tabien2you

tabien2you
tabien2you


ทะเบียนรถสวย ทะเบียนประมูล
สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

tabien2you กลับหน้าแรก
*
9กล 1
กรุงเทพมหานคร
17
599,000
1ขผ 1
กรุงเทพมหานคร
12
850,000
1ขฒ 1
กรุงเทพมหานคร
7
799,000
***
9กร 1
กรุงเทพมหานคร
15
1,550,000
*
6กข 1
กรุงเทพมหานคร
10
450,000
***
2กฉ 1
กรุงเทพมหานคร
9
590,000
*
9กว 1
กรุงเทพมหานคร
17
620,000
*
9กอ 1
กรุงเทพมหานคร
17
620,000
***
2ขญ 1
กรุงเทพมหานคร
9
450,000
***
2ขค 1
กรุงเทพมหานคร
9
450,000
*
1ขร 1
กรุงเทพมหานคร
8
790,000
*
2ขฒ 1
กรุงเทพมหานคร
8
275,000
***
1ขค 2
กรุงเทพมหานคร
9
590,000
***
1ขถ 2
กรุงเทพมหานคร
6
320,000
***
1ขฒ 3
กรุงเทพมหานคร
9
279,000
**
9กฐ 3
กรุงเทพมหานคร
22
275,000
***
1ขผ 3
กรุงเทพมหานคร
14
250,000
*
9กญ 3
กรุงเทพมหานคร
17
299,000
**
9กฎ 3
กรุงเทพมหานคร
18
279,000
***
9กด 3
กรุงเทพมหานคร
14
390,000
***
1ขฆ 3
กรุงเทพมหานคร
9
299,000
**
9กฬ 3
กรุงเทพมหานคร
18
225,000
*
2ขฒ 3
กรุงเทพมหานคร
10
159,000
**
2ขฐ 3
กรุงเทพมหานคร
16
169,000
*
ฆด 4
กรุงเทพมหานคร
8
1,790,000
*
5กถ 4
กรุงเทพมหานคร
11
235,000
1ขฎ 4
กรุงเทพมหานคร
12
179,000
1ขว 4
กรุงเทพมหานคร
13
169,000
1ขน 4
กรุงเทพมหานคร
12
175,000
*
ศล 4
กรุงเทพมหานคร
17
1,290,000
1ขห 5
กรุงเทพมหานคร
13
275,000
*
1ขบ 5
กรุงเทพมหานคร
10
299,000
1ขฬ 5
กรุงเทพมหานคร
13
285,000
2ขญ 5
กรุงเทพมหานคร
13
235,000
***
2ขฎ 5
กรุงเทพมหานคร
14
375,000
**
6กณ 6
กรุงเทพมหานคร
18
860,000
1ขญ 6
กรุงเทพมหานคร
13
250,000
*
6กษ 6
กรุงเทพมหานคร
17
860,000
*
1ขผ 6
กรุงเทพมหานคร
17
239,000
1ขธ 6
กรุงเทพมหานคร
13
275,000
*
1ขบ 6
กรุงเทพมหานคร
11
275,000
**
8กฆ 6
กรุงเทพมหานคร
18
299,000
*
1ขภ 6
กรุงเทพมหานคร
10
250,000
***
1ขญ 7
กรุงเทพมหานคร
14
380,000
***
2ขฆ 7
กรุงเทพมหานคร
14
279,000
***
1ขห 7
กรุงเทพมหานคร
15
350,000
***
2ขฒ 7
กรุงเทพมหานคร
14
265,000
***
9กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
23
1,350,000
8กร 8
กรุงเทพมหานคร
21
2,350,000
***
8กฆ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
***
8กฒ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
**
8กฬ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,890,000
**
1ขฉ 8
กรุงเทพมหานคร
16
450,000
**
8กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,990,000
***
4กฐ 9
กรุงเทพมหานคร
23
720,000
**
8กษ 9
กรุงเทพมหานคร
22
1,250,000
**
4กง 9
กรุงเทพมหานคร
16
520,000
***
7กบ 9
กรุงเทพมหานคร
19
1,150,000
**
4กบ 9
กรุงเทพมหานคร
16
620,000
**
9กว 9
กรุงเทพมหานคร
25
2,550,000
8กฆ 9
กรุงเทพมหานคร
21
950,000
***
9กฬ 9
กรุงเทพมหานคร
24
3,200,000
***
9กร 9
กรุงเทพมหานคร
23
2,990,000
***
1ขง 9
กรุงเทพมหานคร
14
750,000
2กส 11
กรุงเทพมหานคร
12
295,000
***
2ขฐ 11
กรุงเทพมหานคร
15
195,000
*
1ขว 11
กรุงเทพมหานคร
11
430,000
*
1ขต 11
กรุงเทพมหานคร
8
420,000
*
1ขฌ 11
กรุงเทพมหานคร
10
430,000
*
1ขฉ 11
กรุงเทพมหานคร
10
450,000
***
ฌบ 11
กรุงเทพมหานคร
9
1,490,000
*
1ขน 11
กรุงเทพมหานคร
10
450,000
*
1ขล 11
กรุงเทพมหานคร
11
430,000
*
1ขห 11
กรุงเทพมหานคร
10
420,000
**
8กณ 11
กรุงเทพมหานคร
16
220,000
**
9กษ 22
กรุงเทพมหานคร
18
265,000
**
9กผ 22
กรุงเทพมหานคร
22
260,000
9กศ 22
กรุงเทพมหานคร
21
270,000
***
1ขง 22
กรุงเทพมหานคร
9
455,000
*
1ขฒ 22
กรุงเทพมหานคร
10
175,000
1ขอ 22
กรุงเทพมหานคร
13
199,000
***
2ขฐ 33
กรุงเทพมหานคร
19
179,000
*
9กด 33
กรุงเทพมหานคร
17
195,000
*
1ขช 33
กรุงเทพมหานคร
11
179,000
***
ฌฟ 33
กรุงเทพมหานคร
19
850,000
2ขฒ 33
กรุงเทพมหานคร
13
139,000
***
1ขฎ 33
กรุงเทพมหานคร
14
205,000
***
ฌพ 33
กรุงเทพมหานคร
19
890,000
***
7กฌ 33
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
1ขณ 33
กรุงเทพมหานคร
14
210,000
*
1ขบ 33
กรุงเทพมหานคร
11
150,000
*
1ขผ 33
กรุงเทพมหานคร
17
155,000
**
5กธ 44
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขห 44
กรุงเทพมหานคร
16
152,000
1ขช 44
กรุงเทพมหานคร
13
179,000
**
1ขน 44
กรุงเทพมหานคร
16
150,000
7กน 44
กรุงเทพมหานคร
21
159,000
1ขพ 55
กรุงเทพมหานคร
21
230,000
**
1ขฌ 55
กรุงเทพมหานคร
18
245,000
9กภ 55
กรุงเทพมหานคร
21
350,000
**
1ขฉ 55
กรุงเทพมหานคร
18
265,000
**
1ขฎ 55
กรุงเทพมหานคร
18
240,000
*
1ขญ 55
กรุงเทพมหานคร
17
250,000
*
2ขฒ 55
กรุงเทพมหานคร
17
195,000
*
1ขร 55
กรุงเทพมหานคร
17
230,000
***
1ขฌ 66
กรุงเทพมหานคร
20
199,000
*
1ขง 66
กรุงเทพมหานคร
17
199,000
***
1ขห 66
กรุงเทพมหานคร
20
195,000
***
2ขฒ 66
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
3กฮ 66
กรุงเทพมหานคร
21
199,000
***
7กบ 77
กรุงเทพมหานคร
24
1,790,000
***
2ขฎ 77
กรุงเทพมหานคร
23
220,000
**
3กช 88
กรุงเทพมหานคร
22
399,000
***
ญธ 88
กรุงเทพมหานคร
24
3,990,000
**
7กก 88
กรุงเทพมหานคร
25
950,000
***
1ขฎ 88
กรุงเทพมหานคร
24
845,000
***
1ขฌ 88
กรุงเทพมหานคร
24
895,000
**
1ขฉ 99
กรุงเทพมหานคร
26
460,000
***
1ขฆ 99
กรุงเทพมหานคร
24
699,000
**
1ขญ 99
กรุงเทพมหานคร
25
480,000
**
1ขธ 99
กรุงเทพมหานคร
25
420,000
**
1ขท 99
กรุงเทพมหานคร
22
375,000
ษว 111
กรุงเทพมหานคร
13
1,590,000
**
9กต 111
กรุงเทพมหานคร
16
399,000
**
9กณ 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
2ขฌ 111
กรุงเทพมหานคร
12
220,000
**
9กน 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
***
9กง 111
กรุงเทพมหานคร
15
895,000
9กผ 111
กรุงเทพมหานคร
21
399,000
*
ฆข 111
กรุงเทพมหานคร
8
2,590,000
*
1ขบ 111
กรุงเทพมหานคร
8
599,000
2ขฉ 111
กรุงเทพมหานคร
12
220,000
***
1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร
14
255,000
***
1กจ 123
กรุงเทพมหานคร
14
299,000
*
1กฐ 123
กรุงเทพมหานคร
17
189,000
**
1ขส 123
กรุงเทพมหานคร
16
149,000
***
9กผ 123
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
9กส 123
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
1กน 123
กรุงเทพมหานคร
13
189,000
***
1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร
14
265,000
1ขธ 123
กรุงเทพมหานคร
13
162,000
***
2ขญ 123
กรุงเทพมหานคร
14
158,000
1กฮ 123
กรุงเทพมหานคร
13
189,000
**
5กอ 123
กรุงเทพมหานคร
18
149,000
**
9กข 222
กรุงเทพมหานคร
18
395,000
***
1ขห 222
กรุงเทพมหานคร
14
350,000
**
5กธ 222
กรุงเทพมหานคร
16
395,000
*
1ขบ 222
กรุงเทพมหานคร
11
220,000
***
ฌธ 222
กรุงเทพมหานคร
15
1,490,000
***
1ขฬ 222
กรุงเทพมหานคร
14
350,000
***
ษธ 222
กรุงเทพมหานคร
14
1,490,000
**
7กธ 222
กรุงเทพมหานคร
18
279,000
***
1ขพ 234
กรุงเทพมหานคร
20
180,000
***
1ขผ 234
กรุงเทพมหานคร
20
175,000
1ขถ 234
กรุงเทพมหานคร
13
165,000
**
2ขฎ 234
กรุงเทพมหานคร
18
105,000
*
1ขฎ 234
กรุงเทพมหานคร
17
182,000
***
1ขศ 234
กรุงเทพมหานคร
19
224,000
*
2ขญ 234
กรุงเทพมหานคร
17
122,000
***
2ขช 234
กรุงเทพมหานคร
15
195,000
*
1ขฌ 234
กรุงเทพมหานคร
17
193,000
*
1ขณ 234
กรุงเทพมหานคร
17
182,000
**
1ขค 234
กรุงเทพมหานคร
16
210,000
1ขฐ 333
กรุงเทพมหานคร
21
230,000
*
ญษ 333
กรุงเทพมหานคร
17
1,390,000
**
2ขฐ 333
กรุงเทพมหานคร
22
179,000
**
2ขฒ 333
กรุงเทพมหานคร
16
175,000
*
1ขห 333
กรุงเทพมหานคร
17
199,000
***
1ขช 333
กรุงเทพมหานคร
14
590,000
*
1ขฌ 333
กรุงเทพมหานคร
17
240,000
***
สต 333
กรุงเทพมหานคร
19
1,590,000
1ขถ 333
กรุงเทพมหานคร
13
220,000
*
1ขน 333
กรุงเทพมหานคร
17
230,000
1ขภ 333
กรุงเทพมหานคร
13
220,000
**
1ขล 333
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
***
2กข 333
กรุงเทพมหานคร
14
350,000
*
9กฮ 345
กรุงเทพมหานคร
27
146,000
1ขจ 345
กรุงเทพมหานคร
21
105,000
**
1ขด 345
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
**
9กญ 345
กรุงเทพมหานคร
26
175,000
*
9กฎ 345
กรุงเทพมหานคร
27
175,000
**
1ขภ 345
กรุงเทพมหานคร
16
106,000
***
1ขฎ 444
กรุงเทพมหานคร
20
210,000
9กผ 444
กรุงเทพมหานคร
30
265,000
***
1ขถ 456
กรุงเทพมหานคร
19
395,000
***
1ขว 456
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
**
5กด 456
กรุงเทพมหานคร
22
279,000
***
1ขล 456
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
***
2ขญ 456
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
***
1ขบ 456
กรุงเทพมหานคร
20
240,000
**
1ขร 456
กรุงเทพมหานคร
22
230,000
**
1ขษ 456
กรุงเทพมหานคร
22
230,000
***
1ขฎ 555
กรุงเทพมหานคร
23
399,000
*
2ขฌ 567
กรุงเทพมหานคร
27
96,000
**
2ขญ 567
กรุงเทพมหานคร
26
88,000
**
1ขพ 666
กรุงเทพมหานคร
29
255,000
**
1ขผ 666
กรุงเทพมหานคร
29
235,000
**
1ขญ 666
กรุงเทพมหานคร
25
299,000
***
1ขฆ 666
กรุงเทพมหานคร
24
695,000
***
1ขฒ 666
กรุงเทพมหานคร
24
440,000
*
1ขจ 666
กรุงเทพมหานคร
27
299,000
***
1กค 666
กรุงเทพมหานคร
24
499,000
***
1ขต 666
กรุงเทพมหานคร
24
595,000
**
1ขน 666
กรุงเทพมหานคร
26
275,000
***
1ขบ 666
กรุงเทพมหานคร
23
330,000
**
1ขย 666
กรุงเทพมหานคร
29
240,000
**
1ขร 666
กรุงเทพมหานคร
25
275,000
*
1ขล 666
กรุงเทพมหานคร
27
230,000
**
1ขฬ 666
กรุงเทพมหานคร
26
240,000
1กถ 666
กรุงเทพมหานคร
21
275,000
**
7กฒ 666
กรุงเทพมหานคร
29
199,000
***
9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กถ 678
กรุงเทพมหานคร
32
210,000
**
1ขฉ 678
กรุงเทพมหานคร
29
132,000
***
9กน 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กม 678
กรุงเทพมหานคร
36
279,000
9กว 678
กรุงเทพมหานคร
37
175,000
**
1ขค 678
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
***
9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
5กค 678
กรุงเทพมหานคร
31
179,000
***
1ขย 678
กรุงเทพมหานคร
32
155,000
*
7กญ 777
กรุงเทพมหานคร
33
990,000
***
7กศ 777
กรุงเทพมหานคร
36
1,490,000
*
ศห 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,690,000
7กท 777
กรุงเทพมหานคร
30
1,950,000
**
2ขฒ 777
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
**
1ขฎ 777
กรุงเทพมหานคร
29
280,000
**
1ขฉ 777
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
*
ศณ 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,590,000
**
2กฉ 777
กรุงเทพมหานคร
29
255,000
*
สฬ 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,590,000
***
1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขพ 789
กรุงเทพมหานคร
35
350,000
**
1ขผ 789
กรุงเทพมหานคร
35
330,000
9กต 789
กรุงเทพมหานคร
37
579,000
**
9กถ 789
กรุงเทพมหานคร
35
599,000
***
1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขศ 789
กรุงเทพมหานคร
34
310,000
***
1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขท 789
กรุงเทพมหานคร
28
399,000
**
1ขบ 789
กรุงเทพมหานคร
29
350,000
**
1ขย 789
กรุงเทพมหานคร
35
330,000
1ขร 789
กรุงเทพมหานคร
31
350,000
*
1ขล 789
กรุงเทพมหานคร
33
340,000
***
2ขญ 789
กรุงเทพมหานคร
32
399,000
1ขต 789
กรุงเทพมหานคร
30
279,000
**
ชง 789
กรุงเทพมหานคร
28
890,000
1ขญ 888
กรุงเทพมหานคร
31
540,000
***
1ขฎ 888
กรุงเทพมหานคร
32
550,000
***
9กบ 888
กรุงเทพมหานคร
36
1,590,000
***
1ขฌ 888
กรุงเทพมหานคร
32
580,000
1ขฒ 888
กรุงเทพมหานคร
30
499,000
***
9กธ 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,200,000
*
ศฮ 999
กรุงเทพมหานคร
39
3,500,000
***
9กร 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,500,000
*
9กง 999
กรุงเทพมหานคร
39
2,990,000
*
1ขย 999
กรุงเทพมหานคร
38
520,000
**
1ขห 999
กรุงเทพมหานคร
35
540,000
***
9กษ 1000
กรุงเทพมหานคร
15
165,000
***
9กต 1000
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
***
9กค 1000
กรุงเทพมหานคร
15
195,000
***
1ขฎ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขถ 1000
กรุงเทพมหานคร
5
159,000
***
1ขง 1000
กรุงเทพมหานคร
6
165,000
ศห 1000
กรุงเทพมหานคร
13
295,000
*
2ขจ 1000
กรุงเทพมหานคร
11
76,000
***
9กร 1000
กรุงเทพมหานคร
15
265,000
ชค 1000
กรุงเทพมหานคร
7
335,000
***
1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร
6
225,000
***
1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขณ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขฮ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
169,000
***
1ขห 1000
กรุงเทพมหานคร
9
149,000
***
1ขญ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
115,000
***
1ขร 1001
กรุงเทพมหานคร
9
105,000
1ขช 1001
กรุงเทพมหานคร
7
79,000
***
1ขธ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
*
2ขฉ 1001
กรุงเทพมหานคร
11
51,000
***
1ขภ 1001
กรุงเทพมหานคร
6
85,000
***
1ขท 1001
กรุงเทพมหานคร
6
97,000
1ขย 1001
กรุงเทพมหานคร
13
58,000
***
1ขษ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
97,000
**
9กค 1010
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
*
1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร
10
79,000
***
1ขษ 1010
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
***
ษย 1010
กรุงเทพมหานคร
14
159,000
***
1ขร 1010
กรุงเทพมหานคร
9
110,000
***
ชห 1100
กรุงเทพมหานคร
9
145,000
***
1ขร 1100
กรุงเทพมหานคร
9
95,000
*
2ขช 1100
กรุงเทพมหานคร
8
42,000
***
1ขธ 1100
กรุงเทพมหานคร
9
89,000
*
2ขฎ 1100
กรุงเทพมหานคร
11
36,000
*
9กฌ 1100
กรุงเทพมหานคร
17
63,000
***
9กอ 1111
กรุงเทพมหานคร
20
720,000
***
1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร
9
2,650,000
*
1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร
11
2,350,000
***
1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร
15
2,950,000
9กส 1111
กรุงเทพมหานคร
21
650,000
*
2ขฐ 1111
กรุงเทพมหานคร
17
299,000
*
2ขฒ 1111
กรุงเทพมหานคร
11
285,000
1ขค 1122
กรุงเทพมหานคร
13
99,000
*
1กบ 1122
กรุงเทพมหานคร
10
159,000
***
2ขญ 1122
กรุงเทพมหานคร
14
87,000
**
ษจ 1122
กรุงเทพมหานคร
16
125,000
**
2ขจ 1122
กรุงเทพมหานคร
16
58,000
***
2ขฌ 1122
กรุงเทพมหานคร
15
85,000
2ขฆ 1122
กรุงเทพมหานคร
13
59,000
**
ชฟ 1122
กรุงเทพมหานคร
16
120,000
9กฮ 1122
กรุงเทพมหานคร
21
87,000
***
9กอ 1133
กรุงเทพมหานคร
24
115,000
***
ศน 1133
กรุงเทพมหานคร
20
115,000
***
8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
1ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร
15
89,000
***
8กส 1133
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
1ขค 1133
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
**
9กญ 1133
กรุงเทพมหานคร
22
64,000
**
1ขฉ 1133
กรุงเทพมหานคร
16
51,000
***
ษศ 1133
กรุงเทพมหานคร
19
95,000
2ขฐ 1133
กรุงเทพมหานคร
21
39,000
**
2ขญ 1133
กรุงเทพมหานคร
16
37,000
*
2ขฌ 1133
กรุงเทพมหานคร
17
39,500
***
1ขถ 1144
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
8กฬ 1144
กรุงเทพมหานคร
24
145,000
**
1ขฌ 1144
กรุงเทพมหานคร
18
58,000
**
1ขฉ 1144
กรุงเทพมหานคร
18
59,500
***
1ขช 1144
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
1ขพ 1144
กรุงเทพมหานคร
21
53,000
1ขผ 1144
กรุงเทพมหานคร
21
52,000
**
1ขน 1144
กรุงเทพมหานคร
18
54,000
***
2ขฌ 1144
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
*
1ขญ 1144
กรุงเทพมหานคร
17
60,500
**
1ขฎ 1144
กรุงเทพมหานคร
18
58,000
***
2ขฉ 1144
กรุงเทพมหานคร
19
62,000
**
1ขฆ 1155
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
**
1ขก 1155
กรุงเทพมหานคร
16
85,000
*
1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
***
1ขฐ 1155
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
***
1ขธ 1155
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
***
ฌส 1155
กรุงเทพมหานคร
24
245,000
***
ญผ 1155
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
**
2ขจ 1155
กรุงเทพมหานคร
22
52,000
***
1ขน 1155
กรุงเทพมหานคร
20
74,000
***
1ขห 1155
กรุงเทพมหานคร
20
66,000
2ขฌ 1155
กรุงเทพมหานคร
21
49,000
1ขล 1155
กรุงเทพมหานคร
21
64,500
**
9กค 1155
กรุงเทพมหานคร
26
93,000
**
9กล 1155
กรุงเทพมหานคร
28
68,000
***
1ขฎ 1155
กรุงเทพมหานคร
20
76,000
**
2ขฐ 1155
กรุงเทพมหานคร
25
47,000
***
2ขช 1166
กรุงเทพมหานคร
20
51,500
*
2ขฐ 1166
กรุงเทพมหานคร
27
47,000
***
1ขอ 1166
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
***
1ขณ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
***
1ขธ 1177
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
***
1ขภ 1177
กรุงเทพมหานคร
20
60,000
1ขข 1177
กรุงเทพมหานคร
21
103,000
***
1ขน 1177
กรุงเทพมหานคร
24
96,000
**
2ขฌ 1177
กรุงเทพมหานคร
25
54,000
**
2ขฐ 1177
กรุงเทพมหานคร
29
45,000
***
1ขฮ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
97,000
***
2ขญ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
65,000
***
1ขข 1188
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
***
1ขฆ 1188
กรุงเทพมหานคร
24
265,000
**
ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร
26
495,000
**
1ขฎ 1188
กรุงเทพมหานคร
26
113,000
***
1ขช 1188
กรุงเทพมหานคร
23
195,000
***
1ขต 1188
กรุงเทพมหานคร
24
185,000
***
ฆต 1188
กรุงเทพมหานคร
24
499,000
**
1ขฌ 1199
กรุงเทพมหานคร
28
99,900
*
9กฐ 1199
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
**
1ขฆ 1199
กรุงเทพมหานคร
26
102,000
9กถ 1199
กรุงเทพมหานคร
31
175,000
*
ฌบ 1199
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
***
9กล 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กว 1199
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กอ 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
**
2ขช 1199
กรุงเทพมหานคร
26
79,000
**
8กฮ 1199
กรุงเทพมหานคร
34
89,000
2ขจ 1199
กรุงเทพมหานคร
30
68,000
**
2ขฌ 1199
กรุงเทพมหานคร
29
58,000
*
9กฒ 1199
กรุงเทพมหานคร
33
165,000
*
9กผ 1199
กรุงเทพมหานคร
38
130,000
*
1ขญ 1199
กรุงเทพมหานคร
27
105,000
*
2ขฐ 1199
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
**
4กน 1212
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร
13
125,000
1ขฒ 1212
กรุงเทพมหานคร
12
74,000
5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร
13
99,000
***
1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร
14
129,000
**
1ขฐ 1212
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
***
2ขญ 1212
กรุงเทพมหานคร
14
89,000
***
สช 1212
กรุงเทพมหานคร
15
245,000
*
1ขท 1212
กรุงเทพมหานคร
10
72,000
*
1ขบ 1212
กรุงเทพมหานคร
11
69,000
8กอ 1212
กรุงเทพมหานคร
21
88,000
***
1ขณ 1212
กรุงเทพมหานคร
14
108,000
1ขต 1212
กรุงเทพมหานคร
12
79,000
**
สฮ 1212
กรุงเทพมหานคร
18
135,000
**
ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร
16
295,000
*
1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร
11
125,000
***
1ขล 1221
กรุงเทพมหานคร
15
80,000
***
2ขฐ 1221
กรุงเทพมหานคร
19
72,000
***
1ขอ 1221
กรุงเทพมหานคร
15
82,000
***
2ขฉ 1221
กรุงเทพมหานคร
15
74,000
1ขพ 1234
กรุงเทพมหานคร
21
149,000
***
8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
**
1ขฒ 1234
กรุงเทพมหานคร
16
139,000
***
9กธ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
465,000
***
1ขศ 1234
กรุงเทพมหานคร
20
165,000
***
2ขฎ 1234
กรุงเทพมหานคร
19
122,000
***
1ขก 1234
กรุงเทพมหานคร
14
299,000
***
1ขท 1234
กรุงเทพมหานคร
14
240,000
***
1ขภ 1234
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
1ขผ 1234
กรุงเทพมหานคร
21
131,000
***
1ขว 1234
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
2ขฌ 1234
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
*
1ขค 1234
กรุงเทพมหานคร
17
245,000
***
ญช 1313
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
2ขฐ 1313
กรุงเทพมหานคร
21
40,000
**
1ขห 1313
กรุงเทพมหานคร
16
47,000
***
2ขช 1313
กรุงเทพมหานคร
14
59,000
***
9กณ 1331
กรุงเทพมหานคร
23
66,000
1ขข 1331
กรุงเทพมหานคร
13
75,000
*
2ขฌ 1331
กรุงเทพมหานคร
17
42,000
***
8กอ 1331
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
**
8กก 1331
กรุงเทพมหานคร
18
69,000
***
1ขค 1331
กรุงเทพมหานคร
15
69,000
**
1ขฉ 1331
กรุงเทพมหานคร
16
53,000
ษศ 1414
กรุงเทพมหานคร
21
165,000
**
1กร 1414
กรุงเทพมหานคร
16
125,000
***
8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร
24
185,000
1ขพ 1414
กรุงเทพมหานคร
21
67,500
**
7กษ 1414
กรุงเทพมหานคร
22
65,000
*
ฎง 1414
กรุงเทพมหานคร
17
149,000
***
1ขอ 1414
กรุงเทพมหานคร
19
159,000
**
ฆต 1414
กรุงเทพมหานคร
16
299,000
1ขย 1414
กรุงเทพมหานคร
21
77,000
***
2ขฎ 1414
กรุงเทพมหานคร
19
81,500
**
4กศ 1441
กรุงเทพมหานคร
22
79,000
**
ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
***
1ขศ 1441
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
***
1ขก 1441
กรุงเทพมหานคร
14
89,000
***
1ขส 1441
กรุงเทพมหานคร
20
64,000
**
ฌถ 1441
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
***
1ขอ 1441
กรุงเทพมหานคร
19
85,000
**
1ขฮ 1441
กรุงเทพมหานคร
18
52,000
***
4กผ 1441
กรุงเทพมหานคร
23
69,999
**
7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร
22
125,000
***
1ขค 1515
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
*
1ขช 1515
กรุงเทพมหานคร
17
135,000
**
1ขด 1515
กรุงเทพมหานคร
16
92,000
***
ฌส 1515
กรุงเทพมหานคร
24
350,000
***
1ขห 1515
กรุงเทพมหานคร
20
92,000
***
1ขฮ 1515
กรุงเทพมหานคร
20
92,000
**
1ขก 1515
กรุงเทพมหานคร
16
119,000
1ขอ 1515
กรุงเทพมหานคร
21
155,000
**
1ขภ 1515
กรุงเทพมหานคร
16
94,000
***
ศน 1515
กรุงเทพมหานคร
24
320,000
*
1ขบ 1551
กรุงเทพมหานคร
17
67,500
1ขว 1551
กรุงเทพมหานคร
21
63,000
***
2ขฒ 1551
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
***
ษร 1551
กรุงเทพมหานคร
20
120,000
***
1ขห 1551
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
**
2ขช 1551
กรุงเทพมหานคร
18
58,000
**
1ขก 1551
กรุงเทพมหานคร
16
80,000
**
8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
8กส 1616
กรุงเทพมหานคร
30
99,000
**
9กฌ 1616
กรุงเทพมหานคร
29
93,000
***
ฌฬ 1661
กรุงเทพมหานคร
24
240,000
***
2ขช 1661
กรุงเทพมหานคร
20
53,000
***
1ขญ 1717
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
1ขษ 1717
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
1ขณ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
ศท 1717
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
1ขบ 1717
กรุงเทพมหานคร
21
66,000
***
1ขฌ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
107,000
**
1ขอ 1717
กรุงเทพมหานคร
25
95,000
*
1ขย 1717
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
***
1ขค 1771
กรุงเทพมหานคร
23
71,500
**
1ขฐ 1771
กรุงเทพมหานคร
28
57,000
**
1ขต 1771
กรุงเทพมหานคร
22
55,000
**
2ขฌ 1771
กรุงเทพมหานคร
25
52,000
***
1ขน 1771
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
1ขษ 1771
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
***
1ขภ 1771
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
1ขห 1771
กรุงเทพมหานคร
24
82,500
**
2ขช 1771
กรุงเทพมหานคร
22
53,000
9กฌ 1771
กรุงเทพมหานคร
31
75,000
***
1ขฮ 1771
กรุงเทพมหานคร
24
86,000
**
ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร
25
495,000
ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร
30
365,000
**
8กส 1818
กรุงเทพมหานคร
34
295,000
*
8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร
33
295,000
***
8กฮ 1818
กรุงเทพมหานคร
32
295,000
***
2ขช 1818
กรุงเทพมหานคร
24
175,000
***
1ขต 1818
กรุงเทพมหานคร
24
220,000
***
1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร
23
255,000
***
1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
355,000
**
1ขญ 1818
กรุงเทพมหานคร
25
199,000
**
1ขผ 1818
กรุงเทพมหานคร
29
125,000
**
1ขย 1818
กรุงเทพมหานคร
29
125,000
*
1ขล 1818
กรุงเทพมหานคร
27
125,000
**
1ขฎ 1818
กรุงเทพมหานคร
26
162,000
***
1ขฒ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
219,000
1กภ 1881
กรุงเทพมหานคร
21
99,000
*
8กล 1881
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
***
8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
*
1ขจ 1881
กรุงเทพมหานคร
27
103,000
***
9กพ 1881
กรุงเทพมหานคร
36
165,000
**
1ขฉ 1881
กรุงเทพมหานคร
26
103,000
***
1ขช 1881
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
**
1ขณ 1881
กรุงเทพมหานคร
26
91,500
**
1ขผ 1881
กรุงเทพมหานคร
29
82,000
**
ฆธ 1881
กรุงเทพมหานคร
25
250,000
**
1ขญ 1881
กรุงเทพมหานคร
25
106,000
**
1ขฎ 1881
กรุงเทพมหานคร
26
103,000
***
1ขฒ 1881
กรุงเทพมหานคร
24
170,000
**
ฌฎ 1881
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
ษว 1919
กรุงเทพมหานคร
30
265,000
8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร
31
195,000
**
9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร
35
235,000
*
1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร
27
159,000
**
1ขฉ 1919
กรุงเทพมหานคร
28
105,000
***
ฎส 1919
กรุงเทพมหานคร
32
245,000
**
2ขฎ 1919
กรุงเทพมหานคร
29
62,000
1ขผ 1919
กรุงเทพมหานคร
31
98,000
**
1ขต 1919
กรุงเทพมหานคร
26
105,000
2กย 1919
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
***
1ขถ 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
9กภ 1991
กรุงเทพมหานคร
31
165,000
***
9กช 1991
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
***
1ขท 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
9กล 1991
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
**
8กอ 1991
กรุงเทพมหานคร
35
119,000
**
9กฌ 1991
กรุงเทพมหานคร
35
169,000
***
1ขด 1991
กรุงเทพมหานคร
24
147,000
*
1ขธ 1991
กรุงเทพมหานคร
27
93,000
**
2ขฌ 1991
กรุงเทพมหานคร
29
65,000
*
1ขฎ 2000
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
2ขจ 2000
กรุงเทพมหานคร
12
81,000
***
ฎป 2000
กรุงเทพมหานคร
9
199,000
***
1ขธ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
*
1ขล 2000
กรุงเทพมหานคร
11
59,000
*
2ขญ 2000
กรุงเทพมหานคร
10
69,000
*
9กน 2000
กรุงเทพมหานคร
17
95,000
***
1ขษ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
91,000
*
2ขฉ 2000
กรุงเทพมหานคร
11
79,000
***
9กฎ 2002
กรุงเทพมหานคร
19
80,000
*
2ขช 2002
กรุงเทพมหานคร
10
62,000
***
1ขผ 2002
กรุงเทพมหานคร
15
66,000
2ขฌ 2002
กรุงเทพมหานคร
13
59,000
**
9กผ 2002
กรุงเทพมหานคร
22
52,000
***
1ขศ 2002
กรุงเทพมหานคร
14
66,000
**
8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
**
9กบ 2020
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร
13
299,000
*
9กฆ 2020
กรุงเทพมหานคร
17
73,000
**
9กง 2020
กรุงเทพมหานคร
16
69,000
1ขฌ 2020
กรุงเทพมหานคร
12
45,000
2ขฉ 2020
กรุงเทพมหานคร
13
58,000
2ขฎ 2020
กรุงเทพมหานคร
13
49,000
*
2ขฐ 2020
กรุงเทพมหานคร
17
54,000
*
2ขง 2020
กรุงเทพมหานคร
10
61,000
*
2ขช 2020
กรุงเทพมหานคร
10
65,000
**
ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร
16
125,000
*
1ขผ 2112
กรุงเทพมหานคร
17
48,000
8กอ 2112
กรุงเทพมหานคร
21
79,000
*
1ขข 2112
กรุงเทพมหานคร
11
99,000
***
2ขฌ 2112
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
1ขฎ 2112
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
***
1ขล 2112
กรุงเทพมหานคร
15
85,000
*
1ขข 2121
กรุงเทพมหานคร
11
99,000
***
ฌต 2121
กรุงเทพมหานคร
14
120,000
**
ชผ 2121
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
2ขช 2121
กรุงเทพมหานคร
12
59,000
**
1ขฐ 2121
กรุงเทพมหานคร
18
61,000
1ขต 2121
กรุงเทพมหานคร
12
62,000
***
2ขญ 2121
กรุงเทพมหานคร
14
84,000
**
2ขจ 2121
กรุงเทพมหานคร
16
52,000
*
1ขท 2121
กรุงเทพมหานคร
10
62,000
***
2ขฌ 2121
กรุงเทพมหานคร
15
79,000
*
1ขง 2121
กรุงเทพมหานคร
11
63,000
***
2ขฐ 2121
กรุงเทพมหานคร
19
75,000
2ขฆ 2121
กรุงเทพมหานคร
13
54,000
*
2กฒ 2200
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
*
2ขฒ 2200
กรุงเทพมหานคร
11
49,000
***
1ขบ 2200
กรุงเทพมหานคร
9
68,500
2ขฌ 2200
กรุงเทพมหานคร
13
50,500
1ขฎ 2200
กรุงเทพมหานคร
12
45,000
*
1ขธ 2200
กรุงเทพมหานคร
11
45,000
***
1ขศ 2200
กรุงเทพมหานคร
14
65,000
*
2ขง 2200
กรุงเทพมหานคร
10
55,000
*
2ขช 2200
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
2ขญ 2200
กรุงเทพมหานคร
12
44,000
1กค 2211
กรุงเทพมหานคร
12
99,000
***
2ขญ 2211
กรุงเทพมหานคร
14
78,000
**
สห 2211
กรุงเทพมหานคร
18
139,000
***
1ขน 2211
กรุงเทพมหานคร
14
77,000
1ขร 2211
กรุงเทพมหานคร
13
49,000
***
1ขห 2211
กรุงเทพมหานคร
14
72,500
***
1ขฮ 2211
กรุงเทพมหานคร
14
74,000
1ขญ 2211
กรุงเทพมหานคร
13
63,000
***
2ขฐ 2211
กรุงเทพมหานคร
19
67,000
**
1ขศ 2211
กรุงเทพมหานคร
16
43,000
***
2กค 2222
กรุงเทพมหานคร
15
1,950,000
***
8กส 2222
กรุงเทพมหานคร
24
795,000
1ขง 2222
กรุงเทพมหานคร
13
390,000
**
1ขฌ 2222
กรุงเทพมหานคร
16
359,000
ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร
12
3,990,000
***
1ขต 2222
กรุงเทพมหานคร
14
450,000
**
1ขน 2222
กรุงเทพมหานคร
16
370,000
***
ฆพ 2222
กรุงเทพมหานคร
19
2,300,000
3กส 2233
กรุงเทพมหานคร
21
125,000
***
ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
9กฒ 2233
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
*
1กม 2233
กรุงเทพมหานคร
17
79,000
***
1ขว 2233
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
***
1ขก 2233
กรุงเทพมหานคร
14
155,000
***
ญถ 2233
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
***
2ขฎ 2233
กรุงเทพมหานคร
19
83,000
***
1ขล 2233
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
**
2ขช 2233
กรุงเทพมหานคร
16
69,000
**
2ขญ 2233
กรุงเทพมหานคร
18
65,000
***
2ขฐ 2233
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
***
1ขบ 2233
กรุงเทพมหานคร
15
82,000
**
ษง 2244
กรุงเทพมหานคร
18
155,000
***
2ขฒ 2244
กรุงเทพมหานคร
19
95,000
**
9กล 2244
กรุงเทพมหานคร
28
73,000
***
2ขญ 2244
กรุงเทพมหานคร
20
79,000
ฌค 2244
กรุงเทพมหานคร
21
139,000
**
1ขภ 2244
กรุงเทพมหานคร
16
67,000
2ขฌ 2244
กรุงเทพมหานคร
21
99,000
***
2ขช 2255
กรุงเทพมหานคร
20
89,000
**
2ขญ 2255
กรุงเทพมหานคร
22
67,500
**
1ขห 2255
กรุงเทพมหานคร
22
50,000
ญภ 2266
กรุงเทพมหานคร
21
95,000
***
1ขท 2266
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขธ 2266
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
**
2ขจ 2266
กรุงเทพมหานคร
26
75,000
*
9กภ 2266
กรุงเทพมหานคร
27
77,000
***
1ขญ 2266
กรุงเทพมหานคร
23
76,000
**
2ขง 2266
กรุงเทพมหานคร
22
72,000
***
1ขฒ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
9กค 2277
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
8กษ 2277
กรุงเทพมหานคร
31
89,000
***
1ขฆ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
***
1ขบ 2277
กรุงเทพมหานคร
23
76,500
**
2ขญ 2277
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
*
8กอ 2277
กรุงเทพมหานคร
33
89,000
**
9กศ 2277
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
**
1ขก 2277
กรุงเทพมหานคร
22
62,000
*
1ขจ 2277
กรุงเทพมหานคร
27
61,000
**
1ขญ 2277
กรุงเทพมหานคร
25
62,000
***
1ขต 2277
กรุงเทพมหานคร
24
97,000
**
1ขภ 2277
กรุงเทพมหานคร
22
57,000
*
1ขว 2277
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
***
1ขท 2288
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
*
1ขญ 2288
กรุงเทพมหานคร
27
82,000
***
1ขด 2288
กรุงเทพมหานคร
24
120,000
2ขฉ 2299
กรุงเทพมหานคร
31
63,000
1ขฉ 2299
กรุงเทพมหานคร
30
78,000
**
2ขฐ 2299
กรุงเทพมหานคร
35
70,000
1ขฮ 2299
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
2ขฌ 2299
กรุงเทพมหานคร
31
69,000
8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร
21
135,000
ฎอ 2323
กรุงเทพมหานคร
21
139,000
**
ฆฮ 2323
กรุงเทพมหานคร
18
250,000
***
2ขฎ 2323
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
***
1ขด 2323
กรุงเทพมหานคร
14
99,500
**
2ขช 2323
กรุงเทพมหานคร
16
75,000
***
2ขฌ 2323
กรุงเทพมหานคร
19
135,000
***
2ขฎ 2332
กรุงเทพมหานคร
19
77,000
**
1ขห 2332
กรุงเทพมหานคร
18
46,500
***
1ขด 2332
กรุงเทพมหานคร
14
77,000
***
2ขฐ 2332
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
*
2ขฆ 2332
กรุงเทพมหานคร
17
58,000
**
สษ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
**
1ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขฐ 2345
กรุงเทพมหานคร
26
179,000
***
1ขว 2345
กรุงเทพมหานคร
23
215,000
**
2ขญ 2345
กรุงเทพมหานคร
22
106,000
**
1ขท 2345
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขผ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
***
1ขล 2345
กรุงเทพมหานคร
23
210,000
**
1ขฌ 2345
กรุงเทพมหานคร
22
199,000
**
8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร
28
169,000
**
1ขส 2424
กรุงเทพมหานคร
22
79,000
***
ฆย 2424
กรุงเทพมหานคร
23
699,000
**
1ขฆ 2424
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
**
9กล 2424
กรุงเทพมหานคร
28
155,000
***
2ขฒ 2424
กรุงเทพมหานคร
19
150,000
ษฮ 2424
กรุงเทพมหานคร
21
189,000
2ขฎ 2442
กรุงเทพมหานคร
21
66,000
**
8กศ 2442
กรุงเทพมหานคร
28
94,000
***
2ขฒ 2442
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
2ขฌ 2442
กรุงเทพมหานคร
21
99,000
1ขล 2442
กรุงเทพมหานคร
21
64,500
*
1ขง 2442
กรุงเทพมหานคร
17
65,000
**
2ขช 2442
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
*
8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
***
9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร
32
295,000
**
ฆน 2525
กรุงเทพมหานคร
22
325,000
***
1ขส 2525
กรุงเทพมหานคร
24
215,000
**
1ขห 2525
กรุงเทพมหานคร
22
79,000
***
2ขก 2525
กรุงเทพมหานคร
19
165,000
***
2ขฌ 2525
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
***
1ขศ 2525
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
1ขษ 2525
กรุงเทพมหานคร
21
87,000
***
ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร
20
790,000
***
2ขฌ 2552
กรุงเทพมหานคร
23
80,000
***
2ขฒ 2626
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
**
2ขช 2626
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
**
2ขฌ 2626
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
ษท 2626
กรุงเทพมหานคร
21
120,000
**
2ขฎ 2626
กรุงเทพมหานคร
25
72,500
*
9กด 2626
กรุงเทพมหานคร
27
73,000
**
2ขง 2626
กรุงเทพมหานคร
22
71,500
2ขก 2626
กรุงเทพมหานคร
21
71,500
**
ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร
25
115,000
**
2ขฉ 2662
กรุงเทพมหานคร
25
59,500
**
2ขช 2662
กรุงเทพมหานคร
22
61,000
**
2ขจ 2662
กรุงเทพมหานคร
26
65,000
**
2ขฎ 2662
กรุงเทพมหานคร
25
54,000
2ขก 2662
กรุงเทพมหานคร
21
60,000
***
1ขธ 2662
กรุงเทพมหานคร
23
83,000
***
2ขช 2727
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
***
9กค 2727
กรุงเทพมหานคร
32
169,000
**
ชฉ 2727
กรุงเทพมหานคร
25
165,000
*
ศย 2772
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
*
ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
**
ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร
28
115,000
***
1ขฒ 2772
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
ฎถ 2772
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
**
1ขธ 2772
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
**
9กก 2772
กรุงเทพมหานคร
29
130,500
*
9กฌ 2772
กรุงเทพมหานคร
33
85,000
9กฒ 2772
กรุงเทพมหานคร
31
83,000
**
9กภ 2772
กรุงเทพมหานคร
29
83,000
**
1ขญ 2772
กรุงเทพมหานคร
25
71,000
*
1ขล 2772
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
*
1ขว 2772
กรุงเทพมหานคร
27
58,000
*
8กษ 2828
กรุงเทพมหานคร
33
165,000
***
1ขท 2828
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
**
2ขช 2828
กรุงเทพมหานคร
26
155,000
**
2ขฎ 2828
กรุงเทพมหานคร
29
82,500
**
2ขฌ 2828
กรุงเทพมหานคร
29
93,000
*
1ขธ 2828
กรุงเทพมหานคร
27
102,000
**
1ขล 2828
กรุงเทพมหานคร
29
94,000
*
ฎผ 2882
กรุงเทพมหานคร
33
139,000
*
2ขฐ 2882
กรุงเทพมหานคร
33
67,000
**
1ขว 2882
กรุงเทพมหานคร
29
62,000
**
1ขฒ 2929
กรุงเทพมหานคร
28
67,000
**
9กช 2929
กรุงเทพมหานคร
34
155,000
*
1ขผ 2929
กรุงเทพมหานคร
33
66,000
1ขห 2929
กรุงเทพมหานคร
30
60,000
***
2ขจ 2929
กรุงเทพมหานคร
32
120,000
**
2ขช 2929
กรุงเทพมหานคร
28
155,000
**
1ขญ 2929
กรุงเทพมหานคร
29
83,000
**
2ขฐ 2929
กรุงเทพมหานคร
35
85,000
ษน 2992
กรุงเทพมหานคร
31
145,000
**
ศฉ 2992
กรุงเทพมหานคร
34
120,000
**
2ขฒ 2992
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
8กอ 2992
กรุงเทพมหานคร
37
87,000
1ขห 2992
กรุงเทพมหานคร
30
51,500
9กฌ 2992
กรุงเทพมหานคร
37
110,000
1ขฮ 2992
กรุงเทพมหานคร
30
57,000
***
ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร
9
990,000
2กด 3000
กรุงเทพมหานคร
7
99,000
*
1ขษ 3000
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
*
1ขร 3000
กรุงเทพมหานคร
10
65,000
***
ฎจ 3000
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
***
9กต 3003
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
***
9กศ 3003
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
***
2ขฌ 3003
กรุงเทพมหานคร
15
49,000
***
2ขญ 3003
กรุงเทพมหานคร
14
49,000
*
1ขง 3003
กรุงเทพมหานคร
11
45,000
*
1ขภ 3003
กรุงเทพมหานคร
10
45,000
*
1ขย 3003
กรุงเทพมหานคร
17
45,000
***
9กต 3030
กรุงเทพมหานคร
19
80,000
***
2ขญ 3030
กรุงเทพมหานคร
14
51,500
*
1ขข 3030
กรุงเทพมหานคร
11
78,000
***
9กถ 3113
กรุงเทพมหานคร
19
64,000
***
8กอ 3113
กรุงเทพมหานคร
23
83,000
**
9กค 3113
กรุงเทพมหานคร
22
75,000
1ขก 3113
กรุงเทพมหานคร
12
51,000
**
1ขฉ 3113
กรุงเทพมหานคร
16
49,000
***
ฆฒ 3131
กรุงเทพมหานคร
14
250,000
**
9กษ 3131
กรุงเทพมหานคร
22
69,000
2ขฐ 3131
กรุงเทพมหานคร
21
39,000
**
2ขญ 3223
กรุงเทพมหานคร
18
63,000
***
2ขฎ 3223
กรุงเทพมหานคร
19
77,000
***
2ขฐ 3223
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
*
1ขษ 3223
กรุงเทพมหานคร
17
47,500
***
1ขล 3232
กรุงเทพมหานคร
19
72,000
***
2ขฎ 3232
กรุงเทพมหานคร
19
85,000
**
9กฐ 3232
กรุงเทพมหานคร
29
60,000
**
2ขช 3232
กรุงเทพมหานคร
16
65,000
***
2ขฐ 3232
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
ฆว 3300
กรุงเทพมหานคร
15
250,000
***
ญร 3300
กรุงเทพมหานคร
14
120,000
*
1ขบ 3300
กรุงเทพมหานคร
11
38,000
*
1ขง 3300
กรุงเทพมหานคร
11
45,000
1ขข 3311
กรุงเทพมหานคร
13
75,000
*
9กฐ 3311
กรุงเทพมหานคร
27
70,000
**
2ขญ 3322
กรุงเทพมหานคร
18
51,500
***
1ขล 3322
กรุงเทพมหานคร
19
64,000
*
1ขค 3322
กรุงเทพมหานคร
17
46,000
**
1ขฉ 3322
กรุงเทพมหานคร
18
46,000
*
1ขญ 3322
กรุงเทพมหานคร
17
51,000
**
1ขณ 3322
กรุงเทพมหานคร
18
45,500
***
1ขด 3322
กรุงเทพมหานคร
14
73,000
***
2ขฐ 3322
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
***
1ขบ 3322
กรุงเทพมหานคร
15
73,000
***
1ขผ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
320,000
1ขว 3333
กรุงเทพมหานคร
21
279,000
***
1ขญ 3333
กรุงเทพมหานคร
19
380,000
***
1ขพ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
350,000
***
1ขจ 3344
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
**
9กษ 3344
กรุงเทพมหานคร
28
55,000
**
1ขห 3344
กรุงเทพมหานคร
22
44,000
***
2ขฉ 3344
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
*
2ขฐ 3344
กรุงเทพมหานคร
27
59,000
**
1ขท 3344
กรุงเทพมหานคร
18
54,000
**
1ขภ 3344
กรุงเทพมหานคร
18
54,000
**
1ขฬ 3344
กรุงเทพมหานคร
22
46,000
***
8กส 3355
กรุงเทพมหานคร
32
115,000
***
1ขภ 3355
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
**
1ขศ 3355
กรุงเทพมหานคร
26
54,000
***
1ขษ 3355
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
***
1ขณ 3355
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
***
1ขร 3355
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
**
2ขช 3355
กรุงเทพมหานคร
22
52,000
***
7กอ 3366
กรุงเทพมหานคร
32
75,000
***
2ขช 3366
กรุงเทพมหานคร
24
105,000
*
1ขว 3366
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
***
1ขบ 3366
กรุงเทพมหานคร
23
80,000
***
ชษ 3366
กรุงเทพมหานคร
24
255,000
***
ฌก 3366
กรุงเทพมหานคร
24
255,000
**
2ขฉ 3377
กรุงเทพมหานคร
29
47,000
***
1ขถ 3377
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
1ขย 3377
กรุงเทพมหานคร
31
49,000
**
1ขว 3377
กรุงเทพมหานคร
29
39,000
***
8กน 3388
กรุงเทพมหานคร
36
195,000
***
8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
2ขญ 3388
กรุงเทพมหานคร
30
46,000
1ขฎ 3388
กรุงเทพมหานคร
30
58,000
**
2ขฐ 3388
กรุงเทพมหานคร
35
49,000
1ขอ 3388
กรุงเทพมหานคร
31
48,000
***
9กง 3399
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
**
9กถ 3399
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
***
1ขฌ 3399
กรุงเทพมหานคร
32
74,000
9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร
37
119,000
**
1ขง 3399
กรุงเทพมหานคร
29
62,000
1ขฆ 3399
กรุงเทพมหานคร
30
71,000
***
1ขณ 3399
กรุงเทพมหานคร
32
74,000
ญง 3399
กรุงเทพมหานคร
30
129,000
***
2ขญ 3399
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
**
1ขพ 3399
กรุงเทพมหานคร
35
56,500
*
2ขฐ 3434
กรุงเทพมหานคร
27
57,000
***
2ขฉ 3434
กรุงเทพมหานคร
23
63,000
*
8กษ 3434
กรุงเทพมหานคร
27
78,000
***
2ขฎ 3434
กรุงเทพมหานคร
23
67,000
**
1ขพ 3434
กรุงเทพมหานคร
25
50,000
***
2ขจ 3434
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
**
1ขภ 3434
กรุงเทพมหานคร
18
59,000
***
2ขฉ 3443
กรุงเทพมหานคร
23
54,000
***
2ขฎ 3443
กรุงเทพมหานคร
23
53,000
**
1ขท 3443
กรุงเทพมหานคร
18
43,000
***
ชธ 3443
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
***
1ขอ 3443
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
**
1ขภ 3443
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
***
2ขช 3456
กรุงเทพมหานคร
24
299,000
7กษ 3456
กรุงเทพมหานคร
30
89,900
*
2ขฎ 3456
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
**
9กฒ 3535
กรุงเทพมหานคร
29
72,000
***
2ขญ 3535
กรุงเทพมหานคร
24
100,000
***
1ขธ 3535
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
***
1ขภ 3535
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
1ขข 3535
กรุงเทพมหานคร
21
106,000
***
1ขห 3535
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
9กญ 3535
กรุงเทพมหานคร
30
93,000
***
1ขณ 3535
กรุงเทพมหานคร
24
102,000
1ขข 3553
กรุงเทพมหานคร
21
96,000
***
8กส 3553
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
**
1ขภ 3636
กรุงเทพมหานคร
22
82,000
**
2ขฒ 3636
กรุงเทพมหานคร
25
65,000
*
1ขว 3636
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
**
1ขน 3636
กรุงเทพมหานคร
26
79,000
***
2ขช 3636
กรุงเทพมหานคร
24
155,000
สฎ 3663
กรุงเทพมหานคร
30
139,000
**
1ขก 3663
กรุงเทพมหานคร
22
72,500
**
2ขฒ 3663
กรุงเทพมหานคร
25
57,000
*
2ขฎ 3663
กรุงเทพมหานคร
27
58,000
***
1ขข 3663
กรุงเทพมหานคร
23
118,000
*
1ขจ 3663
กรุงเทพมหานคร
27
71,000
**
1ขญ 3663
กรุงเทพมหานคร
25
72,000
***
ฌถ 3663
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
2ขจ 3737
กรุงเทพมหานคร
30
35,555
**
2ขฉ 3737
กรุงเทพมหานคร
29
47,000
***
1ขภ 3737
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
**
9กฉ 3737
กรุงเทพมหานคร
35
65,000
**
1ขจ 3737
กรุงเทพมหานคร
29
47,000
*
1ขญ 3737
กรุงเทพมหานคร
27
47,000
**
1ขฆ 3773
กรุงเทพมหานคร
26
45,000
**
2ขญ 3773
กรุงเทพมหานคร
28
37,000
***
9กข 3773
กรุงเทพมหานคร
32
82,000
*
9กต 3773
กรุงเทพมหานคร
33
45,000
***
1ขถ 3773
กรุงเทพมหานคร
24
68,000
*
1ขธ 3773
กรุงเทพมหานคร
27
45,000
1ขผ 3773
กรุงเทพมหานคร
31
38,000
1ขพ 3773
กรุงเทพมหานคร
31
55,000
1ขย 3773
กรุงเทพมหานคร
31
39,000
**
2ขค 3773
กรุงเทพมหานคร
28
42,000
**
ชส 3773
กรุงเทพมหานคร
29
69,000
***
8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร
36
255,000
***
1ขศ 3838
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
***
1ขส 3838
กรุงเทพมหานคร
32
71,500
1ขฌ 3838
กรุงเทพมหานคร
30
57,000
1ขห 3838
กรุงเทพมหานคร
30
48,000
**
2ขฐ 3838
กรุงเทพมหานคร
35
52,000
*
1ขย 3838
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
***
8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร
36
185,000
***
1ขส 3883
กรุงเทพมหานคร
32
65,000
2ขฎ 3883
กรุงเทพมหานคร
31
45,000
***
2ขจ 3883
กรุงเทพมหานคร
32
62,000
***
1ขฉ 3939
กรุงเทพมหานคร
32
85,000
**
1ขบ 3939
กรุงเทพมหานคร
29
60,500
1ขฆ 3939
กรุงเทพมหานคร
30
71,000
***
1ขห 3939
กรุงเทพมหานคร
32
74,000
**
1ขท 3939
กรุงเทพมหานคร
28
64,000
**
1ขข 3939
กรุงเทพมหานคร
29
95,000
*
2ขฎ 3939
กรุงเทพมหานคร
33
60,000
*
2ขฌ 3993
กรุงเทพมหานคร
33
51,500
***
2ขญ 3993
กรุงเทพมหานคร
32
62,000
*
2ขฎ 3993
กรุงเทพมหานคร
33
52,000
*
9กค 3993
กรุงเทพมหานคร
38
102,000
**
1ขย 3993
กรุงเทพมหานคร
35
51,000
2ขฉ 4000
กรุงเทพมหานคร
13
61,000
1ขว 4000
กรุงเทพมหานคร
13
51,500
9กศ 4000
กรุงเทพมหานคร
21
79,000
**
9กษ 4000
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
*
2ขช 4000
กรุงเทพมหานคร
10
66,000
*
2ขฐ 4000
กรุงเทพมหานคร
17
59,000
*
2ขง 4000
กรุงเทพมหานคร
10
62,000
**
2ขจ 4004
กรุงเทพมหานคร
18
41,500
***
ชฬ 4004
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
9กต 4004
กรุงเทพมหานคร
21
57,000
1ขบ 4004
กรุงเทพมหานคร
13
37,000
***
2ขช 4004
กรุงเทพมหานคร
14
62,000
*
9กฐ 4040
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
1ขข 4040
กรุงเทพมหานคร
13
70,000
**
2ขญ 4040
กรุงเทพมหานคร
16
40,000
*
2ขฌ 4040
กรุงเทพมหานคร
17
42,000
2ขฐ 4040
กรุงเทพมหานคร
21
39,000
***
ฌฐ 4114
กรุงเทพมหานคร
24
255,000
**
8กศ 4114
กรุงเทพมหานคร
26
74,000
***
1ขส 4114
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
ชบ 4114
กรุงเทพมหานคร
14
159,000
***
2ขฎ 4114
กรุงเทพมหานคร
19
63,000
***
1ขภ 4114
กรุงเทพมหานคร
14
85,000
**
1ขน 4114
กรุงเทพมหานคร
18
51,500
9กภ 4114
กรุงเทพมหานคร
21
54,000
***
1ขถ 4114
กรุงเทพมหานคร
14
86,000
***
1ขบ 4114
กรุงเทพมหานคร
15
86,000
1ขย 4114
กรุงเทพมหานคร
21
55,000
9กถ 4141
กรุงเทพมหานคร
21
65,000
***
1ขศ 4141
กรุงเทพมหานคร
20
72,000
**
2ขญ 4141
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
***
1ขอ 4141
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
1ขย 4141
กรุงเทพมหานคร
21
65,000
***
2ขฌ 4141
กรุงเทพมหานคร
19
74,000
***
2ขฒ 4224
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
**
8กฌ 4224
กรุงเทพมหานคร
26
69,999
2ขฌ 4224
กรุงเทพมหานคร
21
69,900
**
9กล 4224
กรุงเทพมหานคร
28
72,000
**
1ขภ 4224
กรุงเทพมหานคร
16
75,000
**
8กศ 4242
กรุงเทพมหานคร
28
115,000
**
2ขจ 4242
กรุงเทพมหานคร
22
79,000
**
9กฌ 4334
กรุงเทพมหานคร
29
55,000
***
2ขฎ 4334
กรุงเทพมหานคร
23
60,000
***
1ขส 4334
กรุงเทพมหานคร
24
82,000
***
2ขฌ 4334
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
2ขช 4343
กรุงเทพมหานคร
20
55,500
***
1ขศ 4343
กรุงเทพมหานคร
24
79,000
2ขฒ 4343
กรุงเทพมหานคร
21
46,000
***
2ขฎ 4343
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
***
1ขอ 4343
กรุงเทพมหานคร
23
55,500
***
2ขฉ 4343
กรุงเทพมหานคร
23
57,000
***
2ขง 4343
กรุงเทพมหานคร
20
52,000
4กย 4400
กรุงเทพมหานคร
21
79,000
**
ษว 4400
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
**
ญว 4400
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
***
2ขง 4400
กรุงเทพมหานคร
14
59,000
9กต 4400
กรุงเทพมหานคร
21
56,000
*
3กฒ 4411
กรุงเทพมหานคร
17
45,000
**
1ขฉ 4411
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
***
2ขฎ 4411
กรุงเทพมหานคร
19
58,000
***
1ขบ 4411
กรุงเทพมหานคร
15
69,000
***
7กช 4411
กรุงเทพมหานคร
20
54,000
***
1ขอ 4411
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
*
1ขค 4411
กรุงเทพมหานคร
17
51,000
***
1ขถ 4411
กรุงเทพมหานคร
14
78,000
***
ฌฟ 4411
กรุงเทพมหานคร
23
119,000
***
1ขศ 4411
กรุงเทพมหานคร
20
54,000
***
2ขฌ 4411
กรุงเทพมหานคร
19
66,000
*
ญถ 4422
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
***
2ขญ 4422
กรุงเทพมหานคร
20
75,000
**
1ขก 4422
กรุงเทพมหานคร
16
65,000
*
1ขง 4422
กรุงเทพมหานคร
17
61,000
***
1ขณ 4422
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
***
ญพ 4422
กรุงเทพมหานคร
24
249,000
1ขญ 4433
กรุงเทพมหานคร
21
46,000
***
2ขฉ 4433
กรุงเทพมหานคร
23
54,000
**
4กท 4444
กรุงเทพมหานคร
22
1,850,000
***
4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร
24
2,424,242
***
1ขท 4444
กรุงเทพมหานคร
20
320,000
***
1ขธ 4444
กรุงเทพมหานคร
23
360,000
***
1ขร 4444
กรุงเทพมหานคร
23
340,000
**
1กผ 4455
กรุงเทพมหานคร
28
89,000
*
1ขจ 4455
กรุงเทพมหานคร
27
80,000
**
1ขก 4455
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
***
ญท 4455
กรุงเทพมหานคร
23
250,000
**
1ขฌ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
46,000
**
2ขฎ 4466
กรุงเทพมหานคร
29
45,000
**
ฆณ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
8กก 4466
กรุงเทพมหานคร
30
99,000
*
9กฒ 4466
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
**
1ขจ 4466
กรุงเทพมหานคร
29
48,000
*
1ขธ 4466
กรุงเทพมหานคร
27
49,000
*
1ขร 4466
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
**
2ขฌ 4466
กรุงเทพมหานคร
29
48,000
**
9กม 4466
กรุงเทพมหานคร
35
85,000
*
8กส 4477
กรุงเทพมหานคร
38
65,000
**
8กษ 4477
กรุงเทพมหานคร
35
70,000
*
8กศ 4477
กรุงเทพมหานคร
38
70,000
8กอ 4477
กรุงเทพมหานคร
37
60,000
1ขฉ 4477
กรุงเทพมหานคร
30
43,000
**
1ขธ 4477
กรุงเทพมหานคร
29
42,000
***
2ขจ 4477
กรุงเทพมหานคร
32
51,500
**
2ขช 4477
กรุงเทพมหานคร
28
42,500
1ขว 4477
กรุงเทพมหานคร
31
42,000
2ขฎ 4477
กรุงเทพมหานคร
31
39,000
1ขฬ 4477
กรุงเทพมหานคร
30
41,000
2ขญ 4477
กรุงเทพมหานคร
30
40,000
**
9กบ 4477
กรุงเทพมหานคร
34
70,000
9กม 4477
กรุงเทพมหานคร
37
70,000
**
2ขฐ 4477
กรุงเทพมหานคร
35
39,000
2ขฌ 4477
กรุงเทพมหานคร
31
39,500
8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร
37
155,000
8กค 4488
กรุงเทพมหานคร
37
155,000
ฎง 4488
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
**
สช 4499
กรุงเทพมหานคร
35
225,000
***
9กฌ 4499
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
9กฐ 4499
กรุงเทพมหานคร
45
265,000
**
ชล 4499
กรุงเทพมหานคร
34
129,000
***
9กณ 4499
กรุงเทพมหานคร
41
245,000
9กด 4499
กรุงเทพมหานคร
37
111,000
*
2ขฎ 4545
กรุงเทพมหานคร
27
81,500
***
1ขช 4545
กรุงเทพมหานคร
23
195,000
*
1ขอ 4545
กรุงเทพมหานคร
27
165,000
**
1ขห 4545
กรุงเทพมหานคร
26
102,000
*
2ขฎ 4554
กรุงเทพมหานคร
27
63,000
*
1ขว 4554
กรุงเทพมหานคร
27
84,000
***
ษอ 4567
กรุงเทพมหานคร
32
250,000
*
ฎว 4567
กรุงเทพมหานคร
33
169,000
5กง 4567
กรุงเทพมหานคร
30
79,000
2ขจ 4646
กรุงเทพมหานคร
30
56,000
***
1ขภ 4646
กรุงเทพมหานคร
24
115,000
*
2ขฒ 4664
กรุงเทพมหานคร
27
45,000
**
1ขฉ 4664
กรุงเทพมหานคร
28
51,000
1ขฉ 4747
กรุงเทพมหานคร
30
44,000
2ขฎ 4747
กรุงเทพมหานคร
31
38,500
9กฎ 4747
กรุงเทพมหานคร
37
62,000
ฎต 4774
กรุงเทพมหานคร
30
89,000
**
ชม 4774
กรุงเทพมหานคร
29
135,000
**
2ขฐ 4774
กรุงเทพมหานคร
35
37,000
1ขฎ 4774
กรุงเทพมหานคร
30
42,000
*
ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร
33
145,000
สล 4848
กรุงเทพมหานคร
37
165,000
*
2ขฌ 4848
กรุงเทพมหานคร
33
53,000
*
2ขฉ 4848
กรุงเทพมหานคร
33
62,000
***
2ขญ 4848
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
*
1ขจ 4848
กรุงเทพมหานคร
33
65,000
สล 4884
กรุงเทพมหานคร
37
165,000
2ขช 4884
กรุงเทพมหานคร
30
55,000
**
1ขก 4884
กรุงเทพมหานคร
28
55,000
4กก 4884
กรุงเทพมหานคร
30
99,000
***
2ขญ 4884
กรุงเทพมหานคร
32
58,000
*
2ขฉ 4884
กรุงเทพมหานคร
33
55,000
1ขญ 4884
กรุงเทพมหานคร
31
55,000
2ขฆ 4884
กรุงเทพมหานคร
31
50,000
***
9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร
45
275,000
***
9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร
41
255,000
*
8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร
39
99,000
***
9กณ 4949
กรุงเทพมหานคร
41
245,000
2กช 4949
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
***
1ขต 4949
กรุงเทพมหานคร
32
81,500
**
2ขฌ 4949
กรุงเทพมหานคร
35
65,000
***
2ขช 4949
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
*
9กข 4994
กรุงเทพมหานคร
38
109,000
**
2ขฎ 4994
กรุงเทพมหานคร
35
49,000
*
9กช 4994
กรุงเทพมหานคร
38
105,000
1ขฉ 5000
กรุงเทพมหานคร
13
85,000
1ขฎ 5000
กรุงเทพมหานคร
13
82,000
*
2ขช 5000
กรุงเทพมหานคร
11
79,000
**
สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร
22
115,000
***
1ขอ 5005
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
**
2ขญ 5005
กรุงเทพมหานคร
18
43,000
**
2ขง 5005
กรุงเทพมหานคร
16
51,000
**
1ขฬ 5005
กรุงเทพมหานคร
18
48,000
***
1ขว 5050
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
**
2ขญ 5050
กรุงเทพมหานคร
18
43,500
**
ญย 5050
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
***
1ขส 5050
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
2ขฌ 5050
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
***
1ขอ 5050
กรุงเทพมหานคร
19
73,000
**
2ขช 5050
กรุงเทพมหานคร
16
59,000
5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร
21
115,000
**
1ขฒ 5115
กรุงเทพมหานคร
18
62,000
***
1ขห 5115
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
***
1ขฬ 5115
กรุงเทพมหานคร
20
67,000
**
1ขก 5115
กรุงเทพมหานคร
16
79,000
*
1ขบ 5115
กรุงเทพมหานคร
17
66,000
***
1ขษ 5151
กรุงเทพมหานคร
19
120,000
***
1ขห 5151
กรุงเทพมหานคร
20
79,000
***
1ขฮ 5151
กรุงเทพมหานคร
20
75,000
2ขฌ 5151
กรุงเทพมหานคร
21
54,000
1ขล 5151
กรุงเทพมหานคร
21
71,500
**
1ขท 5151
กรุงเทพมหานคร
16
92,000
1ขอ 5151
กรุงเทพมหานคร
21
125,000
**
1ขภ 5151
กรุงเทพมหานคร
16
83,000
2ขฆ 5225
กรุงเทพมหานคร
21
54,000
***
2ขฎ 5225
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
**
8กอ 5225
กรุงเทพมหานคร
29
83,000
***
2ขช 5225
กรุงเทพมหานคร
20
69,000
1ขษ 5252
กรุงเทพมหานคร
21
54,000
***
2ขง 5252
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
ญฒ 5252
กรุงเทพมหานคร
21
89,000
***
1ขข 5252
กรุงเทพมหานคร
19
154,000
***
2ขฎ 5252
กรุงเทพมหานคร
23
83,000
**
1ขฬ 5252
กรุงเทพมหานคร
22
50,000
**
ศม 5335
กรุงเทพมหานคร
28
129,000
**
2ขฎ 5335
กรุงเทพมหานคร
25
50,500
***
2ขฒ 5335
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
***
1ขณ 5335
กรุงเทพมหานคร
24
91,000
1ขบ 5353
กรุงเทพมหานคร
21
59,000
**
2ขฎ 5353
กรุงเทพมหานคร
25
59,000
*
2ขฉ 5445
กรุงเทพมหานคร
27
75,000
ศห 5445
กรุงเทพมหานคร
30
179,000
ศอ 5445
กรุงเทพมหานคร
31
179,000
*
ศย 5445
กรุงเทพมหานคร
33
179,000
**
1ขห 5445
กรุงเทพมหานคร
26
75,000
***
ศศ 5445
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
ชพ 5454
กรุงเทพมหานคร
28
219,000
**
2ขช 5500
กรุงเทพมหานคร
16
42,000
***
1ขล 5500
กรุงเทพมหานคร
19
63,000
*
1ขธ 5500
กรุงเทพมหานคร
17
55,000
1ขย 5500
กรุงเทพมหานคร
21
50,000
***
2ขฐ 5500
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
1ขว 5500
กรุงเทพมหานคร
19
63,000
*
1ขษ 5500
กรุงเทพมหานคร
17
45,500
**
1กค 5511
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
***
5กถ 5511
กรุงเทพมหานคร
19
110,000
*
1ขช 5511
กรุงเทพมหานคร
17
60,000
1ขว 5511
กรุงเทพมหานคร
21
51,500
*
1ขข 5511
กรุงเทพมหานคร
17
118,000
*
1ขบ 5511
กรุงเทพมหานคร
17
54,000
1ขอ 5511
กรุงเทพมหานคร
21
59,000
**
9กค 5511
กรุงเทพมหานคร
26
85,000
*
9กฉ 5511
กรุงเทพมหานคร
27
83,000
**
9กล 5511
กรุงเทพมหานคร
28
61,000
**
1ขก 5511
กรุงเทพมหานคร
16
69,000
***
2ขฎ 5522
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
***
1ขล 5522
กรุงเทพมหานคร
23
73,000
***
1ขษ 5533
กรุงเทพมหานคร
23
64,000
**
ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
**
5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร
29
145,000
**
8กศ 5544
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
*
2ขฉ 5544
กรุงเทพมหานคร
27
69,000
**
2ขจ 5544
กรุงเทพมหานคร
28
79,000
**
2ขญ 5544
กรุงเทพมหานคร
26
61,000
*
9กน 5544
กรุงเทพมหานคร
33
95,000
**
1ขย 5544
กรุงเทพมหานคร
29
60,500
***
2ขช 5544
กรุงเทพมหานคร
24
155,000
**
1กญ 5555
กรุงเทพมหานคร
26
790,000
5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร
30
2,650,000
***
1ขก 5555
กรุงเทพมหานคร
24
1,450,000
**
1ขฉ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
430,000
**
1ขฎ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
420,000
**
2ขช 5555
กรุงเทพมหานคร
26
360,000
**
ฆธ 5566
กรุงเทพมหานคร
29
299,000
**
1ขฆ 5566
กรุงเทพมหานคร
28
93,000
*
8กศ 5566
กรุงเทพมหานคร
38
99,900
4กธ 5566
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
**
2ขช 5566
กรุงเทพมหานคร
28
89,000
7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร
37
99,000
***
1ขฉ 5577
กรุงเทพมหานคร
32
60,000
***
2ขญ 5577
กรุงเทพมหานคร
32
57,000
**
1ขภ 5577
กรุงเทพมหานคร
28
51,000
*
1ขว 5577
กรุงเทพมหานคร
33
51,000
*
2ขฐ 5588
กรุงเทพมหานคร
39
70,000
*
2ขฒ 5588
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
**
2ขฎ 5588
กรุงเทพมหานคร
35
67,000
***
2ขช 5588
กรุงเทพมหานคร
32
135,000
**
8กว 5599
กรุงเทพมหานคร
43
139,000
*
2ขจ 5599
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
***
9กส 5599
กรุงเทพมหานคร
45
535,000
**
2ขฒ 5599
กรุงเทพมหานคร
35
85,000
*
1ขย 5599
กรุงเทพมหานคร
39
109,000
***
1ขณ 5599
กรุงเทพมหานคร
36
219,000
1ขว 5599
กรุงเทพมหานคร
37
123,000
1ขอ 5599
กรุงเทพมหานคร
37
119,000
**
1ขก 5656
กรุงเทพมหานคร
26
155,000
**
1ขค 5656
กรุงเทพมหานคร
29
113,000
**
1ขภ 5656
กรุงเทพมหานคร
26
94,000
9กฬ 5656
กรุงเทพมหานคร
37
146,000
**
2ขช 5656
กรุงเทพมหานคร
28
89,000
2ขฌ 5665
กรุงเทพมหานคร
31
75,000
6กย 5665
กรุงเทพมหานคร
37
175,000
6กถ 5665
กรุงเทพมหานคร
30
155,555
***
9กญ 5665
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
*
1ขง 5665
กรุงเทพมหานคร
27
95,000
**
2ขช 5665
กรุงเทพมหานคร
28
89,000
1ขณ 5665
กรุงเทพมหานคร
30
81,000
***
5กญ 5678
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
***
9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
***
9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
***
1ขศ 5678
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
***
6กผ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
1ขส 5678
กรุงเทพมหานคร
36
178,000
**
1ขช 5757
กรุงเทพมหานคร
29
55,000
**
9กก 5757
กรุงเทพมหานคร
35
129,000
***
2ขญ 5757
กรุงเทพมหานคร
32
59,000
***
1ขฬ 5757
กรุงเทพมหานคร
32
59,000
*
2ขฎ 5757
กรุงเทพมหานคร
33
42,500
***
1ขฮ 5757
กรุงเทพมหานคร
32
59,000
2ขง 5757
กรุงเทพมหานคร
30
50,000
*
2ขฎ 5775
กรุงเทพมหานคร
33
38,000
***
1ขห 5775
กรุงเทพมหานคร
32
55,000
*
1ขว 5775
กรุงเทพมหานคร
33
49,000
2ขง 5775
กรุงเทพมหานคร
30
50,000
2ขช 5775
กรุงเทพมหานคร
30
53,000
*
2ขฐ 5858
กรุงเทพมหานคร
39
65,000
*
2ขฒ 5858
กรุงเทพมหานคร
33
64,000
1ขข 5858
กรุงเทพมหานคร
31
133,000
*
ฎบ 5885
กรุงเทพมหานคร
33
129,000
*
2ขฐ 5885
กรุงเทพมหานคร
39
57,000
*
2ขฒ 5885
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
*
ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร
39
399,000
*
9กด 5959
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
***
ชว 5959
กรุงเทพมหานคร
36
450,000
*
1ขพ 5959
กรุงเทพมหานคร
39
134,000
***
1ขฉ 5959
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
2ขฉ 5959
กรุงเทพมหานคร
37
95,000
**
2ขฒ 5959
กรุงเทพมหานคร
35
92,000
*
1ขผ 5959
กรุงเทพมหานคร
39
135,000
1ขว 5959
กรุงเทพมหานคร
37
139,000
1ขอ 5959
กรุงเทพมหานคร
37
159,000
*
8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
ษห 5995
กรุงเทพมหานคร
37
215,000
*
ศค 5995
กรุงเทพมหานคร
39
395,000
**
9กฎ 5995
กรุงเทพมหานคร
43
189,000
***
2ขฐ 5995
กรุงเทพมหานคร
41
175,000
***
9กฒ 5995
กรุงเทพมหานคร
41
299,000
**
9กฬ 5995
กรุงเทพมหานคร
43
220,000
2ขฎ 5995
กรุงเทพมหานคร
37
79,000
*
1ขข 5995
กรุงเทพมหานคร
33
139,000
**
2ขฒ 5995
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
***
9กบ 5995
กรุงเทพมหานคร
40
299,000
1ขว 5995
กรุงเทพมหานคร
37
99,000
***
2ขญ 5995
กรุงเทพมหานคร
36
175,000
2ขฒ 6000
กรุงเทพมหานคร
13
49,000
1ขญ 6000
กรุงเทพมหานคร
13
69,000
***
2ขญ 6006
กรุงเทพมหานคร
20
44,000
2ขฉ 6006
กรุงเทพมหานคร
21
39,000
2ขฎ 6006
กรุงเทพมหานคร
21
36,500
**
2ขจ 6006
กรุงเทพมหานคร
22
39,000
***
1ขฎ 6006
กรุงเทพมหานคร
20
49,000
**
2ขฐ 6006
กรุงเทพมหานคร
25
39,000
**
9กค 6060
กรุงเทพมหานคร
26
88,000
***
1ขว 6116
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
1ขส 6116
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
***
2ขช 6116
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
***
2ขฎ 6116
กรุงเทพมหานคร
23
49,000
**
9กฌ 6116
กรุงเทพมหานคร
29
76,000
**
1กช 6161
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
**
1ขฌ 6161
กรุงเทพมหานคร
22
57,000
***
1ขฒ 6161
กรุงเทพมหานคร
20
54,000
***
1ขต 6161
กรุงเทพมหานคร
20
55,000
***
ฎม 6161
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
1ขธ 6161
กรุงเทพมหานคร
21
55,000
**
2ขฉ 6226
กรุงเทพมหานคร
25
62,000
**
2ขฌ 6226
กรุงเทพมหานคร
25
58,000
2ขก 6226
กรุงเทพมหานคร
21
58,000
***
2ขฒ 6262
กรุงเทพมหานคร
23
92,000
1ขบ 6262
กรุงเทพมหานคร
21
55,500
1ขข 6262
กรุงเทพมหานคร
21
115,000
***
7กพ 6262
กรุงเทพมหานคร
32
59,000
**
2ขช 6262
กรุงเทพมหานคร
22
73,000
*
1ขย 6262
กรุงเทพมหานคร
27
55,500
**
2ขญ 6336
กรุงเทพมหานคร
26
56,500
**
2ขฒ 6336
กรุงเทพมหานคร
25
57,000
**
1ขฎ 6336
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
**
2ขญ 6363
กรุงเทพมหานคร
26
62,000
***
2ขช 6363
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
*
2ขฒ 6446
กรุงเทพมหานคร
27
45,000
2ขจ 6446
กรุงเทพมหานคร
30
48,000
**
2ขฎ 6446
กรุงเทพมหานคร
29
43,000
**
2ขฎ 6464
กรุงเทพมหานคร
29
48,000
**
1ขต 6464
กรุงเทพมหานคร
26
49,000
*
1ขธ 6464
กรุงเทพมหานคร
27
50,000
**
2ขญ 6464
กรุงเทพมหานคร
28
48,000
*
2ขฐ 6464
กรุงเทพมหานคร
33
48,000
2ขฉ 6556
กรุงเทพมหานคร
31
63,000
*
8กส 6556
กรุงเทพมหานคร
38
155,000
2ขฎ 6556
กรุงเทพมหานคร
31
63,000
**
1ขฆ 6556
กรุงเทพมหานคร
28
93,000
9กน 6556
กรุงเทพมหานคร
37
149,000
**
2ขช 6556
กรุงเทพมหานคร
28
89,000
**
2ขฐ 6556
กรุงเทพมหานคร
35
62,000
*
1ขย 6556
กรุงเทพมหานคร
33
68,000
*
9กอ 6565
กรุงเทพมหานคร
38
145,000
1ขว 6565
กรุงเทพมหานคร
31
89,000
7กด 6565
กรุงเทพมหานคร
31
69,000
**
1ขท 6600
กรุงเทพมหานคร
16
46,000
***
ฎณ 6611
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
**
9กฌ 6611
กรุงเทพมหานคร
29
63,000
***
1ขส 6611
กรุงเทพมหานคร
24
86,000
**
2ขจ 6622
กรุงเทพมหานคร
26
65,000
**
2ขช 6622
กรุงเทพมหานคร
22
59,000
***
1ขธ 6622
กรุงเทพมหานคร
23
83,000
**
2ขฎ 6622
กรุงเทพมหานคร
25
51,500
***
1ขต 6633
กรุงเทพมหานคร
24
90,000
6กน 6633
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
**
2ขฒ 6633
กรุงเทพมหานคร
25
52,000
*
2ขฎ 6633
กรุงเทพมหานคร
27
48,000
**
9กภ 6633
กรุงเทพมหานคร
29
75,000
**
1ขก 6633
กรุงเทพมหานคร
22
65,000
*
1ขจ 6633
กรุงเทพมหานคร
27
60,000
**
ฌฬ 6633
กรุงเทพมหานคร
28
125,000
**
1ขณ 6633
กรุงเทพมหานคร
26
53,000
**
2ขฆ 6633
กรุงเทพมหานคร
25
56,000
**
2ขญ 6644
กรุงเทพมหานคร
28
48,000
***
1กบ 6644
กรุงเทพมหานคร
24
99,999
*
2ขฒ 6644
กรุงเทพมหานคร
27
44,000
***
9กค 6655
กรุงเทพมหานคร
36
235,000
***
5กค 6655
กรุงเทพมหานคร
32
195,000
**
2ขฐ 6655
กรุงเทพมหานคร
35
59,000
**
2ขช 6655
กรุงเทพมหานคร
28
74,000
**
9กฆ 6655
กรุงเทพมหานคร
35
85,000
1ขฌ 6655
กรุงเทพมหานคร
30
68,000
1ขว 6655
กรุงเทพมหานคร
31
68,000
8กษ 6666
กรุงเทพมหานคร
37
695,000
***
1ขฐ 6666
กรุงเทพมหานคร
36
950,000
**
1ขผ 6666
กรุงเทพมหานคร
35
330,000
***
1ขฉ 6666
กรุงเทพมหานคร
32
695,000
**
1ขพ 6666
กรุงเทพมหานคร
35
350,000
**
1ขบ 6666
กรุงเทพมหานคร
29
399,000
***
2ขช 6677
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
**
1ขล 6677
กรุงเทพมหานคร
35
46,000
2ขฌ 6688
กรุงเทพมหานคร
37
86,500
***
1ขฌ 6688
กรุงเทพมหานคร
36
230,000
*
2ขฉ 6699
กรุงเทพมหานคร
39
75,000
***
2ขช 6699
กรุงเทพมหานคร
36
145,000
***
9กณ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
455,000
***
9กท 6699
กรุงเทพมหานคร
41
465,000
*
9กพ 6699
กรุงเทพมหานคร
48
275,000
*
1ขจ 6699
กรุงเทพมหานคร
39
110,000
*
1ขฉ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
108,000
**
9กส 6699
กรุงเทพมหานคร
47
210,000
***
9กฬ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
445,000
***
9กอ 6699
กรุงเทพมหานคร
46
395,000
***
9กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
*
1ขฎ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
95,000
*
1ขว 6699
กรุงเทพมหานคร
39
92,000
*
2ขญ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
83,000
*
1ขฬ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
85,000
*
1ขฌ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
104,000
*
ฎพ 6767
กรุงเทพมหานคร
39
69,000
*
2ขฒ 6767
กรุงเทพมหานคร
33
42,000
*
9กข 6767
กรุงเทพมหานคร
38
83,000
9กภ 6767
กรุงเทพมหานคร
37
77,000
**
9กศ 6767
กรุงเทพมหานคร
43
73,000
***
9กษ 6767
กรุงเทพมหานคร
40
93,000
1ขง 6767
กรุงเทพมหานคร
31
49,000
***
1ขส 6776
กรุงเทพมหานคร
36
74,000
*
2ขฒ 6776
กรุงเทพมหานคร
33
39,000
***
2ขช 6776
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
1ขผ 6776
กรุงเทพมหานคร
37
38,000
1ขภ 6776
กรุงเทพมหานคร
30
46,000
**
2ขญ 6776
กรุงเทพมหานคร
34
37,000
***
9กช 6789
กรุงเทพมหานคร
42
550,000
***
1ขต 6789
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
6กธ 6789
กรุงเทพมหานคร
41
299,000
***
9กถ 6789
กรุงเทพมหานคร
41
399,000
*
1ขฉ 6789
กรุงเทพมหานคร
38
179,000
***
9กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร
45
499,000
***
9กน 6789
กรุงเทพมหานคร
45
499,000
***
8กก 6789
กรุงเทพมหานคร
40
550,000
1ขธ 6789
กรุงเทพมหานคร
37
185,000
*
2ขฌ 6789
กรุงเทพมหานคร
39
134,000
***
2ขช 6789
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
1ขร 6789
กรุงเทพมหานคร
37
185,000
***
1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร
32
195,000
***
9กธ 6868
กรุงเทพมหานคร
42
265,000
**
9กฐ 6868
กรุงเทพมหานคร
47
165,000
*
1ขย 6868
กรุงเทพมหานคร
39
108,000
***
1ขฉ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
***
1ขณ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
235,000
1ขล 6868
กรุงเทพมหานคร
37
105,000
**
1ขญ 6868
กรุงเทพมหานคร
35
128,000
***
1ขฎ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
170,000
***
8กส 6886
กรุงเทพมหานคร
44
179,000
***
9กศ 6886
กรุงเทพมหานคร
45
175,000
2ขฎ 6886
กรุงเทพมหานคร
37
54,000
***
1ขณ 6886
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
***
1ขท 6886
กรุงเทพมหานคร
32
95,000
*
1ขข 6886
กรุงเทพมหานคร
33
120,000
**
2ขช 6886
กรุงเทพมหานคร
34
75,000
***
1ขฌ 6886
กรุงเทพมหานคร
36
120,000
**
1ขธ 6886
กรุงเทพมหานคร
35
89,000
***
7กษ 6886
กรุงเทพมหานคร
40
99,900
***
1ขต 6969
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กด 6969
กรุงเทพมหานคร
41
499,000
1ขธ 6969
กรุงเทพมหานคร
37
195,000
*
9กพ 6969
กรุงเทพมหานคร
48
365,000
***
9กษ 6969
กรุงเทพมหานคร
44
375,000
**
9กส 6969
กรุงเทพมหานคร
47
335,000
**
9กฒ 6969
กรุงเทพมหานคร
43
295,000
2ขฒ 6969
กรุงเทพมหานคร
37
82,000
*
1ขห 6969
กรุงเทพมหานคร
38
120,000
*
1ขฬ 6969
กรุงเทพมหานคร
38
115,000
***
2ขช 6969
กรุงเทพมหานคร
36
285,000
*
1ขฮ 6969
กรุงเทพมหานคร
38
116,000
**
1ขท 6969
กรุงเทพมหานคร
34
136,000
**
1ขภ 6969
กรุงเทพมหานคร
34
135,000
***
9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร
45
285,000
***
1ขต 6996
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
1ขษ 6996
กรุงเทพมหานคร
37
81,500
*
9กพ 6996
กรุงเทพมหานคร
48
175,000
*
1ขจ 6996
กรุงเทพมหานคร
39
92,000
*
1ขห 6996
กรุงเทพมหานคร
38
72,000
*
9กฐ 6996
กรุงเทพมหานคร
49
160,000
**
9กส 6996
กรุงเทพมหานคร
47
157,000
*
1ขว 6996
กรุงเทพมหานคร
39
95,000
1ขข 7000
กรุงเทพมหานคร
12
103,000
***
1ขฎ 7000
กรุงเทพมหานคร
15
80,000
**
2ขฎ 7000
กรุงเทพมหานคร
16
62,000
***
9กฒ 7000
กรุงเทพมหานคร
20
120,000
**
9กถ 7000
กรุงเทพมหานคร
18
95,000
***
1ขฮ 7000
กรุงเทพมหานคร
15
83,000
*
2ขจ 7000
กรุงเทพมหานคร
17
59,000
**
1ขถ 7007
กรุงเทพมหานคร
18
45,000
***
2ขฌ 7007
กรุงเทพมหานคร
23
50,500
***
1ขข 7007
กรุงเทพมหานคร
19
118,000
1ขธ 7007
กรุงเทพมหานคร
21
52,000
***
1ขส 7070
กรุงเทพมหานคร
24
79,000
***
1ขอ 7070
กรุงเทพมหานคร
23
56,000
***
2ขฌ 7070
กรุงเทพมหานคร
23
51,500
***
1ขท 7117
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
***
1ขห 7117
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
***
1ขฮ 7117
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
**
1ขจ 7117
กรุงเทพมหานคร
25
61,000
***
1ขน 7117
กรุงเทพมหานคร
24
90,000
1ขง 7171
กรุงเทพมหานคร
21
58,000
***
2ขญ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
65,000
***
1ขษ 7171
กรุงเทพมหานคร
23
73,000
**
1ขฆ 7171
กรุงเทพมหานคร
22
69,000
*
1ขผ 7171
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
***
1ขก 7171
กรุงเทพมหานคร
20
68,000
1ขบ 7171
กรุงเทพมหานคร
21
54,000
***
1ขฎ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
***
1ขณ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
1ขด 7171
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
*
1ขพ 7171
กรุงเทพมหานคร
27
53,000
***
1ขห 7171
กรุงเทพมหานคร
24
77,500
**
2ขฐ 7171
กรุงเทพมหานคร
29
42,000
***
1ขต 7227
กรุงเทพมหานคร
24
105,000
**
2กฎ 7227
กรุงเทพมหานคร
26
69,000
**
2ขญ 7227
กรุงเทพมหานคร
26
56,500
**
1ขญ 7227
กรุงเทพมหานคร
25
65,000
*
1ขล 7227
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
**
2ขฎ 7337
กรุงเทพมหานคร
29
35,000
***
1ขท 7337
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
1ขภ 7337
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
*
1ขธ 7337
กรุงเทพมหานคร
27
44,000
**
1ขล 7337
กรุงเทพมหานคร
29
41,500
**
1ขฆ 7337
กรุงเทพมหานคร
26
44,000
***
1ขท 7373
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
**
2ขฎ 7373
กรุงเทพมหานคร
29
37,000
*
9กฐ 7373
กรุงเทพมหานคร
39
61,000
***
1ขภ 7373
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
1ขย 7373
กรุงเทพมหานคร
31
44,000
**
1ขล 7373
กรุงเทพมหานคร
29
41,500
ญฮ 7447
กรุงเทพมหานคร
31
79,000
**
6กฬ 7447
กรุงเทพมหานคร
34
50,000
***
1ขส 7474
กรุงเทพมหานคร
32
56,000
*
1ขผ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
42,000
*
1ขพ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
43,000
***
1ขศ 7474
กรุงเทพมหานคร
32
55,000
**
2ขฐ 7474
กรุงเทพมหานคร
35
39,000
***
2ขญ 7557
กรุงเทพมหานคร
32
51,500
**
1ขภ 7557
กรุงเทพมหานคร
28
51,000
**
ชย 7575
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
2ขช 7575
กรุงเทพมหานคร
30
49,000
***
1ขฮ 7575
กรุงเทพมหานคร
32
57,000
*
9กฎ 7575
กรุงเทพมหานคร
39
74,000
*
1ขว 7575
กรุงเทพมหานคร
33
49,000
***
6กฉ 7575
กรุงเทพมหานคร
36
79,000
*
2ขฌ 7575
กรุงเทพมหานคร
33
45,000
***
2ขญ 7575
กรุงเทพมหานคร
32
57,000
***
6กต 7667
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
**
2ขฎ 7667
กรุงเทพมหานคร
35
37,000
***
2ขจ 7667
กรุงเทพมหานคร
36
69,000
9กภ 7667
กรุงเทพมหานคร
37
69,000
**
9กศ 7667
กรุงเทพมหานคร
43
65,000
1ขภ 7667
กรุงเทพมหานคร
30
45,000
1ขย 7667
กรุงเทพมหานคร
37
38,000
***
1ขส 7667
กรุงเทพมหานคร
36
75,500
*
2ขฆ 7667
กรุงเทพมหานคร
33
45,000
***
1ขส 7676
กรุงเทพมหานคร
36
75,000
***
1ขศ 7676
กรุงเทพมหานคร
36
73,500
*
2ขฒ 7676
กรุงเทพมหานคร
33
39,000
***
2ขช 7676
กรุงเทพมหานคร
32
59,000
*
1ขษ 7676
กรุงเทพมหานคร
33
38,000
**
1ขภ 7700
กรุงเทพมหานคร
18
45,000
**
1ขย 7700
กรุงเทพมหานคร
25
45,000
**
9กฌ 7700
กรุงเทพมหานคร
29
58,000
***
2ขจ 7700
กรุงเทพมหานคร
24
70,000
***
2ขช 7700
กรุงเทพมหานคร
20
44,000
***
2ขฉ 7700
กรุงเทพมหานคร
23
50,500
***
2ขฎ 7700
กรุงเทพมหานคร
23
45,000
***
1ขศ 7700
กรุงเทพมหานคร
24
81,000
***
1ขส 7700
กรุงเทพมหานคร
24
83,000
***
1ขถ 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขค 7711
กรุงเทพมหานคร
23
86,000
***
1ขด 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขณ 7711
กรุงเทพมหานคร
24
82,000
***
1ขธ 7711
กรุงเทพมหานคร
23
67,000
**
1ขว 7711
กรุงเทพมหานคร
25
48,000
**
9กฒ 7711
กรุงเทพมหานคร
29
62,000
**
2ขช 7711
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
***
1ขฌ 7711
กรุงเทพมหานคร
24
92,000
*
1ขย 7711
กรุงเทพมหานคร
27
55,000
สห 7722
กรุงเทพมหานคร
30
125,000
**
ฆศ 7722
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
*
ศย 7722
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
**
1ขท 7722
กรุงเทพมหานคร
22
53,000
**
1ขภ 7722
กรุงเทพมหานคร
22
53,000
**
2ขจ 7722
กรุงเทพมหานคร
28
63,000
***
1ขท 7733
กรุงเทพมหานคร
24
77,000
1ขย 7733
กรุงเทพมหานคร
31
39,000
**
1ขล 7733
กรุงเทพมหานคร
29
41,500
**
2ขฌ 7733
กรุงเทพมหานคร
29
37,000
**
4กร 7733
กรุงเทพมหานคร
29
42,000
ญค 7744
กรุงเทพมหานคร
30
89,000
**
9กช 7744
กรุงเทพมหานคร
34
70,000
**
2ขฐ 7744
กรุงเทพมหานคร
35
38,000
**
ฆฆ 7744
กรุงเทพมหานคร
28
349,000
2ขช 7755
กรุงเทพมหานคร
30
48,000
*
2ขฌ 7755
กรุงเทพมหานคร
33
43,000
***
2ขจ 7766
กรุงเทพมหานคร
36
66,000
9กภ 7766
กรุงเทพมหานคร
37
69,000
1ขง 7766
กรุงเทพมหานคร
31
48,000
***
1ขส 7766
กรุงเทพมหานคร
36
78,000
***
2ขช 7766
กรุงเทพมหานคร
32
65,000
ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร
37
3,400,000
**
ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร
35
3,450,000
***
1ขฎ 7777
กรุงเทพมหานคร
36
520,000
***
1ขห 7777
กรุงเทพมหานคร
36
499,000
1ขว 7777
กรุงเทพมหานคร
37
419,999
***
1ขฬ 7777
กรุงเทพมหานคร
36
499,000
**
8กษ 7788
กรุงเทพมหานคร
43
169,000
***
9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
199,000
***
8กส 7788
กรุงเทพมหานคร
46
245,000
***
8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
2ขช 7788
กรุงเทพมหานคร
36
117,000
***
8กศ 7788
กรุงเทพมหานคร
46
235,000
2ขฒ 7788
กรุงเทพมหานคร
37
62,000
*
2ขฎ 7788
กรุงเทพมหานคร
39
62,000
*
1ขฬ 7788
กรุงเทพมหานคร
38
66,000
*
1ขณ 7788
กรุงเทพมหานคร
38
73,000
*
1ขว 7788
กรุงเทพมหานคร
39
74,000
1ขษ 7788
กรุงเทพมหานคร
37
67,000
*
2ขญ 7788
กรุงเทพมหานคร
38
65,000
**
9กม 7799
กรุงเทพมหานคร
47
185,000
***
9กญ 7799
กรุงเทพมหานคร
46
199,000
*
2ขฆ 7799
กรุงเทพมหานคร
39
64,000
***
9กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
9กต 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
*
2ขฒ 7799
กรุงเทพมหานคร
39
67,000
***
2ขฎ 7799
กรุงเทพมหานคร
41
99,000
**
1ขผ 7799
กรุงเทพมหานคร
43
75,000
***
1ขฬ 7799
กรุงเทพมหานคร
40
92,000
***
1ขฮ 7799
กรุงเทพมหานคร
40
92,000
**
9กณ 7799
กรุงเทพมหานคร
47
149,000
***
1ขท 7799
กรุงเทพมหานคร
36
130,000
**
1ขพ 7799
กรุงเทพมหานคร
43
85,000
***
1ขว 7799
กรุงเทพมหานคร
41
115,000
***
2ขฌ 7799
กรุงเทพมหานคร
41
102,000
*
2ขช 7799
กรุงเทพมหานคร
38
79,000
***
2ขช 7878
กรุงเทพมหานคร
36
127,000
*
2ขฌ 7878
กรุงเทพมหานคร
39
67,000
2ขฒ 7878
กรุงเทพมหานคร
37
60,000
*
1ขฮ 7878
กรุงเทพมหานคร
38
68,000
**
1กฒ 7887
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
**
1ขข 7887
กรุงเทพมหานคร
35
108,000
**
ฎพ 7887
กรุงเทพมหานคร
43
135,000
**
9กฒ 7887
กรุงเทพมหานคร
43
99,000
*
1ขฎ 7887
กรุงเทพมหานคร
38
56,000
***
9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร
45
335,000
***
2ขฎ 7979
กรุงเทพมหานคร
41
170,000
**
9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร
47
185,000
**
9กด 7979
กรุงเทพมหานคร
43
159,000
***
1ขศ 7979
กรุงเทพมหานคร
42
136,000
***
1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
*
2ขฒ 7979
กรุงเทพมหานคร
39
69,000
1ขข 7979
กรุงเทพมหานคร
37
136,000
***
1ขห 7979
กรุงเทพมหานคร
40
91,000
***
1ขฮ 7979
กรุงเทพมหานคร
40
99,000
**
9กภ 7979
กรุงเทพมหานคร
43
152,000
*
2ขช 7979
กรุงเทพมหานคร
38
89,000
*
1ขธ 7979
กรุงเทพมหานคร
39
91,500
*
2ขง 7979
กรุงเทพมหานคร
38
71,500
**
1ขพ 7979
กรุงเทพมหานคร
43
90,000
***
2ขฌ 7979
กรุงเทพมหานคร
41
108,000
***
2ขค 7979
กรุงเทพมหานคร
40
85,000
***
8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร
45
215,000
**
9กด 7997
กรุงเทพมหานคร
43
92,000
*
ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร
38
790,000
**
ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
355,000
***
ฌฬ 7997
กรุงเทพมหานคร
42
220,000
*
2ขฆ 7997
กรุงเทพมหานคร
39
62,000
***
ษม 7997
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
1ขภ 7997
กรุงเทพมหานคร
36
108,000
***
1ขฮ 7997
กรุงเทพมหานคร
40
81,500
**
9กณ 7997
กรุงเทพมหานคร
47
114,000
*
9กส 7997
กรุงเทพมหานคร
49
97,000
***
8กฆ 8000
กรุงเทพมหานคร
20
190,000
***
9กจ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
295,000
*
2ขฌ 8000
กรุงเทพมหานคร
17
98,000
***
9กว 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
***
9กอ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
**
2ขฎ 8008
กรุงเทพมหานคร
25
48,000
***
1ขท 8008
กรุงเทพมหานคร
20
72,000
***
ญฒ 8080
กรุงเทพมหานคร
23
155,000
**
9กฐ 8080
กรุงเทพมหานคร
35
79,000
**
1กย 8080
กรุงเทพมหานคร
26
79,000
***
2ขญ 8080
กรุงเทพมหานคร
24
82,000
***
1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
**
9กฆ 8080
กรุงเทพมหานคร
29
79,000
***
1ขฬ 8080
กรุงเทพมหานคร
24
97,000
**
2ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
**
2ขช 8080
กรุงเทพมหานคร
22
59,000
***
8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
215,000
8กร 8118
กรุงเทพมหานคร
31
235,000
**
8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร
28
215,000
***
ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
275,000
***
8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
229,000
***
1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
***
7กล 8118
กรุงเทพมหานคร
32
89,000
**
1ขฎ 8118
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
**
1ขฌ 8118
กรุงเทพมหานคร
26
128,000
***
1ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร
24
275,000
*
1ขจ 8118
กรุงเทพมหานคร
27
128,000
**
1ขด 8118
กรุงเทพมหานคร
22
102,000
**
1ขธ 8118
กรุงเทพมหานคร
25
110,000
***
1ขบ 8118
กรุงเทพมหานคร
23
145,000
**
1ขผ 8118
กรุงเทพมหานคร
29
95,000
ศห 8118
กรุงเทพมหานคร
30
159,000
**
2ขฒ 8118
กรุงเทพมหานคร
25
59,000
**
1ขย 8118
กรุงเทพมหานคร
29
99,900
*
2ขฎ 8118
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
**
1ขศ 8118
กรุงเทพมหานคร
28
92,000
***
1ขฒ 8118
กรุงเทพมหานคร
24
181,000
**
1ขณ 8118
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
*
1ขล 8118
กรุงเทพมหานคร
27
102,000
**
2ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร
25
78,000
**
2ขค 8118
กรุงเทพมหานคร
26
79,000
***
1ขฒ 8181
กรุงเทพมหานคร
24
175,000
ฌส 8181
กรุงเทพมหานคร
30
179,000
**
1ขฌ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
**
1ขฉ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
118,000
***
1ขง 8181
กรุงเทพมหานคร
23
164,000
***
1ขฆ 8181
กรุงเทพมหานคร
24
205,000
***
1ขต 8181
กรุงเทพมหานคร
24
189,000
1ขฐ 8181
กรุงเทพมหานคร
30
105,000
***
1ขช 8181
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
**
1ขณ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
106,000
**
1ขด 8181
กรุงเทพมหานคร
22
100,000
*
1ขว 8181
กรุงเทพมหานคร
27
88,000
**
1ขธ 8181
กรุงเทพมหานคร
25
105,000
**
1ขฬ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
81,500
**
1ขฮ 8181
กรุงเทพมหานคร
26
78,000
**
2ขจ 8181
กรุงเทพมหานคร
28
62,000
***
2ขช 8181
กรุงเทพมหานคร
24
110,000
*
ฎช 8228
กรุงเทพมหานคร
27
150,000
***
สฉ 8228
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
**
2ขฌ 8228
กรุงเทพมหานคร
29
70,000
**
2กฒ 8228
กรุงเทพมหานคร
26
89,000
*
1ขธ 8228
กรุงเทพมหานคร
27
72,000
**
1ขฉ 8282
กรุงเทพมหานคร
28
69,000
*
2ขฒ 8282
กรุงเทพมหานคร
27
65,000
***
8กฮ 8338
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
**
1ขฆ 8338
กรุงเทพมหานคร
28
58,000
***
2ขจ 8338
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
2ขญ 8338
กรุงเทพมหานคร
30
51,500
ญธ 8383
กรุงเทพมหานคร
30
120,000
2ขฎ 8383
กรุงเทพมหานคร
31
46,000
**
2ขช 8383
กรุงเทพมหานคร
28
59,000
**
9กต 8383
กรุงเทพมหานคร
35
86,000
*
9กล 8383
กรุงเทพมหานคร
38
68,000
2ขฌ 8383
กรุงเทพมหานคร
31
46,500
***
8กถ 8383
กรุงเทพมหานคร
32
110,000
2ขช 8448
กรุงเทพมหานคร
30
62,000
*
2ขฎ 8484
กรุงเทพมหานคร
33
48,000
*
2ขฌ 8484
กรุงเทพมหานคร
33
50,000
1ขฆ 8484
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
*
2ขฉ 8484
กรุงเทพมหานคร
33
48,000
*
2ขฒ 8558
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
1ขภ 8558
กรุงเทพมหานคร
30
83,000
**
2ขฎ 8558
กรุงเทพมหานคร
35
63,000
***
2ขช 8558
กรุงเทพมหานคร
32
102,500
*
2ขฐ 8585
กรุงเทพมหานคร
39
62,000
*
2ขฒ 8585
กรุงเทพมหานคร
33
60,000
***
7กช 8585
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
*
1กต 8668
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
*
5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร
39
119,000
2ขฎ 8668
กรุงเทพมหานคร
37
66,000
**
2ขฒ 8668
กรุงเทพมหานคร
35
64,000
***
1ขห 8668
กรุงเทพมหานคร
36
118,000
1ขอ 8668
กรุงเทพมหานคร
37
85,000
*
1ขศ 8668
กรุงเทพมหานคร
38
79,000
**
9กฎ 8668
กรุงเทพมหานคร
43
110,000
***
1ขด 8668
กรุงเทพมหานคร
32
120,000
***
1ขก 8686
กรุงเทพมหานคร
32
145,000
2ขฎ 8686
กรุงเทพมหานคร
37
65,000
***
2ขญ 8686
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
***
6กฬ 8686
กรุงเทพมหานคร
40
199,000
2ขฌ 8686
กรุงเทพมหานคร
37
65,000
***
9กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร
45
195,000
***
1กษ 8778
กรุงเทพมหานคร
36
135,000
**
1ขข 8778
กรุงเทพมหานคร
35
138,000
**
9กฒ 8778
กรุงเทพมหานคร
43
125,000
***
ฎฮ 8778
กรุงเทพมหานคร
40
189,000
***
9กฮ 8778
กรุงเทพมหานคร
45
177,000
***
2ขช 8787
กรุงเทพมหานคร
36
113,000
**
2ขฐ 8787
กรุงเทพมหานคร
43
56,000
**
1ขข 8787
กรุงเทพมหานคร
35
126,000
*
2ขญ 8787
กรุงเทพมหานคร
38
59,000
*
2ขฉ 8787
กรุงเทพมหานคร
39
62,000
*
2ขฌ 8787
กรุงเทพมหานคร
39
57,000
***
1ขฬ 8800
กรุงเทพมหานคร
24
91,000
*
ศง 8811
กรุงเทพมหานคร
27
169,000
สณ 8811
กรุงเทพมหานคร
30
169,000
**
ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร
26
395,000
*
ฌษ 8811
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
**
1ขด 8811
กรุงเทพมหานคร
22
81,000
***
1ขบ 8811
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
*
1ขว 8811
กรุงเทพมหานคร
27
77,500
**
1ขฬ 8811
กรุงเทพมหานคร
26
68,500
**
2ขฆ 8811
กรุงเทพมหานคร
25
67,000
***
2ขช 8811
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
**
2ขจ 8811
กรุงเทพมหานคร
28
67,000
***
1ขต 8811
กรุงเทพมหานคร
24
150,000
***
1ขฆ 8811
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
**
2ขฌ 8822
กรุงเทพมหานคร
29
56,000
**
1ขล 8822
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
**
1ขว 8822
กรุงเทพมหานคร
29
59,000
***
2ขญ 8844
กรุงเทพมหานคร
32
58,000
*
2ขฌ 8844
กรุงเทพมหานคร
33
53,000
1ขต 8844
กรุงเทพมหานคร
30
53,000
***
8กฆ 8844
กรุงเทพมหานคร
36
129,000
**
ญส 8844
กรุงเทพมหานคร
35
99,900
*
8กฉ 8844
กรุงเทพมหานคร
38
89,900
1ขญ 8844
กรุงเทพมหานคร
31
55,500
*
2ขฐ 8855
กรุงเทพมหานคร
39
62,000
2ขฎ 8866
กรุงเทพมหานคร
37
59,000
***
1ขภ 8866
กรุงเทพมหานคร
32
102,000
*
2ขฉ 8877
กรุงเทพมหานคร
39
62,000
2ขฆ 8877
กรุงเทพมหานคร
37
52,000
**
2ขฐ 8877
กรุงเทพมหานคร
43
54,000
***
2ขจ 8877
กรุงเทพมหานคร
40
79,000
2ขฒ 8877
กรุงเทพมหานคร
37
52,000
***
1ขต 8877
กรุงเทพมหานคร
36
91,000
***
ฎล 8877
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
2ขช 8877
กรุงเทพมหานคร
36
103,000
***
8กธ 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,500,000
***
8กร 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,800,000
***
1กข 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,650,000
***
8กฬ 8888
กรุงเทพมหานคร
46
5,200,000
*
1ขต 8888
กรุงเทพมหานคร
38
750,000
***
1ขศ 8888
กรุงเทพมหานคร
42
950,000
***
1ขถ 8888
กรุงเทพมหานคร
36
950,000
***
ฆด 8888
กรุงเทพมหานคร
36
9,900,000
1ขบ 8888
กรุงเทพมหานคร
37
750,000
***
1ขด 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,450,000
***
1ขล 8888
กรุงเทพมหานคร
41
960,000
***
6กณ 8888
กรุงเทพมหานคร
44
890,000
*
9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
495,000
**
9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร
47
465,000
***
1ขผ 8899
กรุงเทพมหานคร
45
299,000
*
9กร 8899
กรุงเทพมหานคร
48
525,000
*
9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
495,000
***
9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร
51
695,000
**
9กผ 8899
กรุงเทพมหานคร
52
570,000
***
1ขต 8899
กรุงเทพมหานคร
40
250,000
**
2ขฐ 8899
กรุงเทพมหานคร
47
179,000
***
2ขฒ 8899
กรุงเทพมหานคร
41
235,000
**
9กฆ 8989
กรุงเทพมหานคร
47
600,000
*
1ขข 8989
กรุงเทพมหานคร
39
325,000
***
1ขน 8989
กรุงเทพมหานคร
42
275,000
**
9กผ 8989
กรุงเทพมหานคร
52
570,000
**
9กต 8989
กรุงเทพมหานคร
47
590,000
**
9กฒ 8989
กรุงเทพมหานคร
47
590,000
***
1ขฌ 8989
กรุงเทพมหานคร
42
299,000
***
ฎต 8989
กรุงเทพมหานคร
42
799,000
*
9กม 8998
กรุงเทพมหานคร
49
440,000
***
3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร
40
299,000
***
1ขญ 8998
กรุงเทพมหานคร
41
239,000
**
2ขฉ 8998
กรุงเทพมหานคร
43
180,000
**
9กฒ 8998
กรุงเทพมหานคร
47
410,000
**
2ขฌ 8998
กรุงเทพมหานคร
43
178,000
***
2ขฒ 8998
กรุงเทพมหานคร
41
205,000
***
9กฬ 9000
กรุงเทพมหานคร
24
465,000
***
9กม 9000
กรุงเทพมหานคร
24
495,000
ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร
12
295,000
***
ฎม 9000
กรุงเทพมหานคร
19
355,000
**
9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
9กช 9000
กรุงเทพมหานคร
21
355,000
9กข 9000
กรุงเทพมหานคร
21
355,000
***
9กท 9000
กรุงเทพมหานคร
20
385,000
***
9กน 9000
กรุงเทพมหานคร
24
485,000
***
2ขช 9000
กรุงเทพมหานคร
15
165,000
**
9กส 9000
กรุงเทพมหานคร
26
335,000
**
2ขฉ 9000
กรุงเทพมหานคร
18
82,000
**
1ขว 9000
กรุงเทพมหานคร
18
97,500
**
2ขฌ 9000
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
*
1ขฌ 9000
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
**
9กภ 9009
กรุงเทพมหานคร
29
195,000
*
9กม 9009
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
9กช 9009
กรุงเทพมหานคร
30
155,000
*
2ขฌ 9009
กรุงเทพมหานคร
27
58,000
**
1ขฉ 9009
กรุงเทพมหานคร
26
72,000
**
9กว 9009
กรุงเทพมหานคร
34
175,000
7กฉ 9009
กรุงเทพมหานคร
31
65,000
**
2ขญ 9009
กรุงเทพมหานคร
26
62,000
***
1กต 9009
กรุงเทพมหานคร
23
95,555
***
2ขช 9009
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
***
2ขง 9090
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
1ขต 9090
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
**
1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
9กช 9090
กรุงเทพมหานคร
30
120,000
**
1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
*
2ขฌ 9090
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
*
2ขฉ 9090
กรุงเทพมหานคร
27
54,000
ชผ 9119
กรุงเทพมหานคร
30
179,000
*
8กฐ 9119
กรุงเทพมหานคร
38
125,000
9กท 9119
กรุงเทพมหานคร
31
245,000
***
9กล 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กว 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
ฎว 9119
กรุงเทพมหานคร
31
189,000
***
9กอ 9119
กรุงเทพมหานคร
36
285,000
*
1ขค 9119
กรุงเทพมหานคร
27
109,000
***
1ขด 9119
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
9กส 9119
กรุงเทพมหานคร
37
161,000
**
1ขฉ 9119
กรุงเทพมหานคร
28
106,000
1ขย 9119
กรุงเทพมหานคร
31
93,000
**
2ขฎ 9191
กรุงเทพมหานคร
29
60,000
*
1กฌ 9191
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
**
1ขฉ 9191
กรุงเทพมหานคร
28
92,000
*
ฌป 9191
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
**
1ขล 9191
กรุงเทพมหานคร
29
76,000
**
7กก 9191
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
*
2กษ 9191
กรุงเทพมหานคร
27
80,000
2ขฎ 9229
กรุงเทพมหานคร
31
81,500
***
ฌฬ 9229
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
*
8กศ 9229
กรุงเทพมหานคร
38
123,000
*
1ขข 9229
กรุงเทพมหานคร
27
115,000
**
2ขฆ 9229
กรุงเทพมหานคร
29
75,000
1ขฬ 9229
กรุงเทพมหานคร
30
63,000
1ขฮ 9229
กรุงเทพมหานคร
30
64,500
**
2ขฐ 9229
กรุงเทพมหานคร
35
80,000
1ขล 9229
กรุงเทพมหานคร
31
70,000
2ขฌ 9229
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
*
1ขข 9292
กรุงเทพมหานคร
27
115,000
ษม 9292
กรุงเทพมหานคร
31
110,000
**
2ขฐ 9292
กรุงเทพมหานคร
35
69,000
**
1ขภ 9292
กรุงเทพมหานคร
26
73,000
***
9กง 9339
กรุงเทพมหานคร
36
275,000
***
9กช 9339
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กง 9393
กรุงเทพมหานคร
36
182,000
*
2ขฎ 9393
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
*
9กฬ 9393
กรุงเทพมหานคร
39
80,000
2ขช 9393
กรุงเทพมหานคร
30
56,500
*
ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร
33
165,000
ญถ 9449
กรุงเทพมหานคร
31
139,000
**
ฆอ 9449
กรุงเทพมหานคร
35
270,000
***
9กว 9449
กรุงเทพมหานคร
42
235,000
**
2ขญ 9494
กรุงเทพมหานคร
34
59,000
1ขข 9494
กรุงเทพมหานคร
31
95,000
*
ฌย 9494
กรุงเทพมหานคร
39
125,000
*
ศต 9559
กรุงเทพมหานคร
38
320,000
ฎษ 9559
กรุงเทพมหานคร
37
309,000
***
1ขฎ 9559
กรุงเทพมหานคร
36
251,000
*
5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร
38
275,000
*
9กด 9595
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
**
9กน 9595
กรุงเทพมหานคร
43
299,000
**
5กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
35
189,000
ษห 9595
กรุงเทพมหานคร
37
255,000
1ขจ 9595
กรุงเทพมหานคร
37
119,000
**
9กฬ 9595
กรุงเทพมหานคร
43
250,000
1ขว 9595
กรุงเทพมหานคร
37
118,000
2ขฌ 9595
กรุงเทพมหานคร
37
91,000
1ขล 9595
กรุงเทพมหานคร
37
123,000
*
1ขง 9595
กรุงเทพมหานคร
33
199,000
**
2ขช 9595
กรุงเทพมหานคร
34
107,500
***
9กฎ 9669
กรุงเทพมหานคร
45
375,000
**
1ขถ 9669
กรุงเทพมหานคร
34
95,000
*
1ขฉ 9669
กรุงเทพมหานคร
38
108,000
**
1ขช 9669
กรุงเทพมหานคร
35
115,000
2ขฆ 9669
กรุงเทพมหานคร
37
75,000
***
2ขช 9669
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
*
2ขฌ 9669
กรุงเทพมหานคร
39
88,000
*
1ขฌ 9669
กรุงเทพมหานคร
38
109,000
*
1ขฌ 9696
กรุงเทพมหานคร
38
87,000
*
2ขฎ 9696
กรุงเทพมหานคร
39
63,000
*
1ขฉ 9696
กรุงเทพมหานคร
38
89,000
1ขษ 9696
กรุงเทพมหานคร
37
75,000
*
1ขจ 9696
กรุงเทพมหานคร
39
86,500
**
1ขด 9696
กรุงเทพมหานคร
34
84,000
*
2ขญ 9696
กรุงเทพมหานคร
38
72,000
1ขธ 9696
กรุงเทพมหานคร
37
81,500
*
1ขน 9696
กรุงเทพมหานคร
38
80,000
***
8กท 9696
กรุงเทพมหานคร
40
109,000
1ขญ 9696
กรุงเทพมหานคร
37
87,000
*
2ขฌ 9696
กรุงเทพมหานคร
39
68,000
***
7กฌ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
215,000
***
7กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
**
9กด 9779
กรุงเทพมหานคร
43
135,000
***
1ขก 9779
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
**
9กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร
47
195,000
***
1ขศ 9779
กรุงเทพมหานคร
42
136,000
**
9กภ 9779
กรุงเทพมหานคร
43
152,000
**
9กม 9779
กรุงเทพมหานคร
47
169,000
***
9กพ 9779
กรุงเทพมหานคร
50
250,000
***
1ขภ 9779
กรุงเทพมหานคร
36
136,500
***
1ขส 9779
กรุงเทพมหานคร
42
145,000
***
ศอ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
255,000
*
9กว 9797
กรุงเทพมหานคร
48
130,000
***
2ขฐ 9797
กรุงเทพมหานคร
45
145,000
1ขบ 9797
กรุงเทพมหานคร
37
71,500
*
2ขฒ 9797
กรุงเทพมหานคร
39
67,000
**
1ขพ 9797
กรุงเทพมหานคร
43
75,500
***
1ขล 9797
กรุงเทพมหานคร
41
110,000
***
1ขส 9797
กรุงเทพมหานคร
42
130,500
***
2ขค 9797
กรุงเทพมหานคร
40
79,000
***
1ขผ 9889
กรุงเทพมหานคร
45
299,000
*
8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร
48
495,000
***
7กญ 9889
กรุงเทพมหานคร
46
279,000
***
1ขฎ 9889
กรุงเทพมหานคร
42
275,000
***
1ขณ 9889
กรุงเทพมหานคร
42
335,000
***
1ขห 9889
กรุงเทพมหานคร
42
255,000
*
9กฎ 9889
กรุงเทพมหานคร
49
600,000
***
ฆฐ 9889
กรุงเทพมหานคร
46
990,000
***
ฆฎ 9889
กรุงเทพมหานคร
42
890,000
**
2ขฌ 9889
กรุงเทพมหานคร
43
198,000
***
2ขฒ 9889
กรุงเทพมหานคร
41
235,000
**
2ขฐ 9889
กรุงเทพมหานคร
47
179,000
*
9กณ 9889
กรุงเทพมหานคร
49
399,000
***
2กญ 9889
กรุงเทพมหานคร
41
289,000
**
2ขฉ 9898
กรุงเทพมหานคร
43
185,000
**
9กต 9898
กรุงเทพมหานคร
47
420,000
*
9กฎ 9898
กรุงเทพมหานคร
49
480,000
**
2ขฐ 9898
กรุงเทพมหานคร
47
169,000
***
2ขฒ 9898
กรุงเทพมหานคร
41
205,000
**
1ขว 9898
กรุงเทพมหานคร
43
165,000
*
2ขฎ 9900
กรุงเทพมหานคร
27
47,000
*
9กฌ 9900
กรุงเทพมหานคร
33
110,000
*
2ขฆ 9911
กรุงเทพมหานคร
27
65,000
**
2ขช 9911
กรุงเทพมหานคร
26
59,000
***
1ขด 9911
กรุงเทพมหานคร
24
134,000
***
ฎส 9911
กรุงเทพมหานคร
32
199,000
**
1ขอ 9911
กรุงเทพมหานคร
29
125,000
2ขฎ 9922
กรุงเทพมหานคร
31
62,000
2ขญ 9922
กรุงเทพมหานคร
30
62,000
2ขค 9922
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
***
2ขญ 9933
กรุงเทพมหานคร
32
64,000
2ขช 9933
กรุงเทพมหานคร
30
52,000
2ขง 9933
กรุงเทพมหานคร
30
52,000
**
ฌค 9944
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
**
2ขญ 9944
กรุงเทพมหานคร
34
57,000
*
2ขฆ 9944
กรุงเทพมหานคร
33
47,000
***
สณ 9955
กรุงเทพมหานคร
40
309,000
2ขฉ 9955
กรุงเทพมหานคร
37
81,500
2ขฎ 9955
กรุงเทพมหานคร
37
80,000
*
ชล 9966
กรุงเทพมหานคร
38
179,000
**
9กส 9966
กรุงเทพมหานคร
47
195,000
*
9กพ 9966
กรุงเทพมหานคร
48
195,000
***
1ขย 9966
กรุงเทพมหานคร
41
135,000
*
1ขฮ 9966
กรุงเทพมหานคร
38
75,000
*
2ขฌ 9966
กรุงเทพมหานคร
39
63,000
**
9กก 9977
กรุงเทพมหานคร
43
335,000
*
9กว 9977
กรุงเทพมหานคร
48
125,000
**
9กภ 9977
กรุงเทพมหานคร
43
155,000
1ขข 9977
กรุงเทพมหานคร
37
105,000
***
2ขญ 9977
กรุงเทพมหานคร
40
75,000
*
2ขช 9977
กรุงเทพมหานคร
38
76,000
**
9กฌ 9977
กรุงเทพมหานคร
47
119,000
**
9กถ 9977
กรุงเทพมหานคร
43
129,000
***
1ขณ 9977
กรุงเทพมหานคร
40
86,000
***
1ขถ 9977
กรุงเทพมหานคร
36
119,000
***
1ขส 9977
กรุงเทพมหานคร
42
123,000
*
2ขฆ 9977
กรุงเทพมหานคร
39
66,000
***
1ขญ 9988
กรุงเทพมหานคร
41
239,000
***
9กถ 9988
กรุงเทพมหานคร
45
660,000
**
2ขฉ 9988
กรุงเทพมหานคร
43
177,000
***
1ขณ 9988
กรุงเทพมหานคร
42
220,000
***
9กด 9988
กรุงเทพมหานคร
45
680,000
*
9กฎ 9988
กรุงเทพมหานคร
49
440,000
***
1ขด 9999
กรุงเทพมหานคร
40
1,110,000

แสดงผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

© 2023 Tabien2you | ทะเบียนทูยู