1331
กรุงเทพมหานคร
19
62,000
***
1ขญ 1331
กรุงเทพมหานคร
15
62,000
*
1ขจ 1331
กรุงเทพมหานคร
17
49,000
***
1ขท 1414
กรุงเทพมหานคร
14
185,000
ษศ 1414
กรุงเทพมหานคร
21
165,000
**
1กร 1414
กรุงเทพมหานคร
16
125,000
***
8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร
24
185,000
**
4กศ 1441
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
**
ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
**
8กอ 1441
กรุงเทพมหานคร
25
65,000
*
1ขญ 1441
กรุงเทพมหานคร
17
52,000
***
1ขก 1441
กรุงเทพมหานคร
14
89,000
***
1ขถ 1441
กรุงเทพมหานคร
14
89,000
***
1ขด 1441
กรุงเทพมหานคร
14
85,000
***
1ขธ 1515
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
***
1ขฐ 1515
กรุงเทพมหานคร
24
285,000
**
7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร
22
125,000
**
1ขฆ 1515
กรุงเทพมหานคร
18
106,000
**
1ขถ 1515
กรุงเทพมหานคร
16
90,000
***
1ขฉ 1515
กรุงเทพมหานคร
20
105,000
***
1ขค 1515
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
*
1ขช 1515
กรุงเทพมหานคร
17
135,000
**
1ขด 1515
กรุงเทพมหานคร
16
92,000
**
1ขถ 1551
กรุงเทพมหานคร
16
69,000
***
1ขฌ 1551
กรุงเทพมหานคร
20
72,000
***
สฉ 1551
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
**
8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
8กส 1616
กรุงเทพมหานคร
30
99,000
1ขญ 1616
กรุงเทพมหานคร
21
57,000
**
1ขฎ 1616
กรุงเทพมหานคร
22
55,500
***
3กจ 1616
กรุงเทพมหานคร
24
110,000
1ขธ 1616
กรุงเทพมหานคร
21
54,000
**
1ขผ 1616
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
***
ฌฬ 1661
กรุงเทพมหานคร
24
240,000
**
6กฎ 1661
กรุงเทพมหานคร
26
69,000
1ขญ 1661
กรุงเทพมหานคร
21
48,000
9กส 1661
กรุงเทพมหานคร
31
49,000
**
1ขด 1661
กรุงเทพมหานคร
18
43,000
***
1ขฉ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
103,000
***
1ขญ 1717
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
1ขด 1717
กรุงเทพมหานคร
20
71,000
***
1ขณ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
1ขค 1771
กรุงเทพมหานคร
23
71,500
**
1ขฐ 1771
กรุงเทพมหานคร
28
57,000
***
1ขด 1771
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
1ขน 1771
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
**
ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร
25
495,000
ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร
30
365,000
**
8กส 1818
กรุงเทพมหานคร
34
295,000
*
8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร
33
295,000
***
8กฮ 1818
กรุงเทพมหานคร
32
295,000
***
1ขต 1818
กรุงเทพมหานคร
24
220,000
***
1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร
23
255,000
***
1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
355,000
**
1ขญ 1818
กรุงเทพมหานคร
25
199,000
**
1ขด 1818
กรุงเทพมหานคร
22
138,000
1กภ 1881
กรุงเทพมหานคร
21
110,000
*
8กล 1881
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
***
8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
***
1ขฆ 1881
กรุงเทพมหานคร
24
195,000
**
5กม 1881
กรุงเทพมหานคร
29
89,000
*
1ขจ 1881
กรุงเทพมหานคร
27
103,000
***
9กพ 1881
กรุงเทพมหานคร
36
165,000
**
1ขฉ 1881
กรุงเทพมหานคร
26
103,000
***
1ขช 1881
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
***
1ขง 1881
กรุงเทพมหานคร
23
145,000
**
1ขณ 1881
กรุงเทพมหานคร
26
91,500
**
1ขด 1881
กรุงเทพมหานคร
22
87,000
**
1ขผ 1881
กรุงเทพมหานคร
29
80,000
ษว 1919
กรุงเทพมหานคร
30
265,000
8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร
31
195,000
**
9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร
35
235,000
*
1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร
27
159,000
***
1ขฐ 1919
กรุงเทพมหานคร
32
150,000
**
1ขจ 1919
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
**
1ขฉ 1919
กรุงเทพมหานคร
28
105,000
***
ฎส 1919
กรุงเทพมหานคร
32
245,000
9กถ 1919
กรุงเทพมหานคร
31
190,000
**
9กษ 1919
กรุงเทพมหานคร
34
189,000
***
1ขถ 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
9กภ 1991
กรุงเทพมหานคร
31
165,000
***
9กช 1991
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
9กท 1991
กรุงเทพมหานคร
31
195,000
***
1ขท 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
9กล 1991
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
**
1ขณ 1991
กรุงเทพมหานคร
28
88,000
*
1ขจ 2000
กรุงเทพมหานคร
11
59,000
*
1ขฉ 2000
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
*
1ขฎ 2000
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
***
9กผ 2000
กรุงเทพมหานคร
20
75,000
***
ฌส 2000
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
***
1ขธ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
***
9กฎ 2002
กรุงเทพมหานคร
19
80,000
9กส 2002
กรุงเทพมหานคร
21
51,500
**
9กย 2002
กรุงเทพมหานคร
22
65,000
***
9กฐ 2020
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
**
8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
**
9กบ 2020
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร
13
299,000
*
9กฆ 2020
กรุงเทพมหานคร
17
73,000
**
9กง 2020
กรุงเทพมหานคร
16
69,000
**
9กช 2020
กรุงเทพมหานคร
16
64,000
***
1ขช 2020
กรุงเทพมหานคร
9
79,000
1ขฌ 2020
กรุงเทพมหานคร
12
45,000
1ขต 2112
กรุงเทพมหานคร
12
52,000
**
ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร
16
125,000
1ขฆ 2112
กรุงเทพมหานคร
12
52,000
***
ชถ 2112
กรุงเทพมหานคร
9
120,000
***
1ขน 2112
กรุงเทพมหานคร
14
82,000
*
1ขช 2121
กรุงเทพมหานคร
11
65,000
**
1ขฐ 2121
กรุงเทพมหานคร
18
61,000
1ขต 2121
กรุงเทพมหานคร
12
62,000
*
1ขท 2121
กรุงเทพมหานคร
10
62,000
*
1ขบ 2121
กรุงเทพมหานคร
11
60,000
***
ชผ 2200
กรุงเทพมหานคร
14
135,000
*
2กฒ 2200
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
***
ฌม 2200
กรุงเทพมหานคร
14
135,000
1กค 2211
กรุงเทพมหานคร
12
99,000
**
1ขฐ 2211
กรุงเทพมหานคร
18
54,000
***
1ขน 2211
กรุงเทพมหานคร
14
77,000
***
2กค 2222
กรุงเทพมหานคร
15
1,950,000
***
8กส 2222
กรุงเทพมหานคร
24
795,000
1ขถ 2222
กรุงเทพมหานคร
12
365,000
1ขง 2222
กรุงเทพมหานคร
13
420,000
**
1ขฌ 2222
กรุงเทพมหานคร
16
399,000
ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร
12
3,990,000
***
1ขต 2222
กรุงเทพมหานคร
14
499,000
**
1ขน 2222
กรุงเทพมหานคร
16
370,000
3กส 2233
กรุงเทพมหานคร
21
125,000
***
ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
9กฒ 2233
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
*
1กม 2233
กรุงเทพมหานคร
17
79,000
***
1ขก 2233
กรุงเทพมหานคร
14
155,000
***
1ขท 2233
กรุงเทพมหานคร
14
86,000
*
1ขธ 2233
กรุงเทพมหานคร
17
53,000
1ขผ 2233
กรุงเทพมหานคร
21
50,000
1ขพ 2233
กรุงเทพมหานคร
21
52,000
**
ษง 2244
กรุงเทพมหานคร
18
155,000
***
1กก 2244
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
9กผ 2244
กรุงเทพมหานคร
30
65,000
***
1ขธ 2244
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
1ขน 2244
กรุงเทพมหานคร
20
56,000
***
1ขพ 2244
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
ญภ 2266
กรุงเทพมหานคร
21
95,000
***
1ขท 2266
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขธ 2266
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
***
1ขฒ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
9กค 2277
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
9กฒ 2277
กรุงเทพมหานคร
31
62,000
***
9กษ 2277
กรุงเทพมหานคร
32
85,000
***
1ขฆ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
**
1ขณ 2277
กรุงเทพมหานคร
26
46,500
***
1ขท 2288
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
**
1ขฎ 2288
กรุงเทพมหานคร
28
71,500
**
1ขบ 2288
กรุงเทพมหานคร
25
63,000
**
1ขต 2299
กรุงเทพมหานคร
28
59,000
*
8กศ 2299
กรุงเทพมหานคร
38
95,000
**
1ขถ 2299
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
1ขฌ 2299
กรุงเทพมหานคร
30
69,000
**
1ขฆ 2299
กรุงเทพมหานคร
28
79,000
**
2กร 2299
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
**
1ขฎ 2323
กรุงเทพมหานคร
18
55,000
8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร
21
135,000
ฎอ 2323
กรุงเทพมหานคร
21
139,000
**
ญร 2323
กรุงเทพมหานคร
18
159,000
*
1ขธ 2323
กรุงเทพมหานคร
17
55,000
**
1ขน 2323
กรุงเทพมหานคร
18
54,000
***
1ขก 2332
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
ศต 2332
กรุงเทพมหานคร
20
89,000
***
1ขท 2332
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
**
สษ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
**
1ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
6กก 2345
กรุงเทพมหานคร
22
120,000
**
1ขฐ 2345
กรุงเทพมหานคร
26
179,000
***
1ขต 2345
กรุงเทพมหานคร
20
189,000
**
1ขท 2345
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขน 2345
กรุงเทพมหานคร
22
179,000
**
1ขผ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
**
8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร
28
169,000
***
1ขธ 2424
กรุงเทพมหานคร
19
159,000
***
ฆย 2424
กรุงเทพมหานคร
23
599,000
**
1ขฆ 2424
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
**
9กล 2424
กรุงเทพมหานคร
28
155,000
***
1ขพ 2424
กรุงเทพมหานคร
23
135,000
***
ชฬ 2442
กรุงเทพมหานคร
19
179,000
***
ชว 2442
กรุงเทพมหานคร
20
159,000
*
8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
**
9กญ 2525
กรุงเทพมหานคร
28
135,000
***
9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร
32
295,000
***
1ขช 2525
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
**
ฆน 2525
กรุงเทพมหานคร
22
325,000
***
ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร
20
790,000
***
1ขถ 2626
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
1ขท 2626
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
1ขบ 2626
กรุงเทพมหานคร
21
55,000
**
ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร
25
115,000
**
1ขถ 2727
กรุงเทพมหานคร
22
59,000
**
1ขฌ 2727
กรุงเทพมหานคร
26
62,000
***
1ขต 2727
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
***
1ขบ 2727
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
*
ศย 2772
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
*
ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
**
ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร
28
115,000
***
1ขฒ 2772
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
ฎถ 2772
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
**
1ขธ 2772
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
*
8กษ 2828
กรุงเทพมหานคร
33
165,000
***
1ขท 2828
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
**
1ขฉ 2828
กรุงเทพมหานคร
28
93,000
**
1ขบ 2828
กรุงเทพมหานคร
25
90,000
***
ญผ 2882
กรุงเทพมหานคร
32
189,000
**
1ขบ 2882
กรุงเทพมหานคร
25
59,000
**
1ขฒ 2929
กรุงเทพมหานคร
28
67,000
**
9กข 2929
กรุงเทพมหานคร
34
185,000
1ขฌ 2929
กรุงเทพมหานคร
30
80,000
**
9กช 2929
กรุงเทพมหานคร
34
155,000
*
1ขช 2929
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
***
ฎฮ 2929
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
*
1ขง 2929
กรุงเทพมหานคร
27
87,000
1ขณ 2929
กรุงเทพมหานคร
30
65,500
ษน 2992
กรุงเทพมหานคร
31
145,000
***
9กญ 2992
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กฐ 2992
กรุงเทพมหานคร
41
210,000
**
ศฉ 2992
กรุงเทพมหานคร
34
120,000
**
9กข 2992
กรุงเทพมหานคร
34
122,000
***
9กธ 2992
กรุงเทพมหานคร
36
285,000
1ขฎ 2992
กรุงเทพมหานคร
30
53,000
***
ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร
9
990,000
2กด 3000
กรุงเทพมหานคร
7
99,000
*
1ขญ 3000
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
*
1ขน 3000
กรุงเทพมหานคร
11
59,000
*
1ขบ 3000
กรุงเทพมหานคร
8
59,000
***
9กต 3003
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
***
9กฒ 3003
กรุงเทพมหานคร
19
82,000
***
9กศ 3003
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
***
8กษ 3030
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
9กฒ 3030
กรุงเทพมหานคร
19
83,000
***
9กต 3030
กรุงเทพมหานคร
19
80,000
***
9กผ 3030
กรุงเทพมหานคร
24
94,000
1ขช 3113
กรุงเทพมหานคร
13
43,000
***
9กด 3113
กรุงเทพมหานคร
19
65,000
***
9กม 3113
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
9กถ 3113
กรุงเทพมหานคร
19
64,000
*
1ขจ 3113
กรุงเทพมหานคร
17
46,000
***
9กฎ 3131
กรุงเทพมหานคร
23
64,000
**
3กล 3131
กรุงเทพมหานคร
18
59,999
***
9กถ 3131
กรุงเทพมหานคร
19
67,000
***
9กฬ 3131
กรุงเทพมหานคร
23
54,000
***
1ขญ 3131
กรุงเทพมหานคร
15
62,000
***
9กน 3131
กรุงเทพมหานคร
23
57,000
***
9กฮ 3131
กรุงเทพมหานคร
23
55,000
**
9กย 3131
กรุงเทพมหานคร
26
49,000
***
9กฒ 3223
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
4กฐ 3223
กรุงเทพมหานคร
24
85,000
**
8กส 3232
กรุงเทพมหานคร
26
69,000
**
1ขฌ 3232
กรุงเทพมหานคร
18
46,500
***
1ขด 3232
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
**
1ขน 3232
กรุงเทพมหานคร
18
47,000
***
9กฒ 3300
กรุงเทพมหานคร
19
82,000
***
ฆว 3300
กรุงเทพมหานคร
15
250,000
***
ญร 3300
กรุงเทพมหานคร
14
120,000
***
ฆฬ 3300
กรุงเทพมหานคร
14
250,000
***
9กฉ 3311
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
***
สณ 3311
กรุงเทพมหานคร
20
75,000
**
9กข 3322
กรุงเทพมหานคร
22
71,000
**
9กผ 3322
กรุงเทพมหานคร
28
52,000
***
2กล 3322
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
4กว 3322
กรุงเทพมหานคร
21
49,000
**
1ขณ 3322
กรุงเทพมหานคร
18
45,500
***
1ขฉ 3333
กรุงเทพมหานคร
20
340,000
***
1ขผ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
**
1ขถ 3333
กรุงเทพมหานคร
16
299,000
***
1ขญ 3333
กรุงเทพมหานคร
19
399,000
***
1ขพ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
385,000
***
1ขจ 3344
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
**
ศฉ 3344
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
**
9กษ 3344
กรุงเทพมหานคร
28
55,000
**
4กอ 3344
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
4กบ 3344
กรุงเทพมหานคร
21
79,000
**
1ขผ 3344
กรุงเทพมหานคร
25
46,000
**
9กฒ 3355
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
***
8กส 3355
กรุงเทพมหานคร
32
115,000
1ขช 3355
กรุงเทพมหานคร
21
52,000
***
1ขณ 3355
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
***
1ขต 3366
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
***
7กอ 3366
กรุงเทพมหานคร
32
75,000
***
1ขง 3366
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
***
1ขบ 3366
กรุงเทพมหานคร
23
80,000
**
1ขผ 3366
กรุงเทพมหานคร
29
52,000
***
1ขฐ 3377
กรุงเทพมหานคร
32
49,000
***
9กง 3377
กรุงเทพมหานคร
32
67,000
***
8กน 3388
กรุงเทพมหานคร
36
195,000
***
8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
***
9กง 3399
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
**
9กถ 3399
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
***
1ขฌ 3399
กรุงเทพมหานคร
32
74,000
**
1ขถ 3399
กรุงเทพมหานคร
28
56,000
9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร
37
119,000
**
1ขง 3399
กรุงเทพมหานคร
29
62,000
***
1ขณ 3399
กรุงเทพมหานคร
32
74,000
**
1ขท 3399
กรุงเทพมหานคร
28
57,000
*
9กฒ 3434
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
**
9กน 3434
กรุงเทพมหานคร
29
55,000
**
9กบ 3434
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
1ขญ 3434
กรุงเทพมหานคร
21
45,500
9กศ 3434
กรุงเทพมหานคร
31
52,000
**
1ขท 3434
กรุงเทพมหานคร
18
45,000
1ขธ 3434
กรุงเทพมหานคร
21
44,000
**
1ขท 3443
กรุงเทพมหานคร
18
43,000
**
1ขผ 3443
กรุงเทพมหานคร
25
42,000
***
1ขต 3456
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
**
1ขธ 3456
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
**
9กฒ 3535
กรุงเทพมหานคร
29
72,000
***
8กส 3535
กรุงเทพมหานคร
32
129,000
**
9กช 3535
กรุงเทพมหานคร
28
77,000
9กฮ 3535
กรุงเทพมหานคร
31
69,000
*
9กด 3535
กรุงเทพมหานคร
27
70,000
**
9กฐ 3535
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
**
1ขฒ 3535
กรุงเทพมหานคร
22
53,000
***
1ขท 3535
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
***
1ขธ 3535
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
***
8กส 3553
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
1ขท 3553
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขธ 3553
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
***
1ขช 3636
กรุงเทพมหานคร
23
139,000
**
ศค 3636
กรุงเทพมหานคร
29
159,000
**
1ขธ 3636
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
***
1ขบ 3636
กรุงเทพมหานคร
23
129,000
สฎ 3663
กรุงเทพมหานคร
30
139,000
**
1ขก 3663
กรุงเทพมหานคร
22
72,500
**
1ขด 3663
กรุงเทพมหานคร
22
57,000
***
1ขบ 3663
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
***
9กง 3737
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
***
9กล 3773
กรุงเทพมหานคร
36
76,500
***
8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร
36
255,000
**
1ขต 3838
กรุงเทพมหานคร
28
48,000
**
1ขถ 3838
กรุงเทพมหานคร
26
49,000
1ขฉ 3838
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
1ขฎ 3838
กรุงเทพมหานคร
30
51,500
*
1ขช 3838
กรุงเทพมหานคร
27
59,000
1ขฌ 3838
กรุงเทพมหานคร
30
57,000
*
1ขง 3838
กรุงเทพมหานคร
27
61,000
***
8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร
36
185,000
1ขฉ 3883
กรุงเทพมหานคร
30
46,000
***
1ขฌ 3939
กรุงเทพมหานคร
32
82,000
***
1ขฉ 3939
กรุงเทพมหานคร
32
85,000
**
1ขถ 3939
กรุงเทพมหานคร
28
62,000
***
1ขฐ 3993
กรุงเทพมหานคร
36
85,000
***
9กพ 3993
กรุงเทพมหานคร
42
149,000
9กฆ 3993
กรุงเทพมหานคร
37
70,000
***
9กช 3993
กรุงเทพมหานคร
36
162,000
**
1ขถ 3993
กรุงเทพมหานคร
28
50,000
**
9กผ 4000
กรุงเทพมหานคร
22
64,000
***
1ขฐ 4004
กรุงเทพมหานคร
20
42,000
9กฆ 4004
กรุงเทพมหานคร
21
59,000
*
9กฐ 4040
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
1ขด 4040
กรุงเทพมหานคร
12
40,000
***
ฌฐ 4114
กรุงเทพมหานคร
24
255,000
**
8กศ 4114
กรุงเทพมหานคร
26
74,000
**
1ขฌ 4114
กรุงเทพมหานคร
18
46,500
**
8กส 4114
กรุงเทพมหานคร
26
65,000
***
1ขจ 4114
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
1ขด 4114
กรุงเทพมหานคร
14
80,000
9กถ 4141
กรุงเทพมหานคร
21
65,000
**
9กว 4141
กรุงเทพมหานคร
26
65,000
**
8กฌ 4224
กรุงเทพมหานคร
26
69,999
1ขจ 4242
กรุงเทพมหานคร
21
70,000
***
1ขพ 4242
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
***
1ขต 4343
กรุงเทพมหานคร
20
49,000
8กส 4343
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
4กย 4400
กรุงเทพมหานคร
21
79,000
***
9กฌ 4400
กรุงเทพมหานคร
23
61,000
*
3กฒ 4411
กรุงเทพมหานคร
17
45,000
***
8กฬ 4411
กรุงเทพมหานคร
24
109,000
***
1ขจ 4411
กรุงเทพมหานคร
19
67,500
**
1ขฉ 4411
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
*
1ขญ 4411
กรุงเทพมหานคร
17
50,000
***
1ขบ 4411
กรุงเทพมหานคร
15
69,000
*
ญถ 4422
กรุงเทพมหานคร
17
115,000
***
1ขบ 4433
กรุงเทพมหานคร
19
57,000
**
4กท 4444
กรุงเทพมหานคร
22
1,850,000
***
4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร
24
2,424,242
***
1ขท 4444
กรุงเทพมหานคร
20
360,000
***
1ขถ 4444
กรุงเทพมหานคร
20
340,000
***
1ขธ 4444
กรุงเทพมหานคร
23
399,000
**
8กศ 4455
กรุงเทพมหานคร
34
155,000
5กส 4455
กรุงเทพมหานคร
31
135,000
**
1กผ 4455
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
*
1ขจ 4455
กรุงเทพมหานคร
27
80,000
**
1ขก 4455
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
***
1ขต 4455
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
1ขง 4455
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
***
1ขบ 4455
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
**
1ขฌ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
46,000
**
ฆณ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
8กก 4466
กรุงเทพมหานคร
30
109,000
*
9กฒ 4466
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
**
1ขจ 4466
กรุงเทพมหานคร
29
48,000
*
1ขธ 4466
กรุงเทพมหานคร
27
49,000
**
1ขบ 4466
กรุงเทพมหานคร
25
49,000
*
8กส 4477
กรุงเทพมหานคร
38
65,000
**
8กษ 4477
กรุงเทพมหานคร
35
70,000
*
8กศ 4477
กรุงเทพมหานคร
38
70,000
8กอ 4477
กรุงเทพมหานคร
37
60,000
**
9กข 4477
กรุงเทพมหานคร
34
67,000
1ขฉ 4477
กรุงเทพมหานคร
30
43,000
**
1ขธ 4477
กรุงเทพมหานคร
29
42,000
8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร
37
155,000
8กค 4488
กรุงเทพมหานคร
37
155,000
ฎง 4488
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
1ขฆ 4488
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
*
ญห 4488
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
***
4กน 4499
กรุงเทพมหานคร
36
169,000
**
สช 4499
กรุงเทพมหานคร
35
225,000
***
1ขฒ 4499
กรุงเทพมหานคร
32
76,500
***
9กฌ 4499
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
9กฐ 4499
กรุงเทพมหานคร
45
265,000
***
9กณ 4499
กรุงเทพมหานคร
41
245,000
9กด 4499
กรุงเทพมหานคร
37
111,000
***
9กว 4499
กรุงเทพมหานคร
42
199,000
**
1ขจ 4499
กรุงเทพมหานคร
35
63,500
*
1ขญ 4499
กรุงเทพมหานคร
33
55,500
1ขง 4499
กรุงเทพมหานคร
31
65,000
1ขด 4499
กรุงเทพมหานคร
30
49,000
1ขฐ 4545
กรุงเทพมหานคร
30
99,000
*
1ขจ 4545
กรุงเทพมหานคร
27
107,000
**
1ขถ 4545
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
**
1ขถ 4554
กรุงเทพมหานคร
22
77,000
***
ษอ 4567
กรุงเทพมหานคร
32
250,000
*
ฎว 4567
กรุงเทพมหานคร
33
179,000
9กด 4646
กรุงเทพมหานคร
31
68,000
**
1ขณ 4646
กรุงเทพมหานคร
28
49,000
***
1ขท 4646
กรุงเทพมหานคร
24
110,000
***
1ขฐ 4664
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
**
1ขต 4664
กรุงเทพมหานคร
26
45,000
*
1ขธ 4664
กรุงเทพมหานคร
27
47,000
1ขฉ 4747
กรุงเทพมหานคร
30
44,000
**
1ขญ 4747
กรุงเทพมหานคร
29
40,000
**
1ขฒ 4747
กรุงเทพมหานคร
28
41,000
**
1ขท 4747
กรุงเทพมหานคร
26
44,000
**
1ขธ 4747
กรุงเทพมหานคร
29
43,000
*
1ขบ 4747
กรุงเทพมหานคร
27
40,000
***
8กผ 4848
กรุงเทพมหานคร
41
125,000
**
9กฐ 4848
กรุงเทพมหานคร
43
79,000
**
ชฐ 4848
กรุงเทพมหานคร
35
139,000
*
ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร
33
145,000
สล 4848
กรุงเทพมหานคร
37
165,000
1ขฆ 4848
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
**
1ขด 4848
กรุงเทพมหานคร
28
56,000
**
1ขบ 4848
กรุงเทพมหานคร
29
54,000
สล 4884
กรุงเทพมหานคร
37
165,000
**
1ขช 4884
กรุงเทพมหานคร
29
50,000
**
1ขก 4884
กรุงเทพมหานคร
28
55,000
1ขฒ 4884
กรุงเทพมหานคร
30
46,500
4กก 4884
กรุงเทพมหานคร
30
120,000
***
9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร
45
275,000
***
9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร
41
255,000
*
8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร
39
99,000
***
9กณ 4949
กรุงเทพมหานคร
41
245,000
2กช 4949
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
*
9กฒ 4949
กรุงเทพมหานคร
39
106,000
***
9กธ 4949
กรุงเทพมหานคร
40
162,000
**
ฌธ 4949
กรุงเทพมหานคร
35
110,000
***
9กฮ 4949
กรุงเทพมหานคร
41
189,000
**
1ขน 4949
กรุงเทพมหานคร
34
54,000
*
9กข 4994
กรุงเทพมหานคร
38
109,000
***
1ขฒ 4994
กรุงเทพมหานคร
32
67,500
***
9กญ 4994
กรุงเทพมหานคร
40
124,000
**
9กศ 4994
กรุงเทพมหานคร
43
72,000
**
9กส 4994
กรุงเทพมหานคร
43
74,000
1ขง 4994
กรุงเทพมหานคร
31
59,000
**
1ขณ 4994
กรุงเทพมหานคร
34
50,000
*
1ขฐ 5000
กรุงเทพมหานคร
17
74,000
1ขฉ 5000
กรุงเทพมหานคร
13
85,000
1ขฎ 5000
กรุงเทพมหานคร
13
82,000
**
สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร
22
115,000
***
1ขก 5005
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
**
1ขฐ 5050
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
***
9กธ 5050
กรุงเทพมหานคร
24
155,000
**
1ขฉ 5050
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
**
ญย 5050
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
**
1ขน 5050
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร
21
115,000
***
1ขญ 5115
กรุงเทพมหานคร
19
95,000
**
1ขฒ 5115
กรุงเทพมหานคร
18
62,000
**
1ขฆ 5115
กรุงเทพมหานคร
18
68,000
***
1ขค 5115
กรุงเทพมหานคร
19
92,000
***
ฎศ 5115
กรุงเทพมหานคร
24
225,000
***
1ขน 5115
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
***
1ขธ 5151
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
**
1ขฎ 5225
กรุงเทพมหานคร
22
48,500
***
ชฟ 5252
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
ญฒ 5252
กรุงเทพมหานคร
21
99,000
**
ศม 5335
กรุงเทพมหานคร
28
129,000
***
1ขธ 5335
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
9กฮ 5353
กรุงเทพมหานคร
31
69,000
*
9กถ 5353
กรุงเทพมหานคร
27
65,000
1ขบ 5353
กรุงเทพมหานคร
21
59,000
**
1ขจ 5353
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
***
1ขท 5353
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
1ขธ 5353
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
9กฐ 5445
กรุงเทพมหานคร
37
110,000
*
9กฌ 5454
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
1ขฐ 5454
กรุงเทพมหานคร
30
76,000
**
9กศ 5454
กรุงเทพมหานคร
35
110,000
***
1ขต 5454
กรุงเทพมหานคร
24
230,000
**
1ขธ 5454
กรุงเทพมหานคร
25
82,000
***
1ขฉ 5511
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
**
1กค 5511
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
***
5กถ 5511
กรุงเทพมหานคร
19
110,000
**
9กษ 5511
กรุงเทพมหานคร
26
56,000
*
1ขช 5511
กรุงเทพมหานคร
17
60,000
***
1ขญ 5511
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
*
9กฬ 5511
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
**
1ขท 5511
กรุงเทพมหานคร
16
55,000
***
1ขน 5511
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
***
1ขท 5533
กรุงเทพมหานคร
20
55,000
**
ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
**
5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร
29
145,000
1กก 5544
กรุงเทพมหานคร
21
155,000
***
9กผ 5544
กรุงเทพมหานคร
36
169,000
*
ษฬ 5544
กรุงเทพมหานคร
27
159,000
***
1ขง 5544
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
**
1ขถ 5544
กรุงเทพมหานคร
22
56,000
**
1กญ 5555
กรุงเทพมหานคร
26
790,000
1ขพ 5555
กรุงเทพมหานคร
31
420,000
5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร
30
2,650,000
1ขผ 5555
กรุงเทพมหานคร
31
399,000
***
1ขก 5555
กรุงเทพมหานคร
24
1,450,000
**
1ขฉ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
499,000
**
1ขฎ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
470,000
**
6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร
34
155,000
**
ฆถ 5566
กรุงเทพมหานคร
26
299,000
1ขจ 5566
กรุงเทพมหานคร
31
83,000
**
ฆธ 5566
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
*
9กฉ 5577
กรุงเทพมหานคร
39
62,000
***
1ขฐ 5577
กรุงเทพมหานคร
36
79,000
7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร
37
99,000
***
1ขฉ 5577
กรุงเทพมหานคร
32
60,000
*
ชถ 5577
กรุงเทพมหานคร
27
89,000
***
1ขน 5577
กรุงเทพมหานคร
32
59,000
1ขท 5588
กรุงเทพมหานคร
30
99,000
*
1ขธ 5588
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
**
8กว 5599
กรุงเทพมหานคร
43
169,000
***
9กล 5599
กรุงเทพมหานคร
44
315,000
***
9กส 5599
กรุงเทพมหานคร
45
535,000
**
สม 5656
กรุงเทพมหานคร
34
295,000
**
1ขก 5656
กรุงเทพมหานคร
26
155,000
**
1ขค 5656
กรุงเทพมหานคร
29
113,000
1ขฎ 5656
กรุงเทพมหานคร
30
95,000
*
1ขง 5656
กรุงเทพมหานคร
27
112,000
6กย 5665
กรุงเทพมหานคร
37
175,000
1ขฎ 5665
กรุงเทพมหานคร
30
81,500
**
1ขญ 5665
กรุงเทพมหานคร
29
86,500
1ขน 5665
กรุงเทพมหานคร
30
72,000
***
5กญ 5678
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
***
9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
***
9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
**
1ขฉ 5678
กรุงเทพมหานคร
34
118,000
***
1ขฐ 5757
กรุงเทพมหานคร
36
79,000
*
9กฉ 5757
กรุงเทพมหานคร
39
69,000
**
1ขช 5757
กรุงเทพมหานคร
29
55,000
**
9กก 5757
กรุงเทพมหานคร
35
129,000
***
1ขฐ 5775
กรุงเทพมหานคร
36
71,500
***
1ขน 5775
กรุงเทพมหานคร
32
57,000
**
1ขฌ 5858
กรุงเทพมหานคร
34
82,000
***
1ขฆ 5858
กรุงเทพมหานคร
32
115,000
1ขช 5858
กรุงเทพมหานคร
31
89,000
**
1ขฎ 5858
กรุงเทพมหานคร
34
75,000
***
8กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร
40
195,000
1ขช 5885
กรุงเทพมหานคร
31
69,000
*
ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร
39
399,000
1ขจ 5959
กรุงเทพมหานคร
37
128,000
*
9กถ 5959
กรุงเทพมหานคร
39
245,000
*
9กด 5959
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
**
9กน 5959
กรุงเทพมหานคร
43
270,000
***
3กย 5959
กรุงเทพมหานคร
40
199,000
***
1ขก 5959
กรุงเทพมหานคร
32
199,000
***
1ขฉ 5959
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
1ขท 5959
กรุงเทพมหานคร
32
175,000
*
8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
ษห 5995
กรุงเทพมหานคร
37
215,000
*
ศค 5995
กรุงเทพมหานคร
39
395,000
**
9กฎ 5995
กรุงเทพมหานคร
43
189,000
**
9กน 5995
กรุงเทพมหานคร
43
199,000
***
1ขก 5995
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
**
9กฬ 5995
กรุงเทพมหานคร
43
220,000
**
1ขธ 5995
กรุงเทพมหานคร
35
110,000
1ขฒ 6000
กรุงเทพมหานคร
12
59,000
**
9กค 6060
กรุงเทพมหานคร
26
88,000
***
9กช 6060
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
1ขต 6116
กรุงเทพมหานคร
20
52,000
**
1ขฎ 6116
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
**
1ขด 6116
กรุงเทพมหานคร
18
43,000
**
1กช 6161
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
**
1ขฌ 6161
กรุงเทพมหานคร
22
57,000
***
1ขฒ 6161
กรุงเทพมหานคร
20
54,000
***
1ขต 6161
กรุงเทพมหานคร
20
55,000
1ขค 6161
กรุงเทพมหานคร
21
54,000
***
ฎม 6161
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
1ขฆ 6161
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
**
1ขณ 6161
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
***
1ขถ 6262
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขท 6262
กรุงเทพมหานคร
20
60,000
***
1ขธ 6262
กรุงเทพมหานคร
23
77,000
***
ชษ 6336
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
***
1ขง 6336
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
***
1ขช 6336
กรุงเทพมหานคร
23
87,000
***
1ขต 6363
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
**
1ขฉ 6363
กรุงเทพมหานคร
26
85,000
*
1ขจ 6363
กรุงเทพมหานคร
27
85,000
**
1ขฒ 6446
กรุงเทพมหานคร
26
43,000
***
1ขถ 6446
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
**
1ขต 6446
กรุงเทพมหานคร
26
45,000
**
1ขบ 6446
กรุงเทพมหานคร
25
48,000
1ขผ 6446
กรุงเทพมหานคร
31
45,000
***
1ขถ 6464
กรุงเทพมหานคร
24
105,000
*
9กต 6464
กรุงเทพมหานคร
33
65,000
**
1ขต 6464
กรุงเทพมหานคร
26
49,000
*
1ขธ 6464
กรุงเทพมหานคร
27
50,000
**
1ขน 6464
กรุงเทพมหานคร
28
49,000
*
8กส 6556
กรุงเทพมหานคร
38
155,000
1ขจ 6556
กรุงเทพมหานคร
31
76,000
1ขน 6556
กรุงเทพมหานคร
30
69,000
**
6กฎ 6565
กรุงเทพมหานคร
34
120,000
**
1ขท 6600
กรุงเทพมหานคร
16
46,000
***
1ขธ 6600
กรุงเทพมหานคร
19
48,000
***
1ขน 6600
กรุงเทพมหานคร
20
45,000
***
ฎณ 6611
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
1ขฒ 6611
กรุงเทพมหานคร
20
46,000
1ขค 6611
กรุงเทพมหานคร
21
49,000
**
1ขก 6611
กรุงเทพมหานคร
18
56,500
***
1ขธ 6622
กรุงเทพมหานคร
23
83,000
9กญ 6622
กรุงเทพมหานคร
75,000
***
1ขต 6633
กรุงเทพมหานคร
24
90,000
**
ฆณ 6633
กรุงเทพมหานคร
26
250,000
6กน 6633
กรุงเทพมหานคร
30
69,000
***
6กศ 6633
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
**
1ขบ 6644
กรุงเทพมหานคร
25
44,000
***
9กค 6655
กรุงเทพมหานคร
36
235,000
***
5กค 6655
กรุงเทพมหานคร
32
195,000
***
9กธ 6655
กรุงเทพมหานคร
36
245,000
***
ฌฬ 6655
กรุงเทพมหานคร
32
250,000
8กษ 6666
กรุงเทพมหานคร
37
695,000
***
1ขฐ 6666
กรุงเทพมหานคร
36
950,000
**
1ขผ 6666
กรุงเทพมหานคร
35
399,000
***
1ขฉ 6666
กรุงเทพมหานคร
32
695,000
***
9กศ 6666
กรุงเทพมหานคร
41
950,000
***
1ขฎ 6666
กรุงเทพมหานคร
32
550,000
1ขญ 6666
กรุงเทพมหานคร
31
480,000
**
1ขพ 6666
กรุงเทพมหานคร
35
410,000
**
1ขบ 6666
กรุงเทพมหานคร
29
430,000
***
9กณ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
455,000
***
9กท 6699
กรุงเทพมหานคร
41
465,000
*
9กพ 6699
กรุงเทพมหานคร
48
275,000
1ขญ 6699
กรุงเทพมหานคร
37
99,000
*
1ขจ 6699
กรุงเทพมหานคร
39
110,000
*
ชส 6699
กรุงเทพมหานคร
39
295,000
***
9กษ 6699
กรุงเทพมหานคร
44
275,000
*
1ขฉ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
108,000
**
9กส 6699
กรุงเทพมหานคร
47
210,000
***
9กฬ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
445,000
***
9กอ 6699
กรุงเทพมหานคร
46
395,000
***
9กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
*
1ขฎ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
95,000
*
ชศ 6699
กรุงเทพมหานคร
39
295,000
ฎอ 6767
กรุงเทพมหานคร
37
79,000
***
1ขฒ 6767
กรุงเทพมหานคร
32
50,000
***
1ขต 6767
กรุงเทพมหานคร
32
55,000
**
1ขฉ 6767
กรุงเทพมหานคร
34
43,000
*
ฎพ 6767
กรุงเทพมหานคร
39
79,000
ฆก 6776
กรุงเทพมหานคร
30
199,000
***
9กว 6776
กรุงเทพมหานคร
42
85,000
*
1ขฎ 6789
กรุงเทพมหานคร
38
195,000
***
9กม 6789
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
***
1ขต 6789
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กช 6789
กรุงเทพมหานคร
42
550,000
***
6กธ 6789
กรุงเทพมหานคร
41
299,000
***
9กถ 6789
กรุงเทพมหานคร
41
399,000
*
1ขฉ 6789
กรุงเทพมหานคร
38
199,000
***
9กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร
45
480,000
***
9กน 6789
กรุงเทพมหานคร
45
460,000
***
8กฒ 6789
กรุงเทพมหานคร
42
320,000
***
9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
***
8กก 6789
กรุงเทพมหานคร
40
599,000
*
1ขจ 6789
กรุงเทพมหานคร
39
199,000
1ขธ 6789
กรุงเทพมหานคร
37
185,000
*
1ขน 6789
กรุงเทพมหานคร
38
185,000
***
1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร
32
195,000
***
9กธ 6868
กรุงเทพมหานคร
42
265,000
**
9กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร
47
165,000
***
1ขฉ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
***
1ขณ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
235,000
***
8กส 6886
กรุงเทพมหานคร
44
179,000
***
9กศ 6886
กรุงเทพมหานคร
45
175,000
***
1ขณ 6886
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
***
1ขท 6886
กรุงเทพมหานคร
32
95,000
***
1ขต 6969
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กด 6969
กรุงเทพมหานคร
41
499,000
***
9กธ 6969
กรุงเทพมหานคร
44
355,000
1ขธ 6969
กรุงเทพมหานคร
37
195,000
*
9กฐ 6969
กรุงเทพมหานคร
49
325,000
*
9กพ 6969
กรุงเทพมหานคร
48
365,000
*
1ขฉ 6969
กรุงเทพมหานคร
38
135,000
***
9กษ 6969
กรุงเทพมหานคร
44
375,000
**
9กส 6969
กรุงเทพมหานคร
47
335,000
**
9กฒ 6969
กรุงเทพมหานคร
43
295,000
***
7กค 6969
กรุงเทพมหานคร
42
199,000
***
9กภ 6996
กรุงเทพมหานคร
41
210,000
***
9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร
45
285,000
***
1ขต 6996
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
***
9กฉ 6996
กรุงเทพมหานคร
45
220,000
1ขญ 6996
กรุงเทพมหานคร
37
80,000
*
9กพ 6996
กรุงเทพมหานคร
48
175,000
*
1ขฉ 6996
กรุงเทพมหานคร
38
90,000
*
1ขจ 6996
กรุงเทพมหานคร
39
92,000
***
1ขฎ 7000
กรุงเทพมหานคร
15
80,000
***
1ขณ 7000
กรุงเทพมหานคร
15
81,500
**
1ขถ 7007
กรุงเทพมหานคร
18
45,000
**
9กบ 7070
กรุงเทพมหานคร
26
57,000
***
ฆฒ 7070
กรุงเทพมหานคร
20
199,000
***
1ขญ 7117
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
***
9กล 7117
กรุงเทพมหานคร
32
75,000
***
1ขณ 7117
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
1ขด 7117
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขท 7117
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
***
1ขธ 7117
กรุงเทพมหานคร
23
70,000
1ขง 7171
กรุงเทพมหานคร
21
58,000
***
1ขฉ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
93,000
**
1ขจ 7171
กรุงเทพมหานคร
25
60,000
***
1ขค 7171
กรุงเทพมหานคร
23
71,000
***
1ขก 7171
กรุงเทพมหานคร
20
68,000
***
1ขฎ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
***
1ขณ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
1ขด 7171
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
1ขท 7171
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
**
1ขฌ 7227
กรุงเทพมหานคร
26
54,000
***
1ขต 7227
กรุงเทพมหานคร
24
105,000
***
1ขช 7227
กรุงเทพมหานคร
23
74,000
**
2กฎ 7227
กรุงเทพมหานคร
26
69,000
***
1ขต 7272
กรุงเทพมหานคร
24
115,000
1ขฐ 7272
กรุงเทพมหานคร
30
55,000
**
1ขฌ 7272
กรุงเทพมหานคร
26
55,500
**
1ขธ 7272
กรุงเทพมหานคร
25
60,000
***
1ขท 7337
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
9กจ 7373
กรุงเทพมหานคร
36
74,000
***
1ขถ 7373
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
1ขท 7373
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
ญฮ 7447
กรุงเทพมหานคร
31
79,000
**
1ขฒ 7474
กรุงเทพมหานคร
28
39,000
1ขฌ 7474
กรุงเทพมหานคร
30
40,000
**
1ขต 7474
กรุงเทพมหานคร
28
40,000
**
1ขท 7474
กรุงเทพมหานคร
26
43,000
**
1ขธ 7474
กรุงเทพมหานคร
29
42,000
*
1ขบ 7474
กรุงเทพมหานคร
27
43,000
*
1ขผ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
42,000
*
1ขพ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
43,000
*
8กอ 7557
กรุงเทพมหานคร
39
62,000
*
9กฬ 7557
กรุงเทพมหานคร
39
57,000
***
1ขณ 7557
กรุงเทพมหานคร
32
59,000
**
1ขด 7557
กรุงเทพมหานคร
28
41,000
***
6กต 7667
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
*
ญพ 7667
กรุงเทพมหานคร
38
89,000
***
1ขต 7667
กรุงเทพมหานคร
32
52,000
***
1ขต 7676
กรุงเทพมหานคร
32
52,000
***
9กฬ 7676
กรุงเทพมหานคร
41
85,000
***
1ขฆ 7676
กรุงเทพมหานคร
32
49,000
***
1ขถ 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขค 7711
กรุงเทพมหานคร
23
86,000
***
1ขด 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขณ 7711
กรุงเทพมหานคร
24
82,000
***
1ขธ 7711
กรุงเทพมหานคร
23
67,000
***
1ขต 7722
กรุงเทพมหานคร
24
87,000
**
ฆศ 7722
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
***
9กว 7733
กรุงเทพมหานคร
36
72,000
***
1ขด 7733
กรุงเทพมหานคร
24
62,000
ญค 7744
กรุงเทพมหานคร
30
89,000
1ขจ 7744
กรุงเทพมหานคร
31
42,000
***
1ขฐ 7755
กรุงเทพมหานคร
36
69,000
**
1ขด 7755
กรุงเทพมหานคร
28
47,000
***
1ขน 7755
กรุงเทพมหานคร
32
55,000
**
1ขจ 7766
กรุงเทพมหานคร
35
43,000
***
ญอ 7766
กรุงเทพมหานคร
36
110,000
***
1ขต 7766
กรุงเทพมหานคร
32
50,000
ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร
37
3,400,000
**
ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร
35
3,450,000
***
1ขฎ 7777
กรุงเทพมหานคร
36
590,000
***
1ขถ 7777
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขต 7777
กรุงเทพมหานคร
34
450,000
**
8กษ 7788
กรุงเทพมหานคร
43
169,000
***
9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
199,000
***
8กส 7788
กรุงเทพมหานคร
46
245,000
***
8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
1ขฆ 7788
กรุงเทพมหานคร
36
102,000
***
8กศ 7788
กรุงเทพมหานคร
46
235,000
**
9กม 7799
กรุงเทพมหานคร
47
185,000
***
9กญ 7799
กรุงเทพมหานคร
46
199,000
***
9กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
*
9กส 7799
กรุงเทพมหานคร
49
139,000
***
9กต 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
7กถ 7799
กรุงเทพมหานคร
41
220,000
*
1ขต 7799
กรุงเทพมหานคร
38
77,000
**
1ขถ 7878
กรุงเทพมหานคร
34
69,000
**
1กฒ 7887
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
**
1ขท 7887
กรุงเทพมหานคร
34
54,000
***
9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร
45
335,000
***
6กว 7979
กรุงเทพมหานคร
45
159,000
**
9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร
47
185,000
**
9กด 7979
กรุงเทพมหานคร
43
159,000
***
1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
*
9กล 7979
กรุงเทพมหานคร
48
159,000
***
8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร
45
215,000
***
9กต 7997
กรุงเทพมหานคร
45
199,000
***
9กฐ 7997
กรุงเทพมหานคร
51
265,000
***
9กญ 7997
กรุงเทพมหานคร
46
165,000
**
9กด 7997
กรุงเทพมหานคร
43
92,000
*
ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร
38
790,000
**
ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
355,000
**
ญศ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
129,000
**
9กฮ 7997
กรุงเทพมหานคร
47
99,000
**
9กถ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
104,000
1ขช 7997
กรุงเทพมหานคร
37
66,000
*
9กว 7997
กรุงเทพมหานคร
48
103,000
***
ฌฬ 7997
กรุงเทพมหานคร
42
220,000
1ขง 7997
กรุงเทพมหานคร
37
66,000
***
9กจ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
295,000
***
9กว 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
***
9กอ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
***
ฌข 8008
กรุงเทพมหานคร
23
149,000
**
9กง 8008
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
***
1ขฌ 8008
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
***
1ขท 8008
กรุงเทพมหานคร
20
72,000
***
1ขธ 8008
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
***
1ขน 8008
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
***
ญฒ 8080
กรุงเทพมหานคร
23
155,000
**
9กฐ 8080
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
**
1กย 8080
กรุงเทพมหานคร
26
79,000
**
9กข 8080
กรุงเทพมหานคร
28
85,000
***
1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
***
1ขญ 8080
กรุงเทพมหานคร
23
76,500
**
9กฆ 8080
กรุงเทพมหานคร
29
79,000
***
8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
215,000
8กร 8118
กรุงเทพมหานคร
31
235,000
**
8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร
28
215,000
***
ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
275,000
***
8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
229,000
***
1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
**
1ขฎ 8118
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
**
1ขฌ 8118
กรุงเทพมหานคร
26
128,000
***
1ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร
24
275,000
*
1ขจ 8118
กรุงเทพมหานคร
27
128,000
***
1ขง 8118
กรุงเทพมหานคร
23
158,000
**
1ขญ 8118
กรุงเทพมหานคร
25
120,000
**
1ขด 8118
กรุงเทพมหานคร
22
102,000
**
1ขธ 8118
กรุงเทพมหานคร
25
110,000
***
1ขบ 8118
กรุงเทพมหานคร
23
145,000
**
1ขผ 8118
กรุงเทพมหานคร
29
95,000
***
1ขฒ 8181
กรุงเทพมหานคร
24
175,000
ฌส 8181
กรุงเทพมหานคร
30
199,000
**
1ขฌ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
**
1ขฉ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
***
1ขง 8181
กรุงเทพมหานคร
23
164,000
*
1ขจ 8181
กรุงเทพมหานคร
27
118,000
***
1ขฆ 8181
กรุงเทพมหานคร
24
205,000
***
1ขต 8181
กรุงเทพมหานคร
24
189,000
**
1ขญ 8181
กรุงเทพมหานคร
25
118,000
1ขฐ 8181
กรุงเทพมหานคร
30
105,000
***
1ขช 8181
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
**
1ขณ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
106,000
**
1ขด 8181
กรุงเทพมหานคร
22
100,000
**
1ขธ 8181
กรุงเทพมหานคร
25
105,000
*
ฎช 8228
กรุงเทพมหานคร
27
150,000
**
9กษ 8228
กรุงเทพมหานคร
34
84,000
**
1ขจ 8282
กรุงเทพมหานคร
29
69,000
**
1ขฉ 8282
กรุงเทพมหานคร
28
69,000
*
1ขญ 8282
กรุงเทพมหานคร
27
71,000
***
8กฮ 8338
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
*
1ขจ 8484
กรุงเทพมหานคร
33
55,000
1ขช 8558
กรุงเทพมหานคร
31
83,000
***
1ขต 8558
กรุงเทพมหานคร
32
95,000
1ขด 8558
กรุงเทพมหานคร
30
66,000
***
1ขฒ 8585
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
*
1ขญ 8585
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
**
1ขฎ 8585
กรุงเทพมหานคร
34
65,000
**
1ขจ 8585
กรุงเทพมหานคร
35
76,000
*
1กต 8668
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
*
5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร
39
119,000
**
1ขญ 8668
กรุงเทพมหานคร
35
92,000
1ขจ 8668
กรุงเทพมหานคร
37
92,000
***
1ขฎ 8668
กรุงเทพมหานคร
36
120,000
***
1ขฌ 8686
กรุงเทพมหานคร
36
125,000
***
1ขฉ 8686
กรุงเทพมหานคร
36
125,000
***
1ขก 8686
กรุงเทพมหานคร
32
145,000
***
9กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร
45
195,000
***
ญอ 8778
กรุงเทพมหานคร
40
199,000
1ขญ 8778
กรุงเทพมหานคร
37
67,500
***
1กษ 8778
กรุงเทพมหานคร
36
135,000
1ขค 8778
กรุงเทพมหานคร
37
71,500
**
1ขช 8787
กรุงเทพมหานคร
35
65,000
**
1ขท 8787
กรุงเทพมหานคร
34
57,000
***
1ขถ 8800
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
**
1ขฐ 8800
กรุงเทพมหานคร
28
54,000
***
1ขท 8800
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
*
ศง 8811
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
สณ 8811
กรุงเทพมหานคร
30
169,000
**
ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร
26
395,000
**
1ขฉ 8811
กรุงเทพมหานคร
26
96,000
***
1ขฆ 8811
กรุงเทพมหานคร
24
185,000
**
1ขณ 8811
กรุงเทพมหานคร
26
88,000
**
1ขด 8811
กรุงเทพมหานคร
22
81,000
***
1ขบ 8811
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
9กฬ 8833
กรุงเทพมหานคร
37
55,000
**
1ขด 8844
กรุงเทพมหานคร
28
52,000
***
1ขฐ 8866
กรุงเทพมหานคร
40
95,000
***
1ขฉ 8866
กรุงเทพมหานคร
36
120,000
***
1ขด 8866
กรุงเทพมหานคร
32
98,000
***
6กร 8877
กรุงเทพมหานคร
41
125,000
***
6กธ 8877
กรุงเทพมหานคร
41
125,000
***
8กธ 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,500,000
***
8กร 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,800,000
***
1กข 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,650,000
***
8กฬ 8888
กรุงเทพมหานคร
46
5,200,000
*
1ขต 8888
กรุงเทพมหานคร
38
799,000
**
1ขผ 8888
กรุงเทพมหานคร
43
780,000
***
1ขถ 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,250,000
***
ฆด 8888
กรุงเทพมหานคร
36
9,900,000
***
1ขท 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,250,000
1ขบ 8888
กรุงเทพมหานคร
37
799,000
***
1ขด 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,450,000
*
9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
495,000
**
9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร
47
465,000
***
1ขผ 8899
กรุงเทพมหานคร
45
260,000
*
9กร 8899
กรุงเทพมหานคร
48
525,000
*
9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
495,000
***
9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร
51
695,000
***
1ขฒ 8989
กรุงเทพมหานคร
40
205,000
***
1ขผ 8989
กรุงเทพมหานคร
45
260,000
***
1ขณ 8989
กรุงเทพมหานคร
42
255,000
***
1ขน 8989
กรุงเทพมหานคร
42
275,000
***
3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร
40
299,000
***
9กท 8998
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
***
9กจ 8998
กรุงเทพมหานคร
50
425,000
***
9กว 8998
กรุงเทพมหานคร
50
365,000
***
9กส 8998
กรุงเทพมหานคร
51
370,000
***
1ขณ 8998
กรุงเทพมหานคร
42
220,000
***
9กฬ 9000
กรุงเทพมหานคร
24
465,000
***
9กม 9000
กรุงเทพมหานคร
24
495,000
ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร
12
295,000
***
ฎม 9000
กรุงเทพมหานคร
19
355,000
**
9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
9กช 9000
กรุงเทพมหานคร
21
355,000
9กข 9000
กรุงเทพมหานคร
21
355,000
***
9กท 9000
กรุงเทพมหานคร
20
385,000
***
9กน 9000
กรุงเทพมหานคร
24
485,000
**
9กส 9000
กรุงเทพมหานคร
26
335,000
**
9กภ 9009
กรุงเทพมหานคร
29
195,000
*
9กม 9009
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
9กช 9009
กรุงเทพมหานคร
30
155,000
**
1ขฉ 9009
กรุงเทพมหานคร
26
72,000
**
9กว 9009
กรุงเทพมหานคร
34
175,000
*
1ขจ 9009
กรุงเทพมหานคร
27
74,000
7กฉ 9009
กรุงเทพมหานคร
31
65,000
*
9กฮ 9090
กรุงเทพมหานคร
33
155,000
***
1ขฒ 9090
กรุงเทพมหานคร
24
105,000
***
1ขต 9090
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
**
1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
9กช 9090
กรุงเทพมหานคร
30
120,000
**
1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
**
1ขณ 9090
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
ชผ 9119
กรุงเทพมหานคร
30
189,000
*
8กฐ 9119
กรุงเทพมหานคร
38
125,000
***
1ขถ 9119
กรุงเทพมหานคร
24
189,000
**
1ขฎ 9119
กรุงเทพมหานคร
28
95,000
9กท 9119
กรุงเทพมหานคร
31
245,000
**
1ขฒ 9119
กรุงเทพมหานคร
26
87,000
**
9กฬ 9119
กรุงเทพมหานคร
35
154,000
*
9กผ 9119
กรุงเทพมหานคร
38
147,000
***
9กล 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กว 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กอ 9119
กรุงเทพมหานคร
36
285,000
*
1ขค 9119
กรุงเทพมหานคร
27
109,000
***
1ขด 9119
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
1ขผ 9119
กรุงเทพมหานคร
31
83,000
**
1ขฉ 9191
กรุงเทพมหานคร
28
92,000
***
1ขฐ 9191
กรุงเทพมหานคร
32
125,000
9กศ 9191
กรุงเทพมหานคร
37
112,000
*
ฌป 9191
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
*
8กย 9229
กรุงเทพมหานคร
39
99,000
***
ฌฬ 9229
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
**
1ขท 9229
กรุงเทพมหานคร
26
69,000
**
9กฆ 9292
กรุงเทพมหานคร
35
120,000
**
9กช 9292
กรุงเทพมหานคร
34
109,000
**
1ขฆ 9292
กรุงเทพมหานคร
28
59,000
***
1ขฐ 9339
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
***
9กง 9339
กรุงเทพมหานคร
36
275,000
***
9กช 9339
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
9กฆ 9339
กรุงเทพมหานคร
37
135,000
***
9กบ 9339
กรุงเทพมหานคร
36
230,000
**
1ขถ 9339
กรุงเทพมหานคร
28
62,000
***
1ขณ 9339
กรุงเทพมหานคร
32
82,000
***
1ขน 9339
กรุงเทพมหานคร
32
82,000
**
1ขบ 9339
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
***
9กง 9393
กรุงเทพมหานคร
36
182,000
*
7กถ 9393
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
***
9กล 9393
กรุงเทพมหานคร
40
126,000
***
9กส 9393
กรุงเทพมหานคร
41
150,000
***
1ขน 9393
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
*
ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร
33
165,000
ญถ 9449
กรุงเทพมหานคร
31
139,000
***
9กจ 9449
กรุงเทพมหานคร
42
210,000
***
1ขต 9449
กรุงเทพมหานคร
32
82,000
**
ฆอ 9449
กรุงเทพมหานคร
35
299,000
***
9กว 9449
กรุงเทพมหานคร
42
235,000
**
1ขจ 9494
กรุงเทพมหานคร
35
58,500
**
1ขฉ 9494
กรุงเทพมหานคร
34
59,000
1ขด 9494
กรุงเทพมหานคร
30
48,000
***
7กฉ 9559
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
*
9กถ 9559
กรุงเทพมหานคร
39
320,000
*
ศต 9559
กรุงเทพมหานคร
38
320,000
***
1ขณ 9559
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
**
1ขธ 9559
กรุงเทพมหานคร
35
149,000
*
5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร
38
275,000
*
9กด 9595
กรุงเทพมหานคร
39
220,000
*
9กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
**
9กน 9595
กรุงเทพมหานคร
43
299,000
**
5กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
35
199,000
1ขจ 9595
กรุงเทพมหานคร
37
132,000
ฆล 9595
กรุงเทพมหานคร
37
420,000
**
9กฬ 9595
กรุงเทพมหานคร
43
250,000
***
1ขท 9595
กรุงเทพมหานคร
32
175,000
**
1ขธ 9595
กรุงเทพมหานคร
35
129,000
***
7กธ 9669
กรุงเทพมหานคร
42
150,000
***
9กฎ 9669
กรุงเทพมหานคร
45
375,000
*
1ขฉ 9669
กรุงเทพมหานคร
38
108,000
**
1ขช 9669
กรุงเทพมหานคร
35
115,000
1ขญ 9669
กรุงเทพมหานคร
37
105,000
*
1ขฎ 9669
กรุงเทพมหานคร
38
100,000
***
9กฬ 9669
กรุงเทพมหานคร
45
325,000
**
1ขท 9669
กรุงเทพมหานคร
34
95,000
*
1ขฌ 9696
กรุงเทพมหานคร
38
87,000
*
1ขฉ 9696
กรุงเทพมหานคร
38
89,000
***
ฎฉ 9696
กรุงเทพมหานคร
40
299,000
*
1ขจ 9696
กรุงเทพมหานคร
39
86,500
**
1ขด 9696
กรุงเทพมหานคร
34
84,000
**
1ขท 9696
กรุงเทพมหานคร
34
85,000
***
1ขฌ 9779
กรุงเทพมหานคร
40
94,000
***
6กภ 9779
กรุงเทพมหานคร
40
120,000
***
7กฌ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
240,000
***
7กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
**
9กด 9779
กรุงเทพมหานคร
43
135,000
***
1ขฉ 9779
กรุงเทพมหานคร
40
93,500
**
9กน 9779
กรุงเทพมหานคร
47
152,000
*
9กว 9779
กรุงเทพมหานคร
48
152,000
***
1ขก 9779
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
*
9กส 9779
กรุงเทพมหานคร
49
142,000
**
9กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร
47
195,000
1ขช 9797
กรุงเทพมหานคร
37
75,000
**
9กด 9797
กรุงเทพมหานคร
43
110,000
*
9กว 9797
กรุงเทพมหานคร
48
130,000
*
1ขธ 9797
กรุงเทพมหานคร
39
75,000
***
1ขผ 9889
กรุงเทพมหานคร
45
275,000
*
8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร
48
495,000
***
1ขฉ 9889
กรุงเทพมหานคร
42
299,000
***
7กญ 9889
กรุงเทพมหานคร
46
299,000
***
1ขฎ 9889
กรุงเทพมหานคร
42
275,000
***
1ขต 9889
กรุงเทพมหานคร
40
235,000
***
1ขณ 9889
กรุงเทพมหานคร
42
335,000
*
1ขจ 9900
กรุงเทพมหานคร
27
60,000
8กอ 9922
กรุงเทพมหานคร
37
82,000
9กฌ 9922
กรุงเทพมหานคร
37
96,000
1ขฉ 9922
กรุงเทพมหานคร
30
58,000
*
9กจ 9922
กรุงเทพมหานคร
38
92,000
1ขฒ 9933
กรุงเทพมหานคร
30
53,000
***
6กฮ 9933
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
***
1ขฌ 9933
กรุงเทพมหานคร
32
62,000
**
ฌค 9944
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
*
9กข 9944
กรุงเทพมหานคร
38
109,000
9กด 9944
กรุงเทพมหานคร
37
83,000
*
9กด 9955
กรุงเทพมหานคร
39
179,000
1ขจ 9955
กรุงเทพมหานคร
37
105,000
**
9กฬ 9955
กรุงเทพมหานคร
43
199,000
***
1ขฉ 9955
กรุงเทพมหานคร
36
250,000
**
1ขญ 9955
กรุงเทพมหานคร
35
105,000
*
ชล 9966
กรุงเทพมหานคร
38
179,000
**
9กส 9966
กรุงเทพมหานคร
47
195,000
*
9กพ 9966
กรุงเทพมหานคร
48
195,000
**
1ขท 9966
กรุงเทพมหานคร
34
75,000
**
9กก 9977
กรุงเทพมหานคร
43
335,000
*
9กว 9977
กรุงเทพมหานคร
48
125,000
**
9กภ 9977
กรุงเทพมหานคร
43
155,000
*
9กศ 9977
กรุงเทพมหานคร
49
108,000
***
1ขฐ 9988
กรุงเทพมหานคร
46
205,000
**
9กภ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
9,990,000
**
1ขพ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
990,000
**
1ขผ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
970,000
***
1ขด 9999
กรุงเทพมหานคร
40
1,100,000
***
1ขท 9999
กรุงเทพมหานคร
40
1,150,000
***
1ขบ 9999
กรุงเทพมหานคร
41
1,250,000

แสดงผล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566

© 2023 Tabien2you | ทะเบียนทูยู