|
|

<< สาระน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนรถ คำถามที่พบบ่อยเอกสารแบบฟร์อมต่างๆ ทะเบียนรถ


+ หนังสือมอบอำนาจ

+ หนังสือยินยอม

+ หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

+ แบบคำขออื่นๆ กรมการขนส่งทางบก

+ แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ

+ แบบคำขอโอนและรับโอน กรมการขนส่งทางบก

:::::::::
:::::::::
ทะเบียนทูยู

ทะเบียนสวย

ขอบคุณ ทะเบียนทูยู

สิทธิและประโยชน์ ที่ได้รับจากการซื้อป้ายกราฟฟิคเลขประมูล
1. มีหมายเลขทะเบียนสวย ๆ ให้เลือกถึง 301 หมายเลข สามารถเลือกหมายเลขที่ชอบที่สุดได้
2. แผ่นป้ายทะเบียนกราฟฟิคนี้จะแตกต่างจากแผ่นป้ายทั่วไป โดยจะมีลวยลายสีสันสวยงามเป็นภาพกราฟฟิคเลขสวย สะดุดตา ไม่เหมือนใคร(หรือขอเป็นป้ายขาวได้)
3. แผ่นป้ายทะเบียนกราฟฟิคนี้ เจ้าของสามารถจดทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลำดับหมายเลขและสามารถนำไปจดทะเบียนกับรถเก่าที่มีอยู่แล้วด้วย
4. หมายเลขทะเบียนนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลตลอดชีวิต และยังเป็นมรดกตกทอดเหมือนทรัพย์สินอื่นๆ สามารถซื้อขายได้ (ซึ่งมูลค่า ของป้ายกราฟฟิคเลขประมูลนี้จะมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ)
  
การติดสอบถาม-แจ้งโอน
LINE ID : @tabien2you
Facebook : https://www.facebook.com/tabien2you
Phone : 0 8 3 - 1 0 0 - 3 3 3 3
Email : [email protected]

ทะเบียนสวย