tabien2you

tabien2you
tabien2you


ทะเบียนรถสวย ทะเบียนประมูล
สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู รถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

tabien2you กลับหน้าแรก
*
9กล 1
กรุงเทพมหานคร
17
599,000
1ขผ 1
กรุงเทพมหานคร
12
850,000
1ขฒ 1
กรุงเทพมหานคร
7
799,000
*
6กข 1
กรุงเทพมหานคร
10
450,000
***
2ขญ 1
กรุงเทพมหานคร
9
450,000
***
2ขท 1
กรุงเทพมหานคร
6
399,000
***
2ขค 1
กรุงเทพมหานคร
9
450,000
*
1ขร 1
กรุงเทพมหานคร
8
790,000
***
2ขด 1
กรุงเทพมหานคร
6
379,000
พรพร 1
กรุงเทพมหานคร
2,450,000
***
2ขถ 1
กรุงเทพมหานคร
6
389,000
เฮงเฮง 1
กรุงเทพมหานคร
8,500,000
เฮง 1
กรุงเทพมหานคร
9,999,999
***
2ขษ 1
กรุงเทพมหานคร
9
399,000
*
1ขส 1
กรุงเทพมหานคร
11
990,000
2ขย 1
กรุงเทพมหานคร
13
289,000
2ขส 1
กรุงเทพมหานคร
12
279,000
มงคล 1
กรุงเทพมหานคร
4,290,000
*
ฎร 1
กรุงเทพมหานคร
10
4,290,000
*
2ขฮ 1
กรุงเทพมหานคร
10
275,000
*
2ขอ 1
กรุงเทพมหานคร
11
465,000
***
1ขค 2
กรุงเทพมหานคร
9
590,000
***
1ขถ 2
กรุงเทพมหานคร
6
320,000
***
1ขธ 2
กรุงเทพมหานคร
9
379,000
***
1ขษ 2
กรุงเทพมหานคร
9
590,000
***
2ขต 2
กรุงเทพมหานคร
9
799,000
**
8กฬ 2
กรุงเทพมหานคร
16
325,000
2ขส 2
กรุงเทพมหานคร
13
499,000
2ขอ 2
กรุงเทพมหานคร
12
799,000
**
9กฐ 3
กรุงเทพมหานคร
22
275,000
*
9กญ 3
กรุงเทพมหานคร
17
299,000
**
9กฉ 3
กรุงเทพมหานคร
18
320,000
***
2ขศ 3
กรุงเทพมหานคร
14
275,000
*
2กฉ 3
กรุงเทพมหานคร
11
390,000
***
2ขช 3
กรุงเทพมหานคร
9
390,000
***
2ขส 3
กรุงเทพมหานคร
14
299,000
*
ฆด 4
กรุงเทพมหานคร
8
1,790,000
*
5กถ 4
กรุงเทพมหานคร
11
235,000
***
1ขบ 4
กรุงเทพมหานคร
9
319,000
***
1ขศ 4
กรุงเทพมหานคร
14
365,000
*
2ขฐ 4
กรุงเทพมหานคร
17
295,000
***
2ขว 4
กรุงเทพมหานคร
14
275,000
2ขษ 5
กรุงเทพมหานคร
13
210,000
1ขห 5
กรุงเทพมหานคร
13
275,000
2ขญ 5
กรุงเทพมหานคร
13
235,000
2ขธ 5
กรุงเทพมหานคร
13
210,000
***
2ขณ 5
กรุงเทพมหานคร
14
375,000
*
2ขด 5
กรุงเทพมหานคร
10
199,000
2ขร 5
กรุงเทพมหานคร
13
210,000
มงคล 5
กรุงเทพมหานคร
1,590,000
**
6กณ 6
กรุงเทพมหานคร
18
860,000
1ขญ 6
กรุงเทพมหานคร
13
250,000
*
6กษ 6
กรุงเทพมหานคร
17
860,000
1ขธ 6
กรุงเทพมหานคร
13
275,000
**
8กฆ 6
กรุงเทพมหานคร
18
275,000
***
1ขว 6
กรุงเทพมหานคร
15
399,000
***
1ขฌ 6
กรุงเทพมหานคร
14
695,000
**
9กจ 6
กรุงเทพมหานคร
22
420,000
***
1ขฬ 6
กรุงเทพมหานคร
14
359,000
***
1ขห 6
กรุงเทพมหานคร
14
369,000
*
1ขข 6
กรุงเทพมหานคร
11
990,000
***
2ขต 7
กรุงเทพมหานคร
14
280,000
***
9กฆ 7
กรุงเทพมหานคร
20
399,000
***
2ขผ 7
กรุงเทพมหานคร
19
250,000
***
ศฎ 7
กรุงเทพมหานคร
19
2,290,000
***
2ขย 7
กรุงเทพมหานคร
19
255,000
*
ฆด 7
กรุงเทพมหานคร
11
2,590,000
**
2ขห 7
กรุงเทพมหานคร
16
210,000
***
9กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
23
1,350,000
8กร 8
กรุงเทพมหานคร
21
2,350,000
***
8กฆ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
***
8กฒ 8
กรุงเทพมหานคร
20
2,290,000
***
7กส 8
กรุงเทพมหานคร
23
555,555
**
1ขฉ 8
กรุงเทพมหานคร
16
450,000
หงส์ 8
กรุงเทพมหานคร
2,350,000
**
8กฬ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,890,000
**
8กฮ 8
กรุงเทพมหานคร
22
1,990,000
***
2ขบ 8
กรุงเทพมหานคร
14
425,000
ทะเล 8
กรุงเทพมหานคร
1,580,000
***
4กฐ 9
กรุงเทพมหานคร
23
690,000
**
8กษ 9
กรุงเทพมหานคร
22
1,250,000
**
4กง 9
กรุงเทพมหานคร
16
490,000
***
7กบ 9
กรุงเทพมหานคร
19
1,150,000
**
4กบ 9
กรุงเทพมหานคร
16
590,000
เฮงรวย 9
กรุงเทพมหานคร
5,900,000
**
9กว 9
กรุงเทพมหานคร
25
2,550,000
8กฆ 9
กรุงเทพมหานคร
21
950,000
***
9กฬ 9
กรุงเทพมหานคร
24
3,200,000
***
9กร 9
กรุงเทพมหานคร
23
2,990,000
***
1ขฒ 9
กรุงเทพมหานคร
15
830,000
น่ารัก 9
กรุงเทพมหานคร
2,990,000
สบาย 9
กรุงเทพมหานคร
1,550,000
เก้า 9
กรุงเทพมหานคร
1,990,000
สิริ 9
กรุงเทพมหานคร
2,990,000
***
9กฉ 9
กรุงเทพมหานคร
24
1,990,000
***
4กณ 9
กรุงเทพมหานคร
19
499,000
**
2ขห 9
กรุงเทพมหานคร
18
355,000
***
4กฬ 9
กรุงเทพมหานคร
19
499,000
***
2ขฒ 11
กรุงเทพมหานคร
9
395,000
*
1ขว 11
กรุงเทพมหานคร
11
490,000
*
1ขต 11
กรุงเทพมหานคร
8
490,000
*
1ขฌ 11
กรุงเทพมหานคร
10
440,000
*
1ขฉ 11
กรุงเทพมหานคร
10
490,000
***
ฌบ 11
กรุงเทพมหานคร
9
1,490,000
*
1ขน 11
กรุงเทพมหานคร
10
490,000
*
1ขล 11
กรุงเทพมหานคร
11
450,000
***
7กษ 11
กรุงเทพมหานคร
14
299,000
**
9กค 11
กรุงเทพมหานคร
16
499,000
เก้า 11
กรุงเทพมหานคร
1,990,000
**
9กจ 11
กรุงเทพมหานคร
18
499,000
1ขช 11
กรุงเทพมหานคร
7
895,000
2กส 11
กรุงเทพมหานคร
12
295,000
*
2ขษ 11
กรุงเทพมหานคร
10
185,000
*
2ขห 11
กรุงเทพมหานคร
11
169,000
9กศ 22
กรุงเทพมหานคร
21
270,000
***
1ขง 22
กรุงเทพมหานคร
9
455,000
***
1ขบ 22
กรุงเทพมหานคร
9
315,000
***
ฌล 22
กรุงเทพมหานคร
15
1,290,000
***
3กด 22
กรุงเทพมหานคร
9
255,555
*
9กด 33
กรุงเทพมหานคร
17
195,000
*
1ขช 33
กรุงเทพมหานคร
11
179,000
2ขฒ 33
กรุงเทพมหานคร
13
139,000
***
1ขฎ 33
กรุงเทพมหานคร
14
205,000
***
7กฌ 33
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
1ขณ 33
กรุงเทพมหานคร
14
210,000
*
1ขผ 33
กรุงเทพมหานคร
17
155,000
***
8กค 33
กรุงเทพมหานคร
19
295,000
***
2ขน 33
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
***
ฎต 33
กรุงเทพมหานคร
14
1,190,000
***
6กภ 33
กรุงเทพมหานคร
14
240,000
**
5กธ 44
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขห 44
กรุงเทพมหานคร
16
152,000
1ขช 44
กรุงเทพมหานคร
13
179,000
7กน 44
กรุงเทพมหานคร
21
129,000
***
9กก 44
กรุงเทพมหานคร
19
699,000
***
2ขฬ 55
กรุงเทพมหานคร
19
275,000
1ขพ 55
กรุงเทพมหานคร
21
230,000
**
1ขฌ 55
กรุงเทพมหานคร
18
245,000
*
2ขต 55
กรุงเทพมหานคร
17
189,000
**
1ขฉ 55
กรุงเทพมหานคร
18
265,000
**
1ขฎ 55
กรุงเทพมหานคร
18
240,000
*
2ขฒ 55
กรุงเทพมหานคร
17
195,000
9กถ 55
กรุงเทพมหานคร
21
399,000
***
3กม 55
กรุงเทพมหานคร
19
299,000
***
2ขห 55
กรุงเทพมหานคร
19
269,000
***
2ขอ 55
กรุงเทพมหานคร
20
255,000
ษฉ 66
กรุงเทพมหานคร
21
799,000
6กบ 66
กรุงเทพมหานคร
21
1,190,000
**
9กจ 66
กรุงเทพมหานคร
28
355,000
***
2ขร 66
กรุงเทพมหานคร
20
210,000
***
2ขล 77
กรุงเทพมหานคร
24
299,000
***
2ขว 77
กรุงเทพมหานคร
24
280,000
***
2ขห 77
กรุงเทพมหานคร
23
220,000
***
2ขฮ 77
กรุงเทพมหานคร
23
230,000
***
ญธ 88
กรุงเทพมหานคร
24
3,990,000
**
7กก 88
กรุงเทพมหานคร
25
950,000
***
1ขฎ 88
กรุงเทพมหานคร
24
845,000
***
1ขฌ 88
กรุงเทพมหานคร
24
895,000
***
2ขธ 88
กรุงเทพมหานคร
24
595,000
**
7กษ 88
กรุงเทพมหานคร
28
369,000
**
1ขฉ 99
กรุงเทพมหานคร
26
460,000
***
1ขฆ 99
กรุงเทพมหานคร
24
650,000
**
1ขญ 99
กรุงเทพมหานคร
25
480,000
**
1ขถ 99
กรุงเทพมหานคร
22
485,000
**
9กต 111
กรุงเทพมหานคร
16
399,000
**
9กณ 111
กรุงเทพมหานคร
18
410,000
9กผ 111
กรุงเทพมหานคร
21
399,000
*
ฆข 111
กรุงเทพมหานคร
8
2,590,000
2ขฉ 111
กรุงเทพมหานคร
12
199,000
*
1ขช 111
กรุงเทพมหานคร
8
1,450,000
***
2ขบ 111
กรุงเทพมหานคร
9
399,000
***
2ขผ 111
กรุงเทพมหานคร
15
260,000
***
2ขย 111
กรุงเทพมหานคร
15
265,000
2ขล 111
กรุงเทพมหานคร
13
205,000
2ขห 111
กรุงเทพมหานคร
12
195,000
2ขอ 111
กรุงเทพมหานคร
13
220,000
***
1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร
14
255,000
*
1ขท 123
กรุงเทพมหานคร
10
195,000
***
9กส 123
กรุงเทพมหานคร
23
375,000
***
1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร
14
265,000
1ขธ 123
กรุงเทพมหานคร
13
162,000
**
5กอ 123
กรุงเทพมหานคร
18
149,000
***
1ขล 123
กรุงเทพมหานคร
15
265,000
2ขฆ 123
กรุงเทพมหานคร
13
110,000
*
2ขภ 123
กรุงเทพมหานคร
11
110,000
2ขฒ 222
กรุงเทพมหานคร
13
690,000
***
1ขห 222
กรุงเทพมหานคร
14
350,000
*
1ขบ 222
กรุงเทพมหานคร
11
220,000
***
ฌธ 222
กรุงเทพมหานคร
15
1,490,000
***
1ขฬ 222
กรุงเทพมหานคร
14
370,000
*
2ขด 222
กรุงเทพมหานคร
11
490,000
**
2ขว 222
กรุงเทพมหานคร
16
455,000
***
3กฌ 222
กรุงเทพมหานคร
15
299,000
***
1ขผ 234
กรุงเทพมหานคร
20
175,000
*
2ขษ 234
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
**
1ขร 234
กรุงเทพมหานคร
16
199,000
*
1ขฌ 234
กรุงเทพมหานคร
17
193,000
2ขผ 234
กรุงเทพมหานคร
21
99,000
2ขย 234
กรุงเทพมหานคร
21
99,000
*
ญษ 333
กรุงเทพมหานคร
17
1,390,000
1ขถ 333
กรุงเทพมหานคร
13
270,000
1ขภ 333
กรุงเทพมหานคร
13
270,000
**
1ขล 333
กรุงเทพมหานคร
18
270,000
***
2ขอ 333
กรุงเทพมหานคร
19
250,000
***
2ขย 345
กรุงเทพมหานคร
24
275,000
***
2ขผ 345
กรุงเทพมหานคร
24
275,000
**
9กส 345
กรุงเทพมหานคร
29
195,000
*
2ขท 345
กรุงเทพมหานคร
17
185,000
***
2ขพ 345
กรุงเทพมหานคร
24
295,000
***
2ขธ 345
กรุงเทพมหานคร
20
175,000
***
2ขส 345
กรุงเทพมหานคร
23
185,000
***
2กน 345
กรุงเทพมหานคร
20
159,000
9กผ 444
กรุงเทพมหานคร
30
265,000
***
7กษ 444
กรุงเทพมหานคร
24
389,000
***
1ขว 456
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
**
5กด 456
กรุงเทพมหานคร
22
279,000
***
1ขล 456
กรุงเทพมหานคร
24
599,000
***
ฆท 456
กรุงเทพมหานคร
19
1,990,000
9กม 555
กรุงเทพมหานคร
30
599,000
9กฉ 555
กรุงเทพมหานคร
30
599,000
**
2ขส 555
กรุงเทพมหานคร
26
279,000
**
ฎป 555
กรุงเทพมหานคร
22
1,690,000
***
2ขท 567
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
***
2ขถ 567
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
*
2ขฬ 567
กรุงเทพมหานคร
27
85,000
**
1ขผ 666
กรุงเทพมหานคร
29
235,000
***
1ขต 666
กรุงเทพมหานคร
24
595,000
**
1ขณ 666
กรุงเทพมหานคร
26
320,000
**
1ขย 666
กรุงเทพมหานคร
29
240,000
**
1ขฬ 666
กรุงเทพมหานคร
26
240,000
1กถ 666
กรุงเทพมหานคร
21
250,000
**
9กอ 666
กรุงเทพมหานคร
34
499,000
รวย 666
กรุงเทพมหานคร
3,350,000
***
9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กถ 678
กรุงเทพมหานคร
32
210,000
**
1ขฉ 678
กรุงเทพมหานคร
29
132,000
***
9กม 678
กรุงเทพมหานคร
36
279,000
9กว 678
กรุงเทพมหานคร
37
175,000
***
2ขศ 678
กรุงเทพมหานคร
32
130,000
*
1ขต 678
กรุงเทพมหานคร
27
119,000
*
7กญ 777
กรุงเทพมหานคร
33
990,000
***
7กศ 777
กรุงเทพมหานคร
36
1,490,000
*
ศห 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,690,000
*
ศณ 777
กรุงเทพมหานคร
33
1,590,000
***
1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขพ 789
กรุงเทพมหานคร
35
350,000
**
1ขผ 789
กรุงเทพมหานคร
35
330,000
9กต 789
กรุงเทพมหานคร
37
579,000
**
9กถ 789
กรุงเทพมหานคร
35
599,000
***
1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
***
2ขพ 789
กรุงเทพมหานคร
36
695,000
**
1ขศ 789
กรุงเทพมหานคร
34
310,000
***
1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร
32
499,000
**
1ขท 789
กรุงเทพมหานคร
28
399,000
**
1ขย 789
กรุงเทพมหานคร
35
330,000
*
1ขล 789
กรุงเทพมหานคร
33
340,000
***
2ขค 789
กรุงเทพมหานคร
32
399,000
1ขญ 888
กรุงเทพมหานคร
31
540,000
***
1ขฌ 888
กรุงเทพมหานคร
32
690,000
1ขฒ 888
กรุงเทพมหานคร
30
530,000
ดีเลิศ 888
กรุงเทพมหานคร
1,990,000
***
9กธ 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,200,000
***
9กร 999
กรุงเทพมหานคร
41
3,500,000
*
9กง 999
กรุงเทพมหานคร
39
2,990,000
เฮงดี 999
กรุงเทพมหานคร
1,590,000
***
9กต 1000
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
***
1ขห 1000
กรุงเทพมหานคร
9
149,000
***
1ขฎ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขถ 1000
กรุงเทพมหานคร
5
159,000
***
1ขง 1000
กรุงเทพมหานคร
6
165,000
ศห 1000
กรุงเทพมหานคร
13
295,000
***
9กร 1000
กรุงเทพมหานคร
15
265,000
ชค 1000
กรุงเทพมหานคร
7
335,000
***
1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร
6
225,000
***
1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขณ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
265,000
***
1ขฮ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
169,000
***
ฆฉ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
399,000
***
2ขษ 1000
กรุงเทพมหานคร
9
89,000
*
2ขห 1000
กรุงเทพมหานคร
10
55,000
*
2ขฮ 1000
กรุงเทพมหานคร
10
57,000
***
1ขธ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
***
2ขฒ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
89,000
***
ฆษ 1001
กรุงเทพมหานคร
9
250,000
*
2ขฮ 1001
กรุงเทพมหานคร
11
45,000
2ขอ 1001
กรุงเทพมหานคร
12
59,000
*
1ขฌ 1010
กรุงเทพมหานคร
10
79,000
***
1ขร 1010
กรุงเทพมหานคร
9
110,000
ฆง 1010
กรุงเทพมหานคร
7
239,000
2ขส 1100
กรุงเทพมหานคร
13
42,000
***
ชห 1100
กรุงเทพมหานคร
9
145,000
***
9กอ 1111
กรุงเทพมหานคร
20
720,000
***
1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร
9
2,650,000
*
1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร
11
2,350,000
9กส 1111
กรุงเทพมหานคร
21
650,000
2ขห 1111
กรุงเทพมหานคร
13
350,000
*
2ขต 1111
กรุงเทพมหานคร
11
350,000
สุข 1111
กรุงเทพมหานคร
2,950,000
***
2ขภ 1111
กรุงเทพมหานคร
9
595,000
2ขณ 1111
กรุงเทพมหานคร
13
350,000
***
2ขศ 1111
กรุงเทพมหานคร
15
460,000
***
2ขส 1111
กรุงเทพมหานคร
15
490,000
*
2ขบ 1111
กรุงเทพมหานคร
10
350,000
***
2ขว 1111
กรุงเทพมหานคร
14
480,000
*
4กท 1111
กรุงเทพมหานคร
10
320,000
**
9กค 1111
กรุงเทพมหานคร
18
690,000
**
ชฟ 1122
กรุงเทพมหานคร
16
120,000
***
1ขว 1122
กรุงเทพมหานคร
15
135,000
***
ศน 1133
กรุงเทพมหานคร
20
115,000
***
8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
1ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร
15
89,000
***
8กส 1133
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
1ขค 1133
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
*
2ขฮ 1133
กรุงเทพมหานคร
17
42,000
***
1ขล 1144
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
*
1ขญ 1144
กรุงเทพมหานคร
17
60,500
***
สส 1144
กรุงเทพมหานคร
24
699,000
***
2ขอ 1144
กรุงเทพมหานคร
20
54,000
**
1ขก 1155
กรุงเทพมหานคร
16
85,000
*
1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร
17
89,000
***
1ขธ 1155
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
***
ฌส 1155
กรุงเทพมหานคร
24
245,000
***
ญผ 1155
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
2ขณ 1155
กรุงเทพมหานคร
21
49,000
***
2ขพ 1155
กรุงเทพมหานคร
24
175,000
***
2ขผ 1155
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
**
1ขภ 1155
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
***
2ขส 1155
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
2ขฬ 1155
กรุงเทพมหานคร
21
55,000
ชม 1166
กรุงเทพมหานคร
21
129,000
**
ฌฐ 1166
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
***
2ขห 1166
กรุงเทพมหานคร
23
55,000
***
1ขฮ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
97,000
***
1ขณ 1177
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
***
1ขธ 1177
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
***
2ขร 1177
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
9กฌ 1177
กรุงเทพมหานคร
31
59,000
1ขฐ 1188
กรุงเทพมหานคร
30
145,000
***
1ขข 1188
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
***
1ขฆ 1188
กรุงเทพมหานคร
24
265,000
**
ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร
26
495,000
***
1ขต 1188
กรุงเทพมหานคร
24
185,000
***
ฆต 1188
กรุงเทพมหานคร
24
499,000
*
9กฐ 1199
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
**
2ขษ 1199
กรุงเทพมหานคร
28
72,000
*
ฌบ 1199
กรุงเทพมหานคร
27
159,000
***
9กล 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
9กว 1199
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กอ 1199
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
1ขภ 1199
กรุงเทพมหานคร
24
225,000
*
9กผ 1199
กรุงเทพมหานคร
38
130,000
**
2ขฮ 1199
กรุงเทพมหานคร
29
69,000
**
4กน 1212
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร
13
125,000
5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร
13
99,000
***
1ขฌ 1212
กรุงเทพมหานคร
14
129,000
***
สช 1212
กรุงเทพมหานคร
15
245,000
*
1ขท 1212
กรุงเทพมหานคร
10
72,000
***
1ขล 1212
กรุงเทพมหานคร
15
145,000
***
2ขฐ 1212
กรุงเทพมหานคร
19
145,000
ญฒ 1212
กรุงเทพมหานคร
13
159,000
**
สฉ 1212
กรุงเทพมหานคร
18
169,000
*
1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร
11
125,000
***
1ขฮ 1221
กรุงเทพมหานคร
14
125,000
2ขฒ 1221
กรุงเทพมหานคร
13
69,000
***
2ขห 1221
กรุงเทพมหานคร
15
70,000
***
2ขษ 1221
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
1ขพ 1234
กรุงเทพมหานคร
21
149,000
***
8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร
24
395,000
***
1ขศ 1234
กรุงเทพมหานคร
20
165,000
***
1ขท 1234
กรุงเทพมหานคร
14
240,000
***
1ขบ 1234
กรุงเทพมหานคร
15
225,000
***
1ขภ 1234
กรุงเทพมหานคร
14
230,000
***
1ขว 1234
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
2ขฌ 1234
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
***
1ขอ 1234
กรุงเทพมหานคร
19
265,000
**
9กน 1234
กรุงเทพมหานคร
25
199,000
***
2ขภ 1234
กรุงเทพมหานคร
15
155,000
**
1ขน 1234
กรุงเทพมหานคร
18
189,000
***
2ขฮ 1234
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
***
ญช 1313
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
***
2ขต 1313
กรุงเทพมหานคร
15
55,000
*
2ขณ 1313
กรุงเทพมหานคร
17
44,000
2ขด 1313
กรุงเทพมหานคร
13
43,000
***
2ขพ 1313
กรุงเทพมหานคร
20
45,000
***
8กส 1313
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
*
2ขฬ 1313
กรุงเทพมหานคร
17
42,000
***
2ขศ 1331
กรุงเทพมหานคร
19
47,000
***
2ขข 1331
กรุงเทพมหานคร
14
88,000
*
ฎง 1414
กรุงเทพมหานคร
17
149,000
**
1ขฮ 1414
กรุงเทพมหานคร
18
115,000
***
1ขอ 1414
กรุงเทพมหานคร
19
159,000
**
ฆต 1414
กรุงเทพมหานคร
16
299,000
**
ญญ 1414
กรุงเทพมหานคร
18
459,000
***
2ขว 1414
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
**
4กศ 1441
กรุงเทพมหานคร
22
69,000
**
ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
**
ฌถ 1441
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
**
1ขฮ 1441
กรุงเทพมหานคร
18
52,000
**
2ขข 1441
กรุงเทพมหานคร
16
69,000
**
3กผ 1441
กรุงเทพมหานคร
22
45,555
***
ฆช 1441
กรุงเทพมหานคร
15
345,000
***
ฌส 1515
กรุงเทพมหานคร
24
320,000
2ขน 1515
กรุงเทพมหานคร
21
89,000
***
ศน 1515
กรุงเทพมหานคร
24
320,000
***
2ขศ 1515
กรุงเทพมหานคร
23
110,000
***
2ขผ 1515
กรุงเทพมหานคร
24
175,000
***
ฎต 1515
กรุงเทพมหานคร
20
189,000
**
2ขอ 1515
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
**
1ขภ 1551
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
***
2ขล 1616
กรุงเทพมหานคร
24
155,000
**
8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
***
2ขฬ 1616
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
***
ฌฬ 1661
กรุงเทพมหานคร
24
240,000
***
2ขข 1661
กรุงเทพมหานคร
20
74,000
***
2ขล 1661
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
***
2ขธ 1717
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
**
2ขห 1717
กรุงเทพมหานคร
25
52,000
**
2ขฮ 1717
กรุงเทพมหานคร
25
52,000
**
ฎผ 1771
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
ศฮ 1818
กรุงเทพมหานคร
30
365,000
**
8กส 1818
กรุงเทพมหานคร
34
295,000
*
8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร
33
295,000
***
1ขช 1818
กรุงเทพมหานคร
23
255,000
***
1ขฆ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
355,000
**
1ขญ 1818
กรุงเทพมหานคร
25
199,000
***
2ขข 1818
กรุงเทพมหานคร
24
279,000
**
1ขฮ 1818
กรุงเทพมหานคร
26
175,000
***
1ขฒ 1818
กรุงเทพมหานคร
24
219,000
*
8กล 1881
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
***
8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
***
1ขบ 1881
กรุงเทพมหานคร
23
165,000
**
ฌฎ 1881
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
***
1ขฆ 1881
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
ษว 1919
กรุงเทพมหานคร
30
265,000
8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร
31
195,000
**
9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร
35
235,000
*
1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร
27
159,000
***
2ขพ 1919
กรุงเทพมหานคร
32
139,000
**
1ขอ 1919
กรุงเทพมหานคร
29
175,000
**
1ขฮ 1919
กรุงเทพมหานคร
28
165,000
**
ฆฉ 1919
กรุงเทพมหานคร
28
299,000
**
2ขฬ 1919
กรุงเทพมหานคร
29
75,000
***
1ขถ 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
9กภ 1991
กรุงเทพมหานคร
31
165,000
***
9กช 1991
กรุงเทพมหานคร
32
225,000
***
1ขท 1991
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
9กล 1991
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
**
8กฬ 1991
กรุงเทพมหานคร
34
119,000
**
1ขฮ 1991
กรุงเทพมหานคร
28
125,000
**
8กอ 1991
กรุงเทพมหานคร
35
119,000
***
1ขด 1991
กรุงเทพมหานคร
24
147,000
***
ชห 2000
กรุงเทพมหานคร
9
189,000
***
ฎป 2000
กรุงเทพมหานคร
9
189,000
***
1ขธ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
***
2ขฒ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
155,000
***
1ขษ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
91,000
***
2ขฆ 2000
กรุงเทพมหานคร
9
155,000
***
1ขร 2000
กรุงเทพมหานคร
9
135,000
ฎฎ 2000
กรุงเทพมหานคร
12
399,000
2ขส 2000
กรุงเทพมหานคร
13
65,000
*
2ขฬ 2000
กรุงเทพมหานคร
11
62,000
***
2ขภ 2002
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
***
2ขท 2002
กรุงเทพมหานคร
9
99,000
ชส 2002
กรุงเทพมหานคร
13
89,000
***
2ขส 2002
กรุงเทพมหานคร
15
75,000
**
9กผ 2002
กรุงเทพมหานคร
22
52,000
ศข 2002
กรุงเทพมหานคร
13
99,000
2ขฬ 2002
กรุงเทพมหานคร
13
54,000
***
3กก 2002
กรุงเทพมหานคร
9
125,000
2ขษ 2020
กรุงเทพมหานคร
12
49,000
**
8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร
18
89,000
ฆจ 2020
กรุงเทพมหานคร
13
299,000
*
2ขบ 2020
กรุงเทพมหานคร
10
85,000
***
1ขย 2020
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
1ขพ 2020
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
*
2ขฐ 2020
กรุงเทพมหานคร
17
54,000
2ขธ 2020
กรุงเทพมหานคร
12
52,000
*
2ขช 2020
กรุงเทพมหานคร
10
65,000
*
ชม 2020
กรุงเทพมหานคร
11
129,000
ญร 2020
กรุงเทพมหานคร
12
129,000
**
ศม 2020
กรุงเทพมหานคร
16
109,000
*
2ขฒ 2020
กรุงเทพมหานคร
11
69,000
***
2ขภ 2020
กรุงเทพมหานคร
9
129,000
***
2ขท 2020
กรุงเทพมหานคร
9
135,000
**
2ขย 2020
กรุงเทพมหานคร
16
50,000
2ขห 2020
กรุงเทพมหานคร
13
49,000
2ขฮ 2020
กรุงเทพมหานคร
13
50,000
**
2ขจ 2112
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
*
1ขข 2112
กรุงเทพมหานคร
11
99,000
***
1ขฎ 2112
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
***
1ขฮ 2112
กรุงเทพมหานคร
14
115,000
***
2ขษ 2121
กรุงเทพมหานคร
14
85,000
2ขช 2121
กรุงเทพมหานคร
12
59,000
**
ฎณ 2121
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
**
ฎฉ 2121
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
**
ศฐ 2121
กรุงเทพมหานคร
22
299,000
***
2ขห 2121
กรุงเทพมหานคร
15
75,000
*
2กฒ 2200
กรุงเทพมหานคร
10
59,000
*
2ขฒ 2200
กรุงเทพมหานคร
11
49,000
***
2ขท 2200
กรุงเทพมหานคร
9
89,000
*
ฎพ 2200
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
***
2ขภ 2200
กรุงเทพมหานคร
9
89,000
ญญ 2200
กรุงเทพมหานคร
12
259,000
***
2ขอ 2200
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
2ขร 2200
กรุงเทพมหานคร
12
54,000
1กค 2211
กรุงเทพมหานคร
12
99,000
**
สห 2211
กรุงเทพมหานคร
18
125,000
**
2ขพ 2211
กรุงเทพมหานคร
18
59,000
***
2กค 2222
กรุงเทพมหานคร
15
1,950,000
1ขง 2222
กรุงเทพมหานคร
13
390,000
**
1ขฌ 2222
กรุงเทพมหานคร
16
359,000
ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร
12
3,990,000
**
1ขน 2222
กรุงเทพมหานคร
16
370,000
***
9กอ 2222
กรุงเทพมหานคร
24
760,000
***
2ขบ 2222
กรุงเทพมหานคร
14
1,690,000
***
9กว 2222
กรุงเทพมหานคร
24
750,000
3กส 2233
กรุงเทพมหานคร
21
125,000
***
9กฒ 2233
กรุงเทพมหานคร
23
105,000
*
1กม 2233
กรุงเทพมหานคร
17
79,000
***
1ขก 2233
กรุงเทพมหานคร
14
99,000
***
ญถ 2233
กรุงเทพมหานคร
15
199,000
***
1ขล 2233
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
***
1ขอ 2233
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
***
2ขฐ 2233
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
**
5กบ 2233
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
**
2ขบ 2233
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
2ขส 2233
กรุงเทพมหานคร
21
99,000
***
2ขอ 2233
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
**
ษง 2244
กรุงเทพมหานคร
18
155,000
2ขฌ 2244
กรุงเทพมหานคร
21
99,000
***
2ขผ 2244
กรุงเทพมหานคร
24
175,000
7กถ 2244
กรุงเทพมหานคร
21
65,000
***
2ขส 2244
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
**
2ขษ 2255
กรุงเทพมหานคร
22
70,000
***
2ขณ 2255
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
***
2ขบ 2255
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
***
2ขห 2255
กรุงเทพมหานคร
23
90,000
**
ฎธ 2266
กรุงเทพมหานคร
25
109,000
*
2ขศ 2266
กรุงเทพมหานคร
27
55,000
**
2ขบ 2266
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
***
1ขฒ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
9กค 2277
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
1ขฆ 2277
กรุงเทพมหานคร
24
135,000
***
1ขต 2277
กรุงเทพมหานคร
24
97,000
**
ชบ 2277
กรุงเทพมหานคร
22
129,000
**
2ขส 2277
กรุงเทพมหานคร
29
52,000
***
8กฎ 2277
กรุงเทพมหานคร
32
79,000
***
2ขย 2288
กรุงเทพมหานคร
32
135,000
**
1กฒ 2288
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
**
2ขฮ 2288
กรุงเทพมหานคร
29
79,000
***
2ขฌ 2323
กรุงเทพมหานคร
19
135,000
**
2ขผ 2323
กรุงเทพมหานคร
22
79,000
**
2ขบ 2332
กรุงเทพมหานคร
16
89,000
***
2ขฎ 2332
กรุงเทพมหานคร
19
77,000
***
2ขว 2332
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
**
2ขธ 2332
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
***
1ขด 2332
กรุงเทพมหานคร
14
77,000
**
สษ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
**
1ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร
18
199,000
**
1ขฐ 2345
กรุงเทพมหานคร
26
179,000
***
1ขว 2345
กรุงเทพมหานคร
23
215,000
**
1ขผ 2345
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
***
1ขล 2345
กรุงเทพมหานคร
23
210,000
1ขร 2345
กรุงเทพมหานคร
21
215,000
***
2ขว 2345
กรุงเทพมหานคร
24
245,000
***
2ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
***
2ขล 2345
กรุงเทพมหานคร
24
245,000
**
1ขฌ 2345
กรุงเทพมหานคร
22
199,000
***
1ขศ 2345
กรุงเทพมหานคร
24
355,000
**
2ขษ 2345
กรุงเทพมหานคร
22
87,000
***
1ขส 2345
กรุงเทพมหานคร
24
365,000
***
2ขห 2345
กรุงเทพมหานคร
23
110,000
***
2ขฮ 2345
กรุงเทพมหานคร
23
125,000
***
2ขอ 2345
กรุงเทพมหานคร
24
245,000
**
8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร
28
169,000
***
2ขศ 2424
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
***
1ขฮ 2424
กรุงเทพมหานคร
20
125,000
***
ฆย 2424
กรุงเทพมหานคร
23
699,000
**
2ขว 2424
กรุงเทพมหานคร
22
179,000
*
2ขก 2424
กรุงเทพมหานคร
17
135,000
ญฬ 2424
กรุงเทพมหานคร
21
259,000
**
สว 2424
กรุงเทพมหานคร
25
359,000
2ขฉ 2424
กรุงเทพมหานคร
21
155,000
*
2ขภ 2424
กรุงเทพมหานคร
17
105,000
***
2ขร 2424
กรุงเทพมหานคร
20
125,000
***
2ขส 2424
กรุงเทพมหานคร
23
225,000
***
2ขษ 2442
กรุงเทพมหานคร
20
92,000
**
2ขบ 2442
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
**
2ขช 2442
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
2ขฮ 2442
กรุงเทพมหานคร
21
90,000
***
2ขถ 2525
กรุงเทพมหานคร
19
175,000
***
9กพ 2525
กรุงเทพมหานคร
32
295,000
**
ฆน 2525
กรุงเทพมหานคร
22
325,000
***
2ขว 2525
กรุงเทพมหานคร
24
275,000
**
2ขผ 2525
กรุงเทพมหานคร
26
145,000
**
2ขพ 2525
กรุงเทพมหานคร
26
159,000
***
2ขบ 2525
กรุงเทพมหานคร
20
175,000
***
2ขก 2525
กรุงเทพมหานคร
19
165,000
***
2ขฌ 2525
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
***
2ขข 2525
กรุงเทพมหานคร
20
225,000
***
2ขล 2525
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
*
2ขฐ 2525
กรุงเทพมหานคร
27
145,000
**
1ขฮ 2525
กรุงเทพมหานคร
22
125,000
***
2ขท 2525
กรุงเทพมหานคร
19
199,000
**
9กค 2525
กรุงเทพมหานคร
28
169,000
***
2ขฬ 2525
กรุงเทพมหานคร
23
140,000
***
2ขอ 2525
กรุงเทพมหานคร
24
265,000
***
ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร
20
590,000
**
2ขพ 2552
กรุงเทพมหานคร
26
99,000
***
2ขถ 2552
กรุงเทพมหานคร
19
129,000
**
9กร 2552
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
***
2ขท 2552
กรุงเทพมหานคร
19
125,000
***
2ขล 2552
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
7กพ 2552
กรุงเทพมหานคร
30
99,000
***
2ขบ 2552
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
**
2ขส 2552
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
***
2ขอ 2552
กรุงเทพมหานคร
24
150,000
***
2ขฒ 2626
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
**
2ขช 2626
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
**
2ขฌ 2626
กรุงเทพมหานคร
25
99,000
*
9กด 2626
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
**
2ขบ 2626
กรุงเทพมหานคร
22
99,000
**
2ขย 2626
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
**
2ขห 2626
กรุงเทพมหานคร
25
75,000
**
ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร
25
115,000
***
2ขต 2662
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
**
2ขฬ 2662
กรุงเทพมหานคร
25
57,000
***
2ขบ 2727
กรุงเทพมหานคร
24
185,000
**
ชฉ 2727
กรุงเทพมหานคร
25
165,000
***
2ขถ 2727
กรุงเทพมหานคร
23
90,000
ศม 2727
กรุงเทพมหานคร
30
159,000
***
2กฆ 2727
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
***
2ขภ 2727
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
**
2ขส 2727
กรุงเทพมหานคร
29
119,000
**
2ขอ 2727
กรุงเทพมหานคร
28
82,000
*
ศย 2772
กรุงเทพมหานคร
33
115,000
*
ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
**
ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร
28
115,000
***
ฎถ 2772
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
***
2ขถ 2772
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
2ขผ 2772
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
2ขย 2772
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
*
2ขห 2772
กรุงเทพมหานคร
27
57,000
*
2ขฐ 2828
กรุงเทพมหานคร
33
135,000
**
2ขบ 2828
กรุงเทพมหานคร
26
135,000
2ขส 2828
กรุงเทพมหานคร
31
145,000
**
2ขฬ 2828
กรุงเทพมหานคร
29
95,000
**
2ขฮ 2828
กรุงเทพมหานคร
29
145,000
2ขจ 2882
กรุงเทพมหานคร
30
99,000
**
2ขฮ 2882
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
**
2ขบ 2929
กรุงเทพมหานคร
28
129,000
2ขห 2929
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
2ขฮ 2929
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
ษน 2992
กรุงเทพมหานคร
31
145,000
***
ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร
9
990,000
2กด 3000
กรุงเทพมหานคร
7
99,000
***
2ขศ 3000
กรุงเทพมหานคร
14
69,000
***
ฎจ 3000
กรุงเทพมหานคร
14
179,000
***
2ขข 3000
กรุงเทพมหานคร
9
110,000
***
9กต 3003
กรุงเทพมหานคร
19
79,000
2ขบ 3003
กรุงเทพมหานคร
12
39,000
2ขข 3003
กรุงเทพมหานคร
12
58,000
***
2ขน 3030
กรุงเทพมหานคร
15
89,000
*
2ขส 3030
กรุงเทพมหานคร
17
40,000
2ขฒ 3030
กรุงเทพมหานคร
13
49,000
***
2ขผ 3113
กรุงเทพมหานคร
20
43,000
***
2ขย 3113
กรุงเทพมหานคร
20
44,000
***
2ขข 3131
กรุงเทพมหานคร
14
88,000
***
2ขฎ 3223
กรุงเทพมหานคร
19
77,000
***
2ขฐ 3223
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
***
2ขท 3223
กรุงเทพมหานคร
15
91,000
***
2ขฎ 3232
กรุงเทพมหานคร
19
85,000
***
2ขฐ 3232
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
**
2ขธ 3232
กรุงเทพมหานคร
18
64,000
2ขส 3232
กรุงเทพมหานคร
21
59,000
***
2ขฬ 3232
กรุงเทพมหานคร
19
75,000
**
ฌฮ 3300
กรุงเทพมหานคร
16
99,000
**
7กย 3300
กรุงเทพมหานคร
22
59,000
***
2ขห 3300
กรุงเทพมหานคร
15
52,000
***
2ขฮ 3300
กรุงเทพมหานคร
15
54,000
***
2ขข 3311
กรุงเทพมหานคร
14
79,000
***
2ขส 3311
กรุงเทพมหานคร
19
52,000
**
2ขษ 3322
กรุงเทพมหานคร
18
52,000
*
2ขต 3322
กรุงเทพมหานคร
17
50,000
***
1ขด 3322
กรุงเทพมหานคร
14
73,000
***
2ขท 3322
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
***
2ขน 3322
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
***
2ขฐ 3322
กรุงเทพมหานคร
23
75,000
***
2ขด 3322
กรุงเทพมหานคร
15
65,000
***
2ขล 3322
กรุงเทพมหานคร
20
56,000
***
2ขห 3322
กรุงเทพมหานคร
19
62,000
***
1ขผ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
320,000
***
1ขญ 3333
กรุงเทพมหานคร
19
380,000
***
1ขพ 3333
กรุงเทพมหานคร
23
350,000
**
ษว 3333
กรุงเทพมหานคร
22
2,350,000
**
ชช 3333
กรุงเทพมหานคร
16
8,900,000
2ขฬ 3333
กรุงเทพมหานคร
21
250,000
**
2ขอ 3333
กรุงเทพมหานคร
22
290,000
***
1ขจ 3344
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
***
2ขว 3344
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
2ขฉ 3344
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
**
2ขธ 3344
กรุงเทพมหานคร
22
59,000
***
2ขล 3344
กรุงเทพมหานคร
24
125,000
*
2ขฐ 3344
กรุงเทพมหานคร
27
59,000
***
2ขท 3344
กรุงเทพมหานคร
19
72,000
***
2ขด 3344
กรุงเทพมหานคร
19
69,000
**
2ขพ 3344
กรุงเทพมหานคร
26
69,000
***
2ขฬ 3344
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
***
8กส 3355
กรุงเทพมหานคร
32
115,000
***
2ขษ 3355
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
***
1ขค 3355
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
**
2ขห 3355
กรุงเทพมหานคร
25
48,000
***
7กอ 3366
กรุงเทพมหานคร
32
69,000
***
ฌก 3366
กรุงเทพมหานคร
24
255,000
**
2ขศ 3366
กรุงเทพมหานคร
29
56,000
**
2ขส 3366
กรุงเทพมหานคร
29
59,900
2ขล 3377
กรุงเทพมหานคร
30
39,000
***
2ขพ 3377
กรุงเทพมหานคร
32
49,000
***
8กน 3388
กรุงเทพมหานคร
36
195,000
***
8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
2ขห 3388
กรุงเทพมหานคร
31
49,000
**
9กถ 3399
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร
37
119,000
ญง 3399
กรุงเทพมหานคร
30
129,000
***
2ขย 3399
กรุงเทพมหานคร
36
135,000
**
2ขภ 3399
กรุงเทพมหานคร
29
54,000
***
2ขร 3399
กรุงเทพมหานคร
32
72,000
**
2ขพ 3434
กรุงเทพมหานคร
26
69,000
***
2ขล 3434
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
***
2ขณ 3434
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
2ขต 3434
กรุงเทพมหานคร
21
51,000
***
2ขบ 3434
กรุงเทพมหานคร
20
59,000
**
2ขษ 3443
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
***
1ขอ 3443
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
***
2ขณ 3443
กรุงเทพมหานคร
23
52,000
***
2ขถ 3443
กรุงเทพมหานคร
19
59,000
2ขต 3443
กรุงเทพมหานคร
21
47,000
***
2ขน 3443
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
**
2ขจ 3456
กรุงเทพมหานคร
28
199,000
**
2ขธ 3456
กรุงเทพมหานคร
26
199,000
2ขพ 3456
กรุงเทพมหานคร
30
199,000
***
2ขภ 3456
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
**
2ขร 3456
กรุงเทพมหานคร
26
150,000
**
2ขอ 3456
กรุงเทพมหานคร
28
179,000
***
1ขธ 3535
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
2ขถ 3535
กรุงเทพมหานคร
21
59,000
***
2ขต 3535
กรุงเทพมหานคร
23
82,000
**
2ขฬ 3535
กรุงเทพมหานคร
25
55,000
***
2ขต 3553
กรุงเทพมหานคร
23
72,000
**
2ขข 3553
กรุงเทพมหานคร
22
87,000
*
2ขห 3636
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
สฎ 3663
กรุงเทพมหานคร
30
139,000
***
1ขภ 3737
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
9กภ 3737
กรุงเทพมหานคร
31
59,000
***
2ขย 3773
กรุงเทพมหานคร
32
57,000
**
2ขฐ 3838
กรุงเทพมหานคร
35
52,000
2ขฬ 3838
กรุงเทพมหานคร
31
50,000
***
8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร
36
195,000
*
2ขศ 3883
กรุงเทพมหานคร
33
45,000
*
2ขฎ 3939
กรุงเทพมหานคร
33
60,000
***
9กช 3939
กรุงเทพมหานคร
36
225,000
***
2ขย 3939
กรุงเทพมหานคร
36
145,000
**
2ขล 3939
กรุงเทพมหานคร
34
59,000
*
2ขห 3939
กรุงเทพมหานคร
33
55,000
*
2ขฮ 3939
กรุงเทพมหานคร
33
57,000
***
ษธ 3993
กรุงเทพมหานคร
32
149,000
*
2ขฐ 4000
กรุงเทพมหานคร
17
59,000
2ขธ 4000
กรุงเทพมหานคร
12
55,000
***
ฎม 4000
กรุงเทพมหานคร
14
199,000
ฆฬ 4000
กรุงเทพมหานคร
12
199,000
2ขห 4000
กรุงเทพมหานคร
13
47,000
***
2ขย 4004
กรุงเทพมหานคร
20
43,000
*
2ขฮ 4004
กรุงเทพมหานคร
17
40,000
**
2ขอ 4040
กรุงเทพมหานคร
18
42,000
***
ฌฐ 4114
กรุงเทพมหานคร
24
255,000
***
1ขบ 4114
กรุงเทพมหานคร
15
86,000
***
1กผ 4114
กรุงเทพมหานคร
20
75,000
**
2ขร 4114
กรุงเทพมหานคร
18
47,000
***
2ขอ 4114
กรุงเทพมหานคร
20
52,000
*
1ขธ 4141
กรุงเทพมหานคร
17
65,000
***
1ขอ 4141
กรุงเทพมหานคร
19
195,000
***
2ขว 4141
กรุงเทพมหานคร
20
54,000
**
8กส 4224
กรุงเทพมหานคร
28
90,000
2ขฬ 4224
กรุงเทพมหานคร
21
72,000
7กภ 4242
กรุงเทพมหานคร
21
64,000
**
สส 4242
กรุงเทพมหานคร
26
499,000
***
2ขร 4242
กรุงเทพมหานคร
20
110,000
2ขห 4242
กรุงเทพมหานคร
21
90,000
***
2ขฎ 4334
กรุงเทพมหานคร
23
60,000
***
2ขฌ 4334
กรุงเทพมหานคร
23
59,000
**
2ขพ 4334
กรุงเทพมหานคร
26
49,000
***
2ขฬ 4334
กรุงเทพมหานคร
23
52,000
***
2ขฎ 4343
กรุงเทพมหานคร
23
62,000
**
2ขธ 4343
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
***
2ขณ 4343
กรุงเทพมหานคร
23
56,000
**
2ขษ 4343
กรุงเทพมหานคร
22
45,000
**
2ขส 4343
กรุงเทพมหานคร
25
48,000
**
1ขฉ 4411
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
***
ฌฟ 4411
กรุงเทพมหานคร
23
119,000
***
ฌฬ 4411
กรุงเทพมหานคร
20
89,000
**
2ขษ 4411
กรุงเทพมหานคร
18
45,000
***
1ขถ 4411
กรุงเทพมหานคร
14
78,000
***
2ขห 4411
กรุงเทพมหานคร
19
54,000
***
2ขย 4422
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
*
ญถ 4422
กรุงเทพมหานคร
17
99,000
***
ญพ 4422
กรุงเทพมหานคร
24
249,000
***
2ขร 4422
กรุงเทพมหานคร
20
85,000
***
2ขบ 4433
กรุงเทพมหานคร
20
49,000
**
2ขร 4433
กรุงเทพมหานคร
22
47,000
***
4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร
24
1,999,000
***
1ขร 4444
กรุงเทพมหานคร
23
299,000
9กฎ 4444
กรุงเทพมหานคร
31
499,000
***
2ขษ 4444
กรุงเทพมหานคร
24
499,000
**
2ขฮ 4444
กรุงเทพมหานคร
25
290,000
**
1กผ 4455
กรุงเทพมหานคร
28
89,000
***
ญท 4455
กรุงเทพมหานคร
23
250,000
*
2ขน 4455
กรุงเทพมหานคร
27
79,000
**
ฆณ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
*
9กฒ 4466
กรุงเทพมหานคร
33
79,000
*
1ขร 4466
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
2ขล 4466
กรุงเทพมหานคร
30
49,000
**
2ขษ 4466
กรุงเทพมหานคร
28
49,000
**
2ขย 4477
กรุงเทพมหานคร
34
45,000
***
2ขอ 4477
กรุงเทพมหานคร
32
54,000
8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร
37
155,000
***
2ขร 4488
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
2ขข 4488
กรุงเทพมหานคร
30
85,000
**
สช 4499
กรุงเทพมหานคร
35
225,000
*
2ขฒ 4499
กรุงเทพมหานคร
33
56,500
**
2ขฮ 4499
กรุงเทพมหานคร
35
59,000
*
1ขอ 4545
กรุงเทพมหานคร
27
165,000
**
2ขศ 4545
กรุงเทพมหานคร
29
95,000
**
2ขธ 4545
กรุงเทพมหานคร
26
139,000
2ขฐ 4545
กรุงเทพมหานคร
31
129,000
**
2ขศ 4554
กรุงเทพมหานคร
29
79,000
*
2ขห 4554
กรุงเทพมหานคร
27
76,000
2ขษ 4567
กรุงเทพมหานคร
30
79,000
2ขณ 4567
กรุงเทพมหานคร
31
79,000
*
ญถ 4567
กรุงเทพมหานคร
27
169,000
2ขห 4567
กรุงเทพมหานคร
31
75,000
***
ษจ 4567
กรุงเทพมหานคร
32
250,000
**
2ขฬ 4646
กรุงเทพมหานคร
29
44,000
**
5กบ 4664
กรุงเทพมหานคร
28
62,000
**
2ขข 4664
กรุงเทพมหานคร
26
72,000
2ขษ 4747
กรุงเทพมหานคร
30
47,000
2ขฮ 4747
กรุงเทพมหานคร
31
45,000
ฎต 4774
กรุงเทพมหานคร
30
89,000
2ขห 4774
กรุงเทพมหานคร
31
39,000
**
ชม 4774
กรุงเทพมหานคร
29
120,000
***
ฌฌ 4774
กรุงเทพมหานคร
32
229,000
***
2ขว 4774
กรุงเทพมหานคร
32
52,000
***
2ขอ 4774
กรุงเทพมหานคร
32
53,000
สล 4848
กรุงเทพมหานคร
37
165,000
***
2ขร 4848
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
***
2ขพ 4848
กรุงเทพมหานคร
36
119,000
***
ศณ 4848
กรุงเทพมหานคร
36
179,000
สล 4884
กรุงเทพมหานคร
37
165,000
*
2ขน 4884
กรุงเทพมหานคร
33
47,000
***
1ขฬ 4884
กรุงเทพมหานคร
32
57,000
**
2ขล 4884
กรุงเทพมหานคร
34
49,000
***
2ขษ 4884
กรุงเทพมหานคร
32
59,000
2กช 4949
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
***
สส 4949
กรุงเทพมหานคร
40
529,000
***
2ขอ 4994
กรุงเทพมหานคร
36
77,000
**
2ขส 5000
กรุงเทพมหานคร
16
65,000
**
สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร
22
115,000
**
1ขฬ 5005
กรุงเทพมหานคร
18
48,000
**
2ขธ 5005
กรุงเทพมหานคร
18
49,000
**
ฎก 5005
กรุงเทพมหานคร
16
129,000
***
2ขท 5005
กรุงเทพมหานคร
15
99,000
2ขส 5005
กรุงเทพมหานคร
21
42,000
***
2ขฬ 5005
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
***
2ขฮ 5005
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
**
2ขช 5050
กรุงเทพมหานคร
16
59,000
**
2ขย 5050
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
***
2ขล 5050
กรุงเทพมหานคร
20
54,000
**
2ขษ 5050
กรุงเทพมหานคร
18
45,000
5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร
21
115,000
*
1กฒ 5115
กรุงเทพมหานคร
17
69,000
**
1กญ 5115
กรุงเทพมหานคร
18
75,000
***
2ขส 5115
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
2ขฬ 5115
กรุงเทพมหานคร
21
59,000
1ขอ 5151
กรุงเทพมหานคร
21
125,000
*
ญถ 5151
กรุงเทพมหานคร
17
129,000
2ขฮ 5151
กรุงเทพมหานคร
21
62,000
***
2ขฎ 5225
กรุงเทพมหานคร
23
79,000
*
ฌย 5225
กรุงเทพมหานคร
27
99,000
**
2ขย 5225
กรุงเทพมหานคร
26
65,000
ญฒ 5252
กรุงเทพมหานคร
21
89,000
9กจ 5252
กรุงเทพมหานคร
30
99,000
***
2ขข 5252
กรุงเทพมหานคร
20
108,000
***
2ขบ 5252
กรุงเทพมหานคร
20
65,000
**
ศม 5335
กรุงเทพมหานคร
28
129,000
***
2ขฒ 5335
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
**
2ขผ 5335
กรุงเทพมหานคร
28
56,000
**
2ขย 5335
กรุงเทพมหานคร
28
56,000
*
2ขส 5353
กรุงเทพมหานคร
27
52,000
**
2ขว 5445
กรุงเทพมหานคร
28
99,000
ศห 5445
กรุงเทพมหานคร
30
169,000
*
ศย 5445
กรุงเทพมหานคร
33
169,000
2ขศ 5500
กรุงเทพมหานคร
21
44,000
***
4กพ 5500
กรุงเทพมหานคร
23
65,000
**
1กค 5511
กรุงเทพมหานคร
18
99,000
***
2ขศ 5511
กรุงเทพมหานคร
23
69,000
***
2ขอ 5522
กรุงเทพมหานคร
24
175,000
2ขถ 5533
กรุงเทพมหานคร
21
45,000
**
ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร
28
195,000
**
5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร
29
145,000
**
1ขย 5544
กรุงเทพมหานคร
29
60,500
ชถ 5544
กรุงเทพมหานคร
21
159,000
1กก 5544
กรุงเทพมหานคร
21
125,555
**
1กญ 5555
กรุงเทพมหานคร
26
790,000
5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร
30
2,650,000
***
1ขก 5555
กรุงเทพมหานคร
24
1,450,000
**
1ขฉ 5555
กรุงเทพมหานคร
28
430,000
***
2ขพ 5555
กรุงเทพมหานคร
32
420,000
2ขส 5555
กรุงเทพมหานคร
31
340,000
**
2ขฬ 5555
กรุงเทพมหานคร
29
330,000
ฆอ 5566
กรุงเทพมหานคร
31
329,000
7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร
37
99,000
***
2ขธ 5577
กรุงเทพมหานคร
32
64,000
*
2ขฬ 5577
กรุงเทพมหานคร
33
42,000
***
2ขช 5588
กรุงเทพมหานคร
32
135,000
***
9กส 5599
กรุงเทพมหานคร
45
535,000
**
4กด 5599
กรุงเทพมหานคร
34
159,000
***
7กผ 5599
กรุงเทพมหานคร
44
125,000
*
2ขอ 5599
กรุงเทพมหานคร
38
110,000
2ขห 5656
กรุงเทพมหานคร
31
89,000
6กย 5665
กรุงเทพมหานคร
37
175,000
***
9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
***
9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร
41
295,000
***
ฎม 5678
กรุงเทพมหานคร
36
380,000
***
2ขอ 5678
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
ชฎ 5757
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
***
ฆม 5757
กรุงเทพมหานคร
32
249,000
***
1ขห 5775
กรุงเทพมหานคร
32
55,000
***
ศท 5775
กรุงเทพมหานคร
32
120,000
***
2ขย 5775
กรุงเทพมหานคร
36
63,000
*
2ขฮ 5775
กรุงเทพมหานคร
33
43,000
***
2ขว 5858
กรุงเทพมหานคร
36
120,000
***
2ขข 5858
กรุงเทพมหานคร
32
150,000
***
1ขฆ 5885
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
*
ฎง 5885
กรุงเทพมหานคร
33
119,000
2ขศ 5885
กรุงเทพมหานคร
37
60,000
*
ญศ 5959
กรุงเทพมหานคร
39
399,000
***
2ขษ 5959
กรุงเทพมหานคร
36
230,000
*
9กด 5959
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
*
1ขส 5959
กรุงเทพมหานคร
38
165,000
*
3กก 5959
กรุงเทพมหานคร
33
259,000
**
3กบ 5959
กรุงเทพมหานคร
34
229,000
**
4กบ 5959
กรุงเทพมหานคร
35
229,000
2ขห 5959
กรุงเทพมหานคร
37
99,000
*
8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร
39
195,000
ษห 5995
กรุงเทพมหานคร
37
215,000
*
ศค 5995
กรุงเทพมหานคร
39
395,000
*
ฎฮ 5995
กรุงเทพมหานคร
38
219,000
**
4กก 5995
กรุงเทพมหานคร
34
229,000
2ขฬ 5995
กรุงเทพมหานคร
37
90,000
*
ฆข 6000
กรุงเทพมหานคร
11
235,000
*
2ขศ 6000
กรุงเทพมหานคร
17
49,000
***
2ขต 6006
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
*
9กม 6006
กรุงเทพมหานคร
27
55,000
**
2ขอ 6006
กรุงเทพมหานคร
22
42,000
***
ชล 6006
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
***
2ขต 6060
กรุงเทพมหานคร
19
54,000
*
2ขภ 6060
กรุงเทพมหานคร
17
45,000
**
ฎฎ 6060
กรุงเทพมหานคร
22
229,000
***
ษษ 6060
กรุงเทพมหานคร
20
259,000
***
2ขส 6060
กรุงเทพมหานคร
23
52,000
***
2ขฒ 6060
กรุงเทพมหานคร
19
57,000
9กย 6060
กรุงเทพมหานคร
30
59,000
***
2ขห 6116
กรุงเทพมหานคร
23
54,000
***
2ขฮ 6116
กรุงเทพมหานคร
23
57,000
**
1กช 6161
กรุงเทพมหานคร
18
79,000
***
ฎม 6161
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
**
2ขร 6161
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
**
2ขอ 6226
กรุงเทพมหานคร
26
57,000
***
2ขฒ 6262
กรุงเทพมหานคร
23
92,000
*
1ขย 6262
กรุงเทพมหานคร
27
55,500
***
2ขข 6363
กรุงเทพมหานคร
24
167,000
**
2ขษ 6363
กรุงเทพมหานคร
26
69,000
*
2ขห 6363
กรุงเทพมหานคร
27
65,000
**
ษษ 6446
กรุงเทพมหานคร
28
329,000
**
ฆข 6446
กรุงเทพมหานคร
25
179,000
**
2ขห 6446
กรุงเทพมหานคร
29
45,000
**
2ขฎ 6464
กรุงเทพมหานคร
29
48,000
*
8กส 6556
กรุงเทพมหานคร
38
155,000
2ขฬ 6565
กรุงเทพมหานคร
31
95,000
***
ฎณ 6611
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
2ขว 6611
กรุงเทพมหานคร
24
75,000
***
ษว 6611
กรุงเทพมหานคร
24
159,000
***
2ขข 6611
กรุงเทพมหานคร
20
72,000
**
ฌต 6611
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
**
2ขฮ 6622
กรุงเทพมหานคร
25
52,000
***
1ขต 6633
กรุงเทพมหานคร
24
90,000
**
2ขฒ 6633
กรุงเทพมหานคร
25
52,000
**
ฌฬ 6633
กรุงเทพมหานคร
28
125,000
*
6กบ 6633
กรุงเทพมหานคร
27
89,000
*
2ขห 6633
กรุงเทพมหานคร
27
47,000
**
2ขษ 6644
กรุงเทพมหานคร
28
49,900
2ขห 6655
กรุงเทพมหานคร
31
62,000
1ขฌ 6655
กรุงเทพมหานคร
30
68,000
***
1ขฐ 6666
กรุงเทพมหานคร
36
950,000
***
1ขฉ 6666
กรุงเทพมหานคร
32
695,000
**
2ขศ 6666
กรุงเทพมหานคร
35
320,000
***
1ขฮ 6666
กรุงเทพมหานคร
32
565,000
*
1ขอ 6666
กรุงเทพมหานคร
33
495,000
***
2ขว 6677
กรุงเทพมหานคร
36
69,000
***
2ขษ 6688
กรุงเทพมหานคร
36
181,000
*
ชส 6699
กรุงเทพมหานคร
39
295,000
***
9กท 6699
กรุงเทพมหานคร
41
465,000
**
9กส 6699
กรุงเทพมหานคร
47
210,000
***
9กฬ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
445,000
***
9กอ 6699
กรุงเทพมหานคร
46
395,000
***
9กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
***
2ขพ 6699
กรุงเทพมหานคร
42
185,000
***
6กส 6699
กรุงเทพมหานคร
44
229,000
*
1ขฌ 6699
กรุงเทพมหานคร
38
104,000
***
9กณ 6767
กรุงเทพมหานคร
41
99,000
***
2ขล 6776
กรุงเทพมหานคร
36
67,000
***
9กช 6789
กรุงเทพมหานคร
42
550,000
***
1ขต 6789
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
9กถ 6789
กรุงเทพมหานคร
41
399,000
***
9กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร
45
499,000
***
9กน 6789
กรุงเทพมหานคร
45
499,000
***
1ขศ 6789
กรุงเทพมหานคร
40
215,000
***
8กก 6789
กรุงเทพมหานคร
40
550,000
1ขธ 6789
กรุงเทพมหานคร
37
185,000
***
2ขช 6789
กรุงเทพมหานคร
36
299,000
***
2ขบ 6789
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
7กว 6789
กรุงเทพมหานคร
44
250,000
1ขร 6789
กรุงเทพมหานคร
37
185,000
***
9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร
45
495,000
***
1ขก 6868
กรุงเทพมหานคร
32
195,000
***
1ขณ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
235,000
***
2ขธ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
*
ฎฬ 6868
กรุงเทพมหานคร
38
209,000
***
2ขษ 6868
กรุงเทพมหานคร
36
199,000
2ขฬ 6868
กรุงเทพมหานคร
37
84,000
***
2ขร 6886
กรุงเทพมหานคร
36
165,000
***
1ขต 6969
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
1ขธ 6969
กรุงเทพมหานคร
37
195,000
**
9กส 6969
กรุงเทพมหานคร
47
395,000
***
2ขพ 6969
กรุงเทพมหานคร
42
265,000
*
1ขห 6969
กรุงเทพมหานคร
38
120,000
***
2ขช 6969
กรุงเทพมหานคร
36
285,000
*
ษษ 6969
กรุงเทพมหานคร
38
1,290,000
***
ฎภ 6969
กรุงเทพมหานคร
36
459,000
***
2ขข 6969
กรุงเทพมหานคร
36
395,000
***
2ขผ 6969
กรุงเทพมหานคร
42
175,000
***
2ขย 6969
กรุงเทพมหานคร
42
199,000
***
2ขศ 6969
กรุงเทพมหานคร
41
150,000
*
2ขห 6969
กรุงเทพมหานคร
39
90,000
***
9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร
45
285,000
*
9กพ 6996
กรุงเทพมหานคร
48
195,000
***
2ขข 6996
กรุงเทพมหานคร
36
178,000
*
2ขฬ 6996
กรุงเทพมหานคร
39
74,000
***
1ขฮ 7000
กรุงเทพมหานคร
15
83,000
2ขข 7000
กรุงเทพมหานคร
13
89,000
**
2ขฮ 7000
กรุงเทพมหานคร
16
57,000
**
2ขษ 7007
กรุงเทพมหานคร
22
45,000
***
1ขศ 7007
กรุงเทพมหานคร
24
99,000
***
2ขท 7007
กรุงเทพมหานคร
19
89,000
**
2ขธ 7007
กรุงเทพมหานคร
22
57,000
**
2ขผ 7007
กรุงเทพมหานคร
26
55,000
***
2ขข 7007
กรุงเทพมหานคร
20
99,000
*
ษฐ 7007
กรุงเทพมหานคร
27
149,000
ชฬ 7007
กรุงเทพมหานคร
21
159,000
ชฮ 7007
กรุงเทพมหานคร
21
129,000
***
1ขส 7007
กรุงเทพมหานคร
24
115,000
**
2ขร 7007
กรุงเทพมหานคร
22
49,000
**
2ขย 7007
กรุงเทพมหานคร
26
47,000
***
2ขท 7070
กรุงเทพมหานคร
19
55,000
***
2ขณ 7070
กรุงเทพมหานคร
23
49,000
***
ษม 7070
กรุงเทพมหานคร
23
99,000
***
2ขภ 7070
กรุงเทพมหานคร
19
52,000
**
ฆถ 7070
กรุงเทพมหานคร
18
179,000
***
1ขท 7117
กรุงเทพมหานคร
20
62,000
***
1ขฮ 7117
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
***
2ขร 7117
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
***
1ขฎ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
89,000
***
1ขณ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
95,000
***
2ขธ 7171
กรุงเทพมหานคร
24
72,000
***
1ขต 7227
กรุงเทพมหานคร
24
105,000
**
2ขส 7227
กรุงเทพมหานคร
29
55,000
ฎผ 7272
กรุงเทพมหานคร
31
85,555
***
2ขท 7272
กรุงเทพมหานคร
23
85,000
2ขย 7272
กรุงเทพมหานคร
30
62,000
*
2ขห 7272
กรุงเทพมหานคร
27
59,000
**
2ขอ 7272
กรุงเทพมหานคร
28
69,000
***
1ขท 7337
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
1ขภ 7337
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
1ขท 7373
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
ญฮ 7447
กรุงเทพมหานคร
31
79,000
2ขฬ 7447
กรุงเทพมหานคร
31
39,000
*
1ขผ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
42,000
*
1ขพ 7474
กรุงเทพมหานคร
33
43,000
2ขห 7474
กรุงเทพมหานคร
31
39,000
***
2ขล 7474
กรุงเทพมหานคร
32
54,000
***
2ขษ 7575
กรุงเทพมหานคร
32
56,000
ญช 7575
กรุงเทพมหานคร
30
129,000
**
ญภ 7575
กรุงเทพมหานคร
29
99,000
*
2ขห 7575
กรุงเทพมหานคร
33
42,000
***
6กต 7667
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
***
2ขจ 7667
กรุงเทพมหานคร
36
69,000
***
2ขว 7667
กรุงเทพมหานคร
36
67,000
***
1ขส 7667
กรุงเทพมหานคร
36
75,500
***
1ขส 7676
กรุงเทพมหานคร
36
75,000
***
ษอ 7700
กรุงเทพมหานคร
24
149,000
***
1ขส 7700
กรุงเทพมหานคร
24
83,000
***
1ขศ 7700
กรุงเทพมหานคร
24
81,000
***
2ขน 7700
กรุงเทพมหานคร
23
55,000
***
2ขว 7700
กรุงเทพมหานคร
24
69,000
***
2ขฬ 7700
กรุงเทพมหานคร
23
49,000
***
2ขษ 7711
กรุงเทพมหานคร
24
75,000
***
1ขถ 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขด 7711
กรุงเทพมหานคร
20
57,000
***
1ขธ 7711
กรุงเทพมหานคร
23
67,000
***
1ขฌ 7711
กรุงเทพมหานคร
24
92,000
สห 7722
กรุงเทพมหานคร
30
125,000
**
ฆศ 7722
กรุงเทพมหานคร
28
220,000
*
ศย 7722
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
***
2ขท 7722
กรุงเทพมหานคร
23
68,000
***
2ขถ 7722
กรุงเทพมหานคร
23
67,000
**
2ขศ 7722
กรุงเทพมหานคร
29
50,000
***
ศฎ 7733
กรุงเทพมหานคร
32
99,000
*
ศว 7733
กรุงเทพมหานคร
33
89,000
**
1ขล 7733
กรุงเทพมหานคร
29
41,500
***
ฎศ 7733
กรุงเทพมหานคร
32
75,000
2ขษ 7744
กรุงเทพมหานคร
30
42,000
ญค 7744
กรุงเทพมหานคร
30
89,000
**
ฆฆ 7744
กรุงเทพมหานคร
28
349,000
2ขฮ 7744
กรุงเทพมหานคร
31
42,000
ชณ 7755
กรุงเทพมหานคร
31
77,000
***
2ขข 7766
กรุงเทพมหานคร
32
75,000
***
1ขส 7766
กรุงเทพมหานคร
36
78,000
***
7กฐ 7777
กรุงเทพมหานคร
45
2,990,000
***
2ขร 7777
กรุงเทพมหานคร
36
595,000
2ขห 7777
กรุงเทพมหานคร
37
370,000
***
9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
199,000
***
8กส 7788
กรุงเทพมหานคร
46
245,000
***
8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
8กศ 7788
กรุงเทพมหานคร
46
235,000
*
2ขน 7788
กรุงเทพมหานคร
39
89,000
***
2ขบ 7788
กรุงเทพมหานคร
36
145,000
***
2ขข 7788
กรุงเทพมหานคร
36
265,000
***
2ขง 7788
กรุงเทพมหานคร
36
129,000
**
9กม 7799
กรุงเทพมหานคร
47
185,000
***
9กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
1ขว 7799
กรุงเทพมหานคร
41
115,000
***
9กต 7799
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
2ขฐ 7799
กรุงเทพมหานคร
45
195,000
***
1ขส 7799
กรุงเทพมหานคร
42
155,000
***
2ขล 7799
กรุงเทพมหานคร
42
120,000
***
2ขห 7799
กรุงเทพมหานคร
41
110,000
***
ฎฮ 7799
กรุงเทพมหานคร
42
199,000
***
2ขบ 7878
กรุงเทพมหานคร
36
165,000
***
2ขข 7878
กรุงเทพมหานคร
36
245,000
***
ฌฮ 7878
กรุงเทพมหานคร
40
229,000
**
ฎพ 7887
กรุงเทพมหานคร
43
135,000
*
2ขห 7887
กรุงเทพมหานคร
39
65,000
***
9กฒ 7979
กรุงเทพมหานคร
45
335,000
**
9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร
47
199,000
**
9กด 7979
กรุงเทพมหานคร
43
159,000
***
1ขก 7979
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
***
5กต 7979
กรุงเทพมหานคร
41
125,000
*
1ขธ 7979
กรุงเทพมหานคร
39
91,500
***
2ขฐ 7979
กรุงเทพมหานคร
45
229,000
**
9กภ 7979
กรุงเทพมหานคร
43
152,000
*
ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร
38
590,000
***
ษม 7997
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
**
9กณ 7997
กรุงเทพมหานคร
47
114,000
***
2ขฐ 7997
กรุงเทพมหานคร
45
195,000
**
ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร
43
355,000
***
2ขอ 7997
กรุงเทพมหานคร
42
110,000
***
9กว 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
***
9กอ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
235,000
**
2ขว 8000
กรุงเทพมหานคร
18
82,000
ชป 8000
กรุงเทพมหานคร
12
199,000
***
สฐ 8000
กรุงเทพมหานคร
24
329,000
***
2ขข 8000
กรุงเทพมหานคร
14
185,000
***
2ขส 8000
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
*
2ขฬ 8000
กรุงเทพมหานคร
17
72,000
***
2ขธ 8008
กรุงเทพมหานคร
24
129,000
**
2ขฬ 8008
กรุงเทพมหานคร
25
52,000
***
ญฒ 8080
กรุงเทพมหานคร
23
155,000
***
1ขค 8080
กรุงเทพมหานคร
23
89,000
***
1ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร
24
119,000
**
2ขช 8080
กรุงเทพมหานคร
22
59,000
***
8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
215,000
***
ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
275,000
***
8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร
32
229,000
***
1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร
23
199,000
***
1ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร
24
275,000
*
1ขล 8118
กรุงเทพมหานคร
27
102,000
**
1ขธ 8118
กรุงเทพมหานคร
25
110,000
**
1ขผ 8118
กรุงเทพมหานคร
29
95,000
ศห 8118
กรุงเทพมหานคร
30
159,000
***
1ขฒ 8118
กรุงเทพมหานคร
24
181,000
ฌส 8181
กรุงเทพมหานคร
30
159,000
***
1กญ 8181
กรุงเทพมหานคร
24
199,000
***
1ขช 8181
กรุงเทพมหานคร
23
175,000
**
1ขธ 8181
กรุงเทพมหานคร
25
105,000
*
ฎช 8228
กรุงเทพมหานคร
27
150,000
2ขษ 8338
กรุงเทพมหานคร
30
54,000
**
2ขพ 8338
กรุงเทพมหานคร
34
59,000
*
2ขท 8338
กรุงเทพมหานคร
27
49,000
1ขอ 8338
กรุงเทพมหานคร
31
59,000
2ขห 8338
กรุงเทพมหานคร
31
49,000
2ขฮ 8338
กรุงเทพมหานคร
31
54,000
ญธ 8383
กรุงเทพมหานคร
30
120,000
2ขฎ 8383
กรุงเทพมหานคร
31
46,000
**
ชฬ 8383
กรุงเทพมหานคร
29
129,000
2ขน 8383
กรุงเทพมหานคร
31
46,000
**
2ขข 8383
กรุงเทพมหานคร
28
78,000
***
2ขอ 8383
กรุงเทพมหานคร
32
62,000
2ขข 8448
กรุงเทพมหานคร
30
79,000
*
2ขฬ 8448
กรุงเทพมหานคร
33
49,000
*
2ขห 8484
กรุงเทพมหานคร
33
45,000
***
2ขษ 8484
กรุงเทพมหานคร
32
59,000
**
2ขธ 8558
กรุงเทพมหานคร
34
99,000
***
2ขล 8558
กรุงเทพมหานคร
36
120,000
**
2ขห 8558
กรุงเทพมหานคร
35
62,000
**
2ขน 8585
กรุงเทพมหานคร
35
65,000
*
5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร
39
119,000
*
2ขภ 8686
กรุงเทพมหานคร
33
69,000
***
1กษ 8778
กรุงเทพมหานคร
36
135,000
***
2ขย 8778
กรุงเทพมหานคร
42
165,000
***
9กฮ 8778
กรุงเทพมหานคร
45
177,000
***
2ขส 8778
กรุงเทพมหานคร
41
110,000
***
6กญ 8778
กรุงเทพมหานคร
41
129,000
*
2ขฬ 8778
กรุงเทพมหานคร
39
72,000
***
ญผ 8778
กรุงเทพมหานคร
42
250,000
***
สม 8787
กรุงเทพมหานคร
42
299,000
*
2ขษ 8787
กรุงเทพมหานคร
38
78,000
*
2ขห 8787
กรุงเทพมหานคร
39
72,000
*
2ขศ 8800
กรุงเทพมหานคร
27
50,000
**
2ขอ 8800
กรุงเทพมหานคร
26
52,000
*
ศง 8811
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
สณ 8811
กรุงเทพมหานคร
30
169,000
**
ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร
26
395,000
*
ฌษ 8811
กรุงเทพมหานคร
27
135,000
***
1ขบ 8811
กรุงเทพมหานคร
23
120,000
*
ฎผ 8822
กรุงเทพมหานคร
33
99,000
***
2ขว 8833
กรุงเทพมหานคร
32
55,000
*
2ขท 8833
กรุงเทพมหานคร
27
46,000
1ขญ 8844
กรุงเทพมหานคร
31
55,500
**
2ขฬ 8855
กรุงเทพมหานคร
35
60,000
***
2ขษ 8866
กรุงเทพมหานคร
36
140,000
**
2ขฐ 8877
กรุงเทพมหานคร
43
54,000
2ขฒ 8877
กรุงเทพมหานคร
37
52,000
***
1ขต 8877
กรุงเทพมหานคร
36
91,000
*
ฌค 8877
กรุงเทพมหานคร
39
99,000
***
ฎล 8877
กรุงเทพมหานคร
41
199,000
***
2ขบ 8877
กรุงเทพมหานคร
36
99,000
***
8กธ 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,500,000
***
8กร 8888
กรุงเทพมหานคร
45
6,800,000
***
8กฬ 8888
กรุงเทพมหานคร
46
5,200,000
*
1ขต 8888
กรุงเทพมหานคร
38
750,000
***
1ขถ 8888
กรุงเทพมหานคร
36
950,000
1ขบ 8888
กรุงเทพมหานคร
37
750,000
***
1ขด 8888
กรุงเทพมหานคร
36
1,300,000
***
1ขล 8888
กรุงเทพมหานคร
41
1,290,000
***
8กท 8888
กรุงเทพมหานคร
42
7,950,000
*
9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
595,000
**
9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร
47
565,000
*
9กร 8899
กรุงเทพมหานคร
48
695,000
*
9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร
49
595,000
***
9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร
51
695,000
***
2ขษ 8899
กรุงเทพมหานคร
42
240,000
***
2ขศ 8899
กรุงเทพมหานคร
45
299,000
***
1ขพ 8989
กรุงเทพมหานคร
45
355,000
***
ฎต 8989
กรุงเทพมหานคร
42
799,000
***
ชษ 8989
กรุงเทพมหานคร
40
899,000
***
3กบ 8989
กรุงเทพมหานคร
40
329,000
*
2ขถ 8989
กรุงเทพมหานคร
39
199,000
***
3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร
40
299,000
***
1ขต 8998
กรุงเทพมหานคร
40
189,000
**
2ขณ 8998
กรุงเทพมหานคร
43
159,000
***
9กฬ 9000
กรุงเทพมหานคร
24
465,000
***
9กม 9000
กรุงเทพมหานคร
24
495,000
ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร
12
295,000
**
9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร
25
295,000
9กช 9000
กรุงเทพมหานคร
21
355,000
9กข 9000
กรุงเทพมหานคร
21
355,000
***
9กท 9000
กรุงเทพมหานคร
20
385,000
***
9กน 9000
กรุงเทพมหานคร
24
485,000
***
9กฎ 9000
กรุงเทพมหานคร
24
475,000
***
9กฉ 9000
กรุงเทพมหานคร
24
455,000
***
2ขบ 9000
กรุงเทพมหานคร
15
159,000
***
9กฌ 9000
กรุงเทพมหานคร
24
465,000
***
2ขอ 9000
กรุงเทพมหานคร
19
99,000
**
9กภ 9009
กรุงเทพมหานคร
29
195,000
*
9กม 9009
กรุงเทพมหานคร
33
185,000
**
9กว 9009
กรุงเทพมหานคร
34
175,000
***
2ขช 9009
กรุงเทพมหานคร
24
165,000
**
2ขส 9090
กรุงเทพมหานคร
29
57,000
***
1ขต 9090
กรุงเทพมหานคร
24
139,000
**
1ขก 9090
กรุงเทพมหานคร
22
89,000
**
1ขค 9090
กรุงเทพมหานคร
25
79,000
สฬ 9090
กรุงเทพมหานคร
30
129,000
**
8กท 9090
กรุงเทพมหานคร
28
95,000
**
8กส 9090
กรุงเทพมหานคร
34
93,000
ชผ 9119
กรุงเทพมหานคร
30
159,000
*
8กฐ 9119
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
9กท 9119
กรุงเทพมหานคร
31
245,000
***
9กล 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
9กว 9119
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
ฎว 9119
กรุงเทพมหานคร
31
189,000
***
1ขด 9119
กรุงเทพมหานคร
24
179,000
**
1ขฮ 9119
กรุงเทพมหานคร
28
155,000
***
2ขพ 9119
กรุงเทพมหานคร
32
139,000
**
2ขฮ 9119
กรุงเทพมหานคร
29
79,000
*
ฌป 9191
กรุงเทพมหานคร
27
179,000
**
ฎฐ 9191
กรุงเทพมหานคร
34
169,000
*
ฎข 9191
กรุงเทพมหานคร
27
149,000
*
2ขศ 9229
กรุงเทพมหานคร
33
86,000
ชส 9229
กรุงเทพมหานคร
31
189,000
**
ชฎ 9229
กรุงเทพมหานคร
29
175,000
2ขฮ 9229
กรุงเทพมหานคร
31
99,000
***
ษจ 9292
กรุงเทพมหานคร
32
179,000
2ขฬ 9292
กรุงเทพมหานคร
31
67,000
**
2ขศ 9339
กรุงเทพมหานคร
35
65,000
***
9กช 9339
กรุงเทพมหานคร
36
295,000
***
8กฒ 9339
กรุงเทพมหานคร
36
129,000
***
2ขย 9339
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
*
2ขฎ 9393
กรุงเทพมหานคร
33
59,000
*
2ขฬ 9393
กรุงเทพมหานคร
33
52,000
*
ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร
33
165,000
ญถ 9449
กรุงเทพมหานคร
31
139,000
*
ฌย 9494
กรุงเทพมหานคร
39
125,000
***
2ขอ 9494
กรุงเทพมหานคร
36
79,000
*
9กด 9595
กรุงเทพมหานคร
39
240,000
**
9กน 9595
กรุงเทพมหานคร
43
299,000
**
5กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
35
189,000
ษห 9595
กรุงเทพมหานคร
37
255,000
1ขจ 9595
กรุงเทพมหานคร
37
119,000
**
9กฬ 9595
กรุงเทพมหานคร
43
250,000
2ขณ 9595
กรุงเทพมหานคร
37
125,000
**
4กก 9595
กรุงเทพมหานคร
34
259,000
*
4กณ 9595
กรุงเทพมหานคร
38
159,000
*
3กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
33
159,000
*
3กท 9595
กรุงเทพมหานคร
33
159,000
2ขฬ 9595
กรุงเทพมหานคร
37
99,000
*
1ขฌ 9669
กรุงเทพมหานคร
38
109,000
**
2ขภ 9669
กรุงเทพมหานคร
35
82,000
*
2ขฬ 9696
กรุงเทพมหานคร
39
79,000
***
7กฌ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
215,000
***
7กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
295,000
***
2ขย 9779
กรุงเทพมหานคร
44
139,000
***
1ขก 9779
กรุงเทพมหานคร
36
155,000
***
ศอ 9779
กรุงเทพมหานคร
45
255,000
***
สฎ 9779
กรุงเทพมหานคร
44
199,000
***
2ขห 9779
กรุงเทพมหานคร
41
115,000
***
2ขฮ 9779
กรุงเทพมหานคร
41
189,000
*
2ขข 9797
กรุงเทพมหานคร
38
123,000
***
2ขร 9797
กรุงเทพมหานคร
40
99,000
*
8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร
48
595,000
***
7กญ 9889
กรุงเทพมหานคร
46
250,000
***
ฎจ 9889
กรุงเทพมหานคร
45
799,000
**
2ขฮ 9889
กรุงเทพมหานคร
43
199,000
*
3กก 9898
กรุงเทพมหานคร
39
299,000
***
ชร 9898
กรุงเทพมหานคร
40
599,000
**
1ขอ 9911
กรุงเทพมหานคร
29
125,000
***
1ขถ 9911
กรุงเทพมหานคร
24
189,000
**
2ขฬ 9911
กรุงเทพมหานคร
29
65,000
2ขห 9922
กรุงเทพมหานคร
31
67,000
*
ฆอ 9933
กรุงเทพมหานคร
33
220,000
4กพ 9933
กรุงเทพมหานคร
37
49,000
*
3กฬ 9933
กรุงเทพมหานคร
33
62,000
**
ฌค 9944
กรุงเทพมหานคร
35
125,000
*
4กว 9955
กรุงเทพมหานคร
39
159,000
*
4กฌ 9955
กรุงเทพมหานคร
38
159,000
*
1ขฮ 9966
กรุงเทพมหานคร
38
75,000
*
2ขห 9966
กรุงเทพมหานคร
39
79,000
*
2ขฮ 9966
กรุงเทพมหานคร
39
85,000
2ขท 9977
กรุงเทพมหานคร
37
65,000
***
2ขค 9977
กรุงเทพมหานคร
40
89,000
***
1ขถ 9977
กรุงเทพมหานคร
36
119,000
***
2ขฐ 9977
กรุงเทพมหานคร
45
175,000
*
2ขข 9977
กรุงเทพมหานคร
38
99,000
***
ศม 9977
กรุงเทพมหานคร
44
179,000
***
ญผ 9988
กรุงเทพมหานคร
46
420,000
***
2ขส 9988
กรุงเทพมหานคร
45
245,000
***
1ขด 9999
กรุงเทพมหานคร
40
1,110,000
**
9กส 9999
กรุงเทพมหานคร
53
6,999,999
***
2ขน 9999
กรุงเทพมหานคร
45
1,390,000
**
9กภ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
9,990,000
***
9กพ 9999
กรุงเทพมหานคร
54
11,999,999
**
9กศ 9999
กรุงเทพมหานคร
53
6,999,999
**
2ขศ 9999
กรุงเทพมหานคร
47
799,000
**
2ขส 9999
กรุงเทพมหานคร
47
799,000
**
1ขค 9999
กรุงเทพมหานคร
43
1,590,000

แสดงผล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

© 2023 Tabien2you | ทะเบียนทูยู