ติดต่อทะเบียนรถสวย
Tabien2you

ทะเบียนรถสวย

ค้นหาทะเบียน   ค้นหาทะเบียน

ค้นหาทะเบียน   ค้นหาทะเบียน

ทะเบียนรถสวย

ทะเบียนรถสวย


วันที่ 29 ก.พ. 2567

ค้นหาทะเบียน

ทะเบียนรถเก๋ง

9กล 1
599,000
17
ว่าง
1ขผ 1
850,000
12
ว่าง
1ขฒ 1
799,000
7
ว่าง
6กข 1
450,000
10
ว่าง
2กฉ 1
490,000
9
ว่าง
9กว 1
620,000
17
ว่าง
9กอ 1
620,000
17
ว่าง
2ขญ 1
450,000
9
ว่าง
2ขธ 1
450,000
9
ว่าง
2ขต 1
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 1
420,000
6
ว่าง
2ขค 1
450,000
9
ว่าง
1ขร 1
790,000
8
ว่าง
2ขด 1
399,000
6
ว่าง
พรพร 1
2,450,000
ว่าง
2ขถ 1
399,000
6
ว่าง
1ขค 2
590,000
9
ว่าง
1ขถ 2
320,000
6
ว่าง
1ขธ 2
379,000
9
ว่าง
8กฬ 2
325,000
16
ว่าง
1ขฒ 3
279,000
9
ว่าง
9กฐ 3
275,000
22
ว่าง
1ขผ 3
250,000
14
ว่าง
9กญ 3
299,000
17
ว่าง
9กฎ 3
279,000
18
ว่าง
9กด 3
390,000
14
ว่าง
1ขฆ 3
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กฬ 3
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 3
159,000
10
ว่าง
9กฉ 3
320,000
18
ว่าง
2ขณ 3
159,000
12
ว่าง
2ขถ 3
165,000
8
ว่าง
ฆด 4
1,790,000
8
ว่าง
5กถ 4
235,000
11
ว่าง
1ขฎ 4
179,000
12
ว่าง
1ขบ 4
319,000
9
ว่าง
1ขห 5
275,000
13
ว่าง
1ขบ 5
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฬ 5
285,000
13
ว่าง
2ขญ 5
235,000
13
ว่าง
2ขฎ 5
375,000
14
ว่าง
2ขธ 5
210,000
13
ว่าง
2ขณ 5
375,000
14
ว่าง
2ขด 5
199,000
10
ว่าง
2ขถ 5
210,000
10
ว่าง
1ขล 5
468,000
14
ว่าง
6กณ 6
860,000
18
ว่าง
1ขญ 6
250,000
13
ว่าง
6กษ 6
860,000
17
ว่าง
1ขผ 6
239,000
17
ว่าง
1ขธ 6
275,000
13
ว่าง
1ขบ 6
275,000
11
ว่าง
8กฆ 6
275,000
18
ว่าง
1ขภ 6
250,000
10
ว่าง
9กจ 6
420,000
22
ว่าง
1ขห 6
369,000
14
ว่าง
1ขห 7
350,000
15
ว่าง
2ขต 7
280,000
14
ว่าง
1ขฎ 7
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฆ 7
399,000
20
ว่าง
9กฮ 8
1,350,000
23
ว่าง
8กร 8
2,350,000
21
ว่าง
8กฆ 8
2,290,000
20
ว่าง
8กฒ 8
2,290,000
20
ว่าง
8กฬ 8
1,890,000
22
ว่าง
1ขฉ 8
450,000
16
ว่าง
8กฮ 8
1,990,000
22
ว่าง
5กฎ 8
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ล้ำเลิศ 8
1,450,000
ว่าง
หงส์ 8
2,350,000
ว่าง
4กฐ 9
690,000
23
ว่าง
8กษ 9
1,250,000
22
ว่าง
พย 9
9,990,000
25
ว่าง
4กง 9
490,000
16
ว่าง
7กบ 9
1,150,000
19
ว่าง
4กบ 9
590,000
16
ว่าง
9กว 9
2,550,000
25
ว่าง
8กฆ 9
950,000
21
ว่าง
9กฬ 9
3,200,000
24
ว่าง
9กร 9
2,990,000
23
ว่าง
1ขง 9
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขบ 9
819,000
14
ว่าง
1ขฒ 9
830,000
15
ว่าง
สบาย 9
1,550,000
ว่าง
เก้า 9
1,990,000
ว่าง
1ขฌ 10
220,000
9
ว่าง
6กล 10
99,000
14
ว่าง
1กถ 10
189,000
4
ว่าง
1กข 10
189,000
5
ว่าง
2ขฒ 11
350,000
9
ว่าง
1ขว 11
430,000
11
ว่าง
1ขต 11
420,000
8
ว่าง
1ขอ 11
595,000
11
ว่าง
1ขฌ 11
430,000
10
ว่าง
1ขฉ 11
450,000
10
ว่าง
ฌบ 11
1,490,000
9
ว่าง
1ขน 11
450,000
10
ว่าง
1ขล 11
430,000
11
ว่าง
1ขห 11
420,000
10
ว่าง
9กค 11
499,000
16
ว่าง
8กณ 11
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กจ 11
499,000
18
ว่าง
1ขร 11
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขช 11
895,000
7
ว่าง
9กพ 11
495,000
20
ว่าง
2กส 11
295,000
12
ว่าง
2ขณ 11
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 11
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
กย 12
459,000
12
ว่าง
2ขส 13
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขฬ 13
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขห 13
29,000
15
ว่าง
ชฮ 14
269,000
12
ว่าง
8กฎ 14
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5กพ 15
175,000
20
ว่าง
2กบ 15
139,000
11
ว่าง
2กม 17
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วฮ 18
420,000
20
ว่าง
ฌห 19
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4ขท 20
79,000
9
ว่าง
งต 20
119,000
7
ว่าง
9กว 20
39,000
18
ว่าง
6กข 21
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กษ 22
265,000
18
ว่าง
1ขฮ 22
199,000
12
ว่าง
9กผ 22
260,000
22
ว่าง
9กศ 22
270,000
21
ว่าง
กย 22
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขง 22
455,000
9
ว่าง
1ขฒ 22
189,000
10
ว่าง
3กฌ 22
155,555
13
ว่าง
1ขบ 22
315,000
9
ว่าง
ฌล 22
1,290,000
15
ว่าง
ฌง 24
320,000
13
ว่าง
ภจ 24
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษค 24
859,000
14
ว่าง
ฌข 24
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
งข 25
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขค 25
119,000
14
ว่าง
ฌบ 29
239,000
18
ว่าง
4ขล 30
69,000
15
ว่าง
งต 30
119,000
8
ว่าง
ขห 30
99,000
10
ว่าง
9กม 31
55,000
19
ว่าง
4ขฌ 31
49,000
15
ว่าง
4ขฐ 31
49,000
19
ว่าง
วจ 32
129,000
17
ว่าง
ขห 32
129,000
12
ว่าง
8กฮ 32
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขอ 32
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พต 32
99,000
16
ว่าง
2ขฐ 33
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 33
129,000
13
ว่าง
9กด 33
195,000
17
ว่าง
1ขช 33
179,000
11
ว่าง
ฌฟ 33
850,000
19
ว่าง
2ขฒ 33
139,000
13
ว่าง
1ขฎ 33
205,000
14
ว่าง
ฌพ 33
890,000
19
ว่าง
7กฌ 33
199,000
19
ว่าง
1ขณ 33
210,000
14
ว่าง
1ขบ 33
150,000
11
ว่าง
1ขผ 33
155,000
17
ว่าง
2ขถ 33
129,000
11
ว่าง
8กค 33
295,000
19
ว่าง
2ขน 33
199,000
15
ว่าง
ฎต 33
1,190,000
14
ว่าง
ฉท 34
119,000
13
ว่าง
ชฮ 34
159,000
14
ว่าง
ษก 36
499,000
14
ว่าง
2ขภ 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขญ 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขล 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐน 37
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4ขพ 37
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5ขช 37
29,000
19
ว่าง
ขย 38
119,000
21
ว่าง
ฉว 38
119,000
22
ว่าง
ฆถ 39
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5กญ 40
69,000
14
ว่าง
กห 40
109,000
10
ว่าง
ฌข 40
99,000
11
ว่าง
ฎฮ 41
209,000
15
ว่าง
จค 41
210,000
15
ว่าง
1กพ 41
139,000
15
ว่าง
ภอ 41
119,000
12
ว่าง
ฐธ 41
89,000
18
ว่าง
ฌช 42
179,000
13
ว่าง
3ขศ 42
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศค 42
199,000
17
ว่าง
กห 43
119,000
13
ว่าง
ษล 43
99,000
17
ว่าง
4ขว 43
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5กธ 44
199,000
18
ว่าง
1ขห 44
152,000
16
ว่าง
1ขช 44
179,000
13
ว่าง
7กน 44
129,000
21
ว่าง
2ขถ 44
128,000
13
ว่าง
9กก 44
699,000
19
ว่าง
5กฆ 45
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
6กฎ 45
145,000
21
ว่าง
งจ 46
89,000
18
ว่าง
งค 46
79,000
16
ว่าง
ฆญ 46
99,000
17
ว่าง
ฉพ 48
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉน 48
109,000
22
ว่าง
ธห 48
109,000
21
ว่าง
ธม 48
119,000
21
ว่าง
วฮ 48
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชผ 49
99,000
23
ว่าง
ฐษ 49
119,000
26
ว่าง
พฮ 49
109,000
26
ว่าง
กฉ 52
109,000
13
ว่าง
ศฐ 52
219,000
23
ว่าง
1ขพ 55
230,000
21
ว่าง
1ขฌ 55
245,000
18
ว่าง
2ขต 55
189,000
17
ว่าง
9กภ 55
350,000
21
ว่าง
1ขฉ 55
265,000
18
ว่าง
1ขฎ 55
240,000
18
ว่าง
1ขญ 55
250,000
17
ว่าง
2ขฒ 55
195,000
17
ว่าง
1ขร 55
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กถ 55
390,000
21
ว่าง
ษฐ 56
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งจ 56
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฉข 57
119,000
19
ว่าง
จฉ 58
199,000
24
ว่าง
ษว 58
149,000
23
ว่าง
พษ 59
590,000
26
ว่าง
2ขส 60
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉร 61
99,000
16
ว่าง
ฌก 61
99,000
13
ว่าง
ฌฎ 61
89,000
17
ว่าง
ญข 61
99,000
13
ว่าง
ธฉ 61
99,000
16
ว่าง
งจ 63
339,000
17
ว่าง
ฉง 64
109,000
17
ว่าง
ฐล 64
129,000
25
ว่าง
5กล 65
159,000
23
ว่าง
1ขฌ 66
199,000
20
ว่าง
1ขง 66
199,000
17
ว่าง
ฐฐ 66
2,590,000
30
ว่าง
3กฮ 66
199,000
21
ว่าง
2ขถ 66
139,000
17
ว่าง
6กบ 66
1,190,000
21
ว่าง
9กจ 66
355,000
28
ว่าง
2ขว 67
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขห 67
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉก 67
129,000
19
ว่าง
ฉท 67
129,000
19
ว่าง
จอ 68
199,000
26
ว่าง
พค 68
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉว 68
189,000
25
ว่าง
จษ 68
350,000
24
ว่าง
1กส 68
229,000
23
ว่าง
ฎฮ 68
299,000
24
ว่าง
3กถ 69
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขง 70
69,000
14
ว่าง
ฉต 70
129,000
15
ว่าง
ชค 70
129,000
13
ว่าง
2ขส 71
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศฎ 71
99,000
20
ว่าง
ชอ 71
90,000
16
ว่าง
ธม 71
90,000
17
ว่าง
4ขฬ 71
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎฬ 72
139,000
19
ว่าง
ฌก 72
149,000
15
ว่าง
9กจ 72
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กล 72
159,000
16
ว่าง
พฉ 72
139,000
22
ว่าง
3ขห 73
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กข 73
109,000
13
ว่าง
3ขฒ 74
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขฬ 75
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขส 76
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎฬ 76
109,000
23
ว่าง
วฮ 76
139,000
24
ว่าง
ฌฉ 77
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขต 77
179,000
21
ว่าง
1ขศ 77
389,000
24
ว่าง
กบ 77
2,950,000
17
ว่าง
7กบ 77
1,590,000
24
ว่าง
2ขฎ 77
220,000
23
ว่าง
2ขธ 77
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 77
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งต 79
129,000
21
ว่าง
ขห 79
149,000
23
ว่าง
ขย 79
129,000
26
ว่าง
ชษ 80
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภร 80
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งน 80
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉฐ 82
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขก 82
119,000
13
ว่าง
งห 82
99,000
17
ว่าง
ญว 82
109,000
20
ว่าง
3ขฌ 83
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขจ 83
139,000
19
ว่าง
ขน 83
99,000
18
ว่าง
ขย 83
99,000
21
ว่าง
จธ 83
99,000
21
ว่าง
ฉก 83
99,000
17
ว่าง
ชห 83
99,000
18
ว่าง
ภฮ 83
99,000
17
ว่าง
4ขอ 83
29,000
23
ว่าง
สฎ 84
125,000
24
ว่าง
9กว 84
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขจ 84
109,000
20
ว่าง
ขน 84
139,000
19
ว่าง
งห 84
119,000
19
ว่าง
ฎย 84
109,000
25
ว่าง
ฉบ 84
119,000
19
ว่าง
วฉ 84
139,000
23
ว่าง
งจ 85
119,000
21
ว่าง
ฐค 85
129,000
26
ว่าง
ภต 85
129,000
17
ว่าง
ชพ 85
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎผ 86
139,000
27
ว่าง
ฉท 87
119,000
21
ว่าง
3กช 88
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญธ 88
3,990,000
24
ว่าง
8กฐ 88
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
7กก 88
950,000
25
ว่าง
1ขฎ 88
845,000
24
ว่าง
1ขฌ 88
895,000
24
ว่าง
พจ 88
1,500,000
30
ว่าง
7กจ 88
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
7กษ 88
369,000
28
ว่าง
1กฬ 89
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉบ 91
125,000
17
ว่าง
จก 91
125,000
17
ว่าง
ศม 92
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขค 92
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งฉ 92
119,000
18
ว่าง
จษ 93
109,000
22
ว่าง
ฐว 93
119,000
27
ว่าง
ธต 93
179,000
19
ว่าง
วย 93
109,000
26
ว่าง
ษณ 93
109,000
21
ว่าง
ฉธ 94
109,000
22
ว่าง
ฉร 94
110,000
22
ว่าง
ฎฎ 94
299,000
23
ว่าง
พฉ 94
99,000
26
ว่าง
9กว 94
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สษ 94
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4กก 94
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษธ 95
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขญ 95
145,000
23
ว่าง
ภต 95
499,000
18
ว่าง
ศช 96
399,000
24
ว่าง
ฉธ 96
409,000
24
ว่าง
ภข 97
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งข 97
119,000
20
ว่าง
งค 97
119,000
22
ว่าง
งย 97
119,000
26
ว่าง
ภม 97
139,000
22
ว่าง
งพ 98
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กฉ 98
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฐท 98
399,000
27
ว่าง
พห 99
1,990,000
31
ว่าง
1ขฉ 99
460,000
26
ว่าง
ญจ 99
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฆ 99
650,000
24
ว่าง
1ขญ 99
480,000
25
ว่าง
1ขธ 99
420,000
25
ว่าง
1ขถ 99
485,000
22
ว่าง
1ขท 99
375,000
22
ว่าง
2ขณ 99
265,000
27
ว่าง
3กท 100
79,000
6
ว่าง
ฐย 100
149,000
18
ว่าง
3ขถ 101
39,000
8
ว่าง
ษว 111
1,490,000
13
ว่าง
9กต 111
399,000
16
ว่าง
9กณ 111
410,000
18
ว่าง
2ขฌ 111
199,000
12
ว่าง
9กง 111
895,000
15
ว่าง
9กผ 111
399,000
21
ว่าง
ฆข 111
2,590,000
8
ว่าง
2ขฉ 111
199,000
12
ว่าง
1ขช 111
1,450,000
8
ว่าง
ภต 119
119,000
15
ว่าง
ฉย 119
139,000
24
ว่าง
ฆค 119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌส 119
89,000
23
ว่าง
1ขฌ 123
255,000
14
ว่าง
1กฐ 123
179,000
17
ว่าง
1ขท 123
195,000
10
ว่าง
9กส 123
375,000
23
ว่าง
1กน 123
179,000
13
ว่าง
1ขณ 123
265,000
14
ว่าง
1ขธ 123
162,000
13
ว่าง
1กฮ 123
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
5กอ 123
149,000
18
ว่าง
1ขอ 123
295,000
15
ว่าง
1ขล 123
265,000
15
ว่าง
2ขฆ 123
110,000
13
ว่าง
3ขน 131
55,000
15
ว่าง
4ขฒ 131
49,000
14
ว่าง
4ขฎ 131
39,000
16
ว่าง
4ขฒ 141
59,000
15
ว่าง
4ขค 141
39,000
16
ว่าง
ธห 145
99,000
19
ว่าง
จต 145
99,000
19
ว่าง
ศง 145
99,000
19
ว่าง
ขอ 145
89,000
18
ว่าง
จท 151
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขง 151
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศห 151
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วฬ 156
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌข 156
99,000
19
ว่าง
ฐข 156
99,000
23
ว่าง
จห 156
99,000
23
ว่าง
ชฐ 156
120,000
23
ว่าง
ฆญ 156
99,000
19
ว่าง
ฎข 156
99,000
19
ว่าง
ฌป 156
99,000
19
ว่าง
ฎป 156
99,000
19
ว่าง
ฌฌ 156
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขห 156
99,000
19
ว่าง
ขฉ 156
99,000
19
ว่าง
ฆน 157
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญล 158
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จห 159
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วษ 159
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆษ 159
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภศ 165
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขค 168
1,100,000
21
ว่าง
1กส 168
599,000
24
ว่าง
ฐบ 168
1,290,000
26
ว่าง
สส 172
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศต 176
39,000
24
ว่าง
1ขฮ 180
25,000
17
ว่าง
3ขธ 181
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พฮ 181
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วพ 189
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขก 189
109,000
21
ว่าง
ฉอ 189
109,000
29
ว่าง
6กม 191
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศช 195
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษก 198
125,000
23
ว่าง
ฉต 199
65,000
27
ว่าง
งษ 200
80,000
8
ว่าง
ขจ 200
99,000
10
ว่าง
ศช 200
119,000
11
ว่าง
งว 200
99,000
10
ว่าง
ธจ 200
79,000
12
ว่าง
4ขฉ 202
55,000
15
ว่าง
ฌต 213
39,000
14
ว่าง
3ขฉ 221
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฒ 222
690,000
13
ว่าง
1ขห 222
350,000
14
ว่าง
5กธ 222
395,000
16
ว่าง
1ขบ 222
220,000
11
ว่าง
ฌธ 222
1,490,000
15
ว่าง
1ขฬ 222
350,000
14
ว่าง
ษธ 222
1,490,000
14
ว่าง
1ขอ 222
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
7กธ 222
279,000
18
ว่าง
2ขด 222
490,000
11
ว่าง
ฎจ 225
59,000
20
ว่าง
1ขพ 234
180,000
20
ว่าง
1ขผ 234
175,000
20
ว่าง
1ขถ 234
165,000
13
ว่าง
1ขร 234
199,000
16
ว่าง
1ขฌ 234
193,000
17
ว่าง
ฐธ 236
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จฉ 237
45,000
23
ว่าง
ฆฉ 244
49,000
18
ว่าง
ฎฉ 250
69,000
17
ว่าง
ษอ 266
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐค 278
35,000
30
ว่าง
ฐบ 283
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ธห 289
129,000
28
ว่าง
ฌล 289
145,000
30
ว่าง
ฉอ 289
159,000
30
ว่าง
ญญ 295
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5ขฉ 300
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐท 310
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌง 314
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พย 323
89,000
24
ว่าง
1ขฐ 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญษ 333
1,390,000
17
ว่าง
2ขฐ 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขห 333
199,000
17
ว่าง
1ขฌ 333
240,000
17
ว่าง
สต 333
1,590,000
19
ว่าง
1ขถ 333
220,000
13
ว่าง
1ขน 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขภ 333
220,000
13
ว่าง
1ขล 333
199,000
18
ว่าง
2กข 333
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 333
230,000
14
ว่าง
2ขน 333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
7กภ 344
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 345
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กช 350
29,000
20
ว่าง
ฌก 350
79,000
14
ว่าง
ชต 357
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งพ 369
109,000
28
ว่าง
ฉม 369
129,000
28
ว่าง
ฉจ 369
119,000
29
ว่าง
4ขฎ 383
32,000
25
ว่าง
พท 383
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชป 389
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กฉ 400
99,000
10
ว่าง
กล 400
119,000
11
ว่าง
กก 400
499,000
6
ว่าง
1กฆ 400
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขษ 400
39,000
12
ว่าง
วม 400
139,000
15
ว่าง
5ขฆ 400
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษร 420
69,000
14
ว่าง
พร 420
155,000
18
ว่าง
ชอ 420
79,000
14
ว่าง
ภพ 420
99,000
15
ว่าง
ขว 420
69,000
14
ว่าง
ศท 420
79,000
14
ว่าง
กย 420
119,000
15
ว่าง
ภน 422
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชถ 424
85,000
13
ว่าง
ฉธ 424
119,000
19
ว่าง
ภล 424
69,000
17
ว่าง
ภข 424
69,000
13
ว่าง
ษม 429
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษจ 433
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขฮ 441
35,000
19
ว่าง
ชฟ 441
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศอ 442
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กผ 444
265,000
30
ว่าง
2ขณ 444
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
7กษ 444
389,000
24
ว่าง
ฐฐ 453
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎน 455
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขว 456
599,000
24
ว่าง
5กด 456
279,000
22
ว่าง
1ขล 456
599,000
24
ว่าง
1ขร 456
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขธ 456
299,000
23
ว่าง
ฆฎ 459
99,000
26
ว่าง
ชส 459
110,000
27
ว่าง
พห 459
75,000
31
ว่าง
ภง 459
99,000
21
ว่าง
ขม 459
79,000
25
ว่าง
ขง 459
75,000
22
ว่าง
ฆฐ 459
109,000
30
ว่าง
กย 459
89,000
27
ว่าง
ญว 463
39,000
23
ว่าง
ญฐ 475
32,000
29
ว่าง
จอ 485
49,000
29
ว่าง
ภอ 500
149,000
12
ว่าง
ญศ 500
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภศ 520
109,000
15
ว่าง
กท 520
179,000
9
ว่าง
วน 521
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐก 522
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆย 544
99,000
24
ว่าง
ฉม 545
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภจ 549
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆจ 549
59,000
27
ว่าง
ฐธ 554
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฎ 555
399,000
23
ว่าง
9กม 555
599,000
30
ว่าง
2ขท 555
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฉ 555
599,000
30
ว่าง
2ขด 555
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 555
275,000
21
ว่าง
ศฐ 556
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พล 556
129,000
30
ว่าง
กท 559
159,000
21
ว่าง
กร 566
129,000
22
ว่าง
วท 566
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌฐ 566
49,000
31
ว่าง
ธข 566
99,000
23
ว่าง
ญท 567
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขท 567
125,000
23
ว่าง
2ขถ 567
120,000
23
ว่าง
ญพ 576
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉว 580
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญว 591
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4กจ 595
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉต 595
119,000
27
ว่าง
ขล 599
109,000
31
ว่าง
ขม 599
99,000
30
ว่าง
พห 599
199,000
36
ว่าง
ฌล 600
89,000
17
ว่าง
กห 600
99,000
12
ว่าง
งร 600
79,000
12
ว่าง
งธ 607
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จท 615
45,000
19
ว่าง
วบ 618
89,000
23
ว่าง
ภร 636
89,000
20
ว่าง
ฎน 653
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1กว 655
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชย 655
59,000
26
ว่าง
1ขพ 666
255,000
29
ว่าง
1ขผ 666
235,000
29
ว่าง
1ขญ 666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขช 666
590,000
24
ว่าง
1ขฒ 666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขจ 666
299,000
27
ว่าง
1ขต 666
595,000
24
ว่าง
1ขณ 666
320,000
26
ว่าง
1ขน 666
250,000
26
ว่าง
1ขย 666
240,000
29
ว่าง
1ขร 666
250,000
25
ว่าง
1ขล 666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฬ 666
240,000
26
ว่าง
1กถ 666
250,000
21
ว่าง
7กฒ 666
199,000
29
ว่าง
2ขท 666
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กอ 666
499,000
34
ว่าง
2ขด 666
220,000
23
ว่าง
พพ 669
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภน 672
32,000
21
ว่าง
5ขข 676
25,000
28
ว่าง
9กฎ 678
299,000
36
ว่าง
9กถ 678
210,000
32
ว่าง
1ขฉ 678
132,000
29
ว่าง
9กน 678
299,000
36
ว่าง
9กม 678
279,000
36
ว่าง
9กว 678
175,000
37
ว่าง
ฐน 678
199,000
35
ว่าง
5กค 678
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขต 678
119,000
27
ว่าง
วฬ 678
235,000
32
ว่าง
ภต 699
109,000
28
ว่าง
วง 699
125,000
32
ว่าง
ชต 700
89,000
12
ว่าง
3ขพ 700
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5ขฉ 700
29,000
19
ว่าง
ศฐ 701
59,000
24
ว่าง
จข 718
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ธง 719
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จจ 732
59,000
24
ว่าง
4ขฮ 767
29,000
31
ว่าง
7กญ 777
990,000
33
ว่าง
7กศ 777
1,490,000
36
ว่าง
ศห 777
1,690,000
33
ว่าง
สฮ 777
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฎ 777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฉ 777
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศณ 777
1,590,000
33
ว่าง
2กฉ 777
235,000
29
ว่าง
สฬ 777
1,590,000
33
ว่าง
2ขณ 777
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขน 777
205,000
30
ว่าง
ฐล 786
125,000
36
ว่าง
ขอ 786
89,000
29
ว่าง
งท 786
149,000
24
ว่าง
1ขฌ 789
499,000
32
ว่าง
1ขพ 789
350,000
35
ว่าง
1ขผ 789
330,000
35
ว่าง
9กต 789
579,000
37
ว่าง
9กถ 789
599,000
35
ว่าง
1ขฮ 789
499,000
32
ว่าง
1ขฎ 789
499,000
32
ว่าง
1ขศ 789
310,000
34
ว่าง
1ขฆ 789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขณ 789
499,000
32
ว่าง
1ขท 789
399,000
28
ว่าง
1ขบ 789
350,000
29
ว่าง
1ขย 789
330,000
35
ว่าง
1ขร 789
350,000
31
ว่าง
1ขล 789
340,000
33
ว่าง
2ขญ 789
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชง 789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขค 789
399,000
32
ว่าง
ภล 791
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญผ 800
99,000
20
ว่าง
ฎช 800
155,000
15
ว่าง
วก 800
145,000
15
ว่าง
ฆฮ 808
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภจ 809
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภท 829
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษท 829
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญฬ 835
35,000
25
ว่าง
ภล 854
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษค 861
89,000
23
ว่าง
ฎค 861
135,000
24
ว่าง
จพ 868
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
5ขฌ 870
15,000
27
ว่าง
ญณ 879
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขญ 888
540,000
31
ว่าง
1ขฌ 888
580,000
32
ว่าง
1ขฒ 888
499,000
30
ว่าง
ทรัพย์ 888
1,380,000
ว่าง
สจ 892
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กว 895
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภภ 897
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พพ 897
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วฉ 899
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วท 900
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3กว 900
62,000
19
ว่าง
ฐฉ 909
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆฌ 909
129,000
26
ว่าง
ชฐ 909
119,000
29
ว่าง
ธฉ 909
119,000
27
ว่าง
ฐธ 911
1,290,000
24
ว่าง
5กอ 911
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พจ 914
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษษ 915
189,000
23
ว่าง
ฌศ 918
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญฬ 951
189,000
24
ว่าง
ภบ 951
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จฉ 955
109,000
30
ว่าง
ษฬ 955
99,000
28
ว่าง
ฉฉ 956
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4กร 959
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐธ 959
350,000
36
ว่าง
ฌจ 969
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พษ 969
149,000
36
ว่าง
ศช 970
42,000
25
ว่าง
งค 970
42,000
22
ว่าง
ภน 972
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎพ 979
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศฐ 979
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญร 979
79,000
33
ว่าง
ฉก 979
69,000
31
ว่าง
ฉฐ 981
89,000
32
ว่าง
พล 981
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌฮ 981
69,000
28
ว่าง
ขต 981
99,000
23
ว่าง
พษ 983
39,000
32
ว่าง
ชห 989
220,000
33
ว่าง
ศฎ 992
129,000
32
ว่าง
8กน 993
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขฮ 994
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎฟ 995
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งจ 995
119,000
31
ว่าง
งษ 995
119,000
29
ว่าง
งห 995
119,000
30
ว่าง
จค 995
129,000
33
ว่าง
วห 995
129,000
34
ว่าง
งว 996
99,000
32
ว่าง
ชย 996
129,000
34
ว่าง
2กผ 998
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
7กค 998
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กธ 999
3,200,000
41
ว่าง
ศฮ 999
3,500,000
39
ว่าง
9กร 999
3,500,000
41
ว่าง
9กง 999
2,990,000
39
ว่าง
1ขห 999
540,000
35
ว่าง
เฮงดี 999
1,590,000
ว่าง
9กต 1000
179,000
14
ว่าง
9กค 1000
195,000
15
ว่าง
1ขห 1000
149,000
9
ว่าง
1ขฎ 1000
265,000
9
ว่าง
1ขถ 1000
159,000
5
ว่าง
1ขง 1000
165,000
6
ว่าง
ศห 1000
295,000
13
ว่าง
9กร 1000
265,000
15
ว่าง
ชค 1000
335,000
7
ว่าง
1ขช 1000
225,000
6
ว่าง
1ขฌ 1000
265,000
9
ว่าง
1ขณ 1000
265,000
9
ว่าง
ฐพ 1000
159,000
18
ว่าง
1ขฮ 1000
169,000
9
ว่าง
2ขท 1000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 1000
79,000
6
ว่าง
ฆฌ 1000
399,000
9
ว่าง
ฆฉ 1000
399,000
9
ว่าง
1ขญ 1001
115,000
9
ว่าง
ฆณ 1001
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขษ 1001
97,000
9
ว่าง
1ขร 1001
105,000
9
ว่าง
1ขธ 1001
99,000
9
ว่าง
2ขต 1001
62,000
9
ว่าง
1ขย 1001
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชฬ 1010
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กค 1010
89,000
16
ว่าง
1ขฌ 1010
79,000
10
ว่าง
1ขษ 1010
99,000
9
ว่าง
ษย 1010
159,000
14
ว่าง
1ขร 1010
110,000
9
ว่าง
2ขต 1010
65,000
9
ว่าง
2ขท 1010
44,000
7
ว่าง
ฆง 1010
239,000
7
ว่าง
ชห 1100
145,000
9
ว่าง
1ขร 1100
95,000
9
ว่าง
1ขธ 1100
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 1100
59,000
9
ว่าง
2ขณ 1100
39,000
11
ว่าง
2ขน 1100
40,000
11
ว่าง
2ขง 1110
42,000
9
ว่าง
9กอ 1111
720,000
20
ว่าง
1กฒ 1111
2,650,000
9
ว่าง
1กฎ 1111
2,350,000
11
ว่าง
1กฐ 1111
2,950,000
15
ว่าง
9กส 1111
650,000
21
ว่าง
2ขต 1111
299,000
11
ว่าง
2ขธ 1111
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 1111
289,000
13
ว่าง
2ขบ 1111
299,000
10
ว่าง
3ขต 1114
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขง 1115
29,000
16
ว่าง
4ขฆ 1117
32,000
19
ว่าง
สฎ 1119
119,000
24
ว่าง
7กฆ 1119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กก 1119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศน 1119
119,000
24
ว่าง
สณ 1119
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สอ 1119
79,000
25
ว่าง
ศฉ 1119
109,000
24
ว่าง
สม 1119
139,000
24
ว่าง
8กอ 1122
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1กบ 1122
159,000
10
ว่าง
ษจ 1122
125,000
16
ว่าง
2ขฆ 1122
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชฟ 1122
120,000
16
ว่าง
2ขน 1122
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กอ 1133
115,000
24
ว่าง
ศน 1133
115,000
20
ว่าง
8กศ 1133
129,000
24
ว่าง
1ขธ 1133
89,000
15
ว่าง
8กส 1133
139,000
24
ว่าง
1ขค 1133
99,000
15
ว่าง
ษศ 1133
95,000
19
ว่าง
2ขฐ 1133
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ขข 1133
159,000
12
ว่าง
1ขถ 1144
99,000
14
ว่าง
1ขช 1144
99,000
15
ว่าง
2ขท 1144
69,000
15
ว่าง
2ขฉ 1144
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
จจ 1144
389,000
22
ว่าง
1ขญ 1144
60,500
17
ว่าง
สส 1144
699,000
24
ว่าง
2ขบ 1144
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
3ขบ 1151
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขก 1155
85,000
16
ว่าง
1ขช 1155
89,000
17
ว่าง
1ขธ 1155
125,000
19
ว่าง
ฌส 1155
245,000
24
ว่าง
ญผ 1155
235,000
24
ว่าง
1ขน 1155
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขห 1155
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
จห 1155
89,000
23
ว่าง
2ขฌ 1155
49,000
21
ว่าง
2ขณ 1155
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กล 1155
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฐ 1166
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชม 1166
129,000
21
ว่าง
ฌฐ 1166
99,000
28
ว่าง
1ขฮ 1177
97,000
24
ว่าง
2ขต 1177
55,000
23
ว่าง
1ขณ 1177
125,000
24
ว่าง
1ขธ 1177
75,000
23
ว่าง
1ขภ 1177
60,000
20
ว่าง
2ขฐ 1177
45,000
29
ว่าง
ขข 1177
189,000
20
ว่าง
3ขย 1181
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขข 1188
199,000
23
ว่าง
1ขฆ 1188
265,000
24
ว่าง
ฆน 1188
495,000
26
ว่าง
1ขช 1188
195,000
23
ว่าง
1ขต 1188
185,000
24
ว่าง
ฆต 1188
499,000
24
ว่าง
2ขท 1188
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฐ 1199
195,000
39
ว่าง
9กถ 1199
175,000
31
ว่าง
ฌบ 1199
159,000
27
ว่าง
9กล 1199
265,000
36
ว่าง
9กว 1199
295,000
36
ว่าง
9กอ 1199
265,000
36
ว่าง
2ขต 1199
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฐ 1199
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กผ 1199
130,000
38
ว่าง
2ขน 1199
57,000
29
ว่าง
4กน 1212
99,000
16
ว่าง
1กฬ 1212
125,000
13
ว่าง
5กภ 1212
99,000
13
ว่าง
1ขฌ 1212
129,000
14
ว่าง
สช 1212
245,000
15
ว่าง
1ขท 1212
72,000
10
ว่าง
1ขบ 1212
69,000
11
ว่าง
สฮ 1212
135,000
18
ว่าง
ญฒ 1212
159,000
13
ว่าง
สฉ 1212
169,000
18
ว่าง
ฆส 1221
295,000
16
ว่าง
1กฒ 1221
125,000
11
ว่าง
2ขฐ 1221
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขธ 1221
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฉ 1221
74,000
15
ว่าง
1ขพ 1234
149,000
21
ว่าง
8กฬ 1234
395,000
24
ว่าง
8กฮ 1234
395,000
24
ว่าง
1ขศ 1234
165,000
20
ว่าง
1ขถ 1234
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขท 1234
240,000
14
ว่าง
1ขบ 1234
225,000
15
ว่าง
1ขภ 1234
230,000
14
ว่าง
1ขว 1234
199,000
19
ว่าง
2ขฌ 1234
195,000
19
ว่าง
2ขท 1234
165,000
15
ว่าง
9กน 1234
199,000
25
ว่าง
ฉล 1254
25,000
23
ว่าง
ฐย 1280
15,000
28
ว่าง
ญช 1313
199,000
14
ว่าง
2ขต 1313
55,000
15
ว่าง
2ขณ 1313
44,000
17
ว่าง
2ขด 1313
43,000
13
ว่าง
ษฮ 1313
79,000
17
ว่าง
ชฬ 1331
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กก 1331
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขท 1331
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฬ 1331
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศณ 1331
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 1331
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ธธ 1361
40,000
19
ว่าง
ฎง 1414
149,000
17
ว่าง
1ขอ 1414
159,000
19
ว่าง
ฆต 1414
299,000
16
ว่าง
2ขต 1414
58,000
17
ว่าง
ญข 1414
129,000
16
ว่าง
2ขถ 1414
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญญ 1414
459,000
18
ว่าง
สห 1415
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขข 1416
49,000
19
ว่าง
ษว 1424
29,000
21
ว่าง
4กศ 1441
69,000
22
ว่าง
ญษ 1441
99,000
18
ว่าง
1ขศ 1441
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขก 1441
89,000
14
ว่าง
1ขส 1441
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌถ 1441
89,000
16
ว่าง
1ขฮ 1441
52,000
18
ว่าง
4กผ 1441
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
จจ 1441
229,000
22
ว่าง
2ขน 1441
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎธ 1455
60,000
24
ว่าง
1ขน 1514
35,000
19
ว่าง
3ขผ 1514
42,000
24
ว่าง
1ขช 1515
135,000
17
ว่าง
ฌส 1515
320,000
24
ว่าง
1ขห 1515
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขอ 1515
155,000
21
ว่าง
ศน 1515
320,000
24
ว่าง
2ขบ 1515
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขข 1525
40,000
19
ว่าง
ขข 1545
179,000
19
ว่าง
ษน 1545
65,000
24
ว่าง
ษห 1545
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษษ 1545
139,000
23
ว่าง
ฎษ 1545
69,000
24
ว่าง
กพ 1545
119,000
24
ว่าง
ฉร 1545
99,000
24
ว่าง
1ขก 1545
55,000
19
ว่าง
ฉค 1545
99,000
24
ว่าง
พก 1545
135,000
24
ว่าง
2ขฒ 1551
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขห 1551
69,000
20
ว่าง
2ขณ 1551
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษณ 1551
99,000
21
ว่าง
พง 1599
99,000
34
ว่าง
กร 1599
99,000
29
ว่าง
พล 1599
99,000
38
ว่าง
ฆผ 1599
69,000
35
ว่าง
3ขข 1614
42,000
19
ว่าง
3ขส 1614
42,000
24
ว่าง
3ขช 1614
32,000
19
ว่าง
2ขฆ 1614
30,000
19
ว่าง
1ขต 1615
25,000
19
ว่าง
8กฬ 1616
99,000
28
ว่าง
ขข 1616
199,000
18
ว่าง
2ขธ 1616
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขด 1616
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌฬ 1661
240,000
24
ว่าง
2ขณ 1661
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชพ 1668
109,000
31
ว่าง
ฌฎ 1668
99,000
31
ว่าง
ฌท 1668
109,000
27
ว่าง
ฉบ 1681
59,000
23
ว่าง
ชศ 1688
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญผ 1689
179,000
36
ว่าง
ฐต 1689
189,000
36
ว่าง
ศฉ 1689
179,000
36
ว่าง
สฎ 1689
189,000
36
ว่าง
สน 1689
199,000
36
ว่าง
ภค 1694
15,000
25
ว่าง
1ขษ 1717
89,000
23
ว่าง
1ขณ 1717
129,000
24
ว่าง
ศท 1717
199,000
24
ว่าง
1ขฌ 1717
107,000
24
ว่าง
1ขอ 1717
95,000
25
ว่าง
ฌย 1741
15,000
26
ว่าง
1ขฮ 1771
86,000
24
ว่าง
2ขต 1771
52,000
23
ว่าง
1ขน 1771
95,000
24
ว่าง
1ขภ 1771
59,000
20
ว่าง
2ขท 1771
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฉฉ 1771
159,000
26
ว่าง
ฎผ 1771
99,000
29
ว่าง
ธท 1813
29,000
18
ว่าง
ศฮ 1818
365,000
30
ว่าง
8กส 1818
295,000
34
ว่าง
ฉก 1818
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กอ 1818
295,000
33
ว่าง
2ขช 1818
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฆฒ 1818
599,000
24
ว่าง
1ขต 1818
220,000
24
ว่าง
1ขช 1818
255,000
23
ว่าง
1ขฆ 1818
355,000
24
ว่าง
1ขญ 1818
199,000
25
ว่าง
กก 1818
1,290,000
20
ว่าง
1ขฒ 1818
219,000
24
ว่าง
1กภ 1881
99,000
21
ว่าง
8กล 1881
185,000
33
ว่าง
8กฮ 1881
225,000
32
ว่าง
9กพ 1881
165,000
36
ว่าง
1ขฒ 1881
170,000
24
ว่าง
ฌฎ 1881
195,000
28
ว่าง
2ขด 1881
72,000
23
ว่าง
พษ 1888
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญฌ 1888
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พพ 1918
59,000
35
ว่าง
ษว 1919
265,000
30
ว่าง
8กบ 1919
195,000
31
ว่าง
9กฉ 1919
235,000
35
ว่าง
1กฎ 1919
159,000
27
ว่าง
1ขถ 1919
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กษ 1919
189,000
34
ว่าง
2กย 1919
99,000
31
ว่าง
ภล 1989
75,000
34
ว่าง
1ขถ 1991
199,000
24
ว่าง
9กภ 1991
165,000
31
ว่าง
9กช 1991
225,000
32
ว่าง
1ขท 1991
199,000
24
ว่าง
9กล 1991
265,000
36
ว่าง
2ขต 1991
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
8กฬ 1991
119,000
34
ว่าง
8กอ 1991
119,000
35
ว่าง
1ขด 1991
147,000
24
ว่าง
วต 1999
129,000
37
ว่าง
งต 1999
119,000
33
ว่าง
งท 1999
129,000
31
ว่าง
ฎป 2000
199,000
9
ว่าง
1ขธ 2000
99,000
9
ว่าง
1ขล 2000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สฐ 2000
199,000
18
ว่าง
1ขษ 2000
91,000
9
ว่าง
ฎฎ 2000
399,000
12
ว่าง
2ขถ 2002
79,000
9
ว่าง
ชส 2002
89,000
13
ว่าง
1ขศ 2002
66,000
14
ว่าง
9กผ 2002
52,000
22
ว่าง
7กอ 2020
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กฮ 2020
89,000
18
ว่าง
ฆจ 2020
299,000
13
ว่าง
1ขฌ 2020
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฐ 2020
54,000
17
ว่าง
2ขธ 2020
52,000
12
ว่าง
2ขช 2020
65,000
10
ว่าง
ชม 2020
129,000
11
ว่าง
ศณ 2020
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญร 2020
129,000
12
ว่าง
ศม 2020
109,000
16
ว่าง
1ขข 2112
99,000
11
ว่าง
1ขฎ 2112
79,000
14
ว่าง
2ขฌ 2112
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขล 2112
85,000
15
ว่าง
ฌต 2121
120,000
14
ว่าง
ชผ 2121
89,000
16
ว่าง
2ขช 2121
59,000
12
ว่าง
1ขต 2121
62,000
12
ว่าง
2ขญ 2121
84,000
14
ว่าง
2ขฐ 2121
75,000
19
ว่าง
2ขต 2121
49,000
13
ว่าง
ฎณ 2121
99,000
16
ว่าง
ฎฉ 2121
99,000
16
ว่าง
ศฐ 2121
299,000
22
ว่าง
ฐฐ 2121
229,000
24
ว่าง
3ขง 2122
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ธง 2190
20,000
18
ว่าง
3กส 2200
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2กฒ 2200
59,000
10
ว่าง
2ขต 2200
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 2200
49,000
11
ว่าง
2ขช 2200
59,000
10
ว่าง
2ขด 2200
69,000
9
ว่าง
ฎพ 2200
99,000
17
ว่าง
2ขถ 2200
72,000
9
ว่าง
1ขศ 2200
65,000
14
ว่าง
ญญ 2200
259,000
12
ว่าง
2ขบ 2200
46,000
10
ว่าง
1กค 2211
99,000
12
ว่าง
สห 2211
139,000
18
ว่าง
1ขน 2211
77,000
14
ว่าง
1ขร 2211
49,000
13
ว่าง
1ขฮ 2211
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฐ 2211
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2กค 2222
1,950,000
15
ว่าง
8กส 2222
795,000
24
ว่าง
1ขง 2222
390,000
13
ว่าง
1ขฌ 2222
359,000
16
ว่าง
ฆท 2222
3,990,000
12
ว่าง
1ขต 2222
450,000
14
ว่าง
1ขน 2222
370,000
16
ว่าง
9กอ 2222
760,000
24
ว่าง
ฆพ 2222
2,300,000
19
ว่าง
9กว 2222
750,000
24
ว่าง
วม 2225
49,000
22
ว่าง
ศศ 2232
65,000
23
ว่าง
3กส 2233
125,000
21
ว่าง
ฌธ 2233
199,000
19
ว่าง
9กฒ 2233
105,000
23
ว่าง
1กม 2233
79,000
17
ว่าง
1ขก 2233
99,000
14
ว่าง
ญถ 2233
199,000
15
ว่าง
1ขล 2233
79,000
19
ว่าง
2ขฐ 2233
85,000
23
ว่าง
2ขธ 2233
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 2233
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษง 2244
155,000
18
ว่าง
9กข 2244
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฒ 2244
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กล 2244
73,000
28
ว่าง
ฌค 2244
139,000
21
ว่าง
2ขต 2244
105,000
19
ว่าง
2ขฌ 2244
99,000
21
ว่าง
1ขห 2255
50,000
22
ว่าง
2ขณ 2255
85,000
23
ว่าง
1ขท 2266
57,000
20
ว่าง
1ขธ 2266
79,000
23
ว่าง
ฎธ 2266
109,000
25
ว่าง
1ขฒ 2277
95,000
24
ว่าง
3กถ 2277
99,000
23
ว่าง
9กค 2277
99,000
32
ว่าง
1ขฆ 2277
135,000
24
ว่าง
1ขต 2277
97,000
24
ว่าง
2ขท 2277
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชบ 2277
129,000
22
ว่าง
1ขท 2288
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฮ 2299
59,000
30
ว่าง
2ขท 2299
69,000
27
ว่าง
2ขฌ 2299
69,000
31
ว่าง
2ขต 2299
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฉน 2315
15,000
21
ว่าง
พข 2323
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กบ 2323
135,000
21
ว่าง
ฎอ 2323
139,000
21
ว่าง
2ขฌ 2323
135,000
19
ว่าง
ฐง 2323
89,000
21
ว่าง
2ขฎ 2332
77,000
19
ว่าง
1ขด 2332
77,000
14
ว่าง
สษ 2345
295,000
25
ว่าง
1ขถ 2345
199,000
18
ว่าง
1ขฐ 2345
179,000
26
ว่าง
1ขว 2345
215,000
23
ว่าง
1ขผ 2345
179,000
25
ว่าง
1ขล 2345
210,000
23
ว่าง
8กท 2345
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฌ 2345
199,000
22
ว่าง
2ขห 2422
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กศ 2424
169,000
28
ว่าง
ฆย 2424
699,000
23
ว่าง
1ขฆ 2424
99,000
18
ว่าง
ษฮ 2424
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญฬ 2424
259,000
21
ว่าง
สว 2424
359,000
25
ว่าง
ชฎ 2425
25,000
20
ว่าง
2ขฌ 2442
99,000
21
ว่าง
2ขช 2442
99,000
18
ว่าง
2ขน 2442
72,000
21
ว่าง
8กส 2525
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กษ 2525
119,000
27
ว่าง
3กผ 2525
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กพ 2525
295,000
32
ว่าง
ฐฐ 2525
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขษ 2525
87,000
21
ว่าง
ฆน 2525
325,000
22
ว่าง
2ขก 2525
165,000
19
ว่าง
2ขฌ 2525
175,000
23
ว่าง
1ขศ 2525
199,000
24
ว่าง
9กก 2541
32,000
23
ว่าง
ฆฆ 2552
590,000
20
ว่าง
ธล 2552
99,000
24
ว่าง
2ขด 2552
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขณ 2552
77,000
23
ว่าง
2ขบ 2552
65,000
20
ว่าง
ฐจ 2572
15,000
31
ว่าง
5ขค 2600
19,000
19
ว่าง
5ขค 2605
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฒ 2626
99,000
23
ว่าง
2ขช 2626
99,000
22
ว่าง
2ขฌ 2626
99,000
25
ว่าง
1ขฐ 2626
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กด 2626
73,000
27
ว่าง
ชศ 2662
115,000
25
ว่าง
2ขต 2662
85,000
23
ว่าง
พษ 2704
15,000
25
ว่าง
ฌล 2722
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎษ 2727
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขช 2727
165,000
24
ว่าง
ชฉ 2727
165,000
25
ว่าง
2ขณ 2727
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 2727
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 2727
90,000
23
ว่าง
ศย 2772
115,000
33
ว่าง
ญฎ 2772
135,000
27
ว่าง
ฌฉ 2772
115,000
28
ว่าง
ฎถ 2772
179,000
24
ว่าง
1ขล 2772
54,000
27
ว่าง
ชธ 2772
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขท 2772
79,000
23
ว่าง
2ขถ 2772
75,000
23
ว่าง
9กก 2772
130,500
29
ว่าง
2ขน 2772
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขช 2828
155,000
26
ว่าง
ภน 2828
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขล 2828
94,000
29
ว่าง
พน 2874
15,000
34
ว่าง
ญฬ 2889
55,000
36
ว่าง
9กช 2929
155,000
34
ว่าง
1ขห 2929
60,000
30
ว่าง
2ขช 2929
155,000
28
ว่าง
2ขฐ 2929
85,000
35
ว่าง
1ขญ 2929
83,000
29
ว่าง
ษน 2992
145,000
31
ว่าง
ศฉ 2992
120,000
34
ว่าง
2ขฒ 2992
59,000
29
ว่าง
ฆฆ 3000
990,000
9
ว่าง
2กด 3000
99,000
7
ว่าง
1ขษ 3000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขร 3000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎจ 3000
179,000
14
ว่าง
2ขบ 3000
69,000
9
ว่าง
9กต 3003
79,000
19
ว่าง
2ขณ 3003
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฉค 3030
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษษ 3123
123,000
17
ว่าง
ฆฒ 3131
250,000
14
ว่าง
2ขฐ 3131
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 3131
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 3131
39,000
13
ว่าง
ฌพ 3131
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สษ 3131
99,000
19
ว่าง
กก 3131
189,000
10
ว่าง
2ขบ 3131
52,000
14
ว่าง
2ขฎ 3223
77,000
19
ว่าง
2ขฐ 3223
79,000
23
ว่าง
2ขถ 3223
85,000
15
ว่าง
พจ 3232
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขล 3232
72,000
19
ว่าง
2ขฎ 3232
85,000
19
ว่าง
2ขฐ 3232
89,000
23
ว่าง
2ขต 3232
52,000
17
ว่าง
9กฐ 3232
60,000
29
ว่าง
2ขธ 3232
64,000
18
ว่าง
กก 3232
159,000
12
ว่าง
ญร 3300
120,000
14
ว่าง
2ขธ 3300
54,000
14
ว่าง
ฌฮ 3300
99,000
16
ว่าง
7กย 3300
59,000
22
ว่าง
พจ 3303
39,000
23
ว่าง
2ขธ 3311
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขข 3311
75,000
13
ว่าง
ฎฐ 3322
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขต 3322
50,000
17
ว่าง
1ขด 3322
73,000
14
ว่าง
2ขฐ 3322
75,000
23
ว่าง
2ขด 3322
65,000
15
ว่าง
2ขฬ 3331
39,000
19
ว่าง
2ขท 3331
39,000
15
ว่าง
1ขผ 3333
320,000
23
ว่าง
1ขว 3333
279,000
21
ว่าง
1ขญ 3333
380,000
19
ว่าง
1ขพ 3333
350,000
23
ว่าง
2ขถ 3333
250,000
17
ว่าง
กก 3334
99,000
15
ว่าง
2ขว 3334
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขช 3335
25,000
22
ว่าง
2ขฮ 3336
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฬ 3336
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฮ 3337
42,000
24
ว่าง
4ขห 3338
19,000
28
ว่าง
3ขบ 3343
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขจ 3344
62,000
23
ว่าง
9กษ 3344
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฉ 3344
69,000
23
ว่าง
2ขฐ 3344
59,000
27
ว่าง
2ขท 3344
72,000
19
ว่าง
2ขณ 3344
65,000
23
ว่าง
2ขด 3344
69,000
19
ว่าง
ธธ 3347
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กส 3355
115,000
32
ว่าง
2ขถ 3355
50,000
21
ว่าง
1ขณ 3355
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขร 3355
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌถ 3355
75,000
22
ว่าง
2ขต 3355
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขค 3355
69,000
23
ว่าง
3ขต 3363
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉษ 3363
69,000
24
ว่าง
7กอ 3366
69,000
32
ว่าง
1ขบ 3366
80,000
23
ว่าง
ฌก 3366
255,000
24
ว่าง
2ขต 3366
52,000
25
ว่าง
1ขถ 3377
72,000
24
ว่าง
1ขว 3377
39,000
29
ว่าง
8กน 3388
195,000
36
ว่าง
8กฮ 3388
225,000
36
ว่าง
1ขฎ 3388
58,000
30
ว่าง
2ขน 3388
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กง 3399
225,000
36
ว่าง
9กถ 3399
125,000
35
ว่าง
9กฆ 3399
119,000
37
ว่าง
1ขพ 3399
56,500
35
ว่าง
ญง 3399
129,000
30
ว่าง
2ขญ 3399
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขธ 3399
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พน 3433
39,000
26
ว่าง
2ขฐ 3434
57,000
27
ว่าง
2ขจ 3434
89,000
24
ว่าง
2ขณ 3434
65,000
23
ว่าง
2ขต 3434
51,000
21
ว่าง
2ขบ 3434
59,000
20
ว่าง
ชธ 3443
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขอ 3443
59,000
23
ว่าง
2ขณ 3443
52,000
23
ว่าง
2ขถ 3443
59,000
19
ว่าง
2ขต 3443
47,000
21
ว่าง
2ขน 3443
59,000
23
ว่าง
2ขท 3456
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชถ 3456
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฆ 3456
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌฉ 3476
15,000
30
ว่าง
1ขธ 3535
85,000
23
ว่าง
1ขภ 3535
69,000
20
ว่าง
1ขณ 3535
102,000
24
ว่าง
1ขห 3535
99,000
24
ว่าง
2ขถ 3535
59,000
21
ว่าง
2ขต 3535
82,000
23
ว่าง
2ขต 3553
72,000
23
ว่าง
จว 3636
89,000
30
ว่าง
สฎ 3663
139,000
30
ว่าง
2ขฒ 3663
57,000
25
ว่าง
ฌถ 3663
235,000
24
ว่าง
2ขถ 3663
72,000
23
ว่าง
ฆฆ 3666
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขห 3733
15,000
27
ว่าง
1ขภ 3737
72,000
24
ว่าง
ษศ 3737
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขผ 3773
38,000
31
ว่าง
ชส 3773
69,000
29
ว่าง
9กต 3773
49,000
33
ว่าง
1ขถ 3773
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
วษ 3833
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขน 3838
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กฮ 3838
255,000
36
ว่าง
2ขฐ 3838
52,000
35
ว่าง
2ขน 3838
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 3838
50,000
28
ว่าง
8กฮ 3883
195,000
36
ว่าง
1ขส 3883
65,000
32
ว่าง
2ขจ 3883
62,000
32
ว่าง
2ขบ 3883
44,000
28
ว่าง
ธบ 3908
15,000
26
ว่าง
2ขฎ 3939
60,000
33
ว่าง
1ขท 3939
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขญ 3993
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฎ 3993
52,000
33
ว่าง
2ขท 3993
50,000
29
ว่าง
3กศ 3993
59,999
35
ว่าง
วค 3999
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎภ 3999
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฐ 4000
59,000
17
ว่าง
2ขธ 4000
55,000
12
ว่าง
2ขด 4000
69,000
9
ว่าง
8กอ 4004
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชฬ 4004
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ภค 4014
20,000
14
ว่าง
9กฐ 4040
52,000
27
ว่าง
2ขฐ 4040
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 4040
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฐข 4057
15,000
27
ว่าง
ฌฐ 4114
255,000
24
ว่าง
1ขส 4114
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชบ 4114
159,000
14
ว่าง
1ขบ 4114
86,000
15
ว่าง
1ขภ 4114
85,000
14
ว่าง
1ขถ 4114
86,000
14
ว่าง
1กผ 4114
75,000
20
ว่าง
9กถ 4141
65,000
21
ว่าง
พร 4141
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขธ 4141
65,000
17
ว่าง
1ขอ 4141
195,000
19
ว่าง
2ขถ 4141
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
3ขร 4146
42,000
24
ว่าง
3ขข 4161
42,000
19
ว่าง
1ขฐ 4161
42,000
24
ว่าง
3ขบ 4161
39,000
19
ว่าง
3ขบ 4222
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กล 4224
72,000
28
ว่าง
8กส 4224
90,000
28
ว่าง
วง 4240
20,000
18
ว่าง
3ขต 4241
42,000
19
ว่าง
3ขพ 4241
49,000
24
ว่าง
3ขฆ 4241
39,000
19
ว่าง
1ขห 4241
30,000
19
ว่าง
3ขผ 4241
42,000
24
ว่าง
1ขพ 4242
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขต 4242
130,000
19
ว่าง
2ขจ 4242
79,000
22
ว่าง
2ขธ 4242
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สส 4242
499,000
26
ว่าง
ชต 4242
129,000
17
ว่าง
2ขบ 4244
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
วว 4244
59,000
26
ว่าง
3ขถ 4252
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขข 4333
40,000
19
ว่าง
3ขจ 4333
42,000
24
ว่าง
1ขส 4333
30,000
23
ว่าง
4ขช 4333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขพ 4333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขษ 4333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฎ 4334
60,000
23
ว่าง
2ขฌ 4334
59,000
23
ว่าง
9กฌ 4334
55,000
29
ว่าง
ฎผ 4335
15,000
28
ว่าง
จค 4341
15,000
22
ว่าง
1ขศ 4343
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 4343
46,000
21
ว่าง
วธ 4343
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฎ 4343
62,000
23
ว่าง
2ขฉ 4343
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขง 4343
52,000
20
ว่าง
2ขธ 4343
49,000
22
ว่าง
2ขณ 4343
56,000
23
ว่าง
ญญ 4343
259,000
22
ว่าง
4กย 4400
79,000
21
ว่าง
2ขง 4400
59,000
14
ว่าง
2ขถ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
3กฒ 4411
39,000
17
ว่าง
1ขฉ 4411
49,000
18
ว่าง
1ขบ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขอ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌฟ 4411
119,000
23
ว่าง
2ขธ 4411
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 4411
57,000
19
ว่าง
ฌฬ 4411
89,000
20
ว่าง
1ขถ 4411
78,000
14
ว่าง
ญถ 4422
99,000
17
ว่าง
2ขญ 4422
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญพ 4422
249,000
24
ว่าง
2ขธ 4433
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขบ 4433
49,000
20
ว่าง
2ขห 4434
39,000
24
ว่าง
3ขช 4440
25,000
19
ว่าง
2ขว 4441
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4กฆ 4444
1,999,000
24
ว่าง
1ขญ 4444
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขร 4444
299,000
23
ว่าง
2ขต 4444
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฎ 4444
499,000
31
ว่าง
3ขข 4446
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขข 4449
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1กผ 4455
89,000
28
ว่าง
ญท 4455
250,000
23
ว่าง
3กบ 4455
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 4455
79,000
27
ว่าง
สส 4464
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญอ 4464
39,000
28
ว่าง
ษฉ 4466
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฌ 4466
46,000
28
ว่าง
ฆณ 4466
220,000
28
ว่าง
8กก 4466
99,000
30
ว่าง
9กฒ 4466
69,000
33
ว่าง
1ขจ 4466
48,000
29
ว่าง
1ขร 4466
52,000
27
ว่าง
ญญ 4466
429,000
28
ว่าง
2ขด 4466
45,000
25
ว่าง
ฉฉ 4466
199,000
30
ว่าง
4ขข 4474
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
8กย 4477
38,888
39
ว่าง
1ขธ 4477
42,000
29
ว่าง
2ขฎ 4477
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
8กษ 4488
155,000
37
ว่าง
8กค 4488
155,000
37
ว่าง
3ขข 4494
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สช 4499
225,000
35
ว่าง
ชล 4499
129,000
34
ว่าง
2ขถ 4499
55,000
31
ว่าง
2ขต 4499
53,000
33
ว่าง
2ขท 4541
39,000
19
ว่าง
4ขฆ 4541
30,000
23
ว่าง
1ขอ 4545
165,000
27
ว่าง
2ขน 4545
105,000
27
ว่าง
ภฮ 4545
399,999
24
ว่าง
ธค 4548
15,000
29
ว่าง
2ขถ 4554
99,000
23
ว่าง
2ขต 4554
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 4554
185,000
24
ว่าง
ษษ 4555
99,000
27
ว่าง
ษอ 4567
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎว 4567
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 4567
79,000
31
ว่าง
4ขฆ 4641
50,000
24
ว่าง
1ขว 4641
42,000
24
ว่าง
1ขล 4641
42,000
24
ว่าง
2ขด 4646
47,000
25
ว่าง
2ขฒ 4664
45,000
27
ว่าง
2ขด 4664
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ธธ 4667
25,000
31
ว่าง
2ขท 4747
42,000
27
ว่าง
ฎต 4774
89,000
30
ว่าง
ชม 4774
135,000
29
ว่าง
ฌฌ 4774
229,000
32
ว่าง
ธอ 4778
39,000
36
ว่าง
สล 4848
165,000
37
ว่าง
2ขณ 4848
50,000
33
ว่าง
2ขถ 4848
50,000
29
ว่าง
2ขบ 4848
49,000
30
ว่าง
สล 4884
165,000
37
ว่าง
1ขก 4884
55,000
28
ว่าง
4กก 4884
99,000
30
ว่าง
2ขน 4884
47,000
33
ว่าง
ขว 4888
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
5ขฆ 4888
29,000
38
ว่าง
พฉ 4931
15,000
30
ว่าง
1ขต 4941
39,000
24
ว่าง
2ขฐ 4946
42,000
36
ว่าง
9กฐ 4949
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
8กษ 4949
99,000
39
ว่าง
9กณ 4949
245,000
41
ว่าง
2กช 4949
99,000
31
ว่าง
สส 4949
529,000
40
ว่าง
2ขบ 4994
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พย 5000
129,999
21
ว่าง
สฬ 5005
115,000
22
ว่าง
1ขฬ 5005
48,000
18
ว่าง
1ขอ 5050
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญย 5050
99,000
22
ว่าง
1ขส 5050
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฌ 5050
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขช 5050
59,000
16
ว่าง
ฎพ 5050
119,000
23
ว่าง
4ขฌ 5111
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5กฆ 5115
115,000
21
ว่าง
ธย 5115
135,000
24
ว่าง
1ขห 5151
79,000
20
ว่าง
1ขฮ 5151
75,000
20
ว่าง
1ขอ 5151
125,000
21
ว่าง
1ขภ 5151
83,000
16
ว่าง
3ขล 5152
48,000
24
ว่าง
3ขอ 5152
55,000
24
ว่าง
2ขฎ 5225
79,000
23
ว่าง
2ขต 5225
54,000
21
ว่าง
2ขด 5225
79,000
19
ว่าง
2ขง 5252
65,000
20
ว่าง
ญฒ 5252
89,000
21
ว่าง
2ขถ 5252
82,000
19
ว่าง
2ขบ 5252
65,000
20
ว่าง
2ขธ 5254
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศม 5335
129,000
28
ว่าง
2ขฒ 5335
69,000
23
ว่าง
1ขณ 5335
91,000
24
ว่าง
2ขน 5335
59,000
25
ว่าง
1ขบ 5353
59,000
21
ว่าง
2ขต 5353
75,000
23
ว่าง
4ขภ 5444
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศห 5445
169,000
30
ว่าง
ศย 5445
169,000
33
ว่าง
2ขด 5445
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 5445
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 5445
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขบ 5445
199,000
24
ว่าง
2ขง 5445
199,000
24
ว่าง
2ขร 5451
35,000
23
ว่าง
ชพ 5454
219,000
28
ว่าง
2ขธ 5454
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 5454
95,000
23
ว่าง
1ขษ 5500
55,500
17
ว่าง
1ขล 5500
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขง 5500
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขว 5500
63,000
19
ว่าง
ฉษ 5505
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆน 5505
55,000
23
ว่าง
1กค 5511
99,000
18
ว่าง
1ขอ 5511
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ศฐ 5515
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขต 5522
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขล 5522
73,000
23
ว่าง
2ขถ 5533
45,000
21
ว่าง
2ขต 5533
64,000
23
ว่าง
ญอ 5544
195,000
28
ว่าง
5กฮ 5544
145,000
29
ว่าง
1ขย 5544
60,500
29
ว่าง
2ขช 5544
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 5544
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชถ 5544
159,000
21
ว่าง
2ขถ 5544
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1กก 5544
125,555
21
ว่าง
1กญ 5555
790,000
26
ว่าง
5กธ 5555
2,650,000
30
ว่าง
1ขก 5555
1,450,000
24
ว่าง
1ขฉ 5555
430,000
28
ว่าง
1ขฎ 5555
420,000
28
ว่าง
2ขช 5555
360,000
26
ว่าง
ศษ 5556
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขก 5557
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌถ 5559
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศธ 5559
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขฉ 5559
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆธ 5566
299,000
29
ว่าง
2ขท 5566
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎข 5575
39,000
29
ว่าง
7กฎ 5577
99,000
37
ว่าง
2ขธ 5577
64,000
32
ว่าง
ฉฉ 5583
15,000
31
ว่าง
2ขช 5588
135,000
32
ว่าง
ศต 5595
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญษ 5595
109,000
32
ว่าง
8กว 5599
139,000
43
ว่าง
9กส 5599
535,000
45
ว่าง
1ขณ 5599
219,000
36
ว่าง
4กด 5599
159,000
34
ว่าง
2ขบ 5599
99,000
34
ว่าง
ภษ 5655
59,000
26
ว่าง
9กฬ 5656
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
พพ 5656
699,000
38
ว่าง
6กย 5665
175,000
37
ว่าง
ภล 5666
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กณ 5678
295,000
41
ว่าง
9กฎ 5678
295,000
41
ว่าง
1ขส 5678
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กค 5757
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขญ 5757
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฬ 5757
59,000
32
ว่าง
1ขฮ 5757
59,000
32
ว่าง
2ขธ 5757
66,000
32
ว่าง
ชฎ 5757
99,000
31
ว่าง
2ขน 5757
45,000
33
ว่าง
1ขห 5775
55,000
32
ว่าง
2ขณ 5775
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 5775
40,000
29
ว่าง
ภค 5857
15,000
30
ว่าง
2ขฒ 5858
64,000
33
ว่าง
2ขต 5858
62,000
33
ว่าง
9กฐ 5885
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎบ 5885
129,000
33
ว่าง
2ขฒ 5885
59,000
33
ว่าง
2ขถ 5885
59,000
31
ว่าง
วร 5885
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 5885
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎง 5885
119,000
33
ว่าง
ญศ 5959
399,000
39
ว่าง
9กด 5959
240,000
39
ว่าง
ชว 5959
450,000
36
ว่าง
1ขฉ 5959
295,000
36
ว่าง
2กฮ 5959
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขณ 5959
93,000
37
ว่าง
3กก 5959
259,000
33
ว่าง
3กบ 5959
229,000
34
ว่าง
4กบ 5959
229,000
35
ว่าง
2ขต 5959
92,000
35
ว่าง
8กบ 5995
195,000
39
ว่าง
ษห 5995
215,000
37
ว่าง
ศค 5995
395,000
39
ว่าง
9กฎ 5995
189,000
43
ว่าง
9กน 5995
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กฒ 5995
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฬ 5995
220,000
43
ว่าง
2ขฎ 5995
79,000
37
ว่าง
2ขฒ 5995
79,000
35
ว่าง
9กบ 5995
299,000
40
ว่าง
2ขญ 5995
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4กณ 5995
159,000
38
ว่าง
ฎฮ 5995
219,000
38
ว่าง
4กก 5995
229,000
34
ว่าง
3กถ 5995
159,000
33
ว่าง
2ขฒ 6000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 6000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 6006
55,000
19
ว่าง
ภภ 6037
30,000
18
ว่าง
2ขต 6060
54,000
19
ว่าง
ฎฎ 6060
229,000
22
ว่าง
ษษ 6060
259,000
20
ว่าง
จจ 6060
199,000
24
ว่าง
2ขน 6060
38,000
21
ว่าง
จง 6103
15,000
18
ว่าง
ฉษ 6116
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขว 6116
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฐฐ 6116
159,000
32
ว่าง
จจ 6116
129,000
26
ว่าง
กก 6116
159,000
16
ว่าง
2ขน 6116
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขจ 6141
30,000
23
ว่าง
3ขง 6141
39,000
19
ว่าง
1ขฐ 6141
42,000
24
ว่าง
1ขญ 6141
29,000
19
ว่าง
3ขข 6141
42,000
19
ว่าง
1กช 6161
79,000
18
ว่าง
1ขต 6161
55,000
20
ว่าง
ฎม 6161
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐฐ 6161
159,000
32
ว่าง
1ขร 6164
42,000
24
ว่าง
3ขบ 6164
42,000
24
ว่าง
3ขช 6164
39,000
24
ว่าง
3ขข 6164
49,000
24
ว่าง
1ขญ 6164
39,000
24
ว่าง
1ขค 6164
39,000
24
ว่าง
3ขภ 6184
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
สล 6195
25,000
34
ว่าง
ศว 6222
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฒ 6262
92,000
23
ว่าง
7กพ 6262
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขด 6262
55,000
21
ว่าง
1ขย 6262
55,500
27
ว่าง
2ขต 6336
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฎ 6336
59,000
26
ว่าง
2ขบ 6336
99,000
24
ว่าง
2ขท 6363
89,000
23
ว่าง
2ขด 6363
77,000
23
ว่าง
2ขถ 6363
82,000
23
ว่าง
1ขณ 6363
75,500
26
ว่าง
2ขบ 6363
145,000
24
ว่าง
ฆม 6395
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐจ 6395
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษห 6395
89,000
32
ว่าง
ษอ 6395
52,000
33
ว่าง
2ขฌ 6414
42,000
24
ว่าง
2ขฉ 6414
42,000
24
ว่าง
ษษ 6446
329,000
28
ว่าง
2ขณ 6446
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขร 6461
42,000
24
ว่าง
3ขช 6461
42,000
24
ว่าง
4ขก 6461
42,000
24
ว่าง
1ขธ 6461
42,000
24
ว่าง
3ขข 6461
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฎ 6464
48,000
29
ว่าง
1ขต 6464
49,000
26
ว่าง
2ขญ 6464
48,000
28
ว่าง
2ขฐ 6464
48,000
33
ว่าง
4ขล 6486
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศฐ 6528
25,000
37
ว่าง
ขข 6555
109,000
25
ว่าง
จจ 6555
129,000
33
ว่าง
8กส 6556
155,000
38
ว่าง
1ขอ 6556
99,000
31
ว่าง
ธล 6565
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขธ 6565
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
7กด 6565
69,000
31
ว่าง
จค 6584
15,000
33
ว่าง
2ขต 6600
52,000
19
ว่าง
2ขธ 6600
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฎณ 6611
159,000
24
ว่าง
1ขส 6611
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษว 6611
159,000
24
ว่าง
1ขต 6633
90,000
24
ว่าง
6กน 6633
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฒ 6633
52,000
25
ว่าง
ธง 6633
155,000
24
ว่าง
ฌฬ 6633
125,000
28
ว่าง
วอ 6635
22,000
32
ว่าง
1กบ 6644
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
5กค 6655
195,000
32
ว่าง
9กฆ 6655
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฌ 6655
68,000
30
ว่าง
ฎฎ 6656
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌฉ 6656
59,000
33
ว่าง
5ขข 6663
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฐ 6666
950,000
36
ว่าง
1ขฉ 6666
695,000
32
ว่าง
1ขบ 6666
399,000
29
ว่าง
1ขถ 6666
455,000
28
ว่าง
ชย 6669
69,000
37
ว่าง
4ขฉ 6669
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฐฐ 6677
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขช 6677
69,000
32
ว่าง
1ขล 6677
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขภ 6688
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชส 6699
295,000
39
ว่าง
2ขฉ 6699
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กจ 6699
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กท 6699
465,000
41
ว่าง
9กพ 6699
275,000
48
ว่าง
9กส 6699
210,000
47
ว่าง
9กฬ 6699
445,000
45
ว่าง
9กอ 6699
395,000
46
ว่าง
9กฮ 6699
495,000
45
ว่าง
1ขฌ 6699
104,000
38
ว่าง
9กฐ 6767
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎพ 6767
69,000
39
ว่าง
2ขฒ 6767
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กณ 6767
99,000
41
ว่าง
2ขน 6767
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 6776
39,000
33
ว่าง
9กช 6789
550,000
42
ว่าง
1ขต 6789
299,000
36
ว่าง
9กถ 6789
399,000
41
ว่าง
1ขฉ 6789
179,000
38
ว่าง
9กฎ 6789
499,000
45
ว่าง
9กน 6789
499,000
45
ว่าง
1ขศ 6789
215,000
40
ว่าง
8กก 6789
550,000
40
ว่าง
1ขธ 6789
185,000
37
ว่าง
2ขช 6789
299,000
36
ว่าง
1ขร 6789
185,000
37
ว่าง
1ขก 6868
195,000
32
ว่าง
ฐพ 6868
159,000
45
ว่าง
ธษ 6868
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขณ 6868
235,000
36
ว่าง
1ขฎ 6868
170,000
36
ว่าง
9กศ 6886
175,000
45
ว่าง
1ขท 6886
95,000
32
ว่าง
1ขข 6886
120,000
33
ว่าง
ขจ 6888
79,000
38
ว่าง
งพ 6888
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญส 6888
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขย 6949
42,000
41
ว่าง
3ขฐ 6949
42,000
42
ว่าง
3ขอ 6964
42,000
36
ว่าง
2ขส 6964
42,000
36
ว่าง
2ขส 6968
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขต 6969
265,000
36
ว่าง
9กด 6969
499,000
41
ว่าง
1ขธ 6969
195,000
37
ว่าง
9กพ 6969
365,000
48
ว่าง
9กษ 6969
375,000
44
ว่าง
9กส 6969
335,000
47
ว่าง
2ขฒ 6969
82,000
37
ว่าง
1ขห 6969
120,000
38
ว่าง
2ขช 6969
285,000
36
ว่าง
ษษ 6969
1,290,000
38
ว่าง
ฎภ 6969
459,000
36
ว่าง
1ขท 6969
136,000
34
ว่าง
ฐฐ 6969
1,290,000
48
ว่าง
9กฎ 6996
285,000
45
ว่าง
1ขต 6996
199,000
36
ว่าง
9กพ 6996
195,000
48
ว่าง
ฆศ 6999
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภอ 6999
145,000
40
ว่าง
1ขฮ 7000
83,000
15
ว่าง
2ขถ 7000
52,000
12
ว่าง
ษฐ 7007
149,000
27
ว่าง
ชฬ 7007
159,000
21
ว่าง
1ขอ 7070
56,000
23
ว่าง
2ขท 7070
55,000
19
ว่าง
2ขณ 7070
49,000
23
ว่าง
2ขบ 7070
45,000
20
ว่าง
1ขท 7117
62,000
20
ว่าง
1ขน 7117
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฮ 7117
89,000
24
ว่าง
1ขฎ 7171
89,000
24
ว่าง
1ขณ 7171
95,000
24
ว่าง
1ขด 7171
59,000
20
ว่าง
2ขธ 7171
72,000
24
ว่าง
พง 7192
22,000
29
ว่าง
ขม 7196
15,000
30
ว่าง
3ขล 7222
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขต 7227
105,000
24
ว่าง
2กฎ 7227
69,000
26
ว่าง
1ขล 7227
54,000
27
ว่าง
2ขท 7227
79,000
23
ว่าง
ฎผ 7272
85,555
31
ว่าง
2ขท 7272
85,000
23
ว่าง
2ขด 7272
79,000
23
ว่าง
2ขถ 7272
82,000
23
ว่าง
ธก 7325
15,000
22
ว่าง
3ขฒ 7333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขล 7337
41,500
29
ว่าง
1ขท 7337
69,000
24
ว่าง
1ขภ 7337
69,000
24
ว่าง
ชถ 7337
79,000
23
ว่าง
ภภ 7337
129,000
22
ว่าง
1ขล 7373
41,500
29
ว่าง
1ขท 7373
69,000
24
ว่าง
ฉต 7408
15,000
27
ว่าง
ญฮ 7447
79,000
31
ว่าง
1ขส 7474
56,000
32
ว่าง
1ขผ 7474
42,000
33
ว่าง
1ขพ 7474
43,000
33
ว่าง
พพ 7474
135,000
38
ว่าง
2ขณ 7474
39,000
31
ว่าง
ชฐ 7474
89,000
33
ว่าง
ญย 7557
159,000
36
ว่าง
1ขฮ 7575
57,000
32
ว่าง
2ขท 7575
45,000
29
ว่าง
2ขฌ 7575
45,000
33
ว่าง
ญช 7575
129,000
30
ว่าง
ญภ 7575
99,000
29
ว่าง
ศฐ 7624
25,000
35
ว่าง
6กต 7667
99,000
36
ว่าง
ญพ 7667
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขจ 7667
69,000
36
ว่าง
1ขส 7667
75,500
36
ว่าง
1ขย 7667
38,000
37
ว่าง
9กค 7676
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขส 7676
75,000
36
ว่าง
2ขฒ 7676
39,000
33
ว่าง
ษอ 7700
149,999
24
ว่าง
1ขส 7700
83,000
24
ว่าง
1ขศ 7700
81,000
24
ว่าง
พก 7700
75,000
23
ว่าง
2ขน 7700
55,000
23
ว่าง
1ขถ 7711
57,000
20
ว่าง
1ขด 7711
57,000
20
ว่าง
1ขธ 7711
67,000
23
ว่าง
1ขฌ 7711
92,000
24
ว่าง
สช 7717
49,000
31
ว่าง
สห 7722
125,000
30
ว่าง
ฆศ 7722
220,000
28
ว่าง
ศย 7722
99,000
33
ว่าง
2ขท 7722
68,000
23
ว่าง
2ขณ 7722
47,000
27
ว่าง
2ขถ 7722
67,000
23
ว่าง
2ขช 7722
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4กร 7733
42,000
29
ว่าง
ศฎ 7733
99,000
32
ว่าง
1ขล 7733
41,500
29
ว่าง
ฎศ 7733
75,000
32
ว่าง
ญค 7744
89,000
30
ว่าง
ฆฆ 7744
349,000
28
ว่าง
ธพ 7747
39,000
37
ว่าง
2ขณ 7755
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขส 7766
78,000
36
ว่าง
1ขจ 7771
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ษษ 7772
49,000
31
ว่าง
2ขย 7773
42,000
36
ว่าง
2ขส 7774
42,000
36
ว่าง
1ขห 7777
499,000
36
ว่าง
2ขต 7777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขว 7777
419,999
37
ว่าง
2ขน 7777
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฐฐ 7788
350,000
48
ว่าง
8กษ 7788
169,000
43
ว่าง
9กฎ 7788
199,000
45
ว่าง
8กส 7788
245,000
46
ว่าง
8กอ 7788
295,000
45
ว่าง
8กศ 7788
235,000
46
ว่าง
2ขฒ 7788
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฎ 7788
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขณ 7788
73,000
38
ว่าง
4ขช 7789
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
วฉ 7789
119,000
42
ว่าง
ชค 7789
89,000
37
ว่าง
ธข 7789
89,000
37
ว่าง
ธฉ 7789
109,000
40
ว่าง
4ขธ 7789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขส 7789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กม 7799
185,000
47
ว่าง
9กญ 7799
199,000
46
ว่าง
9กฒ 7799
295,000
45
ว่าง
1ขว 7799
115,000
41
ว่าง
9กต 7799
295,000
45
ว่าง
7กถ 7799
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฒ 7799
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฎ 7799
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กณ 7799
149,000
47
ว่าง
2ขน 7799
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ษษ 7841
22,000
28
ว่าง
ษก 7877
45,000
34
ว่าง
1ขฮ 7878
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขบ 7878
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขท 7878
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 7878
59,000
37
ว่าง
2ขน 7878
62,000
39
ว่าง
ขว 7887
69,000
38
ว่าง
ขพ 7887
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎพ 7887
135,000
43
ว่าง
2ขณ 7887
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 7887
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขน 7887
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศฮ 7889
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กม 7889
139,000
38
ว่าง
พข 7889
155,000
42
ว่าง
ศจ 7889
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กฉ 7889
119,000
38
ว่าง
ธข 7889
99,000
38
ว่าง
ธบ 7889
99,000
38
ว่าง
จพ 7889
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งร 7899
119,000
39
ว่าง
งธ 7899
119,000
39
ว่าง
งว 7899
135,000
41
ว่าง
ธษ 7899
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขธ 7899
99,000
39
ว่าง
งค 7899
99,000
39
ว่าง
ฐง 7899
115,000
44
ว่าง
ฌย 7899
125,000
46
ว่าง
จห 7949
25,000
40
ว่าง
9กฒ 7979
335,000
45
ว่าง
2ขฎ 7979
170,000
41
ว่าง
9กฎ 7979
199,000
47
ว่าง
9กด 7979
159,000
43
ว่าง
1ขก 7979
155,000
36
ว่าง
1ขฮ 7979
99,000
40
ว่าง
2ขค 7979
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขต 7979
70,000
39
ว่าง
9กภ 7979
152,000
43
ว่าง
1ขธ 7979
91,500
39
ว่าง
8กษ 7997
215,000
45
ว่าง
9กด 7997
92,000
43
ว่าง
ฆฆ 7997
590,000
38
ว่าง
ฌร 7997
199,000
41
ว่าง
ษม 7997
199,000
41
ว่าง
9กณ 7997
114,000
47
ว่าง
ฆพ 7997
355,000
43
ว่าง
9กว 8000
235,000
24
ว่าง
9กอ 8000
235,000
24
ว่าง
ชป 8000
199,000
12
ว่าง
สฐ 8000
329,000
24
ว่าง
1ขท 8008
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ญก 8008
119,000
21
ว่าง
2ขต 8008
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฉท 8041
22,000
19
ว่าง
ญฒ 8080
155,000
23
ว่าง
จว 8080
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1กย 8080
79,000
26
ว่าง
1ขค 8080
89,000
23
ว่าง
1ขฬ 8080
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฌ 8080
119,000
24
ว่าง
2ขฌ 8080
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขช 8080
59,000
22
ว่าง
8กฌ 8118
215,000
32
ว่าง
8กภ 8118
215,000
28
ว่าง
ฌฐ 8118
275,000
32
ว่าง
8กฬ 8118
229,000
32
ว่าง
1ขช 8118
199,000
23
ว่าง
1ขฆ 8118
275,000
24
ว่าง
1ขล 8118
102,000
27
ว่าง
1ขธ 8118
110,000
25
ว่าง
1ขบ 8118
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขผ 8118
95,000
29
ว่าง
ศห 8118
159,000
30
ว่าง
1ขฒ 8118
181,000
24
ว่าง
กฉ 8118
179,000
24
ว่าง
ฌส 8181
159,000
30
ว่าง
1กญ 8181
175,555
24
ว่าง
1ขฆ 8181
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขต 8181
189,000
24
ว่าง
1ขฐ 8181
105,000
30
ว่าง
1ขช 8181
175,000
23
ว่าง
1ขธ 8181
105,000
25
ว่าง
2ขจ 8181
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขช 8181
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎช 8228
150,000
27
ว่าง
2ขน 8228
72,000
29
ว่าง
1ขฉ 8282
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฆ 8282
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฆฎ 8288
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
จย 8311
15,000
27
ว่าง
3ขด 8333
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขจ 8338
69,000
32
ว่าง
ญธ 8383
120,000
30
ว่าง
2ขฎ 8383
46,000
31
ว่าง
8กถ 8383
110,000
32
ว่าง
ชฬ 8383
129,000
29
ว่าง
9กล 8383
68,000
38
ว่าง
2ขน 8383
46,000
31
ว่าง
2ขท 8484
49,000
29
ว่าง
ฆณ 8488
69,000
36
ว่าง
พน 8513
15,000
30
ว่าง
1ขร 8558
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขน 8558
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฐ 8585
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 8585
60,000
33
ว่าง
2ขน 8585
65,000
35
ว่าง
2ขบ 8585
79,000
32
ว่าง
ศห 8668
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1กต 8668
115,000
33
ว่าง
5กฬ 8668
119,000
39
ว่าง
2ขฒ 8668
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขก 8686
145,000
32
ว่าง
2ขณ 8686
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภภ 8688
199,000
32
ว่าง
ฐฐ 8688
159,000
48
ว่าง
9กฌ 8778
195,000
45
ว่าง
1กษ 8778
135,000
36
ว่าง
ศศ 8778
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฮ 8778
177,000
45
ว่าง
ฎฮ 8778
189,000
40
ว่าง
2ขท 8778
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
จจ 8778
259,000
42
ว่าง
ศณ 8778
199,000
42
ว่าง
1ขฬ 8800
91,000
24
ว่าง
2ขบ 8800
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
7กม 8811
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศง 8811
135,000
27
ว่าง
สณ 8811
169,000
30
ว่าง
ฆน 8811
395,000
26
ว่าง
ขค 8811
139,000
24
ว่าง
ฌษ 8811
135,000
27
ว่าง
1ขบ 8811
120,000
23
ว่าง
1ขต 8811
150,000
24
ว่าง
1ขฆ 8811
199,000
24
ว่าง
ฐก 8819
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขท 8833
46,000
27
ว่าง
ษฮ 8838
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขญ 8844
55,500
31
ว่าง
9กผ 8848
49,000
46
ว่าง
1ขณ 8848
55,000
36
ว่าง
ฌท 8848
35,000
34
ว่าง
2ขฐ 8855
62,000
39
ว่าง
2ขท 8855
62,000
31
ว่าง
2ขท 8866
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฆ 8877
52,000
37
ว่าง
2ขฐ 8877
54,000
43
ว่าง
2ขฒ 8877
52,000
37
ว่าง
1ขต 8877
91,000
36
ว่าง
ฌค 8877
99,000
39
ว่าง
ฎล 8877
199,000
41
ว่าง
2ขท 8877
54,000
35
ว่าง
2ขบ 8877
99,000
36
ว่าง
วพ 8879
69,000
46
ว่าง
วม 8881
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชม 8881
99,000
32
ว่าง
ชห 8881
62,000
32
ว่าง
จค 8886
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กท 8886
79,000
32
ว่าง
5ขข 8886
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
8กธ 8888
6,500,000
45
ว่าง
8กร 8888
6,800,000
45
ว่าง
1กข 8888
1,650,000
36
ว่าง
8กฬ 8888
5,200,000
46
ว่าง
1ขต 8888
750,000
38
ว่าง
1ขศ 8888
950,000
42
ว่าง
1ขถ 8888
950,000
36
ว่าง
1ขบ 8888
750,000
37
ว่าง
1ขด 8888
1,450,000
36
ว่าง
1ขล 8888
960,000
41
ว่าง
6กณ 8888
890,000
44
ว่าง
3กบ 8889
139,000
39
ว่าง
9กฎ 8899
595,000
49
ว่าง
9กฒ 8899
565,000
47
ว่าง
1ขผ 8899
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กร 8899
695,000
48
ว่าง
9กฉ 8899
595,000
49
ว่าง
9กศ 8899
695,000
51
ว่าง
9กช 8899
499,000
46
ว่าง
2ขธ 8899
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 8899
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 8899
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สห 8987
45,000
44
ว่าง
7กค 8988
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขต 8988
119,000
38
ว่าง
ฉน 8988
119,000
43
ว่าง
ชง 8988
110,000
37
ว่าง
ภษ 8988
119,000
38
ว่าง
ศย 8988
119,000
48
ว่าง
ฎต 8989
799,000
42
ว่าง
2ขณ 8989
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชษ 8989
899,000
40
ว่าง
3กบ 8989
329,000
40
ว่าง
ฌศ 8998
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3กบ 8998
299,000
40
ว่าง
1ขญ 8998
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขฒ 8998
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขต 8998
189,000
40
ว่าง
2ขณ 8998
159,000
43
ว่าง
ญบ 8999
350,000
41
ว่าง
9กฬ 9000
465,000
24
ว่าง
9กม 9000
495,000
24
ว่าง
ฆท 9000
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชถ 9000
295,000
12
ว่าง
ฎม 9000
355,000
19
ว่าง
9กจ 9000
295,000
25
ว่าง
9กช 9000
355,000
21
ว่าง
9กข 9000
355,000
21
ว่าง
9กท 9000
385,000
20
ว่าง
9กน 9000
485,000
24
ว่าง
2ขช 9000
165,000
15
ว่าง
2ขธ 9000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขบ 9000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขถ 9000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขฌ 9000
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กภ 9009
195,000
29
ว่าง
9กม 9009
185,000
33
ว่าง
9กช 9009
155,000
30
ว่าง
9กว 9009
175,000
34
ว่าง
7กฉ 9009
65,000
31
ว่าง
ภว 9009
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1กต 9009
95,555
23
ว่าง
2ขช 9009
165,000
24
ว่าง
2ขท 9009
85,000
23
ว่าง
ฎษ 9009
129,000
27
ว่าง
ญษ 9009
149,000
26
ว่าง
ญศ 9009
149,000
29
ว่าง
2ขถ 9009
79,000
23
ว่าง
2ขบ 9009
120,000
24
ว่าง
งข 9014
15,000
18
ว่าง
พพ 9014
20,000
30
ว่าง
ศล 9023
15,000
27
ว่าง
งข 9041
15,000
18
ว่าง
2ขง 9090
129,000
24
ว่าง
1ขต 9090
139,000
24
ว่าง
1ขก 9090
89,000
22
ว่าง
1ขค 9090
79,000
25
ว่าง
2ขท 9090
79,000
23
ว่าง
ฎผ 9090
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สฬ 9090
129,000
30
ว่าง
8กท 9090
95,000
28
ว่าง
8กส 9090
93,000
34
ว่าง
ชผ 9119
159,000
30
ว่าง
8กฐ 9119
99,000
38
ว่าง
9กท 9119
245,000
31
ว่าง
9กล 9119
295,000
36
ว่าง
9กว 9119
295,000
36
ว่าง
ฎว 9119
189,000
31
ว่าง
9กอ 9119
295,000
36
ว่าง
1ขด 9119
179,000
24
ว่าง
ฎณ 9119
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กส 9119
161,000
37
ว่าง
2ขน 9119
62,000
29
ว่าง
วฬ 9141
15,000
26
ว่าง
สณ 9168
139,000
36
ว่าง
จอ 9168
119,000
36
ว่าง
1ขต 9191
79,000
26
ว่าง
ฌป 9191
179,000
27
ว่าง
ฎฐ 9191
169,000
34
ว่าง
ฎข 9191
149,000
27
ว่าง
1ขล 9191
76,000
29
ว่าง
8กล 9229
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฆ 9229
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชส 9229
189,000
31
ว่าง
2ขถ 9229
74,000
27
ว่าง
ฉจ 9283
15,000
33
ว่าง
ษม 9292
99,000
31
ว่าง
2ขฐ 9292
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กง 9339
275,000
36
ว่าง
9กช 9339
295,000
36
ว่าง
1ขฉ 9339
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
งต 9339
59,000
29
ว่าง
8กฒ 9339
129,000
36
ว่าง
ภอ 9393
79,000
31
ว่าง
2ขฎ 9393
59,000
33
ว่าง
9กฬ 9393
80,000
39
ว่าง
ญฒ 9449
165,000
33
ว่าง
ญถ 9449
139,000
31
ว่าง
จจ 9449
189,000
38
ว่าง
2กส 9494
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌย 9494
125,000
39
ว่าง
พพ 9494
229,000
42
ว่าง
2ขบ 9494
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขห 9559
239,000
36
ว่าง
ฎษ 9559
309,000
37
ว่าง
วข 9559
255,000
36
ว่าง
4กก 9559
259,000
34
ว่าง
1ขฎ 9559
251,000
36
ว่าง
2ขบ 9559
110,000
34
ว่าง
9กด 9595
240,000
39
ว่าง
9กน 9595
299,000
43
ว่าง
5กถ 9595
189,000
35
ว่าง
ษห 9595
255,000
37
ว่าง
1ขจ 9595
119,000
37
ว่าง
9กฬ 9595
250,000
43
ว่าง
4กถ 9595
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4กก 9595
259,000
34
ว่าง
4กณ 9595
159,000
38
ว่าง
3กถ 9595
159,000
33
ว่าง
3กท 9595
159,000
33
ว่าง
กน 9599
119,000
38
ว่าง
ฆข 9599
119,000
37
ว่าง
ภษ 9599
109,000
37
ว่าง
7กธ 9669
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฌ 9669
109,000
38
ว่าง
2ขช 9669
199,000
36
ว่าง
2ขณ 9669
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
8กท 9696
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขณ 9696
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขญ 9696
87,000
37
ว่าง
6กภ 9779
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
7กฌ 9779
215,000
45
ว่าง
7กฬ 9779
295,000
45
ว่าง
1ขก 9779
155,000
36
ว่าง
9กฬ 9779
195,000
47
ว่าง
9กพ 9779
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กภ 9779
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ศอ 9779
255,000
45
ว่าง
1ขส 9779
145,000
42
ว่าง
สฎ 9779
199,000
44
ว่าง
ฉค 9789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
จธ 9789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
พค 9789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ชผ 9789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฉท 9789
89,000
39
ว่าง
สฎ 9789
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศณ 9789
135,000
45
ว่าง
3ขจ 9796
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
9กว 9797
130,000
48
ว่าง
2ขฐ 9797
145,000
45
ว่าง
2ขฒ 9797
67,000
39
ว่าง
ญฌ 9797
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขส 9797
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขล 9797
110,000
41
ว่าง
ฎว 9798
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ธษ 9798
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
5ขข 9876
29,000
39
ว่าง
3ขน 9877
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขฒ 9877
39,000
39
ว่าง
1ขข 9877
52,000
36
ว่าง
ฌฟ 9877
49,000
44
ว่าง
1ขผ 9889
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
8กฬ 9889
595,000
48
ว่าง
7กญ 9889
250,000
46
ว่าง
1ขฎ 9889
275,000
42
ว่าง
ฆฐ 9889
990,000
46
ว่าง
ฆฎ 9889
890,000
42
ว่าง
2ขต 9889
245,000
41
ว่าง
9กณ 9889
399,000
49
ว่าง
2กญ 9889
250,000
41
ว่าง
ฎจ 9889
799,000
45
ว่าง
2ขถ 9889
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กฬ 9889
390,000
49
ว่าง
6กฉ 9898
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฐ 9898
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
6กท 9898
299,999
42
ว่าง
2ขณ 9898
162,000
43
ว่าง
3กก 9898
299,000
39
ว่าง
2ขถ 9898
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขบ 9898
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
จจ 9900
189,000
30
ว่าง
ฎส 9911
199,000
32
ว่าง
1ขอ 9911
125,000
29
ว่าง
1ขด 9911
134,000
24
ว่าง
7กธ 9933
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขต 9933
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ฌค 9944
125,000
35
ว่าง
2กอ 9944
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กก 9944
259,000
28
ว่าง
ภจ 9945
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขล 9949
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
สณ 9955
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4กว 9955
159,000
39
ว่าง
4กฌ 9955
159,000
38
ว่าง
2ขด 9955
79,000
33
ว่าง
วษ 9959
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฌห 9959
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ขว 9959
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชล 9966
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
9กส 9966
195,000
47
ว่าง
9กพ 9966
195,000
48
ว่าง
พพ 9966
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
1ขฮ 9966
75,000
38
ว่าง
ฌฮ 9969
109,000
43
ว่าง
ฆฆ 9976
39,000
37
ว่าง
1ขส 9977
123,000
42
ว่าง
9กว 9977
125,000
48
ว่าง
9กภ 9977
155,000
43
ว่าง
2ขญ 9977
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
2ขท 9977
65,000
37
ว่าง
1ขถ 9977
119,000
36
ว่าง
1ขณ 9977
86,000
40
ว่าง
ชฉ 9978
59,000
40
ว่าง
ศธ 9978
49,000
44
ว่าง
1ขฉ 9988
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ญผ 9988
420,000
46
ว่าง
1ขญ 9988
239,000
41
ว่าง
2ขน 9988
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ขม 9989
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศษ 9989
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3กต 9989
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขถ 9991
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขฌ 9992
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3ขค 9992
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
2ขฮ 9993
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขถ 9993
25,000
37
ว่าง
4ขง 9993
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
4ขท 9993
25,000
37
ว่าง
4ขษ 9993
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
4ขอ 9993
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ฎภ 9995
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กข 9995
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
ชต 9995
119,000
37
ว่าง
2ขล 9996
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
3กท 9996
59,000
38
ว่าง
งท 9996
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ภว 9997
119,000
41
ว่าง
พห 9997
69,000
47
ว่าง
งพ 9998
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
ศย 9998
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
กห 9998
กรุงเทพมหานคร
ขายแล้ว
1ขด 9999
1,110,000
40
ว่าง
9กส 9999
6,999,999
53
ว่าง
9กพ 9999
11,999,999
54
ว่าง
9กศ 9999
6,999,999
53
ว่าง


© 2020 Tabien2you | ทะเบียนทูยู